Abraham Bar Hiyya and the Rise of Hebrew Philosophy in the Middle Ages

14. February 2024, 17:00–18:30

Přednáška Kathariny Hillmannové z cyklu judaistických přednášek pro veřejnost

Katharina Hillmannová je doktorandkou na katedře Židovské filozofie na Bar-Ilanově univerzitě v Izraeli. Její výzkum se zaměřuje na středověkou židovskou filozofii, hebrejskou filozofickou terminologii a dějiny vzdělanosti v oblasti židovských studií.

Abraham Bar Hiyya (1065, Barcelona - 1136 Narbonne) byl proslulý židovský myslitel v mnoha různých oborech a jeden z prvních filozofů, kteří psali výhradně hebrejsky. Jeho cílem bylo zpřístupnit vědecké poznatky své doby širšímu židovskému publiku, přičemž obhajoval důležitost studia Tóry i přírodních věd a zároveň přiznával autoritu nežidovským myslitelům. Přednáška představí Abrahama Bar Híju a jeho myšlení jako příklad rané hebrejské filozofie v kontextu jeho intelektuálního a kulturního prostředí. Přednáška bude v angličtině.

Akce je realizována za podpory MŠMT v rámci projektu CRP 2024 Podpora strategicky významných programů na Filozofických fakultách UK, MU, UP.

Další informace

Facebooková událost

Location

Centrum judaistických studií FF UP, tř. Svobody 26. uč. č. 2.36
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)