Docent / Docentka

Wednesday 1 June 2022, 9:00

Děkan Přírodovědecké fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Docent / Docentka.
Obor/specializace: Biofyzika

Počet obsazovaných míst: 1
Pracoviště: Katedra biofyziky
Úvazek: 1,0
Místo výkonu práce: Šlechtitelů 27, Olomouc
Termín nástupu: 01.09.2022

Popis pracoviště

www.biofyzika.upol.cz

Pracovní náplň

Pedagogická a organizační oblast:

 • Přímá účast na uskutečňování výuky katedře biofyziky, tj. vedení přednášek, cvičení, seminářů či samostatných studentských prací. Zajištění všech činností souvisejících s výukou (zkoušky, zápočty, zadávání výsledků do elektronického systému univerzity aj.).
 • Výuka předmětů Free radicals in biology and medicine a Biosensors a výuka vybraných přednášek a cvičení z předmětů Experimental methods in biophysics a Experimental methods in photosynthesis.
 • Vedení a oponování kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových a disertačních).
 • Působení ve zkušebních komisích (zkoušky a státní závěrečné zkoušky).
 • Vytváření, rozvoj a garance předmětů pro bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia studijního programu Biofyzika.
 • Participace na koncipování studijních programů a na rozvoji akreditovaných studijních programů.
 • Podíl na řešení koncepčních a organizačních problémů katedry biofyziky.
 • Účast na vědeckých radách (v případě jmenování).

 Vědecká a publikační oblast:

 • Samostatná vědecko-výzkumná a publikační činnost v oblasti biofyziky.
 • Praktická zkušenost s metodami detekce reaktivních forem kyslíku na biologických objektech pomocí elektrochemických, rezonančních a mikroskopických metod.
 • Školení doktorandů a podpora rozvoje jejich výzkumné a publikační činnosti.
 • Spolupráce na vědecko-výzkumných úkolech řešených na pracovišti.
 • Aktivní účast na vědeckých konferencích v tuzemsku a zahraničí.
 • Aktivní účast při podávání a řešení vědeckých grantů.

Kvalifikační požadavky

 • Úspěšné ukončení habilitačního řízení v oboru biofyzika
 • Profesní zaměření na biofyziku
 • Praxe ve vědecké a pedagogické činnosti
 • Publikační činnost v oboru biofyzika
 • Velmi dobrá znalost anglického jazyka

Co nabízíme

 • Stabilní zázemí a přátelské pracovní prostředí
 • Špičkové vybavení pro výuku i výzkum
 • Příspěvek na stravování a další benefity
 • Možnost vzdělávání a kariérního růstu
 • 40 dnů dovolené

Dokumenty k výběrovému řízení

Sken dokladu o dosaženém vzdělání

Přehled nejvýznamnějších výzkumných aktivit/publikační činnosti za posledních 5 let/účasti na projektech

Strukrurovaný profesní životopis v českém nebo anglickém jazyce

Požadované dokumenty v elektronické formě uchazeč vkládá do přihlašovacího formuláře

Kontaktní osoba

Petrželová Dagmar, Mgr., dagmar.petrzelova@upol.cz, +420585634003


Chci odpovědět na nabídku


Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je 03.07.2022.


Poznámka

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo ve výjimečném případě bez udání důvodu neobsadit nebo zrušit výběrové řízení.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)