Zdeněk Šindlář

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635097

Správa budov a údržba

Pedagogická fakulta

Univerzitní 3, 5

P1.16

údržbář budov

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.