Mgr. Ondřej DUDA

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635904

Ústav cizích jazyků

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

5.90

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 11:15–12:15 5.90
Nepravidelné
5.90 Kombinované studium a CŽV: pouze dle předchozí dohody emailem

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Redakční rada

  • e-Pedagogium (člen, 2018–)

Jiné komise a orgány

  • Česká pedagogická společnost, z.s. (člen, 2016–)
ČLÁNEK
Duda O., Jůvová A. Emotional Intelligence Factors Helping Teachers Cope with Emotionally Tense Situations and Enhancing Effective Pedagogical Communication. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2021.
Duda O., Valešová L. Translation in Context as a Beneficial teaching approach. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2021.
Valešová L., Duda O. English for Educators and its Place in the University Curriculum. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. 2020.
Duda O. Osobní a profesní identita studentů učitelství pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2019.
Duda O., Nevařil J., Řeřicha V. Reflexe studentů na míru rozvíjení odborných kompetencí ve vybraných předmětech pregraduální přípravy budoucích učitelů AJ. e-PEDAGOGIUM, An independent scientific journal for interdisciplinary research in pedagogy. 2018.
Chmelařová L., Duda O. The changing role of sociolinguistics and its reflection in ELT. e-PEDAGOGIUM, An independent scientific journal for interdisciplinary research in pedagogy. 2018.
Jůvová A., Čech T., Duda O. Education for Entrepreneurship – A Challenge for School Practice. Acta Technologica Dubnicae. 2017.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jůvová A., Duda O. Reflections on Online Teaching in Czech Schools During the Covid-19 Pandemic. In Gómez Chova L., López Martínez A., Lees J. (Eds.) EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Duda O., Nevařil J., Řeřicha V. Reflexe studentů na míru rozvíjení odborných kompetencí ve vybraných předmětech pregraduální přípravy budoucích učitelů AJ. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. 2018.
Jůvová A., Duda O. Motivace jako klíčový předpoklad k dosažení učebních cílů v jazykovém vyučování. In Čech T., Krajčíková L., Šimáně M. (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017. 2017.
Sassiková Z., Babická B., Duda O., Grohmanová M. Self-assessment of Specific Competences Gained during University Studies of English in Relation to Compulsory Teaching Practice. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
Duda O., Sassiková Z., Nevařil J., Kundrumová L. Students' Reflection of Specific Competences in Pre-Service English Language Teacher Training. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
KNIHA - CELEK
Hrdinová E., Řeřicha V., Mraček D., Kolek V., Sodeyfi H., Kubica J., Stamm U., Benninghoff-Lühl S., Flajšar J., Mračková Vavroušová P., Dömischová I., Kořínková J., Sittová B., Anderson KJ., Valešová L., Duda O., Gregar J., Bartošová M. Kdopak by se překladu bál?! Překlad jako didaktický nástroj pro výuku cizích jazyků II. In Hrdinová E. (Eds.) 2020.
Jůvová A., Duda O., Radulescu Z., Araujo P., Marcques A., Riberio A., Kulali I., Kertesz J., Orav K., Belme D., Turku J., Gilfillan C., Cajot G. Manuál L33N: Podnikavost ve vzdělávání od A do Z Podnikavost pro, uvnitř a prostřednictvím vzdělávání. In Huion P., Duda O. (Eds.) 2018.
Jůvová A., Radulescu Z., Araujo P., Marques A., Ribeiro A., Kulali I., Kertesz J., Orav K., Belme D., Turku J., Gilfillan C., Duda O., Cajot G. L33N: Liminality and Educational Entrepreneurship – a Discovery Journey. Entrepreneurship Cookbook for, in and through Education. In Huion P. (Eds.) 2017.
KAPITOLA V KNIZE
Duda O., Jůvová A. Conditions for Online Lessons in the Czech Republic during the COVID-19 Pandemic. In Chiou V., Geunis L., Holz O., Ertürk NO., Ratkowska-Pasikowska, J., Shelton F. (Eds.) Contemporary Challenges in Education Paradoxes and Illuminations. 2023.
Duda O., Jůvová A. Motivation in Formal and Informal Foreign Language Learning. In Chiou V., Holz O., Oruç Ertürk N., Shelton F. (Eds.) International Insights: Equality in Education. 2019.
Jůvová A., Duda O. Social Pedagogue. The Reflective Practitioner in Educational Networks. In Chiou V., Holz O., Oruç Ertürk N., Shelton F. (Eds.) International Insights: Equality in Education. 2019.
ABSTRAKT
Jůvová A., Duda O. Effective Pedagogical Communication and Emotional Intelligence in the School Environment. In Chiou V., Geunis L., Holz O., Oruç Ertürk N. (Eds.) CONFERENCE BOOKLET. 2020.
Duda O., Jůvová A. Sociolinguistic Dimension of Humour in Pedagogical Communication. In Chiou V., Geunis L., Holz O., Oruç Ertürk N. (Eds.) Conference Booklet. 2020.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Duda O. Czech culture. 2021.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jůvová A., Duda O. Teachers4Future2022 Conference. 2022.
Jůvová A., Duda O., Chudý Š., Plischke J. Wave-IT Final Conference. 2022.
Jůvová A., Duda O. Kick-off conference WAVE-IT project. 2020.
Jůvová A., Duda O. Project meeting IINTOS. 2020.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Duda O., Jůvová A. IINTOS a globální rozvojové vzdělávání. IINTOS a globální rozvojové vzdělávání. 2020.
Duda O., Jůvová A. IINTOS a strategie pro internacionalizaci. IINTOS a strategie pro internacionalizaci. 2020.
Duda O., Jůvová A. IINTOS a změna paradigmatu ve výchově a vzdělávání. IINTOS a změna paradigmatu ve výchově a vzdělávání. 2020.
Duda O., Jůvová A. IINTOS platforma pro plánování a řízení mezinárodního projektů. IINTOS platforma pro plánování a řízení mezinárodního projektů. 2020.
Duda O., Jůvová A. IINTOS TV WELCOME VIDEO. IINTOS TV Welcome video. 2020.
Duda O., Jůvová A. IINTOS: úvodní video k projektu. IINTOS: úvodní video k projektu. 2020.
Duda O., Jůvová A. IINTOS: Zřizování školních mezinárodních kanceláří. IINTOS: Zřizování školních mezinárodních kanceláří. 2020.
Duda O., Jůvová A. Platforma IINTOS - Jak se zaregistrovat? Platforma IINTOS - Jak se zaregistrovat? 2020.
Duda O., Jůvová A. Platforma IINTOS - Jak vytvořit partnerství? Platforma IINTOS - Jak vytvořit partnerství? 2020.
Duda O., Jůvová A. Platforma IINTOS - Jak vytvořit projekt? Platforma IINTOS - Jak vytvořit projekt? 2020.
Duda O., Jůvová A. Platforma IINTOS - Jak vytvořit učitelský účet? Platforma IINTOS - Jak vytvořit učitelský účet? 2020.
Duda O., Jůvová A. Platforma IINTOS - Příklad mobility Portugalsko - Itálie. Platforma IINTOS - Příklad mobility Portugalsko - Itálie. 2020.
Jůvová A., Duda O., Orav K. How to explain the in-betweenness of liminality? Learning Snacks. How to Create the New Good Practices? 2017.
Jůvová A., Duda O., Orav K. What is liminality? Learning Snacks. How to Create the New Good Practices? 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Duda O., Jůvová A. Final conference projektu Wave-IT. 2022.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Jůvová A., Duda O., de Vos M., Stuit P., Velthuis Ch. European Teacher as the reflective practitioner 21st Century Skills in Education. In Duda O., Chudý Š., Plischke J. (Eds.) 2023.
Jůvová A., Duda O., de Vos M., Stuit P., Velthuis Ch. Evropský učitel jako reflektivní praktik. Dovednosti pro 21. století v edukaci. In Chudý Š., Plischke J. (Eds.) 2023.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)