Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635209

Katedra psychologie a patopsychologie

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

4.26

Odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
4.26 dle předchozí emailové, telefonické, nebo ústní dohody

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (10. 11. 2011 – 10. 11. 2014)

Státnicová komise

  • SZZ - pedagogika a psychologie (člen, 2010–2011)
  • SZZ - pedagogická způsobilost (člen, 2009–)

Jiné komise a orgány

  • Tvorba denního rozvrhu. (člen, 2008–)
  • Referentka pro IT technologie (správa webových stránek) Katedra psychologie a patopsychologie. (člen, 2008–)
  • Dobrovolník v Hospicovém hnutí (Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce). (člen, 2009–2009)
  • Vysokoškolské poradenství pro studenty a zaměstnance (člen, 2008–)
  • Redaktorka internetové poradny - psychologické poradenství; www.internetporadna.cz (člen, 2006–)
  • Komise pro závěrečné zkoušky výchovných poradců (člen, 2009–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Křeménková L., Novotný JS., Marešová HM. Teoretická východiska pro tvorbu modelu potenciálu podnikatelských kompetencí. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2017. (ČLÁNEK)
Novotný JS., Křeménková L. The relationship between resilience and academic performance at youth placed at risk. Československá psychologie. 2016. (ČLÁNEK)
Křeménková L., Novotný JS. Úskalí tvorby dotazníků pro děti a dospívající: zkušenosti z ohniskových skupin. Psychologie a její kontexty. 2016. (ČLÁNEK)
Křeménková L. Osobní hodnoty a hodnotové systémy studentů a pracovníků humanitního zaměření. Psychologie a její kontexty. 2015. (ČLÁNEK)
Křeménková L., Novotný JS. Role víry v prožívání smysluplnosti života u vysokoškolských studentů. Psychologie a její kontexty. 2015. (ČLÁNEK)
Plevová I., Křeménková L. A Qualitative Analysis of the Attitudes to the Migration Crisis. In Bekirogullari Z. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Křeménková L., Kvintová J. Analysis of the relationship between empathy and personality among undergraduate students of teaching professions. In Pirzada K. (Eds.) Proceedings. 6th Global Conference on Business and Social Sciences. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Balaban Cakirpaloglu I., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L. Anxiety and Stressful Situations in Elementary School Students. In Titrek O., da Silva Pereira PA. (Eds.) ICLEL 17 Conference Proceeding Book. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Křeménková L., Kvintová J. Generational and sex differences in relation to empathy among pre-graduate teachers. In Bekirogullari Z. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Křeménková L., Plevová I. Současná migrační krize a migranti očima občanů ČR. 2016. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Renbarger RL., Padget NR., Cowden RG., Křeménková L. Culturally Relevant Resilience: A Psychometric Meta‐Analysis of the Child and Youth Resilience Measure (CYRM). JOURNAL OF RESEARCH ON ADOLESCENCE. 2020.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J., Křeménková L. Efekt copingových strategií na šikanu na pracovišti u učitelů základních škol. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2019.
Křeménková L., Pugnerová M., Dobešová Cakirpaloglu S. Souvislosti mezi úzkostností a akademickou úspěšností u vysokoškolských studentů učitelských oborů. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2019.
Křeménková L., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Křeménková L., Novotný JS. New Measure of Academic Achievement: Testing the Reliability and Factor Structure of the Academic Achievement Questionnaire (Aaq. In Gómez Chova L., López Martínez A. (Eds.) ICERI20 Proceedings. 2020.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Chytilová A. Perceived Academic stress in the University Environment. In Gómez Chova L. (Eds.) EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Pugnerová M., Křeménková L., Plevová I., Rajsiglová A. The effect of perceived academic stress on academic self-efficacy in university students. In Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL CONFERENCE PROCEEDING BOOK. 2020.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Sedláková E. The effect of social competences on perceived academic stress in university students. In Titrek O., SEZEN-GULTEKIN G. (Eds.) ICLEL20 Conference Proceeding Book. 2020.
Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M., Sedláková E. The Effect of University Students’ Personality Structure on Perceived Academic Stress. In Gómez Chova L., López Martínez A. (Eds.) EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Křeménková L., Pugnerová M., Plevová I., Sedláková E. The Impact of Perceived Academic Stress on University Students’ Academic Achievement. In Titrek O., SEZEN-GULTEKIN G. (Eds.) ICLEL20 Conference Proceeding Book. 2020.
Křeménková L. The Structure of Value Orientation in Undergraduate Students of Teaching. In Gómez Chova L., López Martínez A. (Eds.) ICERI20 Proceedings. 2020.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Academic motivation in the Context of Demographic and Study Characteristics. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 2019 Proceedings Book. 2019.
Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M. An analysis of the relationship between academic motivation and learning approaches in university students. In Gómez Chova L. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Pugnerová M., Křeménková L., Plevová I. Learning Approaches in University Students in the Context of Certain Demographic Characteristics. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2019.
Pugnerová M., Plevová I., Křeménková L. Psychological Aspects of Burnout Syndrome in the Helping Professions. In Gómez Chova L. (Eds.) INTED2019 Proceedings. 2019.
Pugnerová M., Plevová I., Křeménková L. Psychological Aspects of Burnout Syndrome in the Helping Professions. In Chova L., Martínez A., Torres IC. (Eds.) INTED2019 Proceedings. 2019.
Sedláková E., Křeménková L. Social Support among University Students. EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M. The Correlation between Learning Approaches and Academic Achievement in University Students. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 2019 Conference Proceeding Book. 2019.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Zouharová M. The Relationship between Personality Traits and Anxiousness. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Křeménková L., Plevová I. The Relationship between Social Competences and Coping Strategies in Czech University Students. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Pugnerová M., Křeménková L., Plevová I. Academic Achievement among University Students in the Context of Organizational and Social Aspects of Study. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Pugnerová M. Analysis of social competences in relation to academic achievement among university students of teacher training courses. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Křeménková L., Zouharová M., Plevová I. Differences in the use of Coping Strategies Among University Students of Teacher Training Courses. In Títrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L., Pugnerová M. Role of the Type of Study in Relation to Anxiety and Academic Success. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Social competences in pre-service teachers in the context of selected personality traits. In Osman T. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Social Competences of University Students in Relation to Personality Characteristics and Forms of Study. In Chova LG. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L., Kvintová J., Lemrová S. The Relationship between Anxiety and Social Competences in Pre-Service Teachers. ICERI2018 Proceedings. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J., Štenclová V., Křeménková L. The Relationship between Coping Strategies and Workplace Bullying in Elementary School Teachers. ICERI2018 Proceedings. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. The relationship between self-esteem and social competences in pre-service teachers. In Gómez Chova L., López Martínez A. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Křeménková L., Labajová M. Míra stresu a zvládání ve školním prostředí. In Valihorová M. (Eds.) Zdravá škola. 2011.
KŘEMÉNKOVÁ L., Novotný JS. Profil motivační struktury učitele. In Moravcová I., Veteška J. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství 6. 2010.
KŘEMÉNKOVÁ L., TICHÁ I. Přehledová studie problematiky resilience a možných rizikových faktorů u dětí a dospívajících v rodinném prostředí. In ŠVRČINOVÁ L. (Eds.) Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. 2009.
Křeménková L. Přehledová studie životní spokojenosti v kontextech praktické aplikace vybraných východních filosofických a náboženských systémů. In Kopecký M. (Eds.) Antropologicko-psychologické aspekty zdravého životního stylu v olomouckém regionu. 2009.
KNIHA - CELEK
Pugnerová M., Plevová I., Kvintová J., Křeménková L., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Psychologie pro studenty pedagogických oborů. 2019.
Křeménková L. Základy psychologie. 2013.
Šmelová E., Petrová A., Souralová E., Plevová I., Ludíková L., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Pre-school education in the context of curriculum. 2012.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Vybrané kapitoly z psychologie. Vybrané kapitoly z psychologie. 2009.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Význam psychologie v životě člověka. Význam psychologie v životě člověka. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
PETROVÁ A., PLEVOVÁ I., DAŘÍLEK P., PUGNEROVÁ M., KŘEMÉNKOVÁ L. Psychologické aspekty školní připravenosti. Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L., Kvintová J., Lemrová S. The Relationship between Anxiety and Social Competences in Pre-Service Teachers. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Čech T., Kvintová J., Štenclová V., Křeménková L. The Relationship between Coping Strategies and Workplace Bullying in Elementary School Teachers. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J., Zouharová M. The Relationship between Personality Traits and Anxiousness. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Kvintová J. The Relationship between Self-Esteem and Social Competences in Pre-Service Teachers. 2018.
Balaban Cakirpaloglu I., Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L. Anxiety and Stressful Situations in Primary School Pupils. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Tichá I., Šmelová E., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Urbanovská E., Holásková K., Pugnerová M., Křeménková L., Kvintová J. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. 2012.
Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Dařílek P., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I. 2012.
Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M., Šmelová E. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M., Dařílek P. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Křeménková L. Pracovní spokojenost učitelů. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů, VII. ročník mezinárodní vědecké konference. 2009.
Křeménková L. Vnitřní zdraví. The International Science Conference - Zdrowy styl zycia. 2009.
PROJEKT
Pugnerová M., Petrová A., Dařílek P., Plevová I., Křeménková L., Urbanovská E. Vybrané aspekty diagnostiky úspěšnosti žáků v 1. ročníku základní školy. Grantová agentura České republiky. 2014.
Urbanovská E., Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Dařílek P., Kvintová J., Šmelová E., Petrová J., Fasnerová M. Psychické předpoklady dětí pro zvládání nároků v prvním roce povinné školní docházky v kontextu školních odkladů prizmatem cross-section výzkumu. Grantová agentura ČR. 2013.
Křeménková L. Vybraná témata stresu a smyslu života. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání. 2012.
KŘEMÉNKOVÁ L., TICHÁ I. Práce se skupinou. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání. 2011.
KŘEMÉNKOVÁ L., TICHÁ I. Umění relaxace a zvládání stresu. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání. 2011.
KŘEMÉNKOVÁ L. Zvládání stresu a zátěžových situací v kontextu smyslu života. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání. 2011.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Psychological aspects of education KPS/YPAE ZS 2
Psychological aspects of education KPS/YPAE LS 1
Osobnostně sociální výcvik 1 KPG/OSV1@ ZS Se 2
Obecná psychologie KPS/APS@ ZS 2
Vývojová psychologie KPS/AVS@ LS Cv 1
Vývojová psychologie KPS/AVS@ LS 1
Osobnostně sociální výcvik 1 KPG/KSV1@ ZS 8
Základy psychologie pro muzikoterapeuty KPS/KCP1@ ZS 4
Obecná psychologie KPS/KIPS@ ZS Cv 0
Obecná psychologie KPS/KIPS@ ZS 7
Kapitoly z psychologie osobnosti KPS/KKPO@ ZS 4
Interakční psychologický výcvik KPS/LIPQ ZS Cv 1
Seminář z obecné psychologie KPS/LOP@ ZS Se 1
Psychologie osobnosti žáka a diagnostika KPS/PODQ LS Cv 0
Pedag.-psych. diagnostika osobnosti KPS/PPD@ ZS Se 2
Psychologická diagnostika KPS/LPDQ LS Cv 1
Obecná psychologie KPS/WOBPS ZS Cv 0
Obecná psychologie KPS/WOBPS ZS 6
Osobnostní a sociální výchova KPS/WOSV ZS 2
Základy psychologie 1 KPS/LP1@ ZS 1
Práce se skupinou (skupinová dynamika) KPS/PSK@ LS Cv 1
Kapitoly z psychologie osobnosti KPS/KPO@ ZS Se 1
Kapitoly z psychologie osobnosti KPS/KPO@ ZS 1
Psychologie osobnosti žáka a diagnostika KPS/KPODQ LS 0
Úvod do psychologie KPS/PUP@ ZS 2
Vývojová psychologie KPS/PVP@ LS Cv 1
Vývojová psychologie KPS/PVP@ LS 1
Obecná psychologie KPS/RPS@ ZS 2
Vývojová psychologie KPS/RVS@ LS 1
Vývojová psychologie KPS/RVS@ LS Cv 1
Osobnost vých.poradce-specifika role 1 KPS/WVOS1 LS 4
Osobnost vých.poradce-specifika role 2 KPS/WVOS2 ZS 4
Osobnost vých.poradce-specifika role 2 KPS/WVOS2 ZS Se 0
Poradenské služby v podmínkách školy...1 KPS/WVPS1 ZS 4
Poradenské služby v podmínkách školy...1 KPS/WVPS1 ZS Se 0
Poradenské služby v podmínkách školy...2 KPS/WVPS2 ZS 3
Poradenské služby v podmínkách školy...2 KPS/WVPS2 ZS Se 0
Vývojová psychologie KPS/KPVP@ LS 7
Obecná psychologie KPS/KRPS@ ZS 7
Obecná psychologie KPS/KRPS@ ZS Cv 0
Patopsychologie a zdravotnická psycholog KPS/NKPYQ LS Se 0
Obecná psychologie KPS/DPS@ ZS 2
Vývojová psychologie KPS/DVS@ LS Cv 1
Vývojová psychologie KPS/DVS@ LS 1
Vývojová psychologie KPS/KUVP@ LS 7
Osobnostní a sociální výchova KPS/UOSQ LS Se 3
Obecná psychologie KPS/IPS@ ZS 2
Vývojová psychologie KPS/IVS@ LS Cv 1
Vývojová psychologie KPS/IVS@ LS 1
Seminář z vývojové psychologie KPS/KVPV@ ZS 4
Obecná psychologie KPS/KAPS@ ZS 7
Obecná psychologie KPS/KAPS@ ZS Cv 0
Seminář z vývojové psychologie KPS/KVVP@ ZS 4
Úvod do psychologie KPS/UUP@ ZS 2
Vývojová psychologie KPS/UVP@ LS 1
Vývojová psychologie KPS/UVP@ LS Se 1
Psychology for teachers 1 KPS/QPS1@ ZS 1
Psychology for teachers 1 KPS/QPS1@ ZS Cv 0
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.