doc. PhDr. René SZOTKOWSKI, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635178

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.36

docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
úterý 08:00–09:00 1.36
pátek 1.36 Pouze pro studenty KS na základě individuální domluvy.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Šmelová E., Prášilová M., Musilová M., Szotkowski R., Rýdl K., Tomanová D. Didaktika předškolního vzdělávání. 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Kopecký K., Szotkowski R., Ortiz B. Children's homes in the Czech Republic: Risk behavior in the virtual and media environment. Journal of Children and Media. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Mičková H., Krejčí V. Sharenting u českých rodičů a jeho rizika. Pediatrie pro Praxi. 2023.
Kopecký K., Voráč D., Szotkowski R., Krejčí V., Mackenzie K., Ramos-Navas-Parejo M. Teachers in a World of Information: Analysis on Detecting False Information. Profesional de la Informacion. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V., Gómez-García G. Digital Safety and its Importance in Teacher Education. Analysis of Children's Online Behaviour in the Czech and Polish Context. Revista Interuniversitaria de Formacion del Profesorado-RIFOP. 2022.
Tomczyk Ł., Szotkowski R., Stošić L., Maksimović J., Počuča M. Problematic Use of Social Networking Sites Among Adolescents in the Czech Republic Versus Offline Risk Behaviour and Parental Control. Communications in Computer and Information Science. 2022.
Kopecký K., Fernández-Martín F., Szotkowski R., Gómez-García G., Mikulcová K. Behaviour of Children and Adolescents and the Use of MobilePhones in Primary Schools in the Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Aznar-Díaz I., Kopecký K., Szotkowski R., Romero-Rodríguez JM. Self-expression and addiction: Instagram use by Czech and Spanish university students. Plaridel. 2021.
Morelli M., Urbini F., Bianchi D., Kopecký K., Szotkowski R. The Relationship between Dark Triad Personality Traits and Sexting Behaviors among Adolescents and Young Adults across 11 Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Kopecký K., Szotkowski R., Gómez García G., Hinojo-Lucena F. Behaviour of Young Czechs on the Digital Network with a Special Focus on YouTube. An Analytical Study. Children and Youth Services Review. 2020.
Kopecký K., Střílková P., Szotkowski R., Romero-Rodríguez J. Rizikové výzvy v on-line prostředí. Pediatrie pro Praxi. 2020.
Kopecký K., Szotkowski R., Aznar-Díaz I., Romero-Rodríguez J. The phenomenon of sharenting and its risks in the online environment. Experiences from Czech Republic and Spain. CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW. 2020.
Morelli M., Chirumbolo A., Bianchi D., Kopecký K., Szotkowski R. The role of HEXACO personality traits in different kinds of sexting: A cross-cultural study in 10 countries. COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR. 2020.
Kopecký K., Szotkowski R. Sexting a právo. E-Bezpečí. 2019.
Kopecký K., Szotkowski R. Kybernemoci - úvod do problematiky. Portál E-Bezpečí. 2018.
Kopecký K., Szotkowski R. Sexting in the Population of Children and Its Risks: A Quantitative Study. International Journal of Cyber Criminology. 2018.
Tomczyk Ł., Szotkowski R., Fabiś A., Wąsiński A., Chudý Š., Neumeister P. Selected aspects of conditions in the use of new media as an important part of the training of teachers in the Czech Republic and Poland - differences, risks and threats. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. 2017.
Szotkowski R., Komárková I. Sexting u studentů Univerzity Palackého. Journal of Technology and Information Education (online). 2017.
Kopecký K., Szotkowski R. Specifics of Cyberbullying of Teachers in Czech Schools – A National Research. Informatics in Education. 2017.
Kopecký K., Szotkowski R. Cyberbullying, cyber aggression and their impact on the victim - the teacher. Telematics and Informatics. 2016.
Tomczyk Ł., Szotkowski R., Fabiś A., Wąsiński A., Chudý Š., Neumeister P. Selected aspects of conditions in the use of new media as an important part of the training of teachers in the Czech Republic and Poland - differences, risks and threats. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. 2016.
Szotkowski R., Kopecký K. Kyberšikana ve světle nových médií využívaných ve školním prostředí. Trendy ve vzdělávání. 2015.
Szotkowski R., Špalková M. Penitenciární pedagogika ve vězeňské praxi (III/III). Andragogika. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Szotkowski R., Buchtová T. The Mutual Interrelationship between Education and ICT – In the context of Knowledge and Power in the Educational Environment. Ciência e Técnica Vitivinícola. 2015.
Szotkowski R., Špalková M. Penitenciární pedagogika ve vězeňské praxi (I/III). In Szotkowski R. (Eds.) Andragogika. 2014.
Szotkowski R., Špalková M. Penitenciární pedagogika ve vězeňské praxi (II/III). Andragogika. 2014.
Dobešová P., Szotkowski R. Průzkum v oblasti využívání multimédií v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ. Edukacja-Technika-Informatyka. 2014.
Dobešová P., Szotkowski R. Další tragický případ kyberšikany - Rebecca Ann Sedwick. E-Bezpečí. 2013.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. The Risks of Internet Communication IV. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Chráska M., Kopecký K., Krejčí V., Szotkowski R. Oběť útočníkem? Výzkum kyberšikany u dětí základních a středních škol v celé české republice I. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Chráska M., Kopecký K., Krejčí V., Szotkowski R. Oběť útočníkem? Výzkum kyberšikany u dětí základních a středních škol v celé české republice II. Journal of Technology and Information Education. 2012.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. The Risks of Internet Communication 3. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
DOBEŠOVÁ P., SZOTKOWSKI R. Eduteinment v literární výchově za podpory multimédií - dostupné zdroje a výukové materiály pro učitele. Journal of Technology and Information Education (online). 2011.
SZOTKOWSKI R., Dobešová P. Interaktivní tabule ve výuce českého jazyka a literární výchovy / literatury. Usta ad Albim BOHEMICA. 2010.
Szotkowski R. Nebezpečné chování dětí a mládeže na internetu a možnosti jejich ochrany. Journal of Technology and Information Education. 2010.
Szotkowski R. VYBRANÉ DRUHY INTERAKTIVNÍCH TABULÍ A JEJICH VYUŽITÍ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH. Journal of Technology and Information Education. 2010.
SZOTKOWSKI R., Dobešová P. Výzkumné šetření současného stavu mluvy u osob žijících na severu Moravy. e-Pedagogium (print). 2010.
Szotkowski R. Dotyková interaktivní tabule z hlediska žáků základních škol. Edukacja-Technika-Informatyka. 2009.
Szotkowski R. Negativní působení elektronických médií (zejména televize) na současné děti a mládež. Journal of Technology and Information Education. 2009.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Szotkowski R. Formy a metody při počítačem podporované výuce na základní škole. Formy a metody při počítačem podporované výuce na základní škole. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kvintová J., Dobešová Cakirpaloglu S., Szotkowski R. Social Network Use and Pre-Service Teachers Life Satisfaction and Self-Esteem. INTED2017 Proceedings. 2017.
Kopecký K., Szotkowski R. Use of mobile touch devices as part of lifelong learning with specific focus on tablets. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 15 Coference Proceedings Book. 2016.
Kopecký K., Szotkowski R., Hejsek L. Project Webrangers - the Example of Cooperation of Academic and Commercial Sector. INTED2015 Proceedings. 2015.
Kopecký K., Szotkowski R. Formal and Semantic Analysis of Computer Passwords of Czech Internet Users. EDULEARN14 Proceedings. 2014.
CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., PITNEROVÁ D., SZOTKOWSKI R. MOŽNOSTI ROZVOJA KOMPETENCIÍ ŽIAKA POČAS ŠTÚDIA ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA. sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
Dömischová I., Szotkowski R. HROZBA DNEŠKA - ŠIKANA. In . (Eds.) Rizikové chování v kyberprostoru. 2010.
Szotkowski R. Interaktivní tabule jako moderní materiální didaktický prostředek ve výuce. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2009.
Szotkowski R. Uplatnění zásady názornosti při výuce podporované interaktivní tabulí. 6. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2009.
Szotkowski R. Hardwarové a softwarové kompetence učitele při počítačem podporované výuce. 5. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2008.
Szotkowski R. Operační systém Linux v našich školách. Trendy ve vzdělávání 2008. 2008.
Szotkowski R. Organizační formy výuky a počítačem podporovaná výuka. TECHNIKA - INFORMATYKA - EDUKACJA. 2008.
Szotkowski R. Zásada názornosti a počítačem podporovaná výuka. XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. 2008.
Meier M., SZOTKOWSKI R. Historie počítačové myši. XXV. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2007.
Meier M., Szotkowski R. Historie počítačové myši. XXV. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu (Sborník abstraktů + CD-ROM)). 2007.
Szotkowski R., Kropáčová J. K přínosu informačních a komunikačních technologií ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. 2007.
Szotkowski R., Plischke J. K přínosu Informačních a komunikačních technologií ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. In . (Eds.) Akční pole sociální práce aneb sociálněpedagogické otázky současnosti. 2007.
Meier M., Szotkowski R. Kompetence učitele a počítačem podporovaná výuka. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
Szotkowski R., Meier M. Kompetence učitele a počítačem podporovaná výuka. In . (Eds.) XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
Szotkowski R. Kompetence učitele a počítačem podporovaná výuka. XX. DIDMATTECH 2007. 2007.
Szotkowski R. Počítač ve výuce. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2007.
SZOTKOWSKI R. Počítač ve výuce. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. 2007.
Szotkowski R. Typy učitel dle využití počítače a dataprojektopru. INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
Szotkowski R. TYPY UČITELŮ DLE VYUŽITÍ POČÍTAČE A DATAPROJEKTOPRU PŘI VÝUCE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. In . (Eds.) INFOTECH 2007 - Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
Szotkowski R., Dostál J. Využití počítače a dataprojektoru při výuce na základní škole - výsledky výzkumu. In . (Eds.) DIDZA - 4. žilinská didaktická konference s mezinárodní účastí. 2007.
Szotkowski R., Dostál J. Využití počítače a dataprojektoru při výuce na základní škole - výsledky výzkumu. DIDZA - 4. žilinská didaktická konference s mezinárodní účastí. 2007.
Szotkowski R. Využití počítače a dataprojektoru při výuce na základní škole ? výsledky výzkumu. Sborník z 4. žilinské didaktické konferencie s medzinárodnou účasťou. 2007.
Szotkowski R. Využití Q-metodologie v kvantitativně orientovaném výzkumu. In . (Eds.) Moderní technologie ve výuce. 2007.
Szotkowski R., Životská K. Digitální média jako trend životního stylu. Socialia 2006. 2006.
Szotkowski R. Srovnání výsledků empirického zjišťování názorů učitelů na využití výpočetní techniky ve výuce v ČR a v Polsku. In . (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. 2006.
Szotkowski R. Možnosti zefektivnění nejpoužívanějších metod a forem výuky na základních školách pomocí počítače. In . (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. 2005.
Szotkowski R., Dostál J. Nástin možností využití multimédií ve výuce. Audio Technologies and Processing. 2005.
Szotkowski R., Homolová K. Počítač jako pomocník učitele při výuce na základní škole: Otázky kvality v pedagogickém výzkumu. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání? 2005.
Szotkowski R. Počítačem podporovaná výuka na základní škole. In . (Eds.) Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II. 2004.
KNIHA - CELEK
Kopecký K., Voráč D., Szotkowski R. Na pravdě záleží – Jak učit o pravdě a lži na internetu. 2023.
Dobešová P., Szotkowski R., Kopecký K. Sexting u žáků na 1. stupni základní školy. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Kubala L., Krejčí V., Havelka M. Moderní technologie ve výuce (o moderních technologií ve výuce s pedagogy pro pedagogy). 2021.
Kopecký K., Szotkowski R., Dobešová P. Riziková komunikace a seznamování českých dětí v kyberprostoru. 2021.
Szotkowski R., Kopecký K., Dobešová P. Sexting u českých dětí. 2020.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. Risks of Internet Communication IV. 2014.
Szotkowski R., Kopecký K., Krejčí V. Nebezpečí internetové komunikace IV. 2013.
KOPECKÝ K., SZOTKOWSKI R., KREJČÍ V. Nebezpečí internetové komunikace III. 2012.
Szotkowski R. Patron bezpečného netu. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Kopecký K., Szotkowski R. Edukace seniorů v oblasti bezpečného využívání internetových služeb. Edukacja i kompetencje seniorow. 2016.
ABSTRAKT
Bajnarová M., Szotkowski R. Digital Technologies in Pre-school Education in the Czech Republic and Norway. The 9th IAFOR International Conference on Education in Hawaii. 2024.
Kopecký K., Krejčí V., Szotkowski R. Cyberbullying and other risks of internet communication focused on university students. 4th International Conference on Education & Educational Psychology 2013 (ICEEPSY). 2013.
Szotkowski R. Využití Q-metodologie v kvantitativně orientovaném výzkumu. Moderní technologie ve výuce (sborník abstraktů). 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kopecký K., Szotkowski R. Umělá inteligence na vysoké škole. 2024.
Kopecký K., Szotkowski R. Umělá inteligence úvod do problematiky. 2024.
Kopecký K., Szotkowski R. Aktuální rizika kyberprostoru 1. 2023.
Szotkowski R., Kopecký K. Aktuální rizika kyberprostoru 2. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R. Umělá inteligence na vysoké škole. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Voráč D. Umělá inteligence úvod do problematiky. 2023.
Szotkowski R. Bezpečí v síti. 2018.
Kopecký K., Szotkowski R. Sexting jako prostředek vydírání dětí. 2014.
Kopecký K., Szotkowski R., Krejčí V. The Risks of Internet Communication 3. 2012.
Szotkowski R., Kopecký K., Krejčí V. Výzkum E-Bezpečí v číslech. 2012.
NEUMEISTER P., CHUDÝ Š., SZOTKOWSKI R., PITNEROVÁ D. MOŽNOSTI ROZVOJA KOMPETENCIÍ ŽIAKA POČAS ŠTÚDIA ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA. 2011.
SZOTKOWSKI R. Od běžné školní tabule k tabuli interaktivní. Media4u Magazine. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Chráska M., Vyhnálková P., Nováková Z., Buchtová T., Koribská I., Pitnerová D., Plischke J., Szotkowski R., Šmelová E. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů : „Výzvy pedagogického výzkumu v době síťování a nastupující umělé inteligence“. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Písecký V., Schweiner P. Aktuální trendy v kybernetické kriminalitě v době koronavirové. 2020.
Chudý Š., Nováková Z., Koribská I., Šemberová M., Vyhnálková P., Pitnerová D., Buchtová T., Balaban V., Jůvová A., Szotkowski R., Plischke J., Peng D. Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů s tématem Interkulturní perspektivy studentů doktorských programů a jejich příprava se zaměřením na mezioborovou pestrost. 2018.
Chudý Š., Strouhal M., Szotkowski R., Peng D., Vyhnálková P., Plischke J., Nováková Z., Kropáč J., Buchtová T. Začínající učitel v měnící se společnosti. 2017.
Kopecký K., Szotkowski R. Nástrahy a nebezpečí kyberprostoru. 2014.
Holá L., Westphalová L., Hrnčiříková M., Šmíd O., Szotkowski R., Ládová P., Kováčová A., Šrámková M., Pochylá V. MEDIACE 2013. Cesta ke spolupráci a smíru. 2013.
KOPECKÝ K., KREJČÍ V., SZOTKOWSKI R., Dobešová P. Rizika internetové komunikace – prevence a edukace. 2012.
KOPECKÝ K., KREJČÍ V., SZOTKOWSKI R., Dobešová P. Rizika internetové komunikace – teorie a praxe. 2012.
KANĚČKOVÁ E., POLÁCHOVÁ VAŠŤATKOVÁ J., BAČÍKOVÁ A., SZOTKOWSKI R. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IX. 2011.
Kantor L., Kantorová J., Szotkowski R. XXVI. NEONATOLOGICKÉ DNY. 2010.
Dostál J., Szotkowski R., Blažková H., Pavlas J., Hanzalová J., Křížovská I., Kolovrátníková E. INFOTECH 2007 – Moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Kopecký K., Szotkowski R. Co je hoax? (Eduklip). 2018.
Kopecký K., Szotkowski R., Bednář V. Sexuální útočníci na internetu. Český rozhlas Olomouc. 2011.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Dobešová P., Szotkowski R. ASMR - nová virtuální droga? 2013.
Szotkowski R. Clickjacking aneb Víte, na co „klikáte“? Metodický portál RVP. 2011.
KOPECKÝ K., SZOTKOWSKI R., DOBEŠOVÁ P. Prohlášení E-Bezpečí ke změně zákona 127/2005 Sb. Internetový portál E-Bezpečí. 2011.
LEGISLATIVA, PŘEDPISY
RECENZE
Szotkowski R. Počítač ve vyučování přírodovědných předmětů. e-Pedagogium (print). 2007.
Szotkowski R. Microsoft Windows XP a Microsoft Office XP. e-Pedagogium (print). 2006.
Szotkowski R. Multimédia v práci učitele. e-Pedagogium (print). 2006.
Szotkowski R. Obsah a forma disertační práce. e-Pedagogium (print). 2006.
Szotkowski R. Technology of education. e-Pedagogium (print). 2005.
PROJEKT
Kopecký K., Szotkowski R., Voráč D. Central European Digital Media Observatory. cedmohub.eu. 2022.
Kopecký K., Szotkowski R. e-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele (etapa 2017-2018). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2017.
KOPECKÝ K., KREJČÍ V., SZOTKOWSKI R., Dobešová P. E-Bezpečí - nebezpečí elektronické komunikace pro žáky i učitele 3. etapa. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 2012.
NEUMEISTER P., SZOTKOWSKI R., TICHÁ Z., PITNEROVÁ D., JŮVOVÁ A., CHUDÝ Š. Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě. GAČR. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Szotkowski R. Hodnocení vybraných webových stránek veřejné správy. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Szotkowski R. Pedagogická diagnostika v mateřských školách na Prostějovsku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Szotkowski R. Uvádění začínajících učitelů do praxe. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Szotkowski R. Vliv masmédií na děti 2. stupně základních škol. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Szotkowski R. Specifika vzdělávání pyrotechniků Policie České republiky. Specifika vzdělávání pyrotechniků Policie České republiky. 2010.
ZPRÁVA
Kopecký K., Szotkowski R., Voráč D., Krejčí V., Dobešová P. Czech schools and artificial intelligence – research. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Voráč D., Krejčí V., Dobešová P. České školy a umělá inteligence. 2023.
Kopecký K., Szotkowski R., Voráč D., Kvintová J., Křeménková L. Děti a kult krásy v online světě (výzkum). 2022.
Kopecký K., Szotkowski R., Mičková H., Nováková A. Sharenting u českých rodičů. 2022.
Kopecký K., Voráč D., Szotkowski R., Mikulcová K., Krejčí V. Český učitel ve světě médií. 2021.
Kopecký K., Szotkowski R. Český učitel ve světě technologií. 2020.
Kopecký K., Szotkowski R. České děti v kybersvětě. 2019.
Kopecký K., Szotkowski R. Rodič a prarodič ve světě technologií. 2018.
Kopecký K., Szotkowski R. Rodič a rodičovství v digitální éře. 2018.
Kopecký K., Szotkowski R. Starci na netu. 2018.
Kopecký K., Szotkowski R. Národní výzkum kyberšikany učitelů. 2016.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)