PaedDr. Pavlína BASLEROVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635803, 734144822

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

odborný asistent

ČLÁNEK
Michalík J., Chrastina J., Maštalíř J., Baslerová P. Assistant teachers for pupils with special educational needs in the czech republic – presentation of selected particular research results. Social welfare interdisciplinary approach. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Baslerová P., Michalík J., Hrubešová I. Evaluation of Special Education Needs Diagnostics in School Counseling Facilities in the Czech Republic. INTED2021 Proceedings. 2021.
Michalík J., Baslerová P., Hrubešová I. Catalogue of Support Measures - an Excellent European Compendium of National Special Pedagogical Support. INTED2020 Proceedings. 2020.
Michalík J., Hrubešová I., Baslerová P. Catalogue of supportive measures - an excellent European compendium of national special pedagogical support. INTED2020 Conference proceedings. 2020.
Vachalová V., Barvíková J., Baslerová P., Flekačová L. Diagnostic tool for diagnostics of speech understandng in students with hearing impairment. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Baslerová P., Michalík J., Hrubešová I. I. level support measures in primary education. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences ISCSS 2020. 2020.
Michalík J., Baslerová P., Hrubešová I., Haiclová Z., Jurkovičová P. School environment diagnostics as a part of special pedagogical diagnostics. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Flekačová L., Baslerová P., Michalík J., Hrubešová I., Haiclová Z. Special pedagogical diagnostics in children with visual impairment: a review study. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Michalík J., Hrubešová I., Růžička M., Baslerová P. Cooperation between School (Teachers) and Parents as an Important Factor in the Education of Pupils with Special Educational Needs. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Růžička M., Langer J., Finková D., Baslerová P., Kozáková Z., Horváthová I., Michalík J. The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inclusion in the Czech Republic. INTED2018 Proceedings. 2018.
Baslerová P., Růžička M., Michalík J. The attitudes and opinions of the teaching staff concerning inlusion in the Czech republic: readiness for children with various types of impairment. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2018.
Baslerová P. Podpůrna opatření ve vzdělávání žáků se speciálními potřebami. In Hrebeňárová L., Kožárová J. (Eds.) Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osob se špeciálnymi výchvno-vzdělávacimi potrebami. Zborník príspevkov z medzinárodněj vedeckej multiodborovej konferencie. 2015.
KNIHA - CELEK
Voženílek V., Michalík J., Sadílek M., Baslerová P., Vondráková A., Maštalíř J. Atlas vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice. 2022.
Michalík J., Voženílek V., Baslerová P., Sadílek M., Vondráková A. Atlas vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. 2022.
Vrbová R., Felcmanová L., Jehličková J., Housarová B., Němcová M., Mištová Š., Michalová Z., Baslerová P. Metodika kariérového poradenství pro žáky s narušenou komunikační schopností a žáky se specifickými poruchami učení a chování. 2022.
Žampachová Z., Čadilová V., Perlínová A., Odehnal Budínová L., Loutocká L., Felcmanová L., Baslerová P., Michalík J. Metodika kariérového poradenství pro žáky s poruchou autistického spektra. 2022.
Čadová E., Dvořáčková D., Adámková K., Shánělová J., Průchová P., Chrzová D., Baslerová P., Michalík J. Metodika kariérového poradenství pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním. 2022.
Barvíková J., Doleželová I., Honová A., Horáková J., Liberdová E., Piňosová V., Tvarogová I., Baslerová P. Metodika kariérového poradenství pro žáky se sluchovým postižením. 2022.
Janková J., Jílková A., Prázdná R., Míková V., Holá P., Aková N., Baslerová P., Michalík J. Metodika kariérového poradenství pro žáky se zrakovým postižením. 2022.
Baslerová P., Maštalíř J., Barvíková J., Maštalířová D., Čadilová V., Michalík J., Čadová E., Prázdná R., Felcmanová L., Simmerová M., Hanák P., Vrbová R., Housarová B., Žampachová Z., Janková J. Poradenství pro osoby se zdravotním postižením v systému činností Úřadu práce České republiky. 2022.
Maštalíř J., Škopová V., Baslerová P., Maštalířová D. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. In Chábová A., Hanák P. (Eds.) 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Havránková P., Šeneklová K., Řičánková R., Horutová M. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Jihomoravský kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Gaizurová B., Marková J., Dvořáková J., Jánová D., Řičánková R., Dohnalová I. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Kraj Vysočina. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Vinkler JI., Biemann O., Votrubová P., Šicová P., Bílková S., Řičánková R., Smoláková V., Raková Z. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Královéhradecký kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Šámalová V., Sochorová M., Řičánková R., Bittmanová L. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Liberecký kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Kirmanová M., Čechová I., Minářová M., Řičánková R., Barvíková J. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Moravskoslezský kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Volemanová L., Mikutová A., Hadačová M., Řičánková R., Majerová R. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP – individuální plánování a tranzitní program. Specifická část Jihočeský kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Vojteková L., Zdražilová L., Pohlová I., Řičánková R., Selingerová J. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Olomoucký kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Spurná M., Olivová M., Řičánková R., Tlapáková I. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Pardubický kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Bolanová R., Mouleová L., Šístková K., Řičánková R., Krupařová J. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Plzeňský kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Svobodová R., Volemanová L., Neknězová L., Němcová J., Jirsová I., Řičánková R., Čadilová V. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Středočeský kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Vorochta T., Mutlová I., Řičánková R., Slavík V. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Ústecký kraj. 2022.
Maštalíř J., Baslerová P., Grohmann I., Dziková J., Smoláková V., Vinkler JI., Biemann O., Kolibová R., Trčalová M., Cindler J., Janoušková P., Řičánková R., Jarmarová J. Rukověť kariérového poradce žáků se SVP Individuální plánování a tranzitní program Specifická část Zlínský kraj. 2022.
Sedláčková D., Kantor J., Baslerová P., Růžička M., Zahradníková T., Přibylová T., Bohanesová A., Marečková J., Růžičková L., Szokalová L., Dömischová I., Finková D., Krahulcová K., Jeřábková K., Du J. Společné vzdělávání a role rodičů. 2021.
Vrbická N., Řehořová D., Flekačová L., Vachalová V., Haiclová Z., Hrubešová I., Jurkovičová P., Barvíková J., Dvořáčková H., Janková J., Vrbová R., Žampachová Z., Michalík J., Baslerová P. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb u dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných opatření ze zdravotních důvodů. 2020.
Barvíková J., Baslerová P., Bourková D., Doležalová I., Dvořáčková H., Koutská M., Mareš J., Michalík J., Nováková I., Tichá A. Katalog podpůrných opatření: dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení a oslabení sluchového vnímání. 2020.
Janková J., Balunová K., Baslerová P., Hamplová M., Holá P., Ješina O., Kulštrunková J., Ličeníková Z., Márkusová L., Matoušková E., Michalík J., Míková V., Paříková R., Trčková J., Vašťáková J. Katalog podpůrných opatření: dílčí část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení a oslabení zrakového vnímání. 2020.
Baslerová P., Felcmanová L., Michalík J., Barvíková J., Čadová E., Janková J., Ješina O., Kasíková H., Klenová I., Sladká Mikulášková L., Petráš P., Raindl M., Vrbová R. Katalog podpůrných opatření: obecná část : pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání. 2020.
Valenta M., Baslerová P., Hanák P., Jarmarová J., Klenová I., Morávková Krejčová L., Michalík J., Majer M., Mikulášková Sladká L., Muchová J., Műllerová J., Műller O., Petráš P., Petrášová J., Svoboda P. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu: dílčí část. 2020.
Vrbová R., Baslerová P., Brozdová J., Housarová B., Jehličková J., Kynkorová H., Michalík J., Petrášová J. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti: dílčí část. 2. 2020.
Čadová E., Adámková K., Baslerová P., Benoniová M., Dvořáčková D., Chrzová D., Ješina O., Kašníková P., Michalík J., Morávková M., Průchová P., Shánělová J. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení nebo závažného onemocnění: dílčí část. 2020.
Růžička M., Kvapilová B., Zahradníková T., Růžičková L., Polínek MD., Baslerová P. Metodika pro inovace školních vzdělávacích programů konzervatoří. 2020.
Růžička M., Pastieriková L., Krahulcová K., Finková D., Jeřábková K., Baslerová P., Kozáková Z., Dömischová I., Smolíková M., Sedláčková D., Zahradníková T., Bohanesová A., Vojtová S., Malínková V., Tichá M., Studená G., Miklová A., Krejčík D., Fialová K. Speciální pedagog a další aktéři školního poradenského pracoviště ve společném vzdělávání. In Růžička M., Listiakova I. (Eds.) 2020.
Růžička M., Smolíková M., Flekačová L., Baslerová P., Jeřábková K., Finková D., Pastieriková L., Bednárová L., Mužná V., Houšková T., Vojtová S., Bohanesová A. Učitel a asistent ve společném vzdělávání. 2019.
Michalík J., Baslerová P., Růžička M., Langer J., Finková D., Chrastina J., Kršková M., Hrubešová I., Maštalíř J., Pastieriková L., Pospíšilová I., Kozáková Z., Houšková T., Bohanesová A., Mužná V., Vojtová S., Hiršová A., Kubecová S., Vítková S., Pavlíčková V. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. 2018.
Ludíková L., Kantor J., Kroupová K., Růžičková V., Baslerová P., Hrubešová I., Majerová H., Malinovská O., Petrová N., Remešová Z. Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života osob se speciálními potřebami. 2016.
Valenta M., Michalík J., Potměšil M., Baslerová P., Petrová A., Lečbych M., Svoboda P. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením. 2012.
Valenta M., Michalík J., Svoboda P., Müller O., Petrová A., Lečbych M., Baslerová P., Doleželová B., Jarmarová J., Kulíšková O., Navrátilová M., Petráš P., Petrášová J., Procházka M., Stupňánková E. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Ješina O., Baslerová P. Mimoškolní pobyty (akce konané mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání). Katalog podpůrných opatření - obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání. 2020.
Michalík J., Valenta M., Potměšil M., Baslerová P. Metodika práce s Katalogem míry posuzování speciálních vzdělávacích potřeb. Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - Diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra. 2012.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Janková J., Pýchová S., Cole L., Kameník J., Flekačová L., Loutocká L., Baslerová P., Michalík J. Analýza podmínek a předpokladů úspěšného pracovního uplatnění žáka se zrakovým postižením. 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)