5. letní škola numismatiky

2. September – 4. September 2022

Numismatika je dlouhodobě pěstovaným oborem především ze sběratelského hlediska. Pokud jde o numismatiku vědeckou, zahrnující širší kontext peněžně historických vztahů, je zřejmé, že se dnes potýká s nedostatkem mladých zájemců. Tato situace je mimo jiné způsobena nedostatečnou pozorností, která je tomuto oboru věnována na domácích univerzitách.

Letní škola numismatiky je setkáním odborné a laické veřejnosti, jehož hlavním cílem je prezentace nauky o platidlech v nejrůznějších aspektech a obdobích (od mincovních nálezů přes sběratelství až po peněžní dějiny; od antiky po novověk).

Za cílovou skupinu tohoto certifikovaného kurzu považujeme všechny zájemce o numismatiku – sběratele, členy numismatických společností, muzejní kurátory, pracovníky památkové péče či studenty pomocných věd historických, historie, archeologie, dějin umění nebo ekonomických oborů.

Organizer

Katedra historie FF UP

Location

Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, uč. 1.12
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)