Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 19.6.2018 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení HOLÁ MICHAELA Bc., osobní číslo R140997, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. R140997-II/30-06-2018-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 19.6.2018, oznámení bude sňato dne 4.7.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ONDRÁČKOVÁ JANA, osobní číslo P15411, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. P15411-II/31-05-2018-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 19.6.2018, oznámení bude sňato dne 4.7.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ZATLOUKAL TOMÁŠ Bc., osobní číslo F140977, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F140977/30-06-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 19.6.2018, oznámení bude sňato dne 4.7.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KLIMEŠOVÁ ANDREA, DiS, osobní číslo D15904, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D15904/31-07-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 19.6.2018, oznámení bude sňato dne 4.7.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení DANÍŠEK JAROSLAV, osobní číslo D15296, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D15296/31-07-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 19.6.2018, oznámení bude sňato dne 4.7.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KUZMENKO PAVLO, osobní číslo F14190, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F14190/31-07-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 19.6.2018, oznámení bude sňato dne 4.7.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KUČEROVÁ JIŘINA, osobní číslo D14525, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D14525/31-07-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 19.6.2018, oznámení bude sňato dne 4.7.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení LIŠKOVÁ PETRA, osobní číslo D15702, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D15702/31-07-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 19.6.2018, oznámení bude sňato dne 4.7.2018

Archiv oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů