Ing. Andrea Nováková

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635008

Děkanát PdF

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.75

tajemník fakulty

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.