Bc. Karel Vaněk

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

+420722745963

Děkanát PdF

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

ref. pro organizaci a řízení

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.