Docent / Docentka

Středa 1. červen 2022, 9:00

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Docent / Docentka.
Obor/specializace: Biofyzika

Počet obsazovaných míst: 1
Pracoviště: Katedra biofyziky
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Šlechtitelů 27, Olomouc
Termín nástupu: 01.09.2022

Popis pracoviště

www.biofyzika.upol.cz

Pracovní náplň

Pedagogická a organizační oblast:

 • Přímá účast na uskutečňování výuky katedře biofyziky, tj. vedení přednášek, cvičení, seminářů či samostatných studentských prací. Zajištění všech činností souvisejících s výukou (zkoušky, zápočty, zadávání výsledků do elektronického systému univerzity aj.).
 • Výuka předmětů Free radicals in biology and medicine a Biosensors a výuka vybraných přednášek a cvičení z předmětů Experimental methods in biophysics a Experimental methods in photosynthesis.
 • Vedení a oponování kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových a disertačních).
 • Působení ve zkušebních komisích (zkoušky a státní závěrečné zkoušky).
 • Vytváření, rozvoj a garance předmětů pro bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia studijního programu Biofyzika.
 • Participace na koncipování studijních programů a na rozvoji akreditovaných studijních programů.
 • Podíl na řešení koncepčních a organizačních problémů katedry biofyziky.
 • Účast na vědeckých radách (v případě jmenování).

 Vědecká a publikační oblast:

 • Samostatná vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti biofyziky.
 • Praktická zkušenost s metodami detekce reaktivních forem kyslíku na biologických objektech pomocí elektrochemických, rezonančních a mikroskopických metod.
 • Školení doktorandů a podpora rozvoje jejich výzkumné a publikační činnosti.
 • Spolupráce na vědecko-výzkumných úkolech řešených na pracovišti.
 • Aktivní účast na vědeckých konferencích v tuzemsku a zahraničí.
 • Aktivní účast při podávání a řešení vědeckých grantů.

Kvalifikační požadavky

 • Úspěšné ukončení habilitačního řízení v oboru biofyzika
 • Profesní zaměření na biofyziku
 • Praxe ve vědecké a pedagogické činnosti
 • Publikační činnost v oboru biofyzika
 • Velmi dobrá znalost anglického jazyka

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí a přátelské pracovní prostředí
 • Špičkové vybavení pro výuku i výzkum
 • Příspěvek na stravování a další benefity
 • Možnost vzdělávání a kariérního růstu
 • 40 dnů dovolené

Dokumenty k výběrovému řízení

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Přehled nejvýznamnějších výzkumných aktivit/publikační činnosti za posledních 5 let/účasti na projektech

Strukrurovaný profesní životopis v českém nebo anglickém jazyce

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Petrželová Dagmar, Mgr., dagmar.petrzelova@upol.cz, +420585634003


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 03.07.2022.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)