Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 11.4.2018 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení CENDELÍNOVÁ MARTINA, osobní číslo D17877, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D17877/31-05-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 11.4.2018, oznámení bude sňato dne 26.4.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení WANIAUSOVÁ DANIELA, osobní číslo D100055, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D100055/31-05-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 11.4.2018, oznámení bude sňato dne 26.4.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení PECLINOVSKÝ JAN, osobní číslo F14320, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. F14320/30-04-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 11.4.2018, oznámení bude sňato dne 26.4.2018

Oznámení ze dne 17.4.2018 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení SROVNALOVÁ KRISTÝNA Bc., osobní číslo D16227, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D16227/31-05-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.4.2018, oznámení bude sňato dne 2.5.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení PETŘÍK LUKÁŠ, osobní číslo D17727, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D17727/31-05-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.4.2018, oznámení bude sňato dne 2.5.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení NEMRAVA ONDŘEJ, osobní číslo D15952, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D15952/31-05-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.4.2018, oznámení bude sňato dne 2.5.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení CHYTKOVÁ VERONIKA Bc., osobní číslo C14279, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. C14279/30-06-2018/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.4.2018, oznámení bude sňato dne 2.5.2018
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení PRAŽANOVÁ ALENA Ing., osobní číslo D11339, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D11339-II/30-04-2018-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.4.2018, oznámení bude sňato dne 2.5.2018

Archiv oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů