Pozice vědeckých pracovníků pro Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

středa 17. červenec 2019, 9:12

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení, hledá vhodné kandidáty a kandidátky na obsazení neakademické pozice

Junior researcher / vědecký pracovník

Pracoviště: Oddělení chemické biologie a genetiky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (informace o pracovišti)
Počet pozic: 2
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019
Projekt: OP VVV Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827

Požadavky:

 • Ph.D. v oboru biologie či příbuzném oboru;
 • praktická znalost problematiky metod vysokokapacitního screeningu, neinvazivních metod v rostlinné biologii a automatizace procesů;
 • praktická zkušenost s vývojem metod vysokokapacitního screeningu pro identifikaci biologicky aktivních látek a rostlinné fenotypizace;
 • odpovídající publikační činnost v mezinárodních časopisech;
 • zkušenosti z výzkumných stáží v oboru v zahraničí;
 • zkušenost s vedením pregraduálních studentů či Ph.D. studentů vítána;
 • aktivní prezentace výsledků na mezinárodních konferencích;
 • aktivní znalost anglického jazyka.

  Junior researcher / vědecký pracovník

  Pracoviště: Oddělení chemické biologie a genetiky Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (informace o pracovišti)
  Počet pozic: 1
  Úvazek: 0,7
  Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019
  Projekt: OP VVV Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323

  Požadavky:

  • Ph.D. v oboru Experimentální biologie nebo v příbuzném oboru;
  • pokročilé znalosti přípravy biologicky aktivních heterocyklických derivátů a studia jejich biologických a antisenescentních účinků;
  • praktické zkušenosti s analýzou nově připravených derivátů rostlinných hormonů (MS, NMR);
  • dostatečná publikační aktivita - alespoň 3 publikace v kvalitních impaktovaných mezinárodních časopisech na téma přípravy derivátů rostlinných hormonů nebo studia jejich biologické aktivity;
  • schopnost pracovat na zadaných odborných aktivitách a samostatně řešit menší výzkumné úkoly koordinované klíčovým nebo excelentním vědeckým pracovníkem;
  • zkušenosti s prezentací vědeckých výsledků;
  • aktivní znalost angličtiny slovem i písmem.

   Další požadavky na uchazeče společné pro všechny vypsané pozice:

   Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozici ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

   Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem, seznamem publikační činnosti, scanem dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na e-mailovou adresu dagmar.petrzelova@upol.cz.

   Uzávěrka přihlášek je stanovena na 18. 8. 2019.

   Zpět