červen 2018

31. květen 2018 – 1. červen 2018
Tři pilíře technologického transferu
Worskhop
5. červen 2018 – 6. červen 2018
Československé setkání komercialistů
Odborné setkání
6. červen 2018, 16:00–19:00
Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci
Odborné přednášky
6. červen 2018, 17:00–19:00
Církve v meziválečném Československu
Přednášky
6. červen 2018, 17:00–19:00
Stopařův průvodce po galaxii
Představení
6. červen 2018, 18:00–21:00
Využití psychedelik v terapii, výzkumu a seberozvoji
Přednáška
7. červen 2018 – 9. červen 2018
Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco 2018)
Konference obecné lingvistiky
7. červen 2018, 09:00–15:30
Veletrh inkluze II
2. populárně - odborný veletrh v rámci projektu ROMSPIDO podpořený MŠMT
9. červen 2018, 08:30–15:30
Běh pro Paměť národa
Charitativní běh
11. červen 2018, 18:00–19:00
Listen Differently: Solo Cello and Spoken Word
Concert
13. červen 2018, 11:00–12:00
Udělení Ceny Františka Palackého prof. Rostislavu Šváchovi
Slavnostní akt
23. červen 2018
Olomoucký půlmaraton - Běh o pohár rektora
Speciální kategorie půlmaratonu pro studenty a zaměstnance UP