Výběrové řízení na obsazení akademických pracovních pozic na LF UP

úterý 28. leden 2020, 11:02

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

vypisuje výběrové řízení a hledá kandidátky a kandidáty na obsazení akademické pozice:

  • Onkologická klinika
    5 odborných asistentů nebo asistentů s úvazky 2 x 0,10, 0,20, 0,30 a 0,40
  • Dětská klinika
    1 odborného asistenta nebo asistenta s úvazkem 0,80
  • Klinika psychiatrie
    2 odborné asistenty nebo asistenty s úvazky 0,30 a 0,20

Kvalifikační požadavky odborný asistent nebo asistent: VŠ vzdělání v oboru, pedagogické schopnosti, předpoklady pro vědeckou publikační činnost, znalost nejméně jednoho světového jazyka, práce s PC, morální bezúhonnost.

Nástup dohodou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky, doložené životopisem, osobním dotazníkem, fotokopiemi dokladů o kvalifikaci a podrobným přehledem pedagogické, vědecké a publikační činnosti, zašlete do 25. února 2020 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc.

Přečtěte si prosím pozorně následující text v uvedeném odkaze k Poučení o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/uredni-deska/2019-Pouceni_o_zpracovani_osobnich_udaju_uchazece_o_zamestnani.docx.

 

V Olomouci dne 27. ledna 2020

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.
děkan LF UP v Olomouci

 

Zpět