Programy financované z Evropské unie (EU) jsou iniciativy, které jsou podporovány a financovány z rozpočtu EU, aby podpořily různé cíle a politiky Unie, především posilovat spolupráci mezi členskými státy EU a podporovat společné evropské hodnoty a cíle. Zahrnují širokou škálu oblastí a jsou tedy rozděleny do několika kategorií. Tyto programy jsou realizovány prostřednictvím víceletého finančního rámce na období 2021-2027.

Participant Identification Code (PIC): 999649506

Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)

Cílem programu Citizens, Equality, Rights and Values Programme je chránit a podporovat práva a hodnoty zakotvené v smlouvách EU a Chartě základních práv. Program se snaží přispět k udržení a dalšímu rozvoji otevřených, na právech založených, demokratických, rovných a inkluzivních společností založených na právním státu. 

Program CERV má čtyři pilíře:

 1. Rovnost, práva a rovnost pohlaví - podpora práv, nediskriminace, rovnosti (včetně rovnosti pohlaví) a pokročilé genderové a nediskriminační mainstreaming.
 2. Angažovanost a účast občanů - podpora angažovanosti občanů a účasti na demokratickém životě Unie, výměny mezi občany různých členských států a zvyšování povědomí o společné evropské historii.
 3. Daphne - boj proti násilí, včetně násilí založeného na pohlaví a násilí na dětech. 
 4. Union values - ochrana a podpora hodnot Unie. 

Více informací na stránkách programu CERV.

 

Creative Europe Programme (CREA)

Creative Europe Programme je program Evropské komise na podporu kultury a audiovizuálních sektorů. Konkrétně jsou finanční prostředky poskytovány na kulturní a tvůrčí organizace, kina, filmy.

Cílem programu je:

 • podpora tvorby evropských děl a pomoc kulturním a tvůrčím odvětvím využít příležitostí digitálního věku a globalizace, aby dosáhla svého hospodářského potenciálu a přispěla k udržitelnému růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti;
 • podpora konkurenceschopnosti a inovace evropského audiovizuálního průmyslu a pomoc evropským kulturním a mediálním odvětvím v přístupu k novým mezinárodním příležitostem, trhům a publiku;
 • podpora meziodvětvové inovační akce a rozmanitá, nezávislá a pluralitní média.

Program vychází ze struktury předchozího programu a navazuje na ni třemi okruhy - "KULTURA", který pokrývá kulturní a tvůrčí odvětví s výjimkou audiovizuálního sektoru, "MEDIA", který pokrývá audiovizuální sektor, a "CROSS SECTORAL ", který zahrnuje činnosti napříč všemi kulturními a tvůrčími odvětvími.

Více informací na strínkách CREA. 

Digital Europe Programme (DIGITAL)

Program Digitální Evropa je prvním programem EU, jehož cílem je urychlit obnovu a podpořit digitální transformaci Evropy. Poskytne finanční prostředky na projekty v pěti klíčových oblastech:

 • superpočítače,
 • umělá inteligence,
 • kybernetická bezpečnost,
 • pokročilé digitální dovednosti,
 • zajištění širokého využití digitálních technologií v celé ekonomice a společnosti.

Program je vyladěn tak, aby vyplnil mezeru mezi výzkumem digitálních technologií a jejich zaváděním a aby přinesl výsledky výzkumu na trh - ve prospěch evropských občanů a podniků, zejména malých a středních podniků. Investice v rámci programu Digitální Evropa podporují dvojí cíl Unie, kterým je ekologický přechod a digitální transformace, a posilují odolnost a strategickou autonomii Unie.

 

Erasmus+ (ERASMUS+)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

EU4Health Programme (EU4H)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

European Defence Fund (EDF)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

European Parliament (EP)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Horizon Europe (HORIZON)

Justice Programme (JUST)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Programme for Environment and Climate Action (LIFE)

Aktuálně není k dispozici žádná výzva.

Ostatní programy EU

COST – European Cooperation in Science and Technology otevírá možnost podávat návrhy do akcí COST pro rok 2024.

Návrhy je možno podávat do 23. října 2024, 12:00 SEČ.

Návrhy by měly přispívat k vědeckému, technologickému, ekonomickému, kulturnímu nebo společenskému rozvoji znalostí v Evropě. Podporovány jsou multioborové návrhy libovolných témat (tzv. „bottom-up“).

Více informací naleznete na stránce Documents and Guidelines a na webové stránce výzvy.


Případní zájemci o pomoc při podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci. Těšíme se na spolupráci!

 

Zdroj: COST

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)