Festivity a ceremonie ve středověku a raném novověku

27. November – 29. November 2024

Interdisciplinární konference

Slavnosti a ceremonie hrály významnou roli v životě středověkého a raně novověkého člověka. Výzkum v této oblasti představuje trend současného bádání nejen na poli historie, ale rovněž dějin umění, muzikologie nebo performativních studií. Konference se zaměřuje na otázky re-prezentace během nejrůznějších procesů a událostí, které se odehrávaly do konce 18. století. Její součástí bude komentovaná prohlídka výstavy nazvané Ohňová dramata: Střelný prach, ohňostroje a ohňostrůjné iluminace v evropském umění 1400–1750 v Muzeu umění Olomouc.

Deadline pro zasílání anotací (max. 1800 znaků) je 1. září. Anotace zasílejte na e-mail: slavnosti.olomouc2024@upol.cz.

Organizer

Katedra historie FF UP a Muzeum umění Olomouc

Location

Muzeum umění Olomouc, Mozarteum
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)