H. H. Klein: Souhlas jako základ

27. November 2023, 17:00–19:00

Přednáška

Základním pilířem přednášky jsou dvě témata: 

a) Celosvětové důkazy jasně dochází k výsledku, že systémy zdravotní péče dosahují nejlepších výsledků a zároveň nejnižších nákladů, pokud zajišťují přístup k porodní péči v nemocničním i komunitním prostředí. 
Porodní asistentky i samotné ženy se však stále potýkají s překážkami v praxi, což činí komunitní porodní péči dosti nedostupnou. Tato přednáška se bude zabývat některými právními a regulačními problémy, kterým porodní asistentky čelí v USA. Dále se zaměříme na možnou tvorbu a koncepci komunitní péče, jež bude moci být integrovaná i v praxi.

b) Informovaný souhlas a respektující komunikace je jistota pro zdravotníky a rodičky. Tato přednáška zasazuje informovaný souhlas do historického kontextu a nastiňuje procesy, jež jsou s informovaným souhlasem úzce spojeny. Komunikace je klíčem k dosažení primárních cílů informovaného souhlasu. Tento souhlas má především chránit příjemce péče před dezinformacemi, zneužíváním a nátlakem. Informovaný souhlas je hlavním problémem zejména v porodní péči. Zde se dostáváme k otázce základních lidských práv. Má rodící žena vůbec možnost rozhodovat o tom, co se stane s jejím tělem během porodu? Není manipulována nebo nucena do něčeho, co nechce? Jsou poskytovatelé zdravotní péče podporující, chápaví a respektují její autonomii? A mají zde místo osobní obavy a hodnocení zdravotníků? Jsou těhotné ženě vůbec poskytovány přesné a vhodné informace nebo jsou jí poskytnuty jen částečně s cílem donutit ji k určitému rozhodnutí?

H.H. Klein bude v rámci obou témat hovořit i v kontextu české legislativy.
Přednáška se uskuteční v anglickém jazyce bez překladu.

Na přednášku se prosím zaregistrujte.

Organizer

Právnická fakulta UP

Location

Právnická fakulta UP, tř. 17. listopadu, budova A, Rotunda
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)