Dohody o provedení práce ve světle konsolidačního balíčku od 1. 7. 2024

7. June 2024, 9:00–12:30

Online seminář

Od 1. 7. 2024 je účinná nová právní úprava dohod o provedení práce. Na jaké novinky se zaměstnavatelé musí připravit? Jak správně postupovat, aby zaměstnavatel vynakládal finance efektivně? Čeho se vyvarovat, aby zaměstnavateli nehrozil postih? Kdy je pro zaměstnavatele výhodné uzavřít pracovní poměr a kdy dohody? Co by měly dohody obsahovat a jaká jsou nejčastější úskalí dohod?

Obsah webináře:
• povinná registrace dohod o provedení práce
• změny výše rozhodných příjmů
• poučovací povinnost zaměstnavatele
• informační povinnost zaměstnance a dopady při neúplném či nesprávném poskytnutí informací
• odvody povinných plateb
• splatnost / termín výplaty odměny
• obsahové náležitosti dohod
• stanovení průměrného výdělku
• dotazy / diskuze

Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP. Působí jako lektor pro pořadatele vědeckých seminářů, pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých časopisech, účastní se národních a mezinárodních vědeckých projektů, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Webinář je určen především pro advokáty, manažery, vedoucí zaměstnance, mzdové a daňové účetní, firemní právníky, úředníky veřejné správy, personalisty a jiné zájemce o tuto problematiku.

Registrace

Location

online
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)