OLOMOUC - Hledáme studenty - velvyslance kariéry v EU

Středa 18. červenec 2018, 13:49 – Text: -tk-

Milí studenti,

nabízíme vám účast v programu studentů - velvyslanců kariéry v EU, jehož cílem je zvýšit mezi studenty UP povědomí o možnostech kariéry v institucích EU. 

Vybraný student bude na UP po dobu 1 až 2 let (tj. od října 2018 do září 2019, příp. září 2020) propagovat možnosti kariéry v institucích EU, podávat informace o výběrových řízeních, pomáhat s propagací specializovaných výběrových řízení, příp. se zúčastní akcí pořádaných Ministerstvem zahraničních věcí (MZV) nebo Eurocentry na vybraných univerzitách v Praze i v regionech.

Vhodným kandidátem je aktivní student nižšího ročníku (např. druhého), který v době, kdy bude působit jako velvyslanec kariéry v institucích EU, neplánuje pobyt v zahraničí. Jeho působení bude možné prodloužit o další rok, pokud by byl vybrán a vyslán na školení do Bruselu (pokračování v činnosti další rok je jednou z podmínek pro účast na školení v Bruselu).

K tomu, aby mohl své poslání co nejlépe naplňovat, se zúčastní v září/říjnu 2018 semináře pořádaného zúčastněnými rezorty, tj. MZV, Ministerstvem vnitra (MV) a Úřadem vlády ÚVL), kde získá veškeré potřebné informace. O přesném datu a místě konání akce bude informováni později. Pravidelně také bude dostávat materiály od Úřadu EPSO, který organizuje výběrová řízení pro instituce EU, a od zúčastněných rezortů. Vybraný student může počítat s pomocí MV, MZV a ÚVL při vytvoření podmínek pro prezentaci zaměstnání v institucích EU (např. poskytnutí prostor, zajištění občerstvení, atd.). 

Student se v rámci tohoto programu zdokonalí nejen v jazykových znalostech, ale zlepší si i své prezentační a komunikační dovednosti, které jsou v současné době vysoce ceněny na trhu práce, příp. získá kontakty na studenty-velvyslance z dalších členských států. Kromě toho při splnění minimálních požadavků stanovených rezorty  (3 aktivity) získá dopis podepsaný ředitelkou Diplomatické akademie MZV ředitelkou odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě MV potvrzující jeho aktivní účast v programu.

Kromě toho budou mít dva nejaktivnější studenti ze sítě velvyslanců kariéry možnost zúčastnit se následující rok 1,5 denního školení v Bruselu na podzim 2019 (za předpokladu, že budou chtít ve své činnosti pokračovat další rok). Cesta a ubytování těmto studentům bude hrazena ze strany úřadu EPSO. Česká republika má na každý akademický rok 2 studenty, kteří oficiálně spolupracují s úřadem EPSO. 

Nabídka je platná do 15/08/2018. Studenti nechť se k tomuto termínu hlásí na email adresu marie.rakova@upol.cz s přiloženým CV a motivačním dopisem v angličtině.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)