Studijní oddělení

Studijní oddělení na fakultách

Studijní oddělení na fakultách slouží studentům od chvíle, kdy se přihlásí ke studiu, až po promoci a vydání diplomu. Na pracovníky studijních oddělení se můžete obracet se všemi záležitostmi souvisejícími se studiem, s nimiž se v průběhu studia setkáte . Pokud řešení problémů nebude v kompetenci studijního oddělení, jeho pracovníci poradí, kde najdete pomoc. Na některých studijních odděleních je agenda rozdělena mezi více pracovníky.

Studijní oddělení zejména
- přijímají přihlášky ke studiu,
- provádějí zápis studentů do ročníku
- přijímají žádosti o přestup, přerušení či ukončení studia
- přijímají odvolání proti rozhodnutí děkana
- vydávají imatrikulační listy, diplomy, osvědčení o státní zkoušce a potvrzení související se studiem

Studijní oddělení fakult UP:

Rektorát - Oddělení pro studium UP

Oddělení pro studium Rektorátu Univerzity Palackého je celouniverzitní pracoviště úseku prorektora pro studijní záležitosti. Zajišťuje agendu poplatků za delší studium, ubytovací a sociální stipendia, potvrzení o nostrifikaci (uznání vysokoškolského studia) a další administrativu spojenou se přijímacím řízením a studiem.

Přehled činností oddělení pro studium Rektorátu UP:

 • administrace akreditací bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů,
 • kontrola vedení matriky studentů ve smyslu § 88 zákona o vysokých školách, - udělování sociálních a ubytovacích stipendií,
 • řízení Pedagogické komise UP, Kolejní komise UP, Rehabilitační komise UP
 • agenda přijímacího řízení včetně odvolacího řízení o nepřijetí ke studiu ve smyslu § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách,
 • agenda odvolacího řízení proti rozhodnutí ve smyslu § 56 odst. 1 písm. b) a e) a odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách,
 • agenda poplatků za studium včetně rozhodnutí o prominutí,snížení nebo odložení termínů splatnosti poplatků spojených se studiem ve smyslu § 58 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách,
 • další záležitostí studentů a studia v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,
 • koordinace prací na evaluacích výuky, jejich unifikace,
 • dohled nad databázemi pro oblast studia,
 • agenda uznávání vysokoškolského vzdělání (nostrifikace)

Úřední hodiny

Pondělí: 9.00–15.00 hod. nebo dle domluvy prostřednictvím e-mailu:

 • ve věci poplatků za delší studium: lucie.mouckovagatekova@upol.cz, tel. +420585631184 (rozhodnutí o stanovení poplatku), frantisek.komon@upol.cz, tel. +420585631185 (rozhodnutí rektora v odvolacím řízení), jana.podlasova@upol.cz, tel. +420585631180 (splátkové kalendáře, výzvy k úhradě poplatků)
 • ve věci studijních záležitostí: jiri.hradilek@upol.cz, tel. +420585631186
 • Úřední hodiny pro ubytovací a sociální stipendia: pondělí–čtvrtek 9-11, 13-15 hod. nebo dle domluvy prostřednictvím e-mailu: jana.podlasova@upol.cz (pouze sociální stipendia), tel. +420585631180 nebo lucie.mouckovagatekova@upol.cz (pouze ubytovací stipendia), tel. +420585631184
 • Pro řízení k uznání vysokoškolského vzdělání (nostrifikace): je možné si domluvit osobní konzultaci pouze na základě domluvy prostřednictvím e-mailu: kristyna.honcikova@upol.cz