40. výročí promulgace Kodexu kanonického práva – změny

13. April 2023, 9:30–16:00

Mezinárodní konference

Katedra církevních dějin a církevního práva CMTF UP pořádá mezinárodní vědeckou konferenci u příležitosti 40. výročí vyhlášení Kodexu kanonického práva.

Konference je zaměřena na změny v textu tohoto základního zákoníku římskokatolické církve, které během 40 let již značně pozměnily text. Příspěvky deseti přednášejících odborníků se týkají oblastí: vlivu východního práva na západní legislativu, otázek manželství, reforem římské kurie, postavení laiků v církvi, zasvěceného život, trestního a procesního práva. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a polština (s možností konsekutivního překladu).

Konference je určena především pro studenty z oblasti teologie, práva, žurnalistiky, politologie, historie; odbornou veřejnost; duchovní a jiné církevní pracovníky.

Konferenční poplatek není vybírán. 
Přihlašování: do 5. 4. 2023, e-mail: radmila.bartonova@upol.cz

Událost na Facebooku

Organizer

Katedra církevních dějin a církevního práva CMTF UP

Location

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, aula
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)