Doktorandská konference

Program konference

Termín konání: 24. a 25. 11. 2022

Místo konání: Prostory Uměleckého centra UP (Konviktu)

Konference bude zahájena ve čtvrtek 24. 11. v odpoledních hodinách. Poté proběhnou přednášky vybraných hostů, například Ivana Gabala, zástupců MŠMT, představitelů ČAD a řady dalších.  Den bude poté zakončen společenským večerem s koncertem Terezy Wrau.   

Druhý den bude věnován příspěvkům samotných doktorandek a doktorandů. Program bude rozdělen do tří paralelně běžících sekcí, ve kterých budou prezentovány příspěvky doktorandů dle příslušných oborů. Také však budou probíhat workshopy a kulaté stoly a přednášky pozvaných hostů.

Bližší informace k programu budou postupně zveřejňovány. 

Call for papers

Využíváš interdisciplinární metody ve svém výzkumu? Vnímáš u svého disertačního tématu interdisciplinární potenciál, který zatím nebyl rozvinut, nebo jsi naopak přesvědčen/a o neprospěšnosti interdisciplinárního přístupu v rámci svého vědeckého/badatelského zájmu? Jestli ano, neváhej přihlásit svůj příspěvek na doktorandskou konferenci.  Další tematické vymezení je v rámci výše zmíněných informací volné, hlavním záměrem konference je umožnit všem doktorandkám a doktorandům prezentovat svou odbornou činnost. V rámci konference vystoupí také odborníci a odbornice z řad seniorských akademiků a akademiček: historik a bývalý rektor UP Jaroslav Miller, chemik, publicista a filozof Boris Cvek, bioložka Marie Šabacká či sociolog a spoluzakladatel Občanské fóra Ivan Gabal. Dále se na konferenci se budete moci dozvědět o stipendijních možnostech, které nabízí Dům zahraniční spolupráce či více o aktivitách České asociace doktorandů, Kariérního centra UP či Oddělení dalšího vzdělávání. Připraveny budou také workshopy jako například Jak na rigorózní práci a mnohé další. 

Konference je určena studujícím doktorských studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci. V případě zájmu o aktivní účast na konferenci se můžete hlásit pomocí online formuláře zde.

Jednacím jazykem konference bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního překladu).

Call for Papers

V případě zájmu o pasivní účast na konferenci, prosíme, o Vaši registraci zde.


Na co se můžete těšit:

Boris Cvek

Odborné zaměření Borise Cveka rozhodně splňuje kritéria interdisciplinarity. V roce 2005 až 2008 přednášel lékařskou chemii na Lékařské fakultě UP. V následujících letech (2009 – 2014) buněčnou biologii a filozofii přírodních věd na Přírodovědecké fakultě UP, kde původně vystudoval anorganickou chemii (Ph.D. 2006, dizertace u Richarda Pastorka: Reakční možnosti symetrických dithiokarbamátů niklu). V roce 2015 úspěšně dizertoval na Univerzitě Karlově z filozofie a dějin přírodních věd u Jaroslava Peregrina s prací Vědění jako nástroj: instrumentalismus ve filozofii přírodních věd. Boris Cvek aktuálně působí na Institutu sociálního zdraví UP, kde se věnuje prosazování disulfiramu (antabusu) jako neziskového léku v onkologii a zároveň přednáší na Přírodovědecké fakultě UP. V roce 2017 v časopise Nature byla publikována studie, kterou deset led předtím inicioval a jejímž je jedním ze tří korespondenčních autorů. Publikoval také v odborných časopisech Drug Discovery Today nebo Journal of Medicinal Chemistry. Absolvoval krátké stáže na Caltechu a Harvard Medical School zaměřené na jeho výzkumné priority. Boris Cvek je rovněž aktivní ve sféře publicistiky, dlouhodobě a pravidelně publikuje v nezávislém internetovém periodiku Britské listy. 


Ivan Gabal

Vystudoval sociologii a teorii kultury na FF UK v roce 1975. Do roku 1989 pracoval v základním výzkumu v Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV, kde se specializoval na kvantitativní a datovou statistickou analýzu vzdělanostní mobility, životního stylu, regionálního rozvoje, urbánního rozvoje Prahy a mezinárodní komparace. Počátkem 90. let se věnoval Občanskému fóru,  práci v Kanceláři Prezidenta Republiky. Poté se věnoval analytické, výzkumné a datové práci. Významný byl koncem devadesátých let Gabalův podíl na přípravě a strategii ČR do NATO spolupráce na přípracě ČR na členství do EU. V letech 2013-17 byl poslancem Parlamentu ČR za KDU ČSL jako nestraník. V poslanecké sněmovně se věnoval legislativní a exekutivní specializaci na agendy bezpečnosti, obrany, zahraniční a bezpečnostní politiky, tajných služeb, kybernetické a IT bezpečnosti, ale také postavení veřejnoprávních medií, vyšetřovací komisi pro opencard, legislativě korespondenčních voleb a dalším tématům. Ivan Gabal se systematicky věnuje spolupráci s českými univerzitami na projektech aplikovaného výzkumu a rozvojových programech. Jako editor Ivan Gabal publikoval studii „Etnické menšiny, konflikt nebo integrace“, je členem Správní rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové, Sdružení Lípa. V 90. letech působil jako místopředseda Českého helsinského výboru. 2001-2012 člen správní rady a předseda SR organizace Nová škola a v dalších neziskových organizacích a pozicích. 


Marie Šabacká

Marie Šabacká je česká bioložka se specializací na polární oblasti, ve veřejném prostoru se často vyjadřuje ke klimatickým změnám. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, poté absolvovala doktorát na Montana State University v USA, kde se v rámci výzkumu zabývala životem ve studených pouštích v Antarktidě. Po doktorátu absolvovala postdoktorandské stáže ve Velké Británii. Nyní pracuje v Centru polární ekologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a věnuje se výzkumu života na ledovcích. 


Jaroslav Miller

Jaroslav Miller je profesorem historie, bývalým rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (2014–2021). V roce 2021 působil i jako rektor soukromé Anglo-americké vysoké školy v Praze. Od 1. února 2022 je politickým náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Absolvoval studium komparativní historie a filologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti, Univerzitě Palackého v Olomouci a na Oxfordské univerzitě. Jako několikanásobný držitel stipendia Alexandra von Humboldta působil vědecky především v Německu. Absolvoval také dlouhodobé stáže na univerzitách v USA, Kanadě či Velké Británii.

V letech 2010 a 2011 zastával místo hostujícího profesora na University of Western Australia v Perthu. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval do funkce ambasadora Fulbrightova programu v České republice. V současné době je Jaroslav Miller členem Správní rady Fulbrightovy nadace. Je autorem mnoha monografií a vědeckých publikací, za které získal řadu mezinárodních ocenění.


Workshop: Jak na akademický poster?

Chystáte se na konferenci, kde budete prezentovat poster, ale nevíte jak na to? Nebo jste už posterů prezentovali několik, ale stále to není ono? Přijďte se dozvědět více. Prezentaci svého posteru si můžete vyzkoušet na nečisto právě na workshopu, který proběhne v průběhu druhého dne doktorandské konference dne 25. listopadu 2022. Workshop bude mít dvě části. V té první se dozvíte užitečné tipy a rady, jak si vytvořit poutavý a působivý poster. Ve druhé části pak účastníci a účastnice dostanou zpětnou vazbu na své zaslané postery.

Termíny registrace a další organizační pokyny:

Zájemci a zájemkyně o účast na workshopu se mohou registrovat zde nejpozději do 10. října 2022. Vaše postery zasílejte nejpozději do 4. listopadu 2022 na adresu terezie.pilarova@upol.cz. (V případě velkého počtu přihlášených aktivních účastníků a účastnic si organizační výbor vyhrazuje právo vybrat příspěvky, které budou předneseny na konferenci). Bližší informace o čase konání budou účastnicím a účastníkům zaslány během měsíce října na e-mail. Vaše případné dotazy neváhejte zasílat na adresu terezie.pilarova@upol.cz.

 


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)