Buddhismus očima judaismu

3. April 2024, 17:00–19:00

Přednáška Aleše Weisse z Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost

Aleš Weiss, Ph.D. vystudoval Filozofickou fakultu UK, obor religionistika. Několik let strávil v Jeruzalémě jako stipendista na Hebrejské univerzitě a na Institutu židovských studií Pardes, který kombinuje tradiční židovské vzdělání s akademickou otevřeností. Zabývá se zejména židovským náboženským myšlením, včetně jeho současných podob v USA a v Izraeli. Vyučuje judaismus na Lauderových školách v Praze a jako externista spolupracuje s Pražským centrem židovských studií při FFUK.

Téma vlivu křesťanství či islámu na judaismus je již dlouhá desetiletí součástí židovských studií a existuje k němu rozsáhlá literatura. Méně známá je však i skutečnost, že na formování moderního judaismu se různými způsoby podepsal a stále podepisuje i buddhismus. Přednáška popisuje základní osy kontextualizace buddhismu v židovských náboženských textech a jeho místo v moderním judaismu. Zaměříme se na tři na sebe navazující modely fungování buddhismu v židovské náboženské literatuře od konce 18. století až do současnosti. Buddhismus zde vystupuje jako nástroj polemiky a sebedefinice, jako forma spirituality plně kompatibilní s judaismem a jako náboženský konkurent judaismu představující ohrožení jeho sociální i ideové integrity. 

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2024 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

Location

Centrum judaistických studií FF UPOL, Tř. Svobody 26. uč. č. 2.36
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)