Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení ze dne 20.11.2020 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení LIU HONGYANG, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. UPOL-158723/9410-2020 uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 20.11.2020, oznámení bude sňato dne 7.12.2020

Oznámení ze dne 23.11.2020 o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení VYLEŤALOVÁ IVANA, osobní číslo C19296, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. C19296/31-01-2021/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 23.11.2020, oznámení bude sňato dne 8.12.2020
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení ŠČUKA TOMÁŠ, osobní číslo P190350, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. P190350/30-11-2020/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 23.11.2020, oznámení bude sňato dne 8.12.2020
  • Univerzita Palackého v Olomouci oznamuje, že účastník řízení LACEK PETR, osobní číslo T18308, si může převzít doporučenou zásilku do vlastních rukou, č.j. T18308/31-01-2021/DE uloženou na Oddělení pro studium, Křížkovského 8, 779 00 Olomouc. Tuto zásilku se prokazatelně nepodařilo doručit na adrese, kterou účastník řízení nahlásil univerzitě jako adresu pro doručování. Oznámení vyvěšeno dne 23.11.2020, oznámení bude sňato dne 8.12.2020