Nepřestávejte se posouvat dopředu. V každém věku, v mnoha oblastech...


Celoživotní vzdělávání (CŽV) prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje znalosti, vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků a umožňuje jim další odborný rozvoj. Univerzita Palackého v Olomouci nabízí více druhů a programů CŽV, které jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat, rekvalifikovat se nebo třeba hledají nové uplatnění na trhu práce, a to od těch nejmenších (dětská univerzita) až po seniory (univerzita třetího věku). Níže najdete rozcestník pestré nabídky programů CŽV, po rozkliknutí se vám zobrazí podrobnosti a odkazy buď na portál CŽV, kde najdete přehled kurzů, na které se lze přihlásit, nebo přímo na fakultní stránky, na kterých najdete další informace.