Harmonogram akademického roku

Akademický rok 2021/2022

Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn o další data.

Akademický rok 2021/2022

1. 9. 2021 – 31. 8. 2022
Zimní semestr v akademickém roce 2021/2022 1. 9. 2021 – 13. 2. 2022
Letní semestr v akademickém roce 2021/2022 14. 2. 2022 – 31. 8. 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021 6. 9. 2021
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 5. 9. 2022
Výuka v zimním semestru akademického roku 2021/2022 na LF 13. 9. 2021 – 4. 2. 2022
Výuka v zimním semestru akademického roku 2021/2022 v kombinované formě studia na PdF 6. 9. 2021 – 21. 1. 2022
Výuka v zimním semestru akademického roku 2021/2022 v kombinované formě studia na CMTF 10. 9. 2021 – 22. 1. 2022
Výuka v zimním semestru akademického roku 2021/2022 na FZV 13. 9. 2021 – 7. 1. 2022
Výuka v zimním semestru akademického roku 2021/2022 na CMTF, FF, PřF, PdF (v prezenční formě studia), FTK a PF (13 výukových týdnů) 20. 9. 2021 – 17. 12. 2021
Výuka v zimním semestru akademického roku 2021/2022 na CMTF ve studijních programech realizovaných s Caritas VOŠ 1. 9. 2021 – 17. 12. 2021
Výuka v letním semestru akademického roku 2021/2022 na LF 27. 1. 2022 – 3. 6. 2022
Výuka v letním semestru akademického roku 2021/2022 v kombinované formě studia na PdF 24. 1. 2022 – 3. 6. 2022
Výuka v letním semestru akademického roku 2021/2022 v kombinované formě studia na CMTF 5. 2. 2022 – 4. 6. 2022
Výuka v letním semestru akademického roku 2021/2022 na CMTF ve studijních programech realizovaných s Caritas VOŠ 1. 2. 2022 – 20. 2. 2022
Výuka v letním semestru akademického roku 2021/2022 na FZV 14. 2. 2022 – 27. 5. 2022
Výuka v letním semestru akademického roku 2021/2022 na CMTF, FF, PřF, PdF (v prezenční formě studia), FTK a PF (13 výukových týdnů) 14. 2. 2022 – 13. 5. 2022
Rektorské volno 31. 12. 2021
Akademický týden UP 14. 2. 2022 – 20. 2. 2022
Sportovní dny UP 28. 9. 2021
11. 5. 2022 (rektorské volno)
Hlavní prázdniny 1. 7. 2022 – 31. 8. 2022
Dny otevřených dveří 3. 12. 2021 (minimálně od 8:00 hod. do 14:00 hod.)
15. 1. 2022 (minimálně od 9:00 hod. do 14:00 hod.)
Podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia 1. 10. 2021 – 30. 11. 2021
Podávání žádostí o přiznání sociálního stipendia podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách (čl. 2 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UP) 10. 10. 2021 – 20. 11. 2021

Norma UP: Harmonogram akademického roku 2021/2022 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2021/2022