Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635211

Katedra psychologie a patopsychologie

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

4.39

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Státnicová komise

  • Ústav pedagogiky a sociálních studií (člen, 2008–2011)
  • Ústav speciálně pedagogických věd (člen, 2008–2011)
  • Katedra primární pedagogiky (člen, 2008–2009)

Jiné komise a orgány

  • Studium výchovného poradenství (tajemník, 2009–2011)
  • Grant GAČR SPP 50410211/33 (člen, 2008–2011)
  • VŠ psychologická poradna (předseda, 2005–2011)
  • Závěrečné zkoušky výchovných poradců (člen, 2005–2011)
  • Rigorózní komise (člen, 2008–2011)
  • Ediční komise (člen, 2008–2009)
ČLÁNEK
Rechtik Z., Miklánková L., Pugnerová M. Assessment of gross motor skills in primary schools children from the Czech Republic. Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2019.
Miklánková L., Pugnerová M., Rechtik Z. Pedagogical aspects of child health promotion in the context of pre-school education. Baltic Journal of Health and Physical Activity. 2019.
Křeménková L., Pugnerová M., Dobešová Cakirpaloglu S. Souvislosti mezi úzkostností a akademickou úspěšností u vysokoškolských studentů učitelských oborů. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. 2019.
Sigmund M., Kvintová J., Pugnerová M., Hřebíčková H. Comparison of live satisfaction and its components in current teachers and selected profession groups. e-Pedagogium (print). 2014.
Pugnerová M. Přehled některých vybraných výsledků výzkumu školní zralosti a úspěšnosti dětí zahajujících povinnou školní docházku (I). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Culturae Physicae, Gymnica. Vol. 25. 2014.
Křeménková L., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů. Magister : refexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu. 2013.
PLEVOVÁ I., PUGNEROVÁ M. Dělba práce v české rodině. e-Pedagogium (print). 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Chytilová A. Perceived Academic stress in the University Environment. In Gómez Chova L. (Eds.) EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Pugnerová M., Pospíšilová N. Problems of self-concept of children in the context of compulsory school education. In Akarturk B., Bekirogullari Z. (Eds.) ABSTRACT BOOK and Program 11th ICEEPSY 2020 The International Conference on Education & Educational Psychology. 2020.
Pugnerová M., Křeménková L., Plevová I., Rajsiglová A. The effect of perceived academic stress on academic self-efficacy in university students. In Titrek O., Sezen-Gultekin G. (Eds.) 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALL CONFERENCE PROCEEDING BOOK. 2020.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Sedláková E. The effect of social competences on perceived academic stress in university students. In Titrek O., SEZEN-GULTEKIN G. (Eds.) ICLEL20 Conference Proceeding Book. 2020.
Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M., Sedláková E. The Effect of University Students’ Personality Structure on Perceived Academic Stress. In Gómez Chova L., López Martínez A. (Eds.) EDULEARN20 Proceedings. 2020.
Křeménková L., Pugnerová M., Plevová I., Sedláková E. The Impact of Perceived Academic Stress on University Students’ Academic Achievement. In Titrek O., SEZEN-GULTEKIN G. (Eds.) ICLEL20 Conference Proceeding Book. 2020.
Pugnerová M., Pospíšilová N. THE ISSUE OF SELF-CONCEPT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC. In Chova LG., A. López M., I. Candel T. (Eds.) 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2020.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Academic motivation in the Context of Demographic and Study Characteristics. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 2019 Proceedings Book. 2019.
Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M. An analysis of the relationship between academic motivation and learning approaches in university students. In Gómez Chova L. (Eds.) ICERI2019 Proceedings. 2019.
Pugnerová M. Importance of Verbal Competences in Adaptive Behavior on the Primary School. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences. 2019.
Pugnerová M., Křeménková L., Plevová I. Learning Approaches in University Students in the Context of Certain Demographic Characteristics. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2019.
Pugnerová M. Problems of Development of Cognitive Abilities of Younger School Age Children in Relation to Motor Skills. In Uslu F. (Eds.) Abstracts & Proceedings (SOCIOINT 2019). 2019.
Pugnerová M., Plevová I., Křeménková L. Psychological Aspects of Burnout Syndrome in the Helping Professions. In Gómez Chova L. (Eds.) INTED2019 Proceedings. 2019.
Pugnerová M., Plevová I., Křeménková L. Psychological Aspects of Burnout Syndrome in the Helping Professions. In Chova L., Martínez A., Torres IC. (Eds.) INTED2019 Proceedings. 2019.
Pugnerová M. Some Aspects of School Readiness of Children Entering Compulsory Education. In Bekirogullari Z. (Eds.) The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2019.
Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M. The Correlation between Learning Approaches and Academic Achievement in University Students. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 2019 Conference Proceeding Book. 2019.
Pugnerová M. The Relationship of Cognitive Functions and Ability of Cooperation and Social Maturity. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 19 Conference Proceeding Book. 2019.
Pugnerová M., Křeménková L., Plevová I. Academic Achievement among University Students in the Context of Organizational and Social Aspects of Study. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Křeménková L., Dobešová Cakirpaloglu S., Pugnerová M. Analysis of social competences in relation to academic achievement among university students of teacher training courses. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Dobešová Cakirpaloglu S., Křeménková L., Pugnerová M. Role of the Type of Study in Relation to Anxiety and Academic Success. In Titrek O. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Social competences in pre-service teachers in the context of selected personality traits. In Osman T. (Eds.) ICLEL 18 Conference Proceeding Book. 2018.
Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M. Social Competences of University Students in Relation to Personality Characteristics and Forms of Study. In Chova LG. (Eds.) ICERI2018 Proceedings. 2018.
Plevová I., Pugnerová M., Kvintová J. A Qualitative Analysis of the Attitudes of University Students to University Teachers. In . (Eds.) ICERI2017 Proceedings. 2017.
Pugnerová M., Plevová I., Petrová A. Genderové role a dělba práce v české rodině. In Mareš J. (Eds.) 24. celostátní konference Sekce Psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. 2017.
Pugnerová M. Intellectual and School Status of Pupils at Compulsory Schools Attendance. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. 2017.
Miklánková L., Pugnerová M. Motor skills as a predictor of adaptive behavior of pupils - pilot study. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. 2017.
Pugnerová M. The issue of mobbing in the workplace. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. 2017.
Kvintová J., Sigmund M., Pugnerová M., Sigmundová D. Selected personality traits, life satisfaction and its components in current female teachers with respect to the length of teaching experience. In . (Eds.) EDULEARN15 Proceedings. 2015.
PLEVOVÁ I., PUGNEROVÁ M. Psychogenní patogenie ve škole aneb jak lze poškodit žáka. Etika ve vědách o výchově. 2010.
KVINTOVÁ J., PUGNEROVÁ M. Life-satisfaction of Teachers in Elementary Schools. Young Psychologists: Ideas-Possibilities-Future.Collection of studies. 2008.
Plevová I., Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV. 2008.
Plevová I., Pugnerová M., Křivánková J. Vysokoškolský učitel očima studentů. Aktuální otázky pedagogiky a psychologie III. 2008.
KNIHA - CELEK
Pugnerová M., Plevová I., Kvintová J., Křeménková L., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S. Psychologie pro studenty pedagogických oborů. 2019.
Pugnerová M., Dušková I. Z předškoláka školákem. 2018.
Pugnerová M., Kvintová J. Přehled poruch psychického vývoje. 2016.
Šmelová E., Petrová A., Souralová E., Plevová I., Ludíková L., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Pre-school education in the context of curriculum. 2012.
Pugnerová M. Vybrané kapitoly z psychologie. Úvod do psychopatologie. 2009.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Vybrané kapitoly z psychologie. Vybrané kapitoly z psychologie. 2009.
Petrová A., Dařílek P., Holásková K., Konečný J., Křeménková L., Kusák P., Plevová I., Pugnerová M., Škobrtal P., Tichá I., Urbanovská E. Význam psychologie v životě člověka. Význam psychologie v životě člověka. 2009.
Pugnerová M. Kapitoly z psychologie práce. Text k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. 2006.
Pugnerová M. Kapitoly z psychologie práce. Kapitoly z psychologie práce. 2006.
Pugnerová M. Profesionální orientace. Profesionální orientace. 2006.
Mezihorák F., Nelešovská A., Dopita M., Hrachovcová M., Šimečková E., Pugnerová M., Krákora P. Úvod do světa práce. Úvod do světa práce. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Pugnerová M. Polytecnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. Polytecnické vzdělávání v prostředí mateřské školy. 2015.
PETROVÁ A., PLEVOVÁ I., DAŘÍLEK P., PUGNEROVÁ M., KŘEMÉNKOVÁ L. Psychologické aspekty školní připravenosti. Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. 2011.
PUGNEROVÁ M., KVINTOVÁ J. Problematika romského etnika. Človek v spoločnosti. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pugnerová M. Kariérní poradenství. 2019.
Pugnerová M. Kariérové vzdělávání. 2018.
Pugnerová M. Kariérové vzdělávání. 2018.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Kopecký K., Plevová I., Pugnerová M., Reissmannová J., Nejedlá M., Majerová J., Chrásková M., Tomanová J. Vánoce a zdraví 2013. 2013.
Tichá I., Šmelová E., Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Urbanovská E., Holásková K., Pugnerová M., Křeménková L., Kvintová J. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VIII. 2012.
Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Dařílek P., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I. 2012.
Petrová A., Plevová I., Dařílek P., Křeménková L., Pugnerová M. Kritická analýza a diskuze průběžných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Dařílek P., Pugnerová M., Šmelová E. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti I. 2012.
Petrová A., Křeménková L., Plevová I., Pugnerová M., Dařílek P. Kritická analýza a diskuze závěrečných výsledků výzkumu školní zralosti a připravenosti II. 2012.
Hřivnová M., Machowská V., Rašková M., Pugnerová M., Plevová I., Reissmannová J. Vánoce a zdraví 2012. 2012.
Plevová I., Pugnerová M., Petrová A., Urbanovská E., Škobrtal P. Aktuální otázky otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. 2009.
SBORNÍK - CELEK
Petrová A., Kusák P., Pugnerová M. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV. 2008.
RECENZE
PUGNEROVÁ M. TECHNICKÁ ZDATNOST A PREFERENCE TECHNICKÝCH PROFESÍ U CHLAPCŮ A DÍVEK V ČESKÉ REPUBLICE. Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostrava. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Plevová I., Pugnerová M., Křivánková J. Vysokoškolský učitel očima studentů. 2007.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Pugnerová M. Kapitoly zo psychológie práce a organizácie. Oponentský posudek. 2017.
Pugnerová M. Nevěra a vnímání jejích příčin v souvislosti s pohlavím a věkem. Oponentský posudek rigorózní práce. 2013.
PUGNEROVÁ M. Emocionální opora rodičce v průběhu porodu. Oponentský osudek diplomové práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Připravenost dětí pro vstup do základní školy. Acta Iuridica Olomucensis. 2011.
PUGNEROVÁ M. Vývojová dysfázie. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Culturae Physicae, Gymnica. Vol. 22. 2011.
PUGNEROVÁ M. Životní spokojenost a strategie zvládání stresu u různých profesních skupin. Životní spokojenost a strategie zvládání stresu u různých profesních skupin. 2011.
Pugnerová M. Barvy jako nástroj výchovného působení a sociální komunikace. Barvy jako nástroj výchovného působení a sociální komunikace. 2010.
Pugnerová M. Alternativní porody ? informovanost studentek VŠ. Alternativní porody ? informovanost studentek VŠ. 2010.
Pugnerová M. Emocionální zátěž žen v průběhu porodu. Emocionální zátěž žen v průběhu porodu. 2010.
Pugnerová M. Hodnotový systém mládeže. Hodnotový systém mládeže. 2010.
Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Mužská a ženská role v české rodině. 2010.
Pugnerová M. Některé osobnostní rysy zjišťované u závislých jedinců. Některé osobnostní rysy zjišťované u závislých jedinců. 2010.
Pugnerová M. Syndrom vyhoření u zdravotních sester. Syndrom vyhoření u zdravotních sester. 2010.
Pugnerová M. Výzkum a srovnání vstupní motivace a psychického vyhoření policistů ČR a obecných strážníků. Výzkum a srovnání vstupní motivace a psychického vyhoření policistů ČR a obecných strážníků. 2010.
Pugnerová M. Aspekty sebepojetí vzhledem k zvládání zátěže. Oponentský posudek. 2009.
Pugnerová M. Kvintová Jana: Životní spokojenost a strategie zvládání stresu. Posudek na rigorózní práci. 2009.
Pugnerová M. Kýrová Šárka: Implicitní teorie feminismu. Posudek rigorózní práce. 2009.
Pugnerová M. Vliv rodiny na připravenost dětí na školu. Oponentský posudek. 2009.
Pugnerová M. Gabryšová Hana: Psychické aspekty obezity. Oponentský posudek rigorózní práce. 2008.
Pugnerová M. Smutná Zuzana: Vybrané psychosociální aspekty u osob s dysartrií. Oponentský posudek rigorózní práce. 2008.
Pugnerová M. Veldová Zuzana: Rodinná komunikace, tabu a adolescent. Oponentský posudek rigorózní práce. 2008.
Pugnerová M. Zuzaníková Darina: Děti předškolního a mladšího školního věku s ADHD. Oponentský posudek rigorózní práce. 2008.
PROJEKT
Pugnerová M., Petrová A., Dařílek P., Plevová I., Křeménková L., Urbanovská E. Vybrané aspekty diagnostiky úspěšnosti žáků v 1. ročníku základní školy. Grantová agentura České republiky. 2014.
Urbanovská E., Petrová A., Plevová I., Křeménková L., Pugnerová M., Dařílek P., Kvintová J., Šmelová E., Petrová J., Fasnerová M. Psychické předpoklady dětí pro zvládání nároků v prvním roce povinné školní docházky v kontextu školních odkladů prizmatem cross-section výzkumu. Grantová agentura ČR. 2013.
VEDENÍ PRÁCE
PUGNEROVÁ M. Mapování školní zralosti u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Mapování školní zralosti u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Mapování školní zralosti u dětí předškolního věku. Magisterská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Mapování školní zralosti u předškolních dětí. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Některé aspekty školní zralosti předškolních dětí. Magisterská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Problematika dětí a zaměstnanců dětských domovů. Závěrečná práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Problematika školní zralosti na Těšínsku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Připravenost dítěte na vstup do školy. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Rodina a dítě s ADHD. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Sociální aspekty u závislosti na alkoholu. Magisterská diplomová práce. 2011.
PUGNEROVÁ M. Vyhodnocení školní zralosti u dětí předškolního věku. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Pugnerová M. Problematika rozvodu z pohledu vysokoškolských studentů. Problematika rozvodu z pohledu vysokoškolských studentů. 2010.
Pugnerová M. Vývoj profesního zaměření žáků SPŠ stavební. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Alkohol a jeho vliv na psychiku a zdraví člověka. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Člověk v zátěži. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Genderové role. Genderové role. 2010.
Pugnerová M. Genderové role. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Pugnerová M. Genderové role. Genderové role. 2010.
Pugnerová M. Kalendář výchovného poradce. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Nekázeň žáků na 1. stupni základních škol. Nekázeň žáků na 1. stupni základních škol. 2010.
Pugnerová M. Poruchy příjmu potravy. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Pugnerová M. Poruchy příjmu potravy. Poruchy příjmu potravy. 2010.
Pugnerová M. Problematika dětí s autismem na prvním stupni základní školy. Problematika dětí s autismem na prvním stupni základní školy. 2010.
Pugnerová M. Problematika dětí s autismem v kombinaci s mentální retardací. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Pugnerová M. Problematika dětí s autismem v kombinaci s mentální retardací. Problematika dětí s autismem v kombinaci s mentální retardací. 2010.
Pugnerová M. Problematika dětí spojená se syndromem hyperaktivity (ADHD) v podmínkách prvního stupně základní školy. Problematika dětí spojená se syndromem hyperaktivity (ADHD) v podmínkách prvního stupně základní školy. 2010.
Pugnerová M. Problematika školní zralosti. bakalářská práce. 2010.
Pugnerová M. Sexuální zneužívání dítěte. Sexuální zneužívání dítěte. 2010.
Pugnerová M. Syndrom hyperaktivity - ADHD. Syndrom hyperaktivity - ADHD. 2010.
Pugnerová M. Syndrom hyperaktivity - ADHD. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Pugnerová M. Šikana na 1. stupni základní školy. Šikana na 1. stupni základní školy. 2010.
Pugnerová M. Šikana na 1. stupni základní školy. Bakalářská diplomová práce. 2010.
Pugnerová M. Školní zralost. bakalářská práce. 2010.
Pugnerová M. Trestání a týrání dětí v rodináchl. Trestání a týrání dětí v rodináchl. 2010.
Pugnerová M. Vliv pohádky na vývoj dítěte. Vliv pohádky na vývoj dítěte. 2010.
Pugnerová M. Výchovné poradenství pro učitele ZŠ a SŠ. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Workoholismus. závěrečná práce. 2010.
Pugnerová M. Dítě v podmínkách ústavní výchovy. Dítě v podmínkách ústavní výchovy. 2009.
Pugnerová M. Faktory ovlivňující motivaci žáků při studiu. Faktory ovlivňující motivaci žáků při studiu. 2009.
Pugnerová M. Faktory ovlivňující motivaci žáků při studiu. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Motivace volby povolání u dospívající mládeže. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Motivace volby povolání u dospívající mládeže. Motivace volby povolání u dospívající mládeže. 2009.
Pugnerová M. Možnosti výchovně vzdělávací intervence u dětí s poruchami autistického spektra. Možnosti výchovně vzdělávací intervence u dětí s poruchami autistického spektra. 2009.
Pugnerová M. Mužské a ženské role v české rodině. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Poradenství pro volbu povolání. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Poradenství pro volbu povolání. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Poradenství pro volbu povolání. Poradenství pro volbu povolání. 2009.
Pugnerová M. Poruchy pozornosti a hyperaktivita dětí mladšího školního věku. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Poruchy pozornosti a hyperaktivita u dětí mladšího školního věku. Poruchy pozornosti a hyperaktivita u dětí mladšího školního věku. 2009.
Pugnerová M. Problematika výchovy dětí s autismem. Bakalářská práce. 2009.
Pugnerová M. Projektivní dětská kresba. Projektivní dětská kresba. 2009.
Pugnerová M. Projektivní dětská kresba. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Role muže a ženy v české rodině. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Situace užívání drog mezi studenty středních škol a středních odborných učilišť. Situace užívání drog mezi studenty středních škol a středních odborných učilišť. 2009.
Pugnerová M. Syndrom vyhoření u pracujících s mentálně postiženými. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Syndrom vyhoření v učitelské profesi. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Vliv prostředí na jídelní postoje pubescentů. Vliv prostředí na jídelní postoje pubescentů. 2009.
Pugnerová M. Výskyt syndromu vyhoření u učitelů základních škol a pracocníků integrovaného záchranného systému. Výskyt syndromu vyhoření u učitelů základních škol a pracocníků integrovaného záchranného systému. 2009.
Pugnerová M. Životní úroveň a spokojenost učitelů na základních školách. Životní úroveň a spokojenost učitelů na základních školách. 2009.
Pugnerová M. Životní úroveň a spokojenost učitelů na základních školách. Bakalářská diplomová práce. 2009.
Pugnerová M. Efektivita reedukace dětí se SPU. Efektivita reedukace dětí se SPU. 2008.
Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Mužská a ženská role v české rodině. 2008.
Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Mužská a ženská role v české rodině. 2008.
Pugnerová M. Mužská a ženská role v české rodině. Diplomová práce. 2008.
Pugnerová M. Mužské a ženské role v české rodině. Diplomová práce. 2008.
Pugnerová M. Problematika integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Problematika integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. 2008.
Pugnerová M. Role muže a ženy v české rodině. Role muže a ženy v české rodině. 2008.
Pugnerová M. Syndrom vyhoření u učitelů a jeho prevence. Závěrečná práce. 2008.
Pugnerová M. Zjišťování soudržnosti v českých rodinách pomocí dětské kresby. Bakalářská diplomová práce. 2008.
Pugnerová M. Zjišťování soudržnosti v českých rodinách pomocí dětské kresby. Zjišťování soudržnosti v českých rodinách pomocí dětské kresby. 2008.
Pugnerová M. Zjišťování soudržnosti v českých rodinách pomocí dětské kresby. Zjišťování soudržnosti v českých rodinách pomocí dětské kresby. 2008.
Pugnerová M. Zvláštnosti osobnostních charakteristik v době dospívání v souvislosti s drogovou problematikou. Zvláštnosti osobnostních charakteristik v době dospívání v souvislosti s drogovou problematikou. 2008.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
PUGNEROVÁ M. Faktory, které ovlivňují volbu povolání u žáků ZŠ. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Faktory, které ovlivňují volbu povolání u žáků ZŠ. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Hluchoslepí mezi námi, problémy a výchova hluchoslepých. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Hluchoslepí mezi námi, problémy a výchova hluchoslepých. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Jak vnímáme barvy. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Jak vnímáme barvy. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Jak vnímáme barvy. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Jak vnímáme barvy. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Klima školní třídy na primární škole. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Klima školní třídy na primární škole. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Problematika osob s těžkým tělesným postižením. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Problematika osob s těžkým tělesným postižením. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Prožívání a chování v období adolescence. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Prožívání a chování v období adolescence. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Prožívání smyslu života u pedagogů. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Prožívání smyslu života u pedagogů. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Sociálně patologické jevy - bezdomovci. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Sociálně patologické jevy - bezdomovci. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Spolupráce mezi rodinou a školou. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Spolupráce mezi rodinou a školou. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Volný čas a umění odpočívat. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Volný čas a umění odpočívat. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Výskyt workoholismu v učitelské profesi. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Výskyt workoholismu v učitelské profesi. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Workoholismus v učitelské profesi. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
PUGNEROVÁ M. Workoholismus v učitelské profesi. In PUGNEROVÁ M. (Eds.) 2011.
Pugnerová M. Volba povolání-vývojové tendence ve výběru žáků. Závěrečná práce. 2009.
ZPRÁVA

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.