Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635154, 607100821

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

1.11

odborný asistent - proděkan

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 09:30–10:30 1.11 Vzhledem k pandemické situaci budou probíhat konzultace formou videokonference pouze na základě předchozí domluvy. Pro všechny studenty nabízím možnost po předchozí e-mailové domluvě realizovat konzutlace v předem domluvených termínech mimo oficiální konzultační hodiny.
Úřední hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 09:30–10:30 1.15 Úřední hodiny jsou určeny především k podpisu žádostí a jiných dokumentů studentů. Pro jiné termíny je nutné se předem domluvit prostřednictvím e-mailu.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (1. 6. 2005 – )
  • Proděkan (1. 2. 2010 – 31. 1. 2014)
  • Člen oborové rady (1. 4. 2011 – 30. 6. 2013)
  • Proděkan (1. 12. 2014 – 31. 1. 2018)
  • Proděkan (1. 2. 2018 – 31. 1. 2022)

Oborová rada

  • Oborová rada DSP Education (člen, 2011–2013)
  • Oborová rada DSP Pedagogika, (člen, 2011–2013)

Státnicová komise

  • Komise pro rigorózní řízení (člen, 2009–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Chudý Š., Neumeister P., Koribská I., Strouhal M., Selická D. Contemplative Insight as an Opinion Conflict and a Search for Meaning in the Context of Innovative Elements of the Revolution Industry 4.0. Education and Information Technologies. 2020. (ČLÁNEK)
Dvořáková Kaněčková E. Genderové aspekty v dějinách pedagogiky. Žena jako objekt výchovy a její diskursivní rekonsrukce. In Cabanová V., Neumeister P. (Eds.) 2014. (DISERTAČNÍ PRÁCE)
Jůvová A., Podlahová L., Dvořáková Kaněčková E., Neumeister P., Plischke J., Skopalová J., Prášilová M., Klapal V., Musilová M., Kantorová J., Kocourková V., Grecmanová H., Nováková Z. Pedagogická propedeutika. 2013. (KNIHA - CELEK)
Chudý Š., Neumeister P., Jůvová A., Plischke J., Dvořáková Kaněčková E. The Concept of Education in the Czech and Slovak Pedagogical Theries since 1989. 2013. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Tomczyk Ł., Szotkowski R., Fabiś A., Wąsiński A., Chudý Š., Neumeister P. Selected aspects of conditions in the use of new media as an important part of the training of teachers in the Czech Republic and Poland - differences, risks and threats. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education. 2016.
Chudý Š., Neumeister P., Buchtová T., Kučerová L. Basic Discourse on Discipline for Novice Teachers. Open Journal of Social Sciences. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T., Novotná J. Discipline as a Category and Phenomenon in the Process of Creation of Professional Teacher Beliefs. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Petrová J., Chudý Š., Neumeister P. Gender Differentiation in Czech Primary Schools. In İşman A. (Eds.) Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Chudý Š., Kučerová L., Neumeister P., Plischke J., Richterová B. Mapping Approaches to Describe Fragments and Constructs Training for Novice Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Jůvová A., Plischke J., Kvintová J. Reflection of Constructivist Theories i n Current Educational Practice. Universal Journal of Educational Research. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Buchtová T., Kučerová L. The Concept of Discipline in Novice Teachers in Primary Schools. The International Journal of Educational Science and Research. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Szotkowski R., Buchtová T. The Mutual Interrelationship between Education and ICT – In the context of Knowledge and Power in the Educational Environment. Ciência e Técnica Vitivinícola. 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Buchtová T., Kučerová L., Vyhnálková P., Petrová J. The Phenomenon of Discipline and Its Conception for Novice Teachers - A Discourse Analysis. Creative Education. 2015.
Jůvová A., Chudý Š., Plischke J., Neumeister P. 21st Century Skills in University and Primary Education Curricula in the Czech Republic. e-Pedagogium (print). 2015.
Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Richterová B., Buchtová T. Der Junglehrer und seine Erziehungskonzepte zur Disziplin und Macht. Eine Diskursanalyse. Meta. 2014.
Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Potměšil M., Richterová B. Novice Teachers (in the creating process of) Forming Professional Career Thinking and Teachers Beliefs. Open Journal of Social Sciences. 2014.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Základní diskurs kázně u začínajících učitelů. Grant journal. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Chudý Š., Neumeister P., Liu J., Zhou B. Study on the job burnout among university teachers and its countermeasures. ACM International Conference Proceeding Series. 2017.
Petrová J., Chudý Š., Neumeister P. Children’s concepts of the family in pre-school age. INTED2016 Proceeding. 2016.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Koncept kázně u začínajícího učitele na základní škole. In . (Eds.) Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 2014.
Jůvová A., Chudý Š., Neumeister P., Plischke J., Kvintová J. Reflection od constructivist theories in current educational practice. Conference Proceedings. 2014.
Chudý Š., Neumeister P. The definition of value category in pedagogy context on 6 step viewpoint. In . (Eds.) Individuals, Social and Work Groups, Organizations: Modern Research in Applied Psycholohy Conference Proceedings. 2014.
Chudý Š., Neumeister P., Kučerová L., Buchtová T. Základní diskurs kázně u začínajících učitelů. In . (Eds.) Sborník Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 2014.
Jůvová A., Chudý Š., Neumeister P. Teoretický a koncepční rámec profese sociálního pedagoga: Sociální pedagog - profese známá či neznámá? Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. 2013.
Neumeister P., Chudý Š. Concepts of Theory and Philosophy of Education on Theoretical and Normative Discourses on Czech and Slovak Republic. Prospecting Advanced Research in Health, Education and Social Sciences. 2012.
Chudý Š., Neumeister P. Theoretical-conceptual bases of the pedagogical discipline theory of education on Czech and Slovak Republic. Prospecting Advanced Research in Health, Education and Social Sciences. 2012.
CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., Bělašková S. DETERMINOVANOSŤ KOMPETENCIÍ SOCIÁLNEHO PEDAGOGA A ICH ROZVOJ V PROFESIONÁLNEJ PRÍPRAVE POČAS UNIVERZITNÉHO ŠTÚDIA. Evropské pedagogické fórum 2011 - současná společnost a profese učitele. 2011.
CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., PITNEROVÁ D., SZOTKOWSKI R. MOŽNOSTI ROZVOJA KOMPETENCIÍ ŽIAKA POČAS ŠTÚDIA ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA. sociální pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., Bělašková S. NÁZORY ŠTUDENTOV NA ŠTÚDIUM ODBORU SOCIÁLNA PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI UPLATNENIA V PRAXI. In . (Eds.) Sapere Aude2011 Evropské a české vzdělávání. 2011.
Neumeister P., Chudý Š. Je sociální pedagogika multiparagimatickou disciplínou, nebo v ní převládají teorie subjektivismu a objektivismu? Sociální pedagogika v teorii a praxi. Sborník příspěvků z odborného semináře. 2005.
KNIHA - CELEK
Jůvová A., Podlahová L., Kaněčková E., Klapal V., Musilová M., Obst O., Plischke J., Neumeister P., Prášilová M. Učitel sekundární školy I. 2012.
CHUDÝ Š., NEUMEISTER P., JŮVOVÁ A., Andrysová P., Mužík J., Šerák M., Hupková M., Mužík M. Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesíchII. 2011.
NEUMEISTER P., CHUDÝ Š., Kašparková S., Řeháčková H., JŮVOVÁ A., Selická D., PITNEROVÁ D. Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění sociálních pedagogů v kontextu pomáhajících profesích. 2010.
Podlahová L., Neumeister P., Cichá M., Vašťatková J., Plischke J., Kocourková V., Kantorová E., Vyhnálková P., Dopita M., Prášilová M., Musilová M. Žák sekundární školy 1. Žák sekundární školy 1. 2008.
KAPITOLA V KNIZE
Neumeister P., Chudý Š. Concept of theory and philosophy of education on theoretical and normative discources on Czech and Slovak republic. Prospecting advanced research in health, education and social sciences. 2012.
Neumeister P., Grecmanová H. Proměny kvality přípravy učitelů v kontextu proměn diskursu výchovy a vzdělávání. In Coufalová J., . (Eds.) Hledisko kvality v přípravě učitelů. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jůvová A., Chudý Š., Plischke J., Neumeister P., Pitnerová D., Švrčinová L. The development of soft skills and professional competences for European teachers. 2015.
PROJEKT
STRÁNSKÁ E., KANĚČKOVÁ E., NEUMEISTER P., KROBOTOVÁ M., HOLČÁK L. Deskripce a analýza genderových diferencí v jazykových strukturách současné mládeže (genderová lingvistika jako aktuální podnět pro současnou didaktiku českého jazyka). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
NEUMEISTER P., SZOTKOWSKI R., TICHÁ Z., PITNEROVÁ D., JŮVOVÁ A., CHUDÝ Š. Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě. GAČR. 2011.
Chudý Š., Grecmanová H., Tichá Z., Neumeister P., Pitnerová D. Determinace a rozvoj kompetencí sociálního pedagoga v profesionální přípravě. Grantová agentura ČR. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Mengjiao LIANG PDF Education 2019
Lucie PETRÁŠOVÁ PDF Pedagogika 2019
Bo ZHOU PDF Education 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.