Smluvní závodní lékaři

U smluvního závodního lékaře absolvujete povinně vstupní, periodickou i výstupní prohlídku. Důvod a termíny návštěvy závodního lékaře určí vaše personalistka. Univerzita Palackého neproplácí svým zaměstnancům žádnou zdravotní péči ani léky napřímo. Výjimku tvoří nepeněžní plnění ze sociálního fondu ve formě možnosti použití zdravotnických zařízení, a to úhradou nákladů za rehabilitační procedury, vitamíny a očkování nebo poskytováním nepeněžních poukázek, např. Vital Pass. O výši a příjemci příspěvku rozhoduje fakulta nebo jednotka sama. Informujte se proto na svém personálním oddělení.

Seznam lékařů

Ve smyslu § 53 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách poskytují pracovnělékařské služby pro jednotlivé fakulty tito smluvní závodní lékaři:

Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta

Vojenská nemocnice Olomouc
Oddělení primární péče
Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc
MUDr. Milan Veselý
Tel.: 973 407 040, 973 407 039

Zaměstnanci přírodovědecké fakulty zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře (prohlídka je fakultě fakturována) nebo u svého praktického lékaře (daňový doklad k prohlídce uhradí katedra). Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Rektorát

MUDr. Oto Košta, Ph.D., praktický lékař s.r.o.
U Reálky 4, 779 00 Olomouc
Ordinace: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 444 331

Všichni zaměstnanci zařazení pod Rektorátem UP musí absolvovat pracovnělékařskou prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře.

Právnická fakulta

MUDr. Oto Košta, Ph.D., praktický lékař s.r.o.
U Reálky 4, 779 00 Olomouc
Ordinace: I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
Tel.: 588 444 331

Zaměstnanci Právnické fakulty UP zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře, nebo u svého praktického lékaře. Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Filozofická fakulta, Správa kolejí a mezd

MUDr. Jitka Bednářová
MEDICA MORAVIA s. r. o.
adresa ordinace: Hybešova 200/6, 779 00  Olomouc - Hodolany
Tel.: 585 311 658; 608 837 223

Zaměstnanci Filozofické fakulty a SKM UP zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře, nebo u svého praktického lékaře. Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Fakulta zdravotnických věd, Lékařská fakulta

Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice v Olomouci, budova P
ul. I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Zdravotní výkon probíhá dle termínu objednání prohlídky na Ambulanci u příslušného lékaře dle rozpisu služeb lékařů kliniky.
Telefon: +420 588 443 529

Cyrilometodějská teologická fakulta

MUDr. Otakar Svitavský
Stupkova 982/10, 779 00 Olomouc
Telefon: +420 585 414 355
svitavsky.cz/index.php/kontakt
email: info@svitavsky.cz

Zaměstnanci CMTF v Olomouci zařazeni v 1. kategorii podle rizikovosti faktorů mohou prohlídku absolvovat buď u smluvního závodního lékaře (prohlídka je fakultě fakturována) nebo u svého praktického lékaře (daňový doklad k prohlídce uhradí katedra). Zaměstnanci zařazeni do 2.-4. kategorie podle rizikovosti faktorů a zahraniční zaměstnanci ve všech kategoriích rizik 1.-4. musí absolvovat prohlídku výhradně u smluvního závodního lékaře. Zařazení zaměstnance v kategorii rizika práce je uvedeno v Žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky, kterou zaměstnanec obdrží ve výzvě k absolvování pracovnělékařské prohlídky.

Fakulta tělesné kultury

MUDr. Igor Mazoch
ul. Helsinská 13, 779 00 Olomouci
Telefon: +420 585 427 024, +420 587 203 012
ordinace@ordinace-neredin.cz

www.ordinace-neredin.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)