Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635269, 585635251

Katedra hudební výchovy

Pedagogická fakulta

Univerzitní 3, 5

2.02

odborný asistent

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen AS fakulty (12. 5. 2009 – )

  • UP, PdF, Katedra hudební výchovy (tajemník, 2009–2009)
DISERTAČNÍ PRÁCE
Synek J. Elementární komponování a jeho význam v edukaci. Dětská hudební tvořivost. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Coufalová G., Synek J. Slyšet jinak - elementární komponování ve škole. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Společný prostor/ Common Space 2015. Sborník příspěvků/proceedings. 2015.
Synek J., Coufalová G. Výroba hudebních nástrojů ve škole. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Společný prostor/Common space 2014. 2014.
Synek J. Inovace předmětu Didaktika hudební výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci. In Prídavková A. (Eds.) Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii. 2012.
SYNEK J. Composing in the classroom - cíle programu Slyšet jinak. In Medňanská I. (Eds.) De musica II. 2011.
Synek J. Výroba dětských hudebních nástrojů ve škole. In . (Eds.) Aktuální otázky současné hudebně výchovné praxe III. 2008.
Synek J. Boomwhackers a jejich praktické využití. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, Musica. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Kurz Slyšet jinak pro Orchestr Berg. 2020.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Chcete slyšet jinak I.? 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Chcete slyšet jinak II.? 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak v rámci projektu České filharmonie Hudba do škol. 2018.
Zouhar V., Všetičková G., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak s Českou filharmonií. 2017.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak v Bratislavě. 2017.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Elementární komponování Slyšet jinak (workshop). 2016.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Workshop elementárního komponování Slyšet jinak pro Českou filharmonii. 2016.
Coufalová G., Synek J. Výroba hudebních nástrojů ve škole. 2014.
Zouhar V., Synek J., Coufalová G., Všetičková G. Seminář elementárního komponování - Slyšet jinak. 2012.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak na Knižním malotrhu 2012. 2012.
Coufalová G., Zouhar V., Všetičková G., Synek J. Slyšet jinak. Seminář pro učitele MŠ, ZŠ A SŠ z Olomouce a okolí. 2012.
SYNEK J., COUFALOVÁ G. Komponujeme spolu! 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 19. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 20. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 21. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 22. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 23. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 24. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 12. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 13. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 14. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 15. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 10. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 11. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 12. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 13. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 14. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 15. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 16. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 17. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 18. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 4. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 5. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 6. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 7. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 8. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 9. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 10. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 11. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 6. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 7. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 8. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 9. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 1. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 2. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 3. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 1. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 2. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 3. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 4. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 5. 2017.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Workshop „Opera povera“. 2015.
Coufalová G., Synek J. Čínské lidové tance I. 2014.
Coufalová G., Synek J. Čínské lidové tance II. 2014.
Synek J., Coufalová G. Komunikační hudební hry. 2014.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak 1. 2014.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak 3. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba hudebních nástrojů ve škole. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba hudebních nástrojů ve škole. 2014.
Synek J., Coufalová G. Výroba plastových koncovek. 2014.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak - komponování ve třídách 1. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 2. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 3. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 4. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 5. 2013.
Synek J., Coufalová G., Zouhar V. Slyšet jinak – komponování ve třídách 6. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 7. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 8. 2013.
Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak – Veletrh vědy 2013. 2013.
Coufalová G., Synek J. Vyrábíme hudební nástroje ze zeleniny. 2013.
Všetičková G., Zouhar V., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy I. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy II. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy III. 2012.
Synek J. Tance dob minulých. 2012.
Synek J. Tance dob minulých. 2012.
SYNEK J. Beatbox a looping. 2011.
Synek J. Ono to hraje! 2009.
Zouhar V., Coufalová G., Synek J. Slyšet jinak - komponování ve skupinách. 2009.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Kurz hudební kreativity - Slyšet jinak - Soundscapes. 2008.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Kurz hudební kreativity - Slyšet jinak. 2007.
Zouhar V., Synek J., Coufalová G. Příprava hudebních animačních programů - Slyšet jinak. . 2006.
Schneider HS., Gründler J., Bösze C., Synek J., Zouhar V., Medek I. Slyšet jinak - možnosti rozvíjení kreativity v hudební výchově. Projekty Response a Klangnetze. . 2005.
SBORNÍK - CELEK
Zouhar V., Synek J., Medek IM. Slyšet jinak '03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. Slyšet jinak '03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Synek J. Hurá, hraje to! Netradiční hudební nástroje a jejich výroba. Kafemlýnek: Hurá, hraje to! Netradiční hudební nástroje a jejich výroba. 2009.
VÝSTAVA
Zouhar V., Synek J., Coufalová G., Šobáňová P. Slyšet jinak. Hudební festival a výstava. . 2006.
UMĚLECKÉ DÍLO
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak. Koncert na festivalu Janáček Brno 2012. Festival Janáček. 2012.
SYNEK J., COUFALOVÁ G. Pavilon podle Čechova. Pavilon podle Čechova. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Synek J. Chorály na stadionech – motivační prvek pro hudební výchovu. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Synek J. Současná populární hudba pro děti. Magisterská diplomová práce. 2012.
Synek J. Vracovské hody s věncem a káčerem – tradice a současnost. Bakalářská diplomová práce. 2012.
Synek J. Hudebně pohybové činnosti v mladším školním věku. Hudebně pohybové činnosti v mladším školním věku. 2009.
Synek J. Dětské hudební nástroje. Dětské hudební nástroje. 2008.
Synek J. Netradiční hudební nástroje a jejich výroba na 1.stupni ZŠ. Netradiční hudební nástroje a jejich výroba na 1.stupni ZŠ. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.