CED Talks ve spolupráci s 27DF

19. květen 2024, 14:00–16:30

Divadlo a diverzita I: VOLNOST

Beseda dramaturgyň Viktorie Knotkové (CED Brno) a Dominiky Široké (DF) se Shermin Langhoff (Maxim Gorki Theater Berlin) a Birgit Lengers (festival Radar Ost). Volný vstup.

Mezinárodní diskuzní platforma CED Talks DIVADLO A DIVERZITA vytváří prostor pro diskuzi o současném stavu a podmínkách divadelní tvorby, kterou je nutno více otevírat inspirativním vlivům přesahujícím národní narativy a zároveň obohacovat o různorodé hlasy a perspektivy místních menšin a komunit. Nepřehlédnutelným aspektem diverzity a aktuálním tématem je rovněž stále nedostatečný počet žen působících ve vedoucích funkcích divadelních a kulturních institucí, stejně jako jejich slabá až minimální účast na podobném typu akcí konajících se ve veřejném prostoru a v médiích. Pravidelné setkávání, sdílení a výměna zkušeností s výraznými osobnostmi – women leaders – z řad zahraniční odborné veřejnosti je tedy podstatnou podporou a inspirací nejen pro jejich protějšky z České republiky, ale i pro širokou kulturní a akademickou obec.

Iniciátorem a garantem projektu je Centrum experimentálního divadla Brno. Kurátorky programové řady jsou dramaturgyně a překladatelka Viktorie Knotková a režisérka
a scénografka Kamila Polívková.
Nultý ročník se uskuteční 19. + 20. 5. 2024 ve spolupráci s festivalem Divadelní Flora Olomouc a zaměří se na německojazyčné prostředí. Tématem je pronikání / protínání a propojování různých kulturních vlivů s důrazem na „východoevropský“ diskurz.

První část programu letošního CED Talks DIVADLO A DIVERZITA: VOLNOST akcentuje vzájemné vlivy a přesahy německojazyčné a východoevropské divadelní tvorby. Vztahy a tendence uvnitř sice sjednocené, ale vnitřně stále rozpolcené Evropy budou diskutovány z různých perspektiv, pomyslné ohnisko zájmu se však v tomto případě nachází v Berlíně – městě historicky rozděleném na východní a západní část. Témata jako post migrantské divadlo, divadlo jako azyl nebo divadlo jako politikum budou společně, prostřednictvím svých zkušeností zkoumat intendantka Maxim Gorki Theater Shermin Langhoff a dramaturgyně a programová kurátorka festivalu Radar Ost Birgit Lengers spolu s dramaturgyněmi Viktorií Knotkovou a Dominikou Širokou, které mají obě výraznou zkušenost z působení v německojazyčném prostředí. 

14:00 – 14:45
Když menšiny tvoří většinu
Debata Viktorie Knotkové s Shermin Langhoff

Shermin Langhoff, koryfejka společensky angažovaného divadla, promluví o vlastní přistěhovalecké zkušenosti – „cestě na Západ“, o emancipaci etnických i kulturních menšin prostřednictvím divadelní tvorby a představí svou koncepci vedení městské scény s mezinárodním souborem a výrazným fokusem na politická témata.

14:45 – 15:00
pauza

15:00 – 15:45
Východ Západu, západ Východu
Debata Dominiky Široké s Birgit Lengers 

Birgit Lengers promluví o svých zkušenostech s mezinárodními projekty a spolupráci s umělkyněmi a umělci z východní Evropy. Debatu moderuje dramaturgyně Dominika Široká, kurátorka německojazyčné sekce festivalu Divadelní Flora Olomouc, tématem tohoto bloku tedy bude i reflexe festivalové činnosti spojené s oboustranným zájmem o spolupráci mezi bývalou východní a západní Evropou.

15:45 – 16:00
pauza

16:00 – 16:30
společná diskuze a dotazy publika

Pořádá

CED Talks DIVADLO A DIVERZITA

Místo

Šapitó na Parkánu, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3
Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)