Archiválie moravských židovských obcí ve fondech Židovského muzea v Praze

15. November 2023, 17:00–18:30

Přednáška PhDr. Tomáše Krákory z Cyklu judaistických přednášek pro veřejnost

PhDr. Tomáš Krákora pracuje v Archivu Židovského muzea v Praze, odborně se zaměřuje na dějiny Židů v českých zemích v 17.–19. století a na sociální a hospodářské dějiny pražské židovské komunity raného novověku. 

Ve své přednášce se bude věnovat archivním fondům moravských židovských obcí, které jsou uloženy v Archivu Židovského muzea v Praze. Pozornost bude soustředěna především na několik základních témat – vznik samotných archivních fondů a okolnosti přesunu dokumentů z židovských obcí do Židovského ústředního muzea v období 2. světové války, přehledový popis jednotlivých archivních fondů a množství dochovaných archiválií, typologie písemností a struktura fondů s ukázkami vybraných archiválií, aktuální stav zpracovanosti, probíhající digitalizace a možnosti současného a budoucího využívání archiválií.

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2023 Podpora strategicky významných programů na filozofických fakultách UK, MU, UP.

Další informace

Facebooková událost

Location

Centrum judaistických studií FF UP, tř. Svobody 26. uč. č. 2.36
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)