Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 14.1.2019 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení HOCHMAN FILIP, osobní číslo C15066, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. C15066/31-03-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 14.1.2019, oznámení bude sňato dne 29.1.2019

Oznámení ze dne 15.1.2019 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení KOLÁŘOVÁ NIKOLA, osobní číslo R14390, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. R14390-II/30-11-2018-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 15.1.2019, oznámení bude sňato dne 30.1.2019

Oznámení ze dne 17.1.2019 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení LIŠKOVÁ PETRA, osobní číslo D15702, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D15702/31-03-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.1.2019, oznámení bude sňato dne 1.2.2019
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení FRIESNEROVÁ EVA, osobní číslo D150000, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. D150000/31-03-2019/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 17.1.2019, oznámení bude sňato dne 1.2.2019

Oznámení ze dne 18.1.2019 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení MÁČALOVÁ TEREZA, osobní číslo T14130, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. T14130-II/30-11-2018-R/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 18.1.2019, oznámení bude sňato dne 4.2.2019

Archiv oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Archiv oznámení