Interdisciplinarita a interprofesionalita jako výzva pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum

6. June 2022, 12:00–13:30

Vzdělávací program CŽV

Nárůst komplexity problémů vyvolává potřebu interdisciplinárního a transdisciplinárního přístupu jak ve vědě a ve výzkumu, tak ve vysokoškolském vzdělávání. Vazby mezi disciplínami a kontakty mezi profesionály z různých oborů prozatím nejsou samozřejmostí a vyžadují speciální pozornost. Přenáška spojená s diskusí bude úvodem do problematiky interdisciplinárních a interprofesních přístupů zejména ve vysokém školství.

Registrace

Organizer

ODV a IVV

Location

Pedagogická fakula UP, Žižkovo nám. 5, malá aula
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)