Referáty

Celoživotní vzdělávání

Programy v rámci celoživotního vzdělávání přispívají k rozvoji koncepce celoživotního učení a ke zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků na trhu práce, k systematickému zdokonalování se, k doplňování osobního znalostního potenciálu i k možnosti získat průběžné pracovní kompetence či schopnosti k jejich zlepšování.

Referát celoživotního vzdělávání Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce Univerzity Palackého provádí poradenskou a informační činnost v oblasti dalšího vzdělávání, realizuje programy celoživotního vzdělávání a v této oblasti také realizuje školící činnost. Dále spravuje a rozvíjí Portál celoživotního vzdělávání, kontroluje náležitosti smluv souvisejících s celoživotním vzděláváním a mezinárodně uznávanými kurzy, administruje akreditaci programů celoživotního vzdělávání a vydávání osvědčení o absolvování programů.

Každý semestr je ve spolupráci s ostatními součástmi UP, zejména s fakultními pracovišti spravující své vlastní programy celoživotního vzdělávání, vytvořena nabídka programů určených zaměstnancům Univerzity Palackého. Vzdělávací programy vedou k profesnímu rozvoji, rozvíjení pedagogických kompetencí, a především ke zkvalitňování výuky. Důraz je kladen na zavádění inovací do výuky.

Nabídka aktuálně otevřených kurzů pro zaměstnance UP.

Centrum excelence ve vzdělávání

Centrum excelence ve vzdělávání zajišťuje metodickou podporu akreditačního a schvalovacího řízení studijních programů Univerzity Palackého, administruje veškeré žádosti o schválení, změny, prodloužení a zrušení akreditací studijních programů. Centrum excelence ve vzdělávání se dále zabývá evaluací pedagogických procesů, zajišťuje agendu inovací a podporuje strategii kvality na Univerzitě Palackého. Dále koordinuje mezifakultní spolupráci v oblasti e-learningu, distančního a hybridního vzdělávání, podílí se na rozvoji těchto oblastí a provádí poradenskou a informační činnost.

Univerzita třetího věku

Univerzity třetího věku (U3V) jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Poskytují občanům v důchodovém věku vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské (univerzitní) úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností. Vzdělávání na U3V má charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy, a nezakládá nárok na vysokoškolský titul.

U3V při Univerzitě Palackého v Olomouci (UP) je jednou z nejstarších v naší republice, vznikla již v roce 1986 jako jednu z prvních v tehdejším Československu. Postupně se stala nedílnou součástí vzdělávacích, vědecko-výzkumných a společensko-kulturních aktivit olomoucké univerzity. U3V při UP úspěšně dokončí každoročně okolo 800 účastníků. Své pobočky má v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí, ve Vyškově nebo ve Šternberku.

Více informací

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)