Mgr. Jan Černík, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633427, 725788548

Katedra divadelních a filmových studií

Filozofická fakulta

Univerzitní 3, 5

3.31

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 14:00–15:00 JK-331
středa 11::15–12:15 JK-331
KNIHA - CELEK
Ptáček L., Černík J., Kaplánková B., Chovanec A., Poštulka T., Horák R. Metamorfózy imaginace Celovečerní filmy Jana Švankmajera. 2020.
Bilík P., Černík J. Filmař Jaromír Kallista. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Černík J. Ostalgická nálada v českém historickém filmu po roce 1989. In Ptáček L., Kopal P. (Eds.) Film a dějiny 6: Postkomunismus Proměny českého historického filmu po roce 1989. 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Seminář dějin filmu B KDU/SDFB LS Se 2
Seminář dějin filmu E KDU/SDFE ZS Se 2
Současné tendence v teorii filmu 2 KDU/SOTF2 LS 2
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 ZS Se 4
Metodologie odborné práce 1 KDU/MOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 ZS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MOP2 LS Se 0
Metodologie odborné práce 1 KDU/MTOP1 LS Se 0
Metodologie odborné práce 2 KDU/MTOP2 LS Se 0
Odborný text 1 (dějiny filmu) KDU/OT1 LS Se 2
Seminář analýzy filmu C KDU/SAFC ZS Se 2
Seminář analýzy filmu F KDU/SAFF LS Se 2
Filmový seminář 1 KDU/FS1 ZS Se 4
Filmový seminář 2 KDU/FS2 LS Se 2
Diplomový seminář 1 KDU/DIS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DIS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DIS3 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KDU/DPS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KDU/DPS1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DPS2 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KDU/DPS2 LS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DPS3 ZS Se 0
Diplomový seminář 3 KDU/DPS3 LS Se 0

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.