UP v mezinárodních žebříčcích

Univerzita Palackého v Olomouci je zařazena do řady prestižních mezinárodních hodnocení, které srovnávají univerzity napříč celým světem a jsou sestavovány na základě nejrůznějších parametrů. Jednotlivé žebříčky se od sebe liší nastavením vstupních kritérií a hodnocených indikátorů. Některé pracují s volně dostupnými daty povětšinou z databází Scopus či Web of Science, jiné získávají data přímo od univerzit či z nejrůznějších průzkumů (například mezi akademickými a vědeckými pracovníky, průmyslovými partnery či absolventy). Výsledné hodnocení může být, ale také tvořeno kombinací obou výše uvedených způsobů. Nejčastěji hodnocenými oblastmi jsou kvalita výuky, vědecko-výzkumný výkon, spolupráce s průmyslovým sektorem či internacionalizace. Důležitou součástí bývají také indikátory týkající se reputace. Některé žebříčky srovnávají univerzity i v rámci jednotlivých oborů. Konkrétní metodiky jednotlivých žebříčků jsou uvedeny níže, u každého z nich.

Žebříček

2020

2021

2022

2023

2024

Academic Ranking of World Universities (ARWU)

501.–600.

701.–800.

701.–800.

601.–700.

zveřejnění:
léto 2024

Times Higher Education World University Rankings (THE)

601.-800.

801.–1000.

1001.–1200.

801.–1000.

zveřejnění:
podzim 2024

QS World University Rankings (QS)

591.–600.

601.–650.

651.–700.

631.–640.

651.–660.

Best Global Universities Ranking (US News)

529.

568.

611.

nezveřejněno 

671.

CWUR (The Center for World University Rankings)

573.

572.

566.

591.

625.

 

Umístění UP v žebříčku je uváděno dle roku vydání daného žebříčku.

Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Žebříček ARWU (Academic Ranking of World Universities), neboli „Šanghajský žebříček“, je nejstarším mezinárodním žebříčkem vysokých škol na světě. Poprvé byl publikován v roce 2003 na Šanghajské univerzitě a od roku 2009 ho zpracovává společnost Shanghai Ranking Consultancy. Žebříček Academic Ranking of World Universities pracuje s databází Web of Science a soustředí se především na vědecký a výzkumný výkon institucí, které jsou hodnoceny na základě šesti níže uvedených indikátorů.

Oblast

Indikátor

Váha

Kvalita vzdělávání

Absolventi instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny a Fieldsovy medaile

10 %

Kvalita akademických pracovníků

Zaměstnanci instituce, kteří jsou laureáti Nobelovy ceny a Fieldsovy medaile

20 %

Vysoce citovaní výzkumníci v 21 oblastech výzkumu podle Clarivate (počítána primární afiliace)

20 %

Výsledky výzkumu

Články indexované v Science Citation Index-expanded (SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI) v předchozím roce (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Články publikované v časopisech Nature a Science v posledních pěti letech (v úvahu brány jen „Articles“)

20 %

Výkon na osobu

Výkon na osobu akademického pracovníka instituce (vážené skóre výše uvedených 5 indikátorů – přepočteno na akademického pracovníka)

10 %

Podrobná metodika žebříčku je k dispozici zde.

Univerzita Palackého do Šanghajského žebříčku poprvé pronikla v roce 2017, kdy se umístila na 601.–700. pozici. Přestože si v letech 2021 a 2022 pohoršila na 701.–800. místo, dokázala se v nejaktuálnějším vydání Academic Ranking of World Universities 2023 vrátit na stejnou pozici jako při prvním hodnocení, tedy 601. –700. příčka. Posun pořadím vzhůru je dán v případě Univerzity Palackého především faktem, že se vrátila na seznam univerzit, které mají mezi svými zaměstnanci vysoce citované výzkumníky (HiCi).

Pořadí českých univerzit v Academic Ranking of World Universities za posledních 5 let:

 

ARWU 2019

ARWU 2020

ARWU 2021

ARWU 2022

ARWU 2023

Univerzita Karlova v Praze

201.-300.

201.-300.

201.-300.

301.-400.

301.-400.

Masarykova univerzita v Brně

601.-700.

601.-700.

601.-700.

401.-500.

401.-500.

Univerzita Palackého v Olomouci

501.-600.

501.-600.

701.-800.

701.-800.

601.-700.

Česká zemědělská univerzita v Praze

901.-1000.

801.-900.

801.-900.

801.-900.

601.-700.

Vysoké učení technické v Brně

-

-

701.-800.

901.-1000.

701.-800.

České vysoké učení technické v Praze

701.-800.

701.-800.

801.-900.

801.-900.

801.-900.

VŠB - Technická univerzita Ostrava

-

-

901.-1000.

901.-1000.

-

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

901.-1000.

901.-1000.

-

901.-1000.

-

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

701.-800.

901.-1000.

-

-

-

 

Oborový žebříček - Global Ranking of Academic Subjects

Kromě globálního hodnocení jsou každoročně zveřejňovány také žebříčky univerzit v 55 oborech zaměřených na oblasti přírodních věd, technických věd, věd o živé přírodě, lékařských věd a společenských vědních oborů. Hodnocení v Global Ranking of Academic Subjects je založeno na výsledcích v 5 indikátorech: počet článků publikovaných v časopisech zařazených do Q1 podle Journal Impact Factor, podíl citovanosti publikovaných článků k průměrné citovanosti ve stejné kategorii podle InCites, podíl publikací vydaných ve spolupráci se zahraničním spoluautorem, počet článků publikovaných v prestižních časopisech a počet akademiků, kteří získali během působení na univerzitě prestižní ocenění v daném oboru. Váha indikátorů se napříč obory liší.

Univerzita Palackého se v posledním vydání Global Ranking of Academic Subjects 2023 probojovala mezi nejlepší pětistovku v pěti oborech (fyzika, chemie, ekologie, materiálové vědy a inženýrství, nanovědy a nanotechnologie, a jako jediná z ČR se letos umístila v oblasti materiálových věd a inženýrství.

 

Umístění Univerzity Palackého v Global Ranking of Academic Subjects pro rok 2023

Physics

401.-500.

Chemistry

401.-500.

Ecology

201.-300.

Materials Science & Engineering

301.-400.

Nanoscience & Nanotechnology

301.-400.

Žebříček zaměřený na sportovní vědy - Global Ranking of Sport Science Schools and Departments

Šanghajský žebříček vydává i hodnocení institucí a pracovišť zaměřujících se na sportovní vědy.  Tento žebříček hodnotí pět kritérií, kterými jsou: články indexované na WoS, celkový počet citací, počet citací na článek, počet článků v Q1 časopisech a procento článků s mezinárodní spoluprací.

A právě v tomto žebříčku si pravidelně vede velmi dobře Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, která si již od prvního vydání v roce 2016 drží pozici české jedničky před Univerzitou Karlovou a která se v nejaktuálnějším vydání pro rok 2023 umístila na 151.–200. pozici.
 

Times Higher Education World University Rankings (THE)

Žebříček, který vydává od roku 2010 britský list The Times Higher Education, patří mezi tři nejuznávanější globální žebříčky univerzit a vysokoškolských vzdělávacích institucí. Pracuje s databází Elsevier’s Scopus a soustředí se na hodnocení univerzity v několika oblastech, kterými jsou vzdělávání, vědecké prostředí, kvalita výzkumu, spolupráce s průmyslem a internacionalizace.  Hodnocení zveřejněné na podzim 2023 s sebou přineslo poměrně výraznou aktualizaci metodiky, přičemž doposud poslední proběhla v roce 2011. S novou metodikou došlo k navýšení hodnotících indikátorů z původních 13 na současných 18, přičemž pět indikátorů je zcela nových (čtyři z nich se zaměřují na hodnocení kvality výzkumu).

Oblast

Indikátor

Váha

Vzdělávání

Poměr PhD/Bc absolventů

2,0 %

Počet udělených doktorátů na akademického pracovníka

5,5 %

Reputace - vzdělávání

15,0 %

Počet studentů na akad. pracovníka

4,5 %

Příjmy na akademického pracovníka

2,5 %

Výzkumné prostředí

Počet publikací na akademického a vědeckého pracovníka

5,5 %

Reputace - výzkum

18,0 %

Příjmy z výzkumu na akademického pracovníka

5,5 %

Kvalita výzkumu

Citační impakt

15,0 %

FWCI instituce na 75. percentilu

5,0 %

Počet publikací v top 10 % podle FWCI

5,0 %

Citovanost ve vysoce citovaných zdrojích

5,0 %

Průmysl

Příjmy z průmyslu na akademického pracovníka

2,0 %

Patenty citující publikované vědecko-výzkumné výsledky

2,0 %

Internacionalizace

Podíl zahraničních akademických pracovníků

2,5 %

Podíl článků se zahraničním spoluautorem

2,5 %

Podíl zahraničních studentů

2,5 %

Zahraniční mobilita studentů (zatím nulová váha - COVID-19)

0,0 %

Podrobná metodika žebříčku je k dispozici zde.

Do THE World University Ranking (WUR) pronikla Univerzita Palackého poprvé ve vydání 2015-2016. V nejaktuálnějším žebříčku zveřejněném na podzim 2023 (World University Rankings 2024) si Univerzita Palackého oproti předchozímu roku vylepšila svou pozici, když se umístila na 801.-1000. příčce a vrátila se tak zpět mezi tisícovku nejlepších univerzit na světe. Pozitivní je, že si UP vylepšila své skóre téměř ve všech indikátorech. Vůbec nejlepšího skóre mezi váženými indikátory dosáhla UP v ukazatelích Research influence (citovanost ve vysoce citovaných zdrojích) a International co-authorship (podíl článků se zahraničním spoluautorem).

Pořadí českých univerzit v THE World University Rankings za posledních 5 let:

 

THE WUR 2020

THE WUR 2021

THE WUR 2022

THE WUR 2023

nová metodika
THE WUR 2024

Univerzita Karlova v Praze

401.-500.

401.-500.

501.-600.

501.-600.

401.-500.

Masarykova univerzita v Brně

601.-800.

601.-800.

801.-1000.

801.-1000.

601.-800.

Univerzita Palackého v Olomouci

601.-800.

601.-800.

801.-1000.

1001.-1200.

801.-1000.

Česká zemědělská univerzita v Praze

1001.+

1001.+

1001.-1200.

1001.-1200.

801.-1000.

Vysoké učení technické v Brně

1001.+

1001.+

1201.+

1201.-1500.

1001.-1200.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

1001.+

1001.+

1201.+

1201.-1500.

1001.-1200.

České vysoké učení technické v Praze

801.-1000.

1001.+

1001.-1200.

1201.-1500.

1001.-1200.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

801.-1000.

801.-1000.

801.-1000.

801.-1000.

1001.-1200.

Univerzita Hradec Králové

1001.+

1001.+

1201.+

1201.-1500.

1201.-1500.

Mendelova univerzita v Brně

1001.+

1001.+

1201.+

1201.-1500.

1201.-1500.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

1001.+

1001.+

1201.+

1201.-1500.

1201.-1500.

VŠB - Technická univerzita Ostrava

1001.+

1001.+

1201.+

1501.+

1201.-1500.

Západočeská univerzita v Plzni

1001.+

1001.+

1001.-1200.

1201.-1500.

1201.-1500.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

-

1001.+

1201.+

1501.+

1501.+

Ostravská univerzita

1001.+

1001.+

1201.+

1201.-1500.

1501.+

Univerzita Pardubice

1001.+

1001.+

1201.+

1501.+

1501.+

Vysoká škola ekonomická v Praze

1001.+

1001.+

1201.+

1501.+

1501.+

Technická univerzita v Liberci

1001.+

1001.+

1201.+

1501.+

1501.+

Oborový žebříček - World University Rankings by Subject

Kromě globálního hodnocení jsou každoročně zveřejňovány také žebříčky univerzit v 11 oblastech, kterými jsou Arts & humanities, Business & economics, Clinical & health, Computer science, Education, Engineering, Law, Life sciences, Physical sciences, Psychology a Social sciences. Hodnocení v THE World University Rankings by subject je založeno na stejných indikátorech jako světový žebříček, pouze se napříč obory liší jejich váha ve výsledném hodnocení.

Univerzita Palackého se v posledním vydání, Times Higher Education World University Rankings 2024 by subject, probojovala mezi nejlepších 300 v oblasti práva a mezi nejlepších 500 patří také ve vědách o živé přírodě.

Umístění Univerzity Palackého v THE World University Rankings 2024 by subject

Arts and Humanities

501.-600.

Clinical and Health

601.-800.

Computer Science

601.-800.

Education

601.+

Law

251.-300.

Life Sciences

501.-600.

Physical Sciences

601.-800.

Psychology

401.-500.

Social Sciences

601.-800.

QS World University Rankings (QS)

Žebříček QS World University Rankings vydávaný společnost Quacquarelli Symonds přišel, stejně jako Times Higher Education World University Rankings, v roce 2023 s úpravou metodiky. Nově hodnocenými indikátory jsou udržitelnost, zaměstnatelnost absolventů a mezinárodní výzkumné sítě. QS World University Rankings pracuje s databází Elsevier’s Scopus a hodnotí univerzity v devíti níže uvedených ukazatelích.

Indikátor

Váha

Akademická reputace

30,0 %

Citace na akad. a VaV pracovníky

20,0 %

Reputace ze strany zaměstnavatelů

15,0 %

Zaměstnatelnost

5,0 %

Poměr studentů ku akad. a VaV pracovníkům

10,0 %

Podíl zahraničních akad. a VaV pracovníků

5,0 %

Mezinárodní výzkumná síť (IRN Index)

5,0 %

Podíl zahraničních studentů

5,0 %

Udržitelnost (vychází z žebříčku QS Sustainability Rankings)

5,0 %

Podrobná metodika žebříčku je k dispozici zde.

Univerzita Palackého pronikla do žebříčku poprvé v roce 2016. V nejaktuálnějším hodnocení, QS World University Rankings 2025, zaujímá 651. až 660. pozici, což znamená oproti předchozímu roku, kdy se umístila na 631.-650. místě, mírný pokles. Univerzita Palackého si nejlépe vede v ukazateli Mezinárodní výzkumná síť (IRN Index), ve kterém se nachází na 210. příčce na světě. Do TOP 500 pak patří také v udržitelnosti a počtu zahraniční pracovníků zahraničních akad. a VaV pracovníků.

Pořadí českých univerzit v QS World University Rankings za posledních 5 let:

 

QS WUR 2021

QS WUR 2022

QS WUR 2023

nová metodika QS WUR 2024

nová metodika QS WUR 2025

Karlova Univerzita v Praze

260.

266.

288.

248.

246.

Masarykova univerzita v Brně

531.-540.

551.-560.

551.-560.

400.

408.

České vysoké učení technické v Praze

432.

403.

378.

454.

420.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

342.

373.

358.

556

570.

Vysoké učení technické v Brně

701.-750.

701.-750.

701.-750.

611.-620.

611.-620.

Univerzita Palackého v Olomouci

591.-600.

601.-650.

651.-700.

631.-640.

651.-660.

Česká zemědělská univerzita v Praze

801.-1000.

801.-1000.

801.-1000.

701.-710.

711.-720.

Mendelova univerzita v Brně

701.-750.

801.-1000.

801.-1000.

901.-950.

851.-900.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

-

-

701.-750.

1001.-1200.

951.-1000.

Univerzita Hradec Králové

-

801.-1000.

801.-1000.

1001.-1200.

1001.-1200.

VŠB - Technická univerzita Ostrava

-

1001.-1200.

1201.-1400.

1001.-1200.

1001.-1200.

Technická univerzita v Liberci

751.-800.

801.-1000.

801.-1000.

1001.-1200.

1201.-1400.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

-

1001.-1200.

1001.-1200.

1001.-1200.

1201.-1400.

Ostravská univerzita

-

1001.-1200.

1001.-1200.

1201.-1400.

1201.-1400.

Univerzita Pardubice

801.-1000.

1001.-1200.

1001.-1200.

1001.-1200.

1201.-1400.

Západočeská univerzita v Plzni

-

1001.-1200.

1201.-1400.

1201.-1400.

1201.-1400

QS World University Rankings: Europe

Žebříček QS World University Rankings: Europe vyšel v roce 2024 vůbec poprvé a je náhradou za žebříček QS Emerging Europe & Central Asia (EECA) University Rankings. Žebříček srovnává evropské univerzity členských zemí Rady Evropy ve 12 níže uvedených indikátorech zaměřených na kvalitu výzkumu, zaměstnanost a uplatnění absolventek a absolventů, podmínky studia a výuky, globální angažovanost a udržitelnost.

Indikátor

Váha

Akademická reputace

30,0 %

Počet citací na článek

10,0 %

Přepočtený počet publikací

5,0 %

Reputace ze strany zaměstnavatelů

15,0 %

Zaměstnatelnost

5,0 %

Poměr studentů ku akad. a VaV pracovníkům

10,0 %

Mezinárodní výzkumná síť (IRN Index)

5,0 %

Podíl zahraničních zaměstnanců

5,0 %

Mezinárodní studentská rozmanitost (národnostní)

5,0 %

Přijíždějící výměnní studenti

2,5 %

Vyjíždějící výměnní studenti

2,5 %

Udržitelnost (vychází z žebříčku QS Sustainability Rankings)

5,0 %

 

Podrobná metodika žebříčku je k dispozici zde.

Univerzita Palackého se v aktuálním vydání, QS World University Rankings: Europe 2025, zveřejněném v létě 2024 umístila na 214. příčce a vylepšila si tak svou pozici oproti loňskému roku o 5 míst. V rámci zemí Východní Evropy obsadila dokonce 8. místo.

Pořadí českých univerzit v QS World University Rankings: Europe:

 

2025

 

QS Europe rank

Univerzita Karlova v Praze

79.

Masarykova univerzita v Brně

143.

České vysoké učení technické v Praze

177.

Univerzita Palackého v Olomouci

214.

Vysoké učení technické v Brně

224.

Česká zemědělská univerzita v Praze

253.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

296.

Mendelova univerzita v Brně

355.

VŠB - Technická univerzita Ostrava

381.

Univerzita Hradec Králové

403.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

428.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

445.

Univerzita Pardubice

479.

Ostravská univerzita

498.

Technická univerzita v Liberci

511.–520.

Západočeská univerzita v Plzni

551.–600.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

601.

Oborový žebříček - QS World University Rankings by Subject

Kromě globálního hodnocení jsou každoročně zveřejňovány také žebříčky univerzit v 55 oborech rozdělených do 5 oblastí: Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Sciences a Social Sciences and Management. Hodnocení v QS World University Rankings by Subject je založeno na 5 indikátorech: výsledky mezinárodních průzkumů reputace mezi akademiky, obdobný průzkum mezi zaměstnavateli, citovanost publikací, H-index a IRN (International Research Network) Indexu. Každý obor se liší rozdílností váhy jednotlivých indikátorů tak, aby byla zohledněna specifika jednotlivých vědních disciplín.

Detailnější popis metodiky pro jednotlivé obory je dostupný zde.

Univerzita Palackého se v posledním vydání, QS World University Rankings by Subject 2024, umístila ve 4 oborech, přičemž hned ve třech z nich se vešla do TOP 500. Vůbec nejlépe si olomoucká univerzita vede v Lesnictví a Zemědělství, kde obsadila 251.-300. pozici. Oproti předchozímu roku vypadla z hodnocení v oboru Fyzika a Astronomie.

Umístění Univerzity Palackého v QS World University Rankings by Subject 2024

Agriculture & Forestry

251.-300.

Biological Sciences

400.-450.

Medicine

501.-550.

Chemistry

401.-450.

Best Global Universities Ranking (US News)

Žebříček Best Global Universities vydávaný společností U. S. News & World původně srovnával pouze nejlepší americké školy, nicméně již několik let hodnotí univerzity napříč celým světem. Pracuje s databází Web of Science výsledné umístění je vypracováno na základě 13 níže uvedených indikátorů.

Oblast

Indikátor

Váha

Reputace

Globální výzkumná reputace

12,5 %

Regionální výzkumná reputace

12,5 %

Bibliometrické údaje

Publikace

10,0 %

Knihy

2,5 %

Konference

2,5 %

Normalizovaná citační impakt

10,0 %

Citovanost

7,5 %

Počet publikací, které patří mezi 10 % nejcitovanějších

12,5 %

Procento publikací, které patří mezi 10 % nejcitovanějších

10,0 %

Ukazatele vědecké excelence

Mezinárodní spolupráce - vztaženo k zemi

5,0 %

Mezinárodní spolupráce

5,0 %

Počet vysoce citovaných prací, které patří mezi 1 % nejcitovanějších

5,0 %

Procento všech publikací, které patří mezi 1 % nejcitovanějších

5,0 %

Podrobná metodika žebříčku je k dispozici zde.

Univerzita Palackého se v U. S. News Best Global Universities Ranking umístila už v roce 2014 a v nejaktuálnějším vydání Best Global Universities Rankings 2024-2025  obsadila 671. pozici.

Pořadí českých univerzit v Best Global Universities Ranking za posledních 5 let:

 

Best Global Universities 2020

Best Global Universities 2021

Best Global Universities 2022

Best Global Universities 2022–2023

Best Global Universities 2024–2025

Univerzita Karlova v Praze

210.

210.

218.

226.

253.

Masarykova univerzita v Brně

577.

555.

568.

605.

612.

Univerzita Palackého v Olomouci

519.

529.

568.

611.

671.

Česká zemědělská univerzita v Praze

1003.

1030.

1007.

930.

789.

ČVUT v Praze

465.

516.

596.

698.

888.

VUT v Brně

921.

1068.

1077.

1060.

962.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

904.

941.

1024.

1013.

1021.

Mendelova univerzita v Brně

1228.

1288.

1286.

1291.

1215.

Univerzita Hradec Králové

-

-

-

-

1383.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

1144.

1187.

1254.

1344.

1494.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

1333.

1452.

1525.

1589.

1571.

Západočeská univerzita v Plzni

1390.

-

1607.

1449.

1609.

Univerzita Tomáše Bati

-

-

-

-

1824.

Ostravská univerzita

-

1339.

1416.

1542.

1865.

Technická univerzita v Liberci

-

-

-

-

1934.

Univerzita Pardubice

1471.

-

-

1903.

2144.

Vysoká škola ekonomická v Praze

-

-

-

-

-

CWUR (The Center for World University Rankings)

The Center for World University Rankings je poradenská organizace, která od roku 2012 vydává mezinárodní žebříček, který vychází primárně z dostupných dat z Thomson Reuters databáze, pracuje pouze s dostupnými daty, jeho součástí není reputace univerzity, jež tvoří podstatnou část jiných prestižních žebříčků a od univerzit nepožaduje ani poskytnutí dat. The Center for World University Rankings upravil v roce 2019–2020 metodiku tak, aby se kladl stejný důraz na vzdělávací prostředí a výzkum a nyní hodnotí univerzity na základě čtyř níže uvedených metrik.

Indikátor

Váha

Kvalita vzdělávání

25,0 %

Zaměstnatelnost absolventů

25,0 %

Kvalita akademických a VaV pracovníků

10,0 %

Počet výzkumných prací

10,0 %

Počet vysoce kvalitních publikací

10,0 %

Počet výzkumných prací v prestižních časopisech

10,0 %

Počet vysoce citovaných výzkumných publikací

10,0 %

Podrobná metodika žebříčku je k dispozici zde.

Univerzita Palackého pronikla do žebříčku poprvé v roce 2014 a umístila se na 804. místě. Od té doby již pod tuto pozici neklesla. V nejaktuálnějším vydání CWUR 2024 obsadila 625. pozici, a patří tak mezi 3 % nejlepších vysokých škol na světe.

CWTS Leiden Ranking

Žebříček Leiden Ranking sestavovaný Centre for Science and Technology Studies (CWTS) z Leiden University v Nizozemsku je specifický tím, že neprezentuje výsledky univerzit jako kombinaci všech indikátorů, ale je možné zobrazit si umístění hodnocených institucí za jednotlivé indikátory, s možností úpravy detailnějších parametrů. Existuje tedy několik výsledných umístění. Leiden Ranking pracuje s databází Web of Science a hodnotí 4 základní oblasti, kterými jsou vědecký dopad, mezinárodní spolupráce, otevřený přístup a genderová diverzita, a to jak u univerzity jako celku, tak v 5 vědních oborech (biomedicínské vědy a vědy o zdraví, vědy o živé přírodě a vědy o Zemi, matematika a informatika, fyzikální vědy a inženýrství, společenské a humanitní vědy).

Podrobná metodika žebříčku je k dispozici zde.

Žebříčky udržitelnosti

S tím, jak se téma udržitelnosti, společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje (SDG) propisuje do univerzitních strategií a plánů, se i žebříčky začaly zabývat hodnocením univerzit v těchto oblastech. Univerzita Palackého v Olomouci je v současné době zapojena do tří z nich (Times Higher Education Impact Ranking, QS World University Rankings: Sustainability, UI GreenMetric World University Rankings).

Umístění Univerzity Palackého v žebříčcích udržitelnosti

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)