Harmonogram akademického roku

Akademický rok 2019/2020

Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn o další data.

Akademický rok 2019/2020

1. 9. 2019–31. 8. 2020

Zimní semestr v akademickém roce 2019/2020

1. 9. 2019–9. 2. 2020

Letní semestr v akademickém roce 2019/2020

10. 2. 2020–31. 8. 2020

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2018/2019

5. 9. 2019

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020

7. 9. 2020

Výuka v zimním semestru akademického roku 2019/2020 na LF

9. 9. 2019–24. 1. 2020

Výuka v zimním semestru akademického roku 2019/2020 na FZV 9. 9. 2019–3. 1. 2020

Výuka v zimním semestru akademického roku 2019/2020 na CMTF, FF, PřF, PdF, FTK a PF (13 výukových týdnů)

23. 9. 2019–20. 12. 2019

Výuka v letním semestru akademického roku 2019/2020 na LF

27. 1. 2020–29. 5. 2020

Výuka v letním semestru akademického roku 2019/2020 na FZV 10. 2. 2020–22. 5. 2020

Výuka v letním semestru akademického roku 2019/2020 na CMTF, FF, PřF, PdF, FTK a PF (13 výukových týdnů)

10. 2. 2020–7. 5. 2020

Rektorské volno

31. 12. 2019

Akademický týden UP

17. 2. 2020–23. 2. 2020

Sportovní dny UP

28. 9. 2019
13. 5. 2020 (rektorské volno)

Hlavní prázdniny

1. 7. 2020–31. 8. 2020

Dny otevřených dveří

6. 12. 2019
18. 1. 2020

Podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia 1. 10. 2019–30. 11. 2019
Podávání žádostí o přiznání zvláštního sociálního stipendia dle § 91 odst. 3 ZoVŠ (čl. 2 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UP) 7. 10. 2019–18. 11. 2019

Norma UP: Harmonogram akademického roku 2019/2020 a harmonogram zápisu předmětů do IS STAG v akademickém roce 2019/2020