18. 2. 2020

Celkem 66 ocenění rozdal rektor Jaroslav Miller při slavnostním ceremoniálu, který se včera uskutečnil v aule pedagogické fakulty. Předání studentských cen rektora a čestných uznání pro autory monografií za rok 2019 je jedním z...

17. 2. 2020

Před 74 lety, 21. února 1946, byla znovuobnovena Univerzita Palackého v Olomouci. Výročí si tradičně připomene programem v tzv. Akademickém týdnu od 17. do 23. února, který nabídne mimo jiné slavnostní inaugurace dvou děkanů, ples...

14. 2. 2020

Akademický senát UP se na svém únorovém zasedání věnoval novelizaci řádu Etické komise UP i komunikaci a formě diskuze na Univerzitě Palackého. Souhlasil též se jmenováním nového člena Vědecké rady UP.

10. 2. 2020

V rámci Akademického týdne se od 17. do 21. února uskuteční další běh výzvy Daruj krev s rektorem aneb Modrá je dobrá! Již podeváté vyzýváme všechny studenty a zaměstnance Univerzity Palackého, aby přišli darovat to nejcennější,...

10. 2. 2020

Akademická obec Univerzity Palackého bude po třech letech opět volit nové složení svého nejvyššího samosprávného zastupitelského orgánu. Návrhy na kandidáty a kandidátky do Akademického senátu UP pro funkční období 2020–2023 mohou...

10. 2. 2020

Nový rok a nový semestr přinášejí i nové příležitosti. Jednu takovou nabízí studentům Nadační fond Univerzity Palackého, který dnes vyhlásil již šestou výzvu, v níž mohou zájemci přihlašovat do 30. března své vědecké nebo umělecké...

7. 2. 2020

Milé studentky, milí studenti, s ohledem na stále probíhající epidemii koronaviru vám nejen při vašich případných studijních cestách do zahraničí doporučujeme sledovat informace, rady a doporučení, jež jsou průběžně aktualizovány...

29. 1. 2020

Prodej ve vstupní hale koleje Bedřicha Václavka odstartuje 5. února.

24. 1. 2020

V souvislosti s aktuální situací kolem šíření koronaviru 2019-nCoV bychom rádi všem našim zaměstnancům a studentům vyskytujícím se aktuálně na zahraničních pobytech v Číně předali základní souhrn informací a doporučení vycházející...

24. 1. 2020

Přední výrobce elektronových mikroskopů Thermo Fisher Scientific podpoří mladé vědce, kteří ke své práci využívají elektronový mikroskop nebo jiné pokročilé analytické přístroje. Soutěž o dvouletý grant ve výši 200.000 korun...