Harmonogram akademického roku

Akademický rok 2020/2021

Harmonogram akademického roku stanovuje celouniverzitně platné termíny plnění studijních povinností, zahájení a ukončení výuky v zimním a letním semestru, prázdniny a rektorská volna. Na jednotlivých fakultách může být harmonogram upřesněn o další data.

Akademický rok 2020/2021

1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Zimní semestr v akademickém roce 2020/2021

1. 9. 2020 – 14. 2. 2021

Letní semestr v akademickém roce 2020/2021

15. 2. 2021 – 31. 8. 2021

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020

15. 9. 2020

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2020/2021

6. 9. 2021

Výuka v zimním semestru akademického roku 2020/2021 na LF

14. 9. 2020 – 5. 2. 2021

Výuka v zimním semestru akademického roku 2020/2021 v kombinované formě studia na PdF 7. 9. 2020 – 22. 1. 2021

Výuka v zimním semestru akademického roku 2020/2021 v kombinované formě studia na CMTF

12. 9. 2020 – 23. 1. 2021

Výuka v zimním semestru akademického roku 2020/2021 na FZV

14. 9. 2020 – 8. 1. 2020

Výuka v zimním semestru akademického roku 2020/2021 na CMTF, FF, PřF, PdF (v prezenční formě studia), FTK a PF (13 výukových týdnů) 21. 9. 2020 –18. 12. 2020

Výuka v letním semestru akademického roku 2020/2021 na LF

28. 1. 2021 –4. 6. 2021
Výuka v letním semestru akademického roku 2020/2021 v kombinované formě studia na PdF 25. 1. 2021 – 4. 6. 2021
Výuka v letním semestru akademického roku 2020/2021 v kombinované formě studia na CMTF 6. 2. 2021 – 29. 5. 2021
Výuka v letním semestru akademického roku 2020/2021 na FZV 15. 2. 2021 – 28. 5. 2021
Výuka v letním semestru akademického roku 2020/2021 na CMTF, FF, PřF, PdF (v prezenční formě studia), FTK a PF (13 výukových týdnů) 15. 2. 2021 – 14. 5. 2021

Rektorské volno

31. 12. 2020

Akademický týden UP

15. 2. 2021 – 21. 2. 2021

Sportovní dny UP

28. 9. 2020
12. 5. 2021 (rektorské volno)

Hlavní prázdniny

1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

Dny otevřených dveří (povinné)

4. 12. 2020 (min. od 8:00 do 14:00)
16. 1. 2021 (min. od 9:00 do 14:00)

Podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia 1. 10. 2020 – 30. 11. 2020
Podávání žádostí o přiznání zvláštního sociálního stipendia dle § 91 odst. 3 ZoVŠ (čl. 2 odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu UP) 5. 10. 2020 – 16. 11. 2020

Norma UP: Novela č. 1 k vnitřní normě UP č. R-B-19/07 Harmonogram akademického roku 2020/2021 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2020/2021