Mgr. Květoslav BÁRTEK, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635036

Centrum inform. a vzděl. technologií

Pedagogická fakulta

Katedra matematiky

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.55

  • Správce počítač.sítě + metodik (Centrum inform. a vzděl. technologií)
  • odborný asistent (Katedra matematiky)

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Paidagogos - časopis pro pedagogiku v souvislostech (člen, 2007–)
ČLÁNEK
Šaloun P., Kolářová M., Andrešič D., Malčík M., Klement M., Bártek K. Czech Teens’ Experiences with Sexting on Instagram. In Steingartner W. (Eds.) IPSI BgD Transactions on Internet Research. 2023.
Klement M., Bártek K. 3d Modelling and Its Use in Education. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2023.
Vaško J., Pastor K., Bártek K. WolframAlpha jako pomocný nástroj učitele a žáka. ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION JOURNAL. 2021.
Bártek K., Zdráhal T. Matematická podstata metody asymetrického šifrování. Trendy ve vzdělávání. 2019.
Bártek K., Nocar D. The use of digital learning objects for effective mathematics instruction. Contemporary Educational Researches Journal. 2018.
Dofková R., Bártek K., Fačevicová K., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Uhlířová M., Zdráhal T. Identifikace výukových metod používaných při přípravě budoucích učitelů matematiky. Trendy ve vzdělávání. 2017.
BÁRTEK K., BÁRTKOVÁ E., ZDRÁHAL T. Didactic PC Game as a Tool of Curriculum Enrichment of Mathematically Gifted Students Education. Matematyka. Prace naukowe. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Nocar D., Dofková R., Bártek K. Apollonius’ Problem LLC at High School Using ICT. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2020 Proceedings. 2020.
Nocar D., Dofková R., Bártek K., Zdráhal T. Development of Pupils' Digital Literacy in Teaching Mathematics. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Pastor K., Bártek K., Nocar D. Chess can Encourage Interest in Ms Excel and Vice Versa. ICERI2019 Proceedings. 2019.
Klement M., Bártek K., Dragon T. Importance of IT Topics from the Perspective of Teachers and of their Pupils, or what would Teachers want to Teach and what would their Pupils want to Learn? In Chova G., Martínez L., Torres C. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Bártek K., Zdráhal T. ICT Support of Inquiry-Based Math Teaching at Elementary Schools in the Olomouc Region of the Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) iCERI2018 Conference Proceedings. 2018.
Nocar D., Bártek K. Inquiry-Based Math Teaching at Elementary Schools in Olomouc Region of the Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2018 Proceedings. 2018.
Bártek K., Nocar D., Bártková E. Interactive Animations as a Support for the Algebraic Part of the Prospective Primary School Teachers’ Mathematical Preparation. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2018 Proceedings. 2018.
Bártek K., Bártková E. Pupils' Perceptions of Computer Aided Instruction in Mathematics. In Chova LG., Mertínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Bártek K., Nocar D., Laitochová J. Digital learning objects by the view of czech mathematics teachers. EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Bártek K., Zdráhal T., Dofková R. ICT in Mathematics at Elementary Schools in China and Czech Republic. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) INTED2017 Proceedings. 2017.
Bártek K., Laitochová J., Nocar D. Lifelong education of mathematics teachers in information and communication technologies. ICLEL 2017 Proceedings Book. 2017.
Klement M., Bártek K., Dostál J. Models of Use of ICT Tools and Teachers‘ Attitudes to them. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Tang Q., Laitochová J., Nocar D., Bártek K. The Depth Fusion of Education in Elementary School and Information Technology - Based on the Analysis of Questionnaires. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN17 Proceedings. 2017.
Nocar D., Bártek K. Using Visualization via ICT in Math Teaching at Elementary Schools. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Bártek K., Nocar D. Digital learning objects as a support for new teaching methods. In . (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Nocar D., Tang Q., Bártek K. Educational Hardware and Software: Digital Technology and Digital Educational Content. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
Nocar D., Tang Q., Laitochová J., Zdráhal T., Bártek K. Educational Hardware and Software in Math Education at Elementary Schools in Czech Republic. In . (Eds.) iCERI2016 Proceedings. 2016.
Bártek K., Nocar D., Wossala J. ICT training of mathematics teachers in the context of their current educational needs. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Bártek K., Nocar D. Mathematic education support by digital learning objects. EDULEARN16 Proceedings. 2016.
Wossala J., Laitochová J., Bártek K. Tablets - new trend in czech education. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Bártek K., Hotová E. Matematické vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2009.
Hotová E., Bártek K. Matematické vzdělávání žáků se specifickou poruchou učení - dyskalkulií. XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2009.
Hotová E., Bártek K. Počítačové hry a simulace v edukaci matematicky nadaného žáka. Učitel a nadaný žák. 2008.
Bártek K., Hotová E., Zdráhal T. Počítačové hry a simulace v matematickém vzdělávání. Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. 2008.
Zdráhal T., Bártek K. Utilization of didactics computer games in the elementary. Information and Communication Technology in Education. 2006.
KNIHA - CELEK
Klement M. GRAFICKÁ KOMUNIKACE (pro informatiky). In Šaloun P., Bártek K. (Eds.) 2023.
Pastor K. Rozvoj kombinatorického myšlení žáků základních škol. In Bártek K., Loutocký O., Klement M., Laitochová J. (Eds.) 2022.
Klement M. Teorie systémů – úvod to teorie informačních systémů. In Šaloun P., Bártek K. (Eds.) 2022.
Klement M. Teorie systémů – úvod to teorie systémů. In Šaloun P., Bártek K. (Eds.) 2022.
Dofková R. Vybrané nestandardní náměty pro rozvoj matematické gramotnosti. In Bártek K., Loutocký O., Klement M., Laitochová J. (Eds.) 2022.
Klement M. Počítačové modelování pro technickou praxi – praktické aplikace. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Počítačové modelování pro technickou praxi – úvod do teorie. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Virtualizační technologie a jejich využití ve vzdělávání – provoz OS Windows server 2016. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Virtualizační technologie a jejich využití ve vzdělávání – provoz OS Windows 10. In Vintrová T., Bártek K., Šaloun P., Štencl J. (Eds.) 2021.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 1. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 2. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - počítačové komponenty 3. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - software. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - Správa OS Windows 10. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Hardwarová a softwarová konfigurace PC - VMware Workstation a instalace OS Windows 10. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Technologie počítačových sítí - služby DNS, DHCP a síťové prvky. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M. Technologie počítačových sítí - úvod do problematiky počítačových sítí. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2020.
Klement M., Bryndová L. Pokročilé kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Pokročilé kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Správa a provoz virtualizačního datacentra - pokročilé operace s VMware vSphere. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Správa a provoz virtualizačního datacentra - základní operace s VMware vSphere. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Úvod do AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Virtualizační technologie - pokročilé operace pro práci s virtuálními stroji (VM). In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M. Virtualizační technologie - základní operace pro práci s virtuálními stroji (VM). In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Bryndová L. Základy kreslení 3D výkresů v AutoCADu 2019. In Šaloun P., Bártek K., Štencl J. (Eds.) 2019.
Klement M., Dostál J. e-Learning možnosti a jeho aplikace prostřednictvím aktivizace studujících. In Loutocký O., Chudý Š., Bártek K., Janu M. (Eds.) 2018.
Klement M., Dostál J. Teorie, východiska, principy a rozvoj distančního vzdělávání realizovaného formou e-learningu. In Loutocký O., Chudý Š., Bártek K., Janu M. (Eds.) 2018.
Bártek K. Základy MS Excel 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Bártek K. Základy MS PowerPoint 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Bártek K. Základy MS Word 2016. In Petříková E., Klement M., Nocar D., Štencl J. (Eds.) 2018.
Klement M., Dostál J., Kubrický J., Bártek K. ICT nástroje a učitelé: adorace či rezistence? In Hašková A., Chudý Š. (Eds.) 2017.
Klement M., Dostál J., Bártek K. Perception and Possibilities of ICT Tools in the Education from the Teachers’ Perspective. In Walat V., Molnár J. (Eds.) 2017.
Bártek K., Dofková R., Novák B., Bártková E., Stopenová A., Hodaňová J., Nocar D., Uhlířová M., Laitochová J., Zdráhal T., Šiřická J., Nováková E. Reflexe vzdělávacích potřeb učitelů matematiky jako východisko jejich profesního rozvoje. In Beránek J., Hanzel P. (Eds.) 2017.
Bártková E., Bártek K. Aplikované informační technologie 2. In Nocar D., Vaněk V., Lavrinčík J. (Eds.) 2011.
KLEMENT M., DOSTÁL J., LAVRINČÍK J., BÁRTEK K. Učebnice interaktivní výuky s využitím multimediální učebny. 2011.
Bártková E., BÁRTEK K. Úvod do informačních technologií III. In Nocar D., Dostál J., Lavrinčík J. (Eds.) 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Bártek K., Bártková E., Nocar D. Matematika v díle Albrechta Dürera. Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Tom 3. 2013.
Bártková E., Nocar D., Bártek K. Využití algebraických hyperstruktur při určování dědičnosti krevních skupin. Matematyka w przyrodzie i sztuce - matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym, Tom 3. 2013.
BÁRTKOVÁ E., BÁRTEK K., NOCAR D., VANĚK V. Matematika v genetice. Matematyka v przyrodzie – matematika i przyroda w kształceniu powszechnym. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Uhlířová M., Nocar D., Dofková R., Laitochová J., Zdráhal T., Talášek T., Pastor K., Bártek K., Wossala J., Vaško J., Bártková E. Challenges of primary mathematics education as a part of teaching for the 21st century. 2023.
Bártek K., Dofková R., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Pastor K., Talášek T., Uhlířová M., Vaško J., Wossala J., Zdráhal T. Actual Challenges of Primary Mathematics Education in the 21st Century. 2021.
Bártek K., Dofková R., Gáborová V., Hodaňová J., Laitochová J., Nocar D., Stopenová A., Uhlířová M., Wossala J., Zdráhal T. Perspectives of primary mathematics education. 2018.
PROJEKT
Bártková E., BÁRTEK K. Matematické vzdělávání nadaných žáků. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)