Mgr. Adéla HANÁKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635344, 608961401

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

2.77

odborný asistent

ČLÁNEK
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Bezpečnost a vulnerabilita osob se specifickými potřebami. Paidagogos. 2023.
Zvědělíková J., Hanáková A. PARENTING OF PEOPLE WITH HEARING IMPAIRMENT: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PERSPECTIVES AND EXPERIENCES. Journal of Exceptional People. 2023.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Pocit bezpečí jako jedna z důležitých hodnot nejen lidí se specifickými potřebami. Paidagogos. 2023.
Hanáková A., Urbanovská E., Příhodová Z. Self-Concept of Individuals with Specific Learning Disabilities: a Research Overview. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2023.
Hanáková A., Hudcová B., Kroupová K., Navrátilová I., Trávníčková L., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Urbanovská E., Zvědělíková J. Vliv úpravy prostředí na život člověka se zdravotním postižením. Paidagogos. 2022.
Hanáková A., Potměšil M., Pavlisová N., Zvědělíková J. Ein behinderter Schüler aus der Sicht der Klassenkameraden ohne Behinderung. Paidagogos. 2021.
Urbanovská E., Hanáková A., Potměšil M., Kroupová K., Navrátilová I., Zvědělíková J. Multisensoriální přístup v kontextu úpravy prostředí. Grant journal. 2020.
Hanáková A., Urbanovská E., Potměšil M., Zvědělíková J., Kroupová K., Hudcová B. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. Grant journal. 2020.
Hanáková A., Urbanovská E., Potměšil M. Evidence-based practice and Auditory-Verbal therapy. Grant journal. 2019.
Hanáková A., Zvědělíková J., Urbanovská E. Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy. Grant journal. 2018.
Urbanovská E., Hanáková A., Zvědělíková J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. Grant journal. 2018.
Zvědělíková J., Hanáková A. Role of rescreening in special education intervention. Journal of Exceptional People. 2018.
Hanáková A., Zvědělíková J. Hodnota rodiny pohledem žáků se sluchovým postižením. Paidagogos. 2016.
Hanáková A., Stejskalová K. Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2015.
Hanáková A., Potměšil M., Stejskalová K. The role of Multidisciplinary Teams: A Focus on Communicating Bad News. Open Journal of Social Sciences. 2014.
Potměšil M., Hanáková A., Urbanovská E. Faktor času a resilience v rodinách s dítětem se sluchovým postižením. e-Pedagogium (print). 2012.
Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J. Výzkum informovanosti a uvědomění Znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením. e-Pedagogium (online). 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Accessibility and Safety in the Context of Persons with Disabilities or Specific Needs - a Monitored Issue in Research Concepts. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Šimůnková K., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Trávníčková L., Urbanovská E., Vachalová V. Accessibility of Intact Pupils towards Pupils with Disabilities through Interactive Teaching Materials. EDULEARN22 Proceedings. 2022.
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Safety from the Perspective of University Students with Disabilities. ICERI2022 Proceedings. 2022.
Hanáková A., Urbanovská E. Vybrané aspekty bezpečnosti v kontextu osob se specifickými potřebami. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference MMK 2022. 2022.
Hanáková A., Urbanovská E., Hudcová B. Case Study of Siblings with Calpain-3-Related Limbgirdle Muscular Dystrophy 2a/R1 - with an Emphasis on Accessibilityi in a Context of Special Education of People with Mobility Impairment. MMK 2021. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 2021.
Šimůnková K., Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Hrudová T. Diagnostika komunikace dětí předškolního věku s poruchou autistického spektra. QUAERE 2021: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 2021.
Hrudová T., Hanáková A., Potměšil M., Novotná K. Guide to telepractice in speech therapy. QUAERE 2021: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 2021.
Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Hudcová B., Špinarová G., Zvědělíková J. Kvantitativní výzkumná sonda do oblasti úpravy prostředí pohledem osob se zdravotním postižením v České republice. QUAERE 2021: recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 2021.
Hrudová T., Hanáková A., Šimůnková K. Providing Telepractice during Pandemic Covid-19. MMK 2021. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 2021.
Hrudová T., Hanáková A., Potměšil M. Providing Telepractice in the Czech Republic. EDULEARN21 Proceedings. 2021.
Hanáková A., Urbanovská E., Hrudová T., Šimůnková K., Hudcová B. Psychosociální parametry přístupnosti v kontextu osob se zdravotním postižením. MMK 2021. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 2021.
Urbanovská E., Hanáková A., Zvědělíková J., Kroupová K., Potměšil M., Navrátilová I., Růžičková V., Pazourková L., Hudcová B. Adaptation of the Environment in the Context of People with Disabilities/Specific Needs in the Czech Republic. ICERI2020 Proceedings. 2020.
Urbanovská E., Hanáková A., Potměšil M., Kroupová K., Navrátilová I., Zvědělíková J. Multisensoriální přístup v kontextu úpravy prostředí. QUAERE 2020: recenzovaný sborník příspěvků. 2020.
Hanáková A., Urbanovská E., Potměšil M., Zvědělíková J., Kroupová K., Hudcová B. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. QUAERE 2020: recenzovaný sborník příspěvků. 2020.
Urbanovská E., Hanáková A. Attitudes of Teaching Staff to Inclusive Education. INTED2019 Proceedings. 2019.
Hanáková A., Urbanovská E. Disabled Pupil in the Eyes of an Intact Classmate. INTED2019 Proceedings. 2019.
Hanáková A., Urbanovská E., Potměšil M. Evidence-Based Practice and Auditory-Verbal Therapy. MMK 2019. 2019.
Urbanovská E., Hanáková A. Education in Perspective of Pupils with Disabilities. INTED2018 Proceedings. 2018.
Hanáková A., Urbanovská E., Zvědělíková J. Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy. MMK 2018. 2018.
Hanáková A., Urbanovská E. Family and Children With Disabilities. INTED 2018 Proceedings. 2018.
Urbanovská E., Hanáková A., Zvědělíková J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. MMK 2018. 2018.
Urbanovská E., Hanáková A., Ročková K. Použití videomodelingu k nácviku funkční hry u dětí s poruchami autistického spektra. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Sborník-Mládež a hodnoty 2018: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2018.
Zvědělíková J., Hanáková A. Rodina pohledem dětí se sluchovým postižením. In Vyhnálková P., Plischke J. (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů XII. 2018.
Zvědělíková J., Hanáková A. Rodičovství a CODA. QUAERE 2017. 2017.
Hanáková A., Kroupová K. Communication disorder in people with sensory disabilities. In Potměšil M., Titrek O., Regec V., Zafer Güneş D., Ekşioğlu S., Sezen Gültekin G. (Eds.) ICLEL 15 Conference Proceeding Book. 2016.
Potměšil M., Kmentová S., Štěpničková N., Zvědělíková J., Hanáková A., Urbanovská E., Tylšarová V., Dokoupilová I. Relationship of Parents and the Child - Factor Affecting Education of Children with Disability. Int'I Conference Proceedings of ICEHM and EAP. 2016.
Hanáková A., Horváthová I., Kučera P., Kunhartová M., Pastieriková L., Regec V., Stejskalová K., Urbanovská E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2015.
Hanáková A., Stejskalová K. Symptomatic Speech Disorders - Theoretical Basis and Practical Applications. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2015.
Hanáková A., Kroupová K. Symptomatické poruchy řeči u osob se senzorickým postižením z perspektivy logopedů. In Hutyrová M., Kroupová K., Langer J. (Eds.) Perspektivy speciální pedagogiky - potřeby, možnosti a výzvy. 2015.
Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Li X. Consciouness of Sign Language at Students with Hearing Impairment. 第七届世界手语大会论文选. 2014.
Šebková L., Hanáková A., Vitásková K. Esenciální význam interdisciplinárního přístupu v logopedické intervenci osob s afázií – výzkumná reflexe. In Hutyrová M., Souralová E., Chrastina J., Moudrá L. (Eds.) Interdisciplinární pohledy na jinakost. 2014.
Hanáková A., Potměšil M. Raná intervence ve speciálněpedagogickém kontextu - Komunikace rodičů a odborníků jako součást speciálněpedagogické intervence. W drodze ku dorosłości osób z niepełnosprawnością-wyzwania i szanse dla procesu edukacji i rehabilitacji. 2014.
Hanáková A., Kunhartová M., Potměšil M., Reis CS. Students Attitudes as a Factor of a Teacher's Creativity in Relation to Inclusive Settings. In Puerta JG., Sempere PJG. (Eds.) Book of papers. Conference on Enabling Teachers for Entrepreneurship Education (ENTENP2014). 2014.
Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením. In Potměšil M. (Eds.) Teorie praxi - praxe teorii. 2012.
Hanáková A., Potměšil M. Týmový přístup k rodině a dítěti s kochleárním implantátem. In Hutyrová M., Zedková V. (Eds.) Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. 2012.
HANÁKOVÁ A., POTMĚŠIL M., URBANOVSKÁ E. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením. In . (Eds.) Komunikace a handicap. 2011.
POTMĚŠIL M., Potměšilová P., HANÁKOVÁ A., VÍTOVÁ J. Sign Language and its Awareness. In Fu-xing Z. (Eds.) Multi-culture and Schooling Reform. 2011.
Hanáková A. K metodice práce s dětským uživatelem kochleárního implantátu. In Potměšil M., Provazník L. (Eds.) Aktuální problémy metodologie a metodiky ve speciální pedagogice. 2010.
Bič P., Hanáková A. Kvalita života asistenta a klienta, pomoc nebo podpora? In Potměšil M. (Eds.) Sborník X. mezinárodní konference osob se specifickými potřebami a V. dramaterapeutické konference. 2010.
KNIHA - CELEK
Hanáková A., Urbanovská E., Havlíčková V., Hrudová T., .. Sebepojetí v kontextu speciální pedagogiky: Logopedické a somatopedické perspektivy. 2024.
Hanáková A., Urbanovská E., Hrudová T., Hudcová B., Krahulcová K., Kroupová K., Perczynská B., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Vachalová V., Vrbková T., Zvědělíková J. Bezpečnost v kontextu osob se specifickými potřebami. 2023.
Hrudová T., Hanáková A., Šimůnková K. Poskytování telepractice v logopedii. In Křížkovská P., Kunhartová M. (Eds.) 2022.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Přístupnost v kontextu osob se zdravotním postižením. In Křížkovská P., Ryšlavá H. (Eds.) 2021.
Kroupová K., Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Růžičková V., Zvědělíková J., Navrátilová I., Hudcová B., Pazourková L., Špinarová G. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. In Křížkovská P., Ryšlavá H. (Eds.) 2020.
Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Tylšarová V., Zvědělíková J., Štěpničková N., Dokoupilová I., Kmentová S., Sehnalová M. Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením. 2018.
Potměšil M., Dokoupilová I., Hanáková A., Kmentová S., Štěpničková N., Urbanovská E., Zvědělíková J. Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. 2018.
Růžičková V., Hanáková A., Dokoupilová I., Urbanovská E., Kmentová S., Štěpničková N., Zvědělíková J., Guo L., Hrbáčová L., Potměšil M. Speciální pedagog jako profese. 2018.
Potměšil M., Hanáková A., Urbanovská E., Štěpničková N., Kmentová S., Zvědělíková J., Dokoupilová I. Rodina a dítě se zdravotním postižením. 2017.
Kroupová K., Hanáková A., Regec V., Pastieriková L., Krahulcová K., Urbanovská E., Růžička M., Martinková E., Baše L., Vožechová J. Slovník speciálněpedagogické terminologie. 2016.
Dokoupilová I., Hanáková A., Kunhartová M., Potměšil M., Růžičková V., Stejskalová K., Urbanovská E., Zedková V. Speciálněpedagogická intervence u dětí v raném věku. 2015.
Hanáková A., Potměšil M., Tylšarová V., Urbanovská E. Vzdělání pohledem žáka se zdravotním postižením. 2015.
Šmelová E., Petrová J., Fasnerová M., Hanáková A., Stejskalová K., Majerová H., Lacková K., Kunhartová M., Horváthová I. Rovný přístup ke vzdělávání jedinců v současné mateřské a základní škole. 2014.
Kantor J., Jurkovičová P., Ludíková B., Hanáková A. Medicínské aspekty omezení hybnosti. 2013.
Langer J., Hanáková A., Kantor J., Růžičková V., Michalík J. Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením. 2013.
Jeřábková K., Michalík J., Müller O., Valenta M., Hanáková A., Jurkovičová P., Kučerová A. Úvod do speciální pedagogiky. 2013.
Hanáková A., Krahulcová K., Martinková E., Pastieriková L., Regec V., Stejskalová K., Urbanovská E., Vožechová J. 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. 2012.
Potměšil M., Potměšilová P., Hanáková A., Vítová J., Horáková R., Groma M. Psychosociální aspekty sluchového postižení. Psychosociální aspekty sluchového postižení. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Hanáková A. Alternativní a augmentativní komunikace s použitím technických pomůcek aneb Jak komunikovat jinak než řečí? In Provázková Stolinská D. (Eds.) Polytechnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
Potměšil M., Hanáková A., Potměšilová P., Vítová J. 手语及其意识. 多元文化与教育:第2辑. 2012.
Hanáková A. Komunikace a osoby s narušenou komunikační schopností. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. 2012.
Hanáková A. Komunikace a osoby s tělesným postižením. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. 2012.
Hanáková A. Osoby s nadáním. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2012.
Hanáková A. Osoby s narušenou komunikační schopností. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2012.
Hanáková A. Osoby s tělesným postižením. Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy. 2012.
Hanáková A. Narušená komunikační schopnost. Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy. 2011.
Hanáková A., Stejskalová K., Jeřábková K. Rub a líc. Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy. 2011.
Hanáková A. Tělesné postižení. Výuka k různosti jako součást multikulturní výchovy. 2011.
Potměšil M., Hanáková A., Urbanovská E. Osoby s postižením v pojetí adolescentù. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
ABSTRAKT
Gronychová J., Košťálová M., Hanáková A. Diagnostika alexie. XII. konference - neurogenní poruchy komunikace dospělých. 2017.
Šebková L., Hanáková A., Vitásková K. Využití programu NEUROP 3 v logopedické intervenci osob po cévní mozkové příhodě. X. afaziologické sympozium. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Accessibility and Safety in the Context of Persons with Disabilities or Specific Needs - a Monitored Issue in Research Concepts. 2022.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Patříme k sobě aneb Podpora přístupnosti intaktních žáků směrem k žákům se zdravotním postižením. 2022.
Hanáková A., Hudcová B., Hrudová T., Krahulcová K., Kroupová K., Potměšil M., Růžičková V., Šimůnková K., Špinarová G., Urbanovská E., Vachalová V. Safety from the Perspective of University Students with Disabilities. 2022.
Hrudová T., Hanáková A., Potměšil M. Providing Telepractice in the Czech Republic. 2021.
Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Růžičková V., Kroupová K., Zvědělíková J., Navrátilová I., Hudcová B., Pazourková L., Špinarová G. Úprava prostředí pohledem osob se zdravotním postižením. 2020.
Urbanovská E., Hanáková A. Attitudes of Teaching Staff to Inclusive Education. 2019.
Hanáková A., Urbanovská E. Disabled Pupil in the Eyes of an Intact Classmate. 2019.
Urbanovská E., Hanáková A. Tělo a mysl v bazální stimulaci. 2019.
Hanáková A., Zvědělíková J., Urbanovská E. Evaluating the Research of Auditory-Verbal Therapy. 2018.
Hanáková A., Urbanovská E. Family and children with disabilities. 2018.
Urbanovská E., Hanáková A., Zvědělíková J. Charakteristika sebepojetí a jeho reflexe u pedagogických pracovníků. 2018.
Hanáková A., Potměšil M., Zvědělíková J., Štěpničková N., Guo L. Žák se zdravotním postižením pohledem intaktního spolužáka. 2018.
Gronychová J., Košťálová M., Hanáková A. Diagnostika alexie. 2017.
Zvědělíková J., Hanáková A., Potměšil M. Psychomotorická úroveň dětí se sluchovým postižením. 2017.
Zvědělíková J., Hanáková A. Rodičovství a CODA. 2017.
Urbanovská E., Hanáková A., Potměšil M. Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání. 2017.
Zvědělíková J., Hanáková A. Rodina pohledem dětí se sluchovým postižením. 2016.
Soldanová J., Hanáková A., Potměšil M. Včasná intervence u dětí se sluchovým postižením. 2016.
Hanáková A., Potměšil M. To evaluation of needed conditions for AAC users. 2015.
Urbanovská E., Potměšil M., Hanáková A., Růžičková V., Zedková V., Kunhartová M., Dokoupilová I., Soldánová J. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. 2015.
POTMĚŠIL M., HANÁKOVÁ A., URBANOVSKÁ E. Resilience rodin s dítětem s vadou sluchu. 2011.
KRAHULCOVÁ K., STEJSKALOVÁ K., REGEC V., Vožechová J., URBANOVSKÁ E., HANÁKOVÁ A., PASTIERIKOVÁ L. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na UP v Olomouci. 2011.
Hanáková A. Auditory-Verbal Practice. International Group Training Program. 2009.
Hanáková A., Stejskalová K. Přednáška: "Jak se žije s postižením aneb Zeptejte se na co chcete..". Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hanáková A., Stejskalová K., Urbanovská E., Horváthová I., Kunhartová M., Kučera P., Pastieriková L., Regec V. Komunikace s osobami se zdravotním postižením - workshop pro Klub nadaných dětí Olomouc I. 2014.
Hanáková A., Stejskalová K., Urbanovská E., Horváthová I., Kunhartová M., Kučera P., Pastieriková L., Regec V. Komunikace s osobami se zdravotním postižením - workshop pro Klub nadaných dětí Olomouc II. 2014.
KRAHULCOVÁ K., STEJSKALOVÁ K., REGEC V., Vožechová J., URBANOVSKÁ E., HANÁKOVÁ A., PASTIERIKOVÁ L. Tisíc pojmů ze speciální pedagogiky. 2011.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Navrátilová I., Šimůnková K., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Trávníčková L., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 1. stupeň ZŠ. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 1. stupeň ZŠ. 2021.
Hanáková A., Hrudová T., Hudcová B., Kroupová K., Navrátilová I., Šimůnková K., Potměšil M., Růžičková V., Špinarová G., Trávníčková L., Urbanovská E., Vachalová V., Zvědělíková J. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 2. stupeň ZŠ. Patříme k sobě. Soubor pracovních a metodických listů o lidech se zdravotním postižením pro 2. stupeň ZŠ. 2021.
Fryčová L., Hanáková A. Dysfagie. Dysfagie. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Hanáková A. Principy auditivně-verbální terapie s akcentem na rodinu jako součást interdisciplinárního týmu v péči o dítě s kochleárním implantátem. XI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE k problematice osob se specifickými potřebami a VI. mezinárodní dramaterapeutická konference Olomouc. 2010.
PROJEKT
Hanáková A., Potměšil M., Urbanovská E., Růžičková V., Kunhartová M., Zedková V. Včasná péče ve speciálněpedagogickém kontextu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
URBANOVSKÁ E., HANÁKOVÁ A., ŘÍHOVÁ A. Možnosti profesní přípravy a pracovního uplatnění jedinců s poruchami autistického spektra. Univerzita Palackého v Olomouci. 2011.
Hanáková A., Urbanovská E., Potměšil M. Pojetí handicapovaného člověka u adolescentní mládeže. 2009.
VEDENÍ PRÁCE
Hanáková A. Intervence osob s expresivní dysfázií. Magisterská diplomová práce. 2015.
Hanáková A. Nadace a význam jejich osvětové činnosti pro intaktní společnost. Bakalářská diplomová práce. 2015.
Hanáková A. Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením v Pardubickém kraji. Magisterská diplomová práce. 2015.
Hanáková A. Rozvoj komunikační schopnosti žáků 1. třídy základní školy. Bakalářská diplomová práce. 2015.
Hanáková A. Zpěv, hlasová a rytmická cvičení jako intervence koktavosti. Bakalářská diplomová práce. 2015.
Hanáková A. Komplexní a logopedická péče u dětí s mutismem. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Hanáková A. Komunikace dítěte s Downovým syndromem. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Hanáková A. Nadání a specifika práce s nadanými dětmi na 1. stupni ZŠ. Magisterská diplomová práce. 2013.
Hanáková A. Úprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2013.
Hanáková A. Integrace dítěte s Downovým syndromem do běžné mateřské školy. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Hanáková A. Komplexní péče o děti s kochleárním implantátem. Magisterská diplomová práce. 2012.
Hanáková A. Materiály pro dospělé v logopedické intervenci dyslálie. Magisterská diplomová práce. 2012.
Hanáková A. Sociální rehabilitace u lidí s dětskou mozkovou obrnou. Magisterská diplomová práce. 2012.
Hanáková A. Vliv rehabilitačních tříd na jedince s kombinovaným postižením. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Hanáková A. Vzdělávání žáka s kombinovanou vadou. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Hanáková A. Komunikace slyšících rodičů s neslyšícím dítětem. Bakalářská diplomová práce. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ZVĚDĚLÍKOVÁ PDF Speciální pedagogika 2022
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)