„I já jsem byla doktorandkou...“

24. April 2023, 14:00–15:30

Beseda

Na sedmé besedě ze série "I já jsem byla doktorandkou..." přivítáme paní profesorku Alexandru Bitušíkovou, která v současnosti působí na Katedře sociálnych štúdií a etnológie FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bude vzpomínat na svá doktorandská studia a nepochybně bude prostor k diskuzi nad směřováním doktorských studií a chystané reformě, neboť několik let působila v Evropské asociaci univerzit (EUA) v Bruselu, kde se reformami doktorského studia v Evropě zabývala.
Na setkání jsou zváni nejen doktorandky a doktorandy UP, ale také další zájemci z řad studujících i zaměstnanců UP.

Na akci se prosím registrujte.

Organizer

Oddělení pro doktorské studium UP

Location

Studentský klub ve Zbrojnici
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)