Mgr. Jan Gregar

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

734596774, 585635919

Ústav cizích jazyků

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

5.26

lektor

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (25. 10. 2013 – 15. 5. 2014)
  • Člen AS fakulty (23. 5. 2017 – 31. 8. 2018)
  • Člen AS UP/komise AS UP (28. 5. 2017 – 31. 8. 2018)
  • Člen AS fakulty (16. 9. 2020 – )
ČLÁNEK
Gregar J. Translation of Education-Related Terminology from Czech Language to English. Prosodi:Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra. 2018.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Čihánková H., Gregar J., Sittová B. Czech and Foreign Schools and Their Employment of Modern Educational Technologies. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Čihánková H., Gregar J., Sittová B. Future Teachers’ Subjective Perception of Modern Educational Technology (MET) in the Czech Republic. ICLEL 2017 Proceeding Book. 2017.
Šemberová M., Plischke J., Gregar J. Integration from the point of view of foreign students as an important factor during the formation of value of education. ICLEL 17 Conference Proceeding Book. 2017.
Klement M., Gregar J. Options of Integration Virtualization Technologies into Education. In Antonietti A., Ghergut A., Diekmann A. (Eds.) SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Gregar J. Role of Humor in the English Language Teaching. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. 2016.
Gregar J. Terminologické poznámky k překladu publikace "Badatelsky orientovaná výuka: pojetí, podstata, význam a přínosy". In Honzíková J., Simbartl P. (Eds.) Olympiáda techniky Plzeň 2015. 2015.
KNIHA - CELEK
Hrdinová E., Řeřicha V., Mraček D., Kolek V., Sodeyfi H., Kubica J., Stamm U., Benninghoff-Lühl S., Flajšar J., Mračková Vavroušová P., Dömischová I., Kořínková J., Sittová B., Anderson KJ., Valešová L., Duda O., Gregar J., Bartošová M. Kdopak by se překladu bál?! Překlad jako didaktický nástroj pro výuku cizích jazyků II. In Hrdinová E. (Eds.) 2020.
RECENZE
Gregar J. The Personality Teaching (Osobnostní učitelství). e-Pedagogium (online). 2017.
Gregar J. Research Design (Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches). In Jůvová A. (Eds.) e-Pedagogium (online). 2016.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Anglický jazyk pro pedagogické profese 4 KAJ/AJP4@ LS Cv 0
Anglický jazyk pro pedagogické profese 1 KAJ/KAP1@ ZS 8
Anglický jazyk pro pedagogické profese 2 KAJ/KAP2@ LS 10
Anglický jazyk pro pedagogické profese 1 KAJ/AJP1@ ZS Cv 10
Anglický jazyk pro pedagogické profese 2 KAJ/AJP2@ LS Cv 10
Anglický jazyk v primárním vzdělávání 1 KAJ/PAJ1@ ZS Cv 9
Anglický jazyk v primárním vzdělávání 2 KAJ/PAJ2@ LS Cv 9
Anglický jazyk pro nefilology 1 UCJ/AJNF1 ZS Cv 0
Anglický jazyk pro nefilology 2 UCJ/AJNF2 LS Cv 0
Anglický jazyk pro nefilology 1 UCJ/KANF1 ZS 2
Anglický jazyk pro nefilology 2 UCJ/KANF2 LS 0
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.