18.–24. února 2019

Akademický týden UP (18.–24. 2. 2019) připomíná znovuobnovení Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1946. V rámci něj se uskuteční tyto tradiční či nové akce:

Daruj krev s rektorem!

18.–22. února 2019 | Transfuzní oddělení FNOL
V rámci výzvy Daruj krev s rektorem aneb Modrá je dobrá tradičně vyzýváme studenty a zaměstnance Univerzity Palackého, aby přišli darovat to nejcennější, tedy svou krev. Student či zaměstnanec obdrží po prokázání se ISIC kartou či průkazem zaměstnance malý dárkový balíček od UPointu a FNOL. V případě zájmu o darování krve v rámci výzvy se hlaste Lucii Kačerové na e-mailu: daruj.upol@gmail.com. Do předmětu e-mailu napište: DARUJ KREV. Do těla e-mailu pak uveďte vaše jméno a příjmení, datum narození a e-mail. Více na www.daruj.upol.cz.
Proč byste měli darovat? Protože bezplatně darovat krev či krevní plazmu je pocit k nezaplacení a protože věříme, že studenti a zaměstnanci univerzity by měli jít příkladem. Za posledních pět let bylo díky naší iniciativě darovat krev přes 3800 členů akademické obce.
Kdo může darovat? Veškeré informace o tom, zdali jste vhodným dárcem, naleznete zde. Prosíme, abyste si podmínky řádně prostudovali a předešli tak případným zbytečným návštěvám FNOL.

Pondělí 18. února

Hospodský kvíz - Univerzitní speciál

19:00 | M3 Kozlovna
Speciální díl populárního Hospodského kvízu o skvělé ceny. Téma kvízu, které se jím bude skrz naskrz prolínat je „Škola základ života“. Pravidla oblíbené vědomostní soutěže jsme mírně upravili a kvíz jsme situovali do útulné hospody Kozlovna M3 (vedle S klubu). Soutěžit mohou týmy o maximálním počtu šesti členů. Počet týmů je omezen kapacitou klubu, takže stropem bude cca 15 týmů, takže kdo dřív přijde, ten dřív hraje.
Čekat na vás bude klasických 56 otázek, včetně hudební a obrázkové poznávačky či bonusových otázek. A abyste byli odměněni za své znalosti, ceny jsme připravili hned pro pět nejlepších týmů. Těšit se můžete na odměny od Pevnosti poznání, UPointu a Kozlovny M3.
Ragistrovat své týmy můžete na ondrej.martinek@upol.cz. Kvíz bude moderovat Daniel Langer. Akci pořádá Oddělení komunikace UP. Více o hospodských kvízech: www.hospodskykviz.czFB událost.

Středa 20. února

Studentská mše svatá za UP

19.00 | kostel Panny Marie Sněžné
Ve středu od sedmi hodin večer proběhne v kostele Panny Marie Sněžné, odnepaměti zvaném též „Sněženka“, Studentská mše svatá, která bude věnována v rámci Akademického týdne právě naší alma mater. V přímluvné modlitbě a v ohláškách bude věnován prostor znovuobnovení univerzity v Olomouci. 

Čtvrtek 21. února

Předání čestného uznání autorům odborných knih a cen rektora UP studentům

10:30–12:15 | aula Pedagogické fakulty UP (Žižkovo náměstí 5)
Rektor Univerzity Palackého v Olomouci na tradičním slavnostním ceremoniálu ocení autory odborných knih z řad akademických pracovníků a úspěšné studenty za nejlepší bakalářské, diplomové a vědecké práce a sportovní výkony v roce 2018. Akce je pro pozvané hosty, není přístupná veřejnosti. Bližší informace poskytne Tomáš Krejčiřík, tomas.krejcirik@upol.cz.

Zvony olomouckých kostelů

15:00 | olomoucké kostely a chrámy
Úderem 15. hodiny se rozezvučí zvony olomouckých kostelů (sv. Mořice, sv. Michala a sv. Václava). Tradičně tím připomenou událost, kdy se 21. února 1946 touto cestou zvěstovalo Olomoučanům, že byl přijat zákon o obnovení olomoucké univerzity a naplnil se tak sen jejich předchůdců o univerzitním městě.

Křest audioknihy Rektorská rozpomínání profesora Josefa Jařaba

18:00 | aula Filozofické fakulty UP (Křížkovského 10)
Křest a autogramiáda audioknihy Rektorská rozpomínání profesora Josefa Jařaba, emeritního rektora UP. Vzpomínky načetl pod režijním vedením Michala Bureše herec činohry Moravského divadla Olomouc Petr Kubes. Audioknihu vydává UP. Akce je určená nejširší veřejnosti. V případě zájmu o rezervaci místa volejte 585 631 125, nebo pište na e-mail: konferencniservis@upol.cz.

Pátek 22. února

Setkání představitelů UP s představiteli statutárního města Olomouc

8:30 | Rektorát UP
Společné jednání hlavních představitelů Univerzity Palackého a města Olomouce, na kterém se budou probírat nejen možností další spolupráce. Jednání není přístupné veřejnosti.

Slavnostní otevření hlavní menzy UP

14:30 | hlavní menza UP
Hlavní menza UP bude slavnostně otevřena po ukončení rozsáhlé rekonstrukce, po které se může pyšnit moderní gastronomickou technikou, novou výdejnou jídel i vylepšeným a komfortnějším zázemím pro strávníky. Akce je jen pro pozvané hosty.

Sobota 23. února

Reprezentační ples Univerzity Palackého

19.30 | NH Collection Olomouc 
Univerzita Palackého pořádá pro své pracovníky, studenty, absolventy a přátele reprezentační ples. K tanci a poslechu zahraje swingová kapela Melody Makers Ondřeje Havelky a funková kapela Hitfakers. Večerem provede Petr Kubes, olomoucký rodák a herec Moravského divadla Olomouc.


Dále se uskuteční tyto akce:

Pondělí 25. února 2019

Inaugurace děkana CMTF UP

11:00 | Arcibiskupský palác
Na slavnostním aktu bude inaugurován zvolený děkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP. prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D. Akce je přístupná veřejnosti.

Středa 27. února

Udělení pamětní ceny Kurta Schuberta za mezináboženský dialog

16:30–17:30 | kaple Božího Těla, Umělecké centrum UP (Univerzitní 5)
Šesté udělení pamětní ceny prof. Dr. Ingeborg Fialové-Fürstové a Centra pro judaistická studia Kurta a Ursuly Schubertových na Filozofické fakultě UP. Pamětní cena Kurta Schuberta byla doposud udílena pouze v Rakousku, v rodné zemi významného judaisty Kurta Schuberta. Akce se koná pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. V případě zájmu o rezervaci místa volejte 585 631 140, nebo piště na e-mail: konferencniservis@upol.cz

Koncert Petite Fleur

20:30 | Jazz Tibet Club
Dne 27. 2. bude Centru judaistických studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého udělena Pamětní cena Kurta Schuberta. Součástí udílení ceny bude i večerní koncert
rakouského jazzového sdružení Petite Fleur. Koncert v rámci svých Akademických dnů spolupořádá Univerzita Palackého v Olomouci.
Petite Fleur Program rakouské kapely Petite Fleur spojuje jazz a blues s klezmerovými melodiemi a díky třebíčské rodačce Ireně Noskové i s moravskou lidovou písní, českým swingem či slovenským šansonem. Fenomenální pianista Adi Rodax, multiinustrumentalista Helmut Strobl, basista Hannes Laszakovits s chorvatskomaďarskými kořeny a česká zpěvačka se mezi těmito kulturami pohybují s bravurou a lehkostí a velkou radostí.
Vstupné 120 Kč