Překladový glosář ČJ-AJ

1. chirurgická klinika
Anglický termín
Department of Surgery I
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
1. interní klinika - kardiologická
Anglický termín
Department of Internal Medicine I - Cardiology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
2. chirurgická klinika - cévně transplantační
Anglický termín
Department of Surgery II - Vascular and Transplantation Surgery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
2. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická
Anglický termín
Department of Internal Medicine II - Gastroenterology and Hepatology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
3. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická
Anglický termín
Department of Internal Medicine III - Nephrology, Rheumatology and Endocrinology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
absolvent
Anglický termín
graduate
Povolené varianty
alumnus, alumni (pl.), alumnus (m.), alumna (f.) 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
absolvovat
Anglický termín
graduate
Povolené varianty
complete a programme of study complete/pass a subject 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
absolvovat s vyznamenáním
Anglický termín
graduate with distinction
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
administrativně-správní pracovník
Anglický termín
Administrative Assistant
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
administrativní zajištění činnosti
Anglický termín
administrative arrangements of activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
administrátor a referent celoživotního vzdělávání
Anglický termín
Lifelong Learning Administrator and Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
administrátor studijních programů
Anglický termín
Study Programmes Administrator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Agentura Rady vysokých škol
Anglický termín
Agency of the Council of Higher Education Institutions
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
instituce/organizace (mimo UP) 
akademická obec
Anglický termín
academic community
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
akademická pocta
Anglický termín
academic honour
Povolené varianty
academic distinctions 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
akademická práva
Anglický termín
academic rights
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
akademické prostředí
Anglický termín
academic environment
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
akademický pracovník
Anglický termín
member of academic staff
Povolené varianty
an academic 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
akademický rok
Anglický termín
academic year
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Akademický senát
Anglický termín
Academic Senate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle Statutu UP 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Akademický týden
Anglický termín
Academic Week
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
akademičtí a vědečtí pracovníci
Anglický termín
members of the academic staff and researchers
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Akademik sport centrum
Anglický termín
Academic Sport Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
ASC UP 
Anglická zkratka
ASC UP 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
akreditační
Anglický termín
pertaining to accreditation
Povolené varianty
accrediting 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Akreditační komise
Anglický termín
Accreditation Commission
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
orgán MŠMT 
Kategorie
ostatní 
akreditované obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Anglický termín
accredited branches for procedures to attain associate professorship and procedures for the appointment of full professorship
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
akreditovaný obor studia
Anglický termín
accredited field of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
akreditovaný studijní program
Anglický termín
accredited programme of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
aktualizace dlouhodobého strategického záměru fakulty
Anglický termín
update of the long-term strategic plan for the faculty
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
ambasadorský program
Anglický termín
Ambassador Programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
analytik + koordinátor pro řízení CŽV
Anglický termín
Analyst, Coordinator for Lifelong Learning Management
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
analytik dat - oblast transferu technologií
Anglický termín
Data Analyst - Technology Transfer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
analytik strategického rozvoje
Anglický termín
Strategic Development Analyst
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
analytik, vývojář, správce e-learningu
Anglický termín
Analyst, Developer, e-Learning Administrator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Aplikační centrum BALUO
Anglický termín
BALUO Application Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Archiv
Anglický termín
Archive
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
asistent kvestora / metodik ekonomiky
Anglický termín
Assistant to the Bursar / Economic Methodologist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
asistent prorektora
Anglický termín
Assistant to the Vice-Rector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
asistent rektora
Anglický termín
Assistant to the Rector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
asistent vedoucího oddělení řízení lidských zdrojů
Anglický termín
Assistant Head of Human Resources
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Assembly of the UP Academic Community
Anglický termín
Shromáždění akademické obce UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Ateliér uměleckého překladu
Anglický termín
Literary Translation Atelier
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
atestace
Anglický termín
attestation
Povolené varianty
získat atestaci = obtain assessment (in a subject) 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Audiovizuální produkce
Anglický termín
Audio-Visual Productions
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
aula
Anglický termín
Assembly Hall
Povolené varianty
Auditorium 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Autoprovoz
Anglický termín
Motor Pool
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
bakalářská práce
Anglický termín
Bachelor's thesis
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
bakalářský program
Anglický termín
Bachelor's programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Basketbalový turnaj českých VŠ o pohár rektora UP
Anglický termín
Czech University Basketball Tournament – UP Rector's Cup
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Bezpečnostní oddělení
Anglický termín
Safety Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
blok studia
Anglický termín
block of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Botanická zahrada
Anglický termín
Botanical Garden
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Britské centrum Knihovny UP
Anglický termín
British Centre of the UP Library
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
být způsobilý se usnášet
Anglický termín
have a quorum
Povolené varianty
be qualified to decide by resolution 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Cena rektora pro studenty
Anglický termín
Rector's Award for Students
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Cena rektora UP pro dobrovolníky
Anglický termín
Rector's Award for Volunteering
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Centralizované rozvojové programy
Anglický termín
Centralised Development Programmes
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
centrální prostředky
Anglický termín
Central Funds
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Centrum APA
Anglický termín
APA Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Centrum celoživotního vzdělávání
Anglický termín
Centre for Lifelong Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Centrum digitálního zdravotnictví
Anglický termín
Centre for Digital Health
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Centrum excelence ve vzdělávání
Anglický termín
Centre of Excellence in Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Centrum informačních a vzdělávacích technologií
Anglický termín
Information and Educational Technology Centre
Povolené varianty
Centre for Information and Educational Technology 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Centrum inovací ve vzdělávání
Anglický termín
Centre for Innovation in Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Centrum jazykového vzdělávání
Anglický termín
Language Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových
Anglický termín
Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Centrum podpory studentů se specifickými potřebami
Anglický termín
Centre for Students with Special Needs
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
CPSSP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Centrum popularizace vědy
Anglický termín
Popular Science Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Centrum praxí a praktické výuky
Anglický termín
Centre for Practice and Practical Training
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace
Anglický termín
Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
Centrum PRVoK 
Anglická zkratka
CPRVC 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo
Anglický termín
Centre for International Humanitarian and Operational Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
CIHOL 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Centrum pro práci s laboratorními zvířaty
Anglický termín
Department of Laboratory Animal Resources
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty
Anglický termín
Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Centrum pro řešení konfliktů a mediaci
Anglický termín
Centre for Conflict Resolution and Mediation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Centrum pro soutěžní právo
Anglický termín
Centre for Competition Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Centrum pro studia komiksu
Anglický termín
Centre for Comics Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Centrum pro vědecké důkazy ve vzdělávání a v uměleckých terapiích
Anglický termín
Center of Evidence-Based Education & Arts Therapies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
EduArt 
Anglická zkratka
EduArt 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Centrum pro výuku cizích jazyků
Anglický termín
Department of Foreign Languages
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Centrum pro výuku infekčního lékařství
Anglický termín
Department of Infectious Diseases
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Centrum pro výuku urgentní medicíny
Anglický termín
Centre for Emergency Medicine
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Centrum pro výzkum cestopisu a dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů
Anglický termín
Centre for the Research of Travelogues and the History of Written Representation of Intercultural Contacts
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Centrum pro výzkum performativity
Anglický termín
Performativity Research Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Anglický termín
Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Centrum region Haná; Centre of the Haná Region; Haná Region Centre; Hana Regional Centre
Česká zkratka
CRH 
Anglická zkratka
CRH 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností
Anglický termín
Center for Telemedicine, Simulation and Clinical Skills
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
CENTESIMO 
Anglická zkratka
CENTESIMO 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Centrum vědy a výzkumu
Anglický termín
Science and Research Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Centrum výpočetní techniky
Anglický termín
Computer Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
UP Information Technology Centre
Česká zkratka
CVT UP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Centrum výzkumu zdravého životního stylu
Anglický termín
Centre for Research into Healthy Lifestyles
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Česká kinantropologická společnost
Anglický termín
Czech Kinanthropology Association
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Česká konference rektorů
Anglický termín
Czech Rectors’ Conference
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Anglický termín
Czech Medical Association of J. E. Purkyně
Povolené varianty
Czech Medical Association 
Zakázané varianty
Česká zkratka
ČLS JEP 
Anglická zkratka
CzMA 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Český institut výzkumu a pokročilých technologií
Anglický termín
Czech Advanced Technology and Research Institute
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
CATRIN 
Anglická zkratka
CATRIN 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Čestné uznání pro autory monografií
Anglický termín
Honorary Mention for Academic Books
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
čestný titul
Anglický termín
honorary degree
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
cestovní náhrady
Anglický termín
travel allowances
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
citační ohlas
Anglický termín
citation index
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
cvičení
Anglický termín
practical seminar
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
cvičení
Anglický termín
tutorial(s)
Povolené varianty
practical class(es), practicals 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Cyrilometodějská teologická fakulta
Anglický termín
Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology; SS Cyril and Methodius Faculty of Theology
Česká zkratka
CMTF 
Anglická zkratka
CMFT 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Daruj krev s rektorem
Anglický termín
Donate Blood with the Rector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
děkan
Anglický termín
Dean
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Děkanát
Anglický termín
Dean's Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
děkanský řetěz
Anglický termín
Dean's regalia
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Den otevřených dveří
Anglický termín
Open Day
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Dětská klinika
Anglický termín
Department of Pediatrics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Dětská univerzita
Anglický termín
Children's University
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
dílčí volební komise
Anglický termín
election subcommittee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
diplomová práce
Anglický termín
(diploma) thesis
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Disciplinární komise
Anglický termín
Disciplinary Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle VŠ zákona 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
disciplinární přestupek
Anglický termín
disciplinary infringement
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
disciplinární řízení
Anglický termín
disciplinary proceedings
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
distanční vzdělávání
Anglický termín
distance learning
Povolené varianty
distance education 
Zakázané varianty
extramural
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Divadelní Flora
Anglický termín
Flora Theatre Festival
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
dizertace
Anglický termín
doctoral dissertation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
doctoral thesis
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle B3-09/3-PR (angl.) 
Kategorie
studium 
dlouhodobý strategický záměr
Anglický termín
long-term strategic plan
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Dlouhodobý záměr UP na období 2016–2020
Anglický termín
UP Long-Term Goals for 2016–2020
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Dny dobrovolnictví
Anglický termín
Volunteer Days
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Dobrovolnické centrum
Anglický termín
Volunteering Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
docent
Anglický termín
Associate Professor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Reader
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
dodatečné přijímací řízení
Anglický termín
supplementary admissions procedure
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
dodatečný zápis
Anglický termín
supplementary registration
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
týkající se předmětů 
Kategorie
studium 
dodatek k diplomu
Anglický termín
diploma supplement
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
dohoda o meziuniverzitním studiu
Anglický termín
inter-university study agreement
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
dohoda o pracovní činnosti
Anglický termín
agreement to perform work
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
dohoda o provedení práce
Anglický termín
agreement to complete a job
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
doklad o řádném ukončení studia
Anglický termín
document proving the regular completion of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
doklad o složených zkouškách s uvedením klasifikace
Anglický termín
transcript of examinations passed and assessment achieved
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
doklad o získání akademického titulu
Anglický termín
document certifying the award of an academic degree
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
doktorand
Anglický termín
doctoral student
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
doktorský studijní program
Anglický termín
doctoral study programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
dokumentace o studentovi (vedená fakultou)
Anglický termín
student's records (kept by the faculty)
Povolené varianty
files on a student (kept by the faculty) 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
dopis o přijetí
Anglický termín
Letter of Acceptance
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
doplňující studium
Anglický termín
complementary course of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
doručit do vlastních rukou
Anglický termín
deliver through restricted delivery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
dostavit se k zápisu
Anglický termín
attend for enrolment
Povolené varianty
show up for enrolment 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
týká se zápisu ke studiu 
Kategorie
studium 
dotace na rozvoj
Anglický termín
development subsidies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
dotace ze státního rozpočtu
Anglický termín
subsidies from the state budget
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
držitel stipendia
Anglický termín
scholarship holder
Povolené varianty
bursary holder 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
držitel stipendia
Anglický termín
scholarship holder
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
důvod hodný zvláštního zřetele
Anglický termín
reason worthy of special consideration
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
dvouoborové studium
Anglický termín
double-major study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Ediční komise
Anglický termín
Editorial Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle hodnotící zprávy EUA 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
ekonom
Anglický termín
Economist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Ekonomické oddělení
Anglický termín
Accounts Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Economic Department
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Ekonomický odbor
Anglický termín
Economic Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
ekonomický referent
Anglický termín
Economic Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Ekozookoutek
Anglický termín
UP Terrariums
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
emeritní profesor
Anglický termín
Professor Emeritus
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
emeritní rektor
Anglický termín
Rector Emeritus
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Etická komise
Anglický termín
Ethics Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle hodnotící zprávy EUA 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Evaluační komise
Anglický termín
Evaluation Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle VŠ zákona 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Excelentní výzkum
Anglický termín
Excellence in Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
exkurze
Anglický termín
field trip
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Expedice přes bar
Anglický termín
Over the Bar(riers) Expedition
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Fakulta tělesné kultury
Anglický termín
Faculty of Physical Culture
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
FTK 
Anglická zkratka
FPC 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Fakulta zdravotnických věd
Anglický termín
Faculty of Health Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
FZV 
Anglická zkratka
FHS 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Fakultní nemocnice Olomouc
Anglický termín
University Hospital Olomouc
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Olomouc Teaching Hospital; Palacký University Hospital; Faculty Hospital
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Filozofická fakulta
Anglický termín
Faculty of Arts
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Philosophical Faculty
Česká zkratka
FF 
Anglická zkratka
FA 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Fond odměn
Anglický termín
Awards and Subsidies Fund
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
Fond provozních prostředků
Anglický termín
Operating Fund
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Fond rozvoje investičního majetku
Anglický termín
Fixed Assets Development Fund
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
forma výuky
Anglický termín
form of teaching
Povolené varianty
type of instruction 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
formulář přihlášky
Anglický termín
application form
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
funkční období
Anglický termín
term of office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
fyzická osoba
Anglický termín
natural person
Povolené varianty
an individual 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
garant studijního programu
Anglický termín
programme guarantor
Povolené varianty
guarantor of a programme of study 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
gastronomický servis
Anglický termín
Catering Service
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Gaudeamus - Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus
Anglický termín
Gaudeamus - European Higher Education and Lifelong Learning Exhibition
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Grantová agentura ČR
Anglický termín
Czech Science Foundation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
GAČR 
Anglická zkratka
CSF 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Grantové oddělení
Anglický termín
Grants Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
grantové prostředky
Anglický termín
grant finances
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
grémium
Anglický termín
board, council, panel
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
habilitace
Anglický termín
procedure to grant associate professorship
Povolené varianty
habilitation procedure (viz pozn.) qualifying for associate professorship 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Termín "habilitation" je srozumitelný jen v evropském kontextu. Viz příklady použití podle Oxford Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/habilitation 
Kategorie
ostatní 
habilitační obor
Anglický termín
branch of associate professorship (habilitation)
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
habilitační práce
Anglický termín
dissertation to qualify for associate professorship
Povolené varianty
habilitation dissertation 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
habilitační přednáška
Anglický termín
lecture to qualify for associate professorship
Povolené varianty
habilitation lecture 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
habilitační řízení
Anglický termín
procedure for the granting of associate professorship
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
harmonogram akademického roku
Anglický termín
academic calendar
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Hemato-onkologická klinika
Anglický termín
Department of Hemato-Oncology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
hlavní energetik
Anglický termín
Chief Power Engineer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
hlavní kontrolor
Anglický termín
Chief Inspector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
hlavní řešitel
Anglický termín
principal investigator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
hodnocení výuky z hlediska požadavků praxe
Anglický termín
evaluation of teaching with respect to requirements set by the practising profession
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
hospodářsko-správní pracovník
Anglický termín
economic and administrative employee
Povolené varianty
economic and administrative worker 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Hospodářský výsledek
Anglický termín
Profit and Loss
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Hospodský kvíz: UP speciál
Anglický termín
Pub Quiz: Palacký University Special
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
hostující profesor
Anglický termín
visiting professor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Hýčkej svou přírodu!
Anglický termín
Cherish Your Nature!
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
imatrikulace
Anglický termín
matriculation ceremony
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
imatrikulační slib
Anglický termín
matriculation oath
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
individuální studijní plán
Anglický termín
individual curriculum
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Informační centrum a obchod UPoint
Anglický termín
UPoint Information Centre and Shop
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
institucionální akreditace
Anglický termín
Institutional Accreditation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
institucionální koordinátor Erasmus
Anglický termín
Erasmus Institutional Coordinator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Institucionální rozvojový plán
Anglický termín
Institutional Development Plan
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
IRP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Institut aktivního životního stylu
Anglický termín
Institute of Active Lifestyle
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Institut celoživotního vzdělávání
Anglický termín
Institute for Lifelong Learning
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu
Anglický termín
Institute for Intercultural, Interreligious and Ecumenical Research and Dialogue
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
IIMEVD 
Anglická zkratka
IIMEVD 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Institut krále Sedžonga
Anglický termín
King Sejong Institute
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Institut sociálního zdraví (OUSHI)
Anglický termín
Olomouc University Social Health Institute (OUSHI)
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
interní auditor
Anglický termín
Internal Auditor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Jazyková škola UPlift
Anglický termín
UPlift Language School
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
jazykové znalosti
Anglický termín
foreign language proficiency
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Jednací řád Akademického senátu UP
Anglický termín
Rules of Procedure of the Academic Senate of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Jednací řád rady pro vnitřní hodnocení UP
Anglický termín
Rules of Procedure of the Internal Assessment Board of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Jednací řád Vědecké rady UP
Anglický termín
Rules of Procedure of the UP Scholarly Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
jednající (zástupce)
Anglický termín
Authorised Representative
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
jednooborové studium
Anglický termín
single-major study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
jednorázově vyplacené stipendium
Anglický termín
one-off scholarship
Povolené varianty
one-off bursary 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
jmenovací dekret
Anglický termín
letter of appointment
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
jmenování do funkce
Anglický termín
appointment to the office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
jmenování profesorem
Anglický termín
appointment of a full professor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Kabinet cizích jazyků
Anglický termín
Department of Foreign Languages
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Kabinet distanční výuky
Anglický termín
Distance Learning Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Kabinet pedagogické přípravy
Anglický termín
Department of Teacher Training
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
kancelář kvestora
Anglický termín
Bursar’s Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Bursary
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Pozor na sekretariát kvestora = Bursary 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Kancelář prorektora pro internacionalizaci
Anglický termín
Office of the Vice-Rector for Internationalisation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Kardiochirurgická klinika
Anglický termín
Department of Cardiac Surgery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Kariéra jinak
Anglický termín
Different Career
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Kariérní centrum
Anglický termín
Career Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
katedra (klinika na LF)
Anglický termín
department
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
"department" nepoužívat pro jiná oddělení, která se nezabývají výukou 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Katedra algebry a geometrie
Anglický termín
Department of Algebra and Geometry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra analytické chemie
Anglický termín
Department of Analytical Chemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Anglický termín
Department of English and American Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra anorganické chemie
Anglický termín
Department of Inorganic Chemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra antropologie a zdravovědy
Anglický termín
Department of Anthropology and Health Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Katedra aplikovaných pohybových aktivit
Anglický termín
Department of Adapted Physical Activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Katedra asijských studií
Anglický termín
Department of Asian Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KAS 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra biblických věd
Anglický termín
Department of Biblical Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Katedra biochemie
Anglický termín
Department of Biochemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra biofyziky
Anglický termín
Department of Biophysics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra biologie
Anglický termín
Department of Biology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Katedra biotechnologií
Anglický termín
Department of Biotechnology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra bohemistiky
Anglický termín
Department of Czech Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KB 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra botaniky
Anglický termín
Department of Botany
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra buněčné biologie a genetiky
Anglický termín
Department of Cell Biology and Genetics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra českého jazyka a literatury
Anglický termín
Department of Czech Language and Literature
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Katedra chemické biologie
Anglický termín
Department of Chemical Biology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění
Anglický termín
Department of Church History and History of Christian Art
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Katedra církevního práva
Anglický termín
Department of Church Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Katedra dějin umění
Anglický termín
Department of Art History
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra divadelních a filmových studií
Anglický termín
Department of Theatre and Film Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra ekologie a životního prostředí
Anglický termín
Department of Ecology and Environmental Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra ekonomických a manažerských studií
Anglický termín
Department of Economic and Managerial Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra experimentální biologie
Anglický termín
Department of Experimental Biology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Katedra experimentální biologie
Anglický termín
Department of Experimental Biology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra experimentální fyziky
Anglický termín
Department of Experimental Physics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra filozofie
Anglický termín
Department of Philosophy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra filozofie a patrologie
Anglický termín
Department of Philosophy and Patrology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Katedra fyzikální chemie
Anglický termín
Department of Physical Chemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra fyzioterapie
Anglický termín
Department of Physiotherapy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Katedra geografie
Anglický termín
Department of Geography
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra geoinformatiky
Anglický termín
Department of Geoinformatics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra geologie
Anglický termín
Department of Geology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra germanistiky
Anglický termín
Department of German Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KGN 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra historie
Anglický termín
Department of History
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra hudební výchovy
Anglický termín
Department of Music Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Katedra informatiky
Anglický termín
Department of Computer Science
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra jazyků
Anglický termín
Department of Languages
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Katedra klasické filologie
Anglický termín
Department of Classical Philology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KKF 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností
Anglický termín
Department of Clinical Legal Education and Professional Skills Development
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Katedra komunikace
Anglický termín
Department of Communication
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Katedra křesťanské sociální práce
Anglický termín
Department of Christian Social Work
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Katedra křesťanské výchovy
Anglický termín
Department of Christian Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Katedra liturgické teologie
Anglický termín
Department of Liturgy Theology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
Anglický termín
Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra matematiky
Anglický termín
Department of Mathematics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky
Anglický termín
Department of Media and Cultural Studies and Journalism
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra mezinárodního a evropského práva
Anglický termín
Department of International and European Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Katedra muzikologie
Anglický termín
Department of Musicology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra nederlandistiky
Anglický termín
Department of Dutch Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra obecné lingvistiky
Anglický termín
Department of General Linguistics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra optiky
Anglický termín
Department of Optics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra organické chemie
Anglický termín
Department of Organic Chemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra pastorální a spirituální teologie
Anglický termín
Department of Pastoral and Spiritual Theology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Katedra politologie a evropských studií
Anglický termín
Department of Politics and European Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra politologie a společenských věd
Anglický termín
Department of Political and Social Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Katedra primární a preprimární pedagogiky
Anglický termín
Department of Primary and Pre-Primary Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Katedra přírodních věd v kinantropologii
Anglický termín
Department of Natural Sciences in Kinanthropology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Katedra psychologie
Anglický termín
Department of Psychology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra psychologie a patopsychologie
Anglický termín
Department of Psychology and Abnormal Psychology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Katedra rekreologie
Anglický termín
Department of Recreation and Leisure Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Katedra romanistiky
Anglický termín
Department of Romance Languages
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra rozvojových a environmentálních studií
Anglický termín
Department of Development and Environmental Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KRES 
Anglická zkratka
KRES 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Katedra slavistiky
Anglický termín
Department of Slavonic Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Anglický termín
Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zdroj: web 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Katedra soukromého práva a civilního procesu
Anglický termín
Department of Private Law and Civil Procedure
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Katedra společenských věd
Anglický termín
Department of Social Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Katedra společenských věd v kinantropologii
Anglický termín
Department of Social Sciences in Kinanthropology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Katedra sportu
Anglický termín
Department of Sport
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
Katedra správního práva a finančního práva
Anglický termín
Department of Administrative and Financial Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Katedra systematické teologie
Anglický termín
Department of Systematic Theology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka CMTF 
Katedra technické a informační výchovy
Anglický termín
Department of Technical Education and Information Technology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Katedra teorie práva a právních dějin
Anglický termín
Department of the Theory of Law and Legal History
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Katedra trestního práva
Anglický termín
Department of Criminal Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Katedra ústavního práva
Anglický termín
Department of Constitutional Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
Katedra výtvarné výchovy
Anglický termín
Department of Art Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Katedra zoologie
Anglický termín
Department of Zoology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
klasifikace
Anglický termín
grading
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
klasifikovaný zápočet
Anglický termín
marked course credit
Povolené varianty
marked course-credit 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
klauzurní práce
Anglický termín
course test
Povolené varianty
case study test 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Anglický termín
Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Klinika chorob kožních a pohlavních
Anglický termín
Department of Dermatology and Venereology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Klinika nukleární medicíny
Anglický termín
Department of Nuclear Medicine
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Klinika pracovního lékařství
Anglický termín
Department of Occupational Medicine
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Klinika psychiatrie
Anglický termín
Department of Psychiatry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
Anglický termín
Department of Exercise Medicine and Cardiovascular Rehabilitation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Anglický termín
Department of Oral and Maxillofacial Surgery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Klinika zubního lékařství
Anglický termín
Institute of Dentistry and Oral Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Knihovna
Anglický termín
Library
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
KUP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Kolegium děkana
Anglický termín
Dean's Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Kolegium rektora
Anglický termín
Rector's Board
Povolené varianty
Rector's Advisory Board 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle hodnotící zprávy EUA 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Kolej 17. listopadu
Anglický termín
17. listopadu Dormitory
Povolené varianty
Kolej 17. listopadu 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Kolej Evžena Rošického
Anglický termín
Evžen Rošický Dormitory
Povolené varianty
Kolej Evžena Rošického 
Zakázané varianty
Evžen Rošický Dormitories
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
sg., jde o jednu budovu 
Kategorie
budova/místnost 
Kolej J. L. Fischera
Anglický termín
J. L. Fischer Dormitory
Povolené varianty
Kolej J. L. Fischera 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Kolej Neředín I
Anglický termín
Neředín I Dormitory
Povolené varianty
Kolej Neředín I 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Kolej Neředín II
Anglický termín
Neředín II Dormitory
Povolené varianty
Kolej Neředín II 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Kolej Neředín III
Anglický termín
Neředín III Dormitory
Povolené varianty
Kolej Neředín III 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Kolej Neředín IV
Anglický termín
Neředín IV Dormitory
Povolené varianty
Kolej Neředín IV 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Kolej Šmeralova
Anglický termín
Šmeralova Dormitory
Povolené varianty
Kolej Šmeralova 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
koleje
Anglický termín
dormitories
Povolené varianty
halls of residence 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Koleje Bedřicha Václavka
Anglický termín
Bedřich Václavek Dormitories
Povolené varianty
Koleje Bedřicha Václavka 
Zakázané varianty
Bedřich Václavek Dormitory
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
pl., jde o dvě budovy 
Kategorie
budova/místnost 
Koleje Generála Svobody
Anglický termín
Generál Svoboda Dormitory
Povolené varianty
Koleje Generála Svobody 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
kolejné
Anglický termín
dormitory fee
Povolené varianty
accommodation fee 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Kolejní rada
Anglický termín
Dormitory Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle směrnice R-B-18/07 (angl.) 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
kolektivní smlouva
Anglický termín
collective agreement
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
kolo přijímací zkoušky
Anglický termín
round of an entrance examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
kolokvium
Anglický termín
colloquium
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
kombinované studium
Anglický termín
part-time study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
combined
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Komise pro kvalitu
Anglický termín
Quality Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle hodnotící zprávy EUA 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
konání zkoušky
Anglický termín
time of the examination
Povolené varianty
time for holding the examination 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
konat zkoušku
Anglický termín
sit for an examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Konvikt
Anglický termín
UP Arts Centre
Povolené varianty
Jesuit College (v historickém kontextu); Convictorium (v historickém nebo architektonickém kontextu) 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
koordinátor dobrovolnického centra
Anglický termín
Volunteering Centre Coordinator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
koordinátor hodnocení vědy a výzkumu
Anglický termín
Science and Research Assessment Coordinator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
koordinátor krátkodobých programů a partnerství
Anglický termín
Coordinator of Short-term Programmes and Partnerships
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
koordinátor pro práci s talenty
Anglický termín
Talent Coordinator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
koordinátor rizik
Anglický termín
Risk Analyst
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
koordinátor studijních informačních systémů
Anglický termín
Study Information Systems Coordinator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
koordinátorka udržitelného rozvoje
Anglický termín
Sustainable Development Coordinator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
kuchyňka
Anglický termín
Kitchenette
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
kurz
Anglický termín
course
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
forma výuky spočívající v získání praktických dovedností studentů nad rámec těch, které student získal v průběhu svého studia v ostatních formách výuky; podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
kvalifikační práce
Anglický termín
qualification thesis
Povolené varianty
thesis to qualify for a degree 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
kvalifikační předpoklady
Anglický termín
qualification criteria
Povolené varianty
qualification requirements 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
kvalifikační předpoklady pro výkon povolání
Anglický termín
qualification requirements for an occupation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
kvestor
Anglický termín
Bursar
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Treasurer
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle Statutu UP 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Laboratoř materiální kultury
Anglický termín
Material Culture Lab
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
MatKulLab 
Anglická zkratka
MatCulLab 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Laboratoř růstových regulátorů
Anglický termín
Laboratory of Growth Regulators
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
Laboratoř virtuální reality a kyberpsychologie
Anglický termín
Laboratory for Virtual Reality and Cyberpsychology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
laboratorní práce
Anglický termín
Laboratory lesson
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
forma výuky spočívající v praktické aplikaci získaných teoretických znalostí a praktických dovedností v praxi – především v laboratořích; podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Lékařská fakulta
Anglický termín
Faculty of Medicine and Dentistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
LF 
Anglická zkratka
FMD 
Poznámka
pozor na plný název "... and Dentistry" v angl. 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
lektor
Anglický termín
lecturer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
letní semestr
Anglický termín
summer semester
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
spring semester
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Letní škola diplomacie
Anglický termín
Summer School of Diplomacy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Letní škola matematiky
Anglický termín
Summer School of Mathematics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Letní škola rozvojové spolupráce
Anglický termín
Summer School of Development Cooperation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Letní škola slovanských studií
Anglický termín
Summer School of Slavonic Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
LSSS 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
lhůta pro podání přihlášky
Anglický termín
deadline for filing the application
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
licenciát
Anglický termín
licentiate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Literární soutěž pro studenty
Anglický termín
Student Literary Contest
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
magisterský program
Anglický termín
Master's programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
manažer dobrovolnického centra
Anglický termín
Volunteering Centre Manager
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
marketingový specialista
Anglický termín
Marketing Specialist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
maturitní vysvědčení
Anglický termín
secondary school leaving certificate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
maturitní zkouška
Anglický termín
secondary school leaving examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Memorandum o spolupráci
Anglický termín
Memorandum of Understanding on Academic Cooperation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
menza
Anglický termín
University Canteen
Povolené varianty
Dining Hall 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
metodik celoživotního vzdělávání
Anglický termín
Lifelong Learning Methodologist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
metodik projetku
Anglický termín
Project Methodology Specialist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
metodik řízení kvality
Anglický termín
Quality Management Methodology Specialist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
metodik studijních programů
Anglický termín
Study Programmes Methodologist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
metodik veřejných zakázek
Anglický termín
Public Tenders Methodologist
Povolené varianty
Public Tenders Specialist 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
metodik výzkumných dat
Anglický termín
Research Data Methodologist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
metodik vzdělávání v programu U3V
Anglický termín
University of the Third Age Education Methodologist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Mezinárodní letní škola k právům uprchlíků
Anglický termín
International Summer School in Refugee Law and Rights
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Mezinárodní rozvojová studia (GLODEP)
Anglický termín
Global Development Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
International Development Studies
Česká zkratka
GLODEP 
Anglická zkratka
GLODEP 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
mezinárodní smlouva
Anglický termín
international treaty
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
mimořádné stipendium
Anglický termín
extraordinary scholarship
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
mimořádné zasedání
Anglický termín
extraordinary session
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
mimořádný opravný termín zkoušky
Anglický termín
extraordinary re-sit examination date
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
mimořádný termín zkoušky
Anglický termín
special examination
Povolené varianty
extraordinary exam 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
místo výkonu práce
Anglický termín
place of work
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
místopředseda Akademického senátu
Anglický termín
Vice-Chairperson of the Academic Senate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
modul
Anglický termín
module
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
molekulární laboratoř
Anglický termín
Molecular Laboratory
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Muzeum anatomie
Anglický termín
UP Anatomy Museum
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
mzdová účetní
Anglický termín
Payroll Clerk
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
mzdový předpis
Anglický termín
wage(s) regulation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
Nadační fond
Anglický termín
Endowment Fund
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
NF UP 
Anglická zkratka
UP EF 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
náhradní doručení
Anglický termín
alternative delivery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
náhradní termín zápisu
Anglický termín
alternative date for enrolment
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
týká se zápisu ke studiu 
Kategorie
studium 
náhradní termín zkoušky
Anglický termín
alternative examination date
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
náležitosti přihlášky
Anglický termín
elements of an application
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Národní akreditační úřad pro vysoké školství
Anglický termín
National Accreditation Bureau for Higher Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ)
Anglický termín
National Accreditation Bureau for Higher Education (NAB)
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
navazující magisterský program
Anglický termín
Follow-up Master's programme
Povolené varianty
continuing Master's programme 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
navazující studium
Anglický termín
follow-up study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
návrh na jmenování docentem
Anglický termín
nomination for associate professorship
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Neurochirurgická klinika
Anglický termín
Department of Neurosurgery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Neurologická klinika
Anglický termín
Department of Neurology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Noc vědců
Anglický termín
Researchers’ Night
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
oficiální název, viz www.nocvedcu.cz/en 
Kategorie
event 
Noc venku
Anglický termín
Sleep Out
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
nostrifikace
Anglický termín
recognition of diploma
Povolené varianty
diploma recognition | recognition of study 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Nostrifikační řád
Anglický termín
Recognition Proceedings Code
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle B1-17/1-HN (angl.) 
Kategorie
dokument/předpis 
Občanská univerzita
Anglický termín
Civic University
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
obhajoba závěrečné práce
Anglický termín
defence of a thesis
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
objekt
Anglický termín
premises
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Prostorově ucelená nebo technicky samostatná účelově určená část stavby 
Kategorie
budova/místnost 
oblast působnosti
Anglický termín
area of responsibilities
Povolené varianty
scope of responsibilities, scope of powers, area of powers 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
oblast vzdělávání
Anglický termín
area of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Oborová rada
Anglický termín
Subject-area Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
oborové zaměření
Anglický termín
branch specialisation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
oborový garant
Anglický termín
guarantor of a subject-area
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Oční klinika
Anglický termín
Department of Ophthalmology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
odborná praxe
Anglický termín
practical training
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
odborné profesní sdružení
Anglický termín
professional association
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
odborný asistent
Anglický termín
Assistant Professor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
odborný pracovník
Anglický termín
specialist
Povolené varianty
researcher, research worker, professional staff 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
odborný pracovník evidence a výkaznické VV činnosti
Anglický termín
Registration and Reporting of Science and Research Activities Professional
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
odborný pracovník pro projekty
Anglický termín
Project Specialist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
odborný pracovník spisové služby
Anglický termín
Records Management Office Professional
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
oddělení
Anglický termín
office
Povolené varianty
section | unit 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zařízení zabývající se administrativou 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení Academia Film Olomouc
Anglický termín
Academia Film Olomouc Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce
Anglický termín
Continuing Education and Teaching Innovations Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení finanční a investiční účtárny
Anglický termín
Financial and Investment Accounting Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení informačních systémů
Anglický termín
Information Systems Unit
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení infrastruktury - údržba
Anglický termín
Infrastructure Office - Maintenance
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Oddělení interní údržby
Anglický termín
Internal Maintenance Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
na SKM 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení interního auditu a kontroly
Anglický termín
Office of Internal Audit and Control
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení komunikace
Anglický termín
Communications Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení koncepce a podpory výzkumu
Anglický termín
Research Concepts and Support Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
oddělení marketingu
Anglický termín
Marketing Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení podpory a služeb
Anglický termín
Welcome Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zařazeno pod Úsek mezinárodní spolupráce UP 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení pro doktorské studium
Anglický termín
Doctoral Studies Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení pro mobility
Anglický termín
Office for Mobility
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení pro mobility
Anglický termín
Office for Mobility
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zařazeno pod Úsekem mezinárodní spolupráce UP 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení pro partnerství
Anglický termín
Office for Partnerships
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
zařazeno pod Úsekem pro mezinárodní spolupráci UP 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení pro studium
Anglický termín
Office for Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
na Rektorátě UP | Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení řízení lidských zdrojů
Anglický termín
Personnel Management Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení rozpočtu a daní
Anglický termín
Budget and Taxes Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení rozvoje a výstavby
Anglický termín
Building and Development Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení strategie a kvality
Anglický termín
Strategy and Quality Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení studentských záležitostí
Anglický termín
Student Affairs Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení univerzitních akcí
Anglický termín
University Events Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení vědy
Anglický termín
Research Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení vědy a výzkumu
Anglický termín
Science and Research Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Oddělení veřejných zakázek
Anglický termín
Public Tender Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
oddělení výpůjčních služeb a ochrany knihovního fondu
Anglický termín
Lending Services and Protection of the Library Collection Section
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
pod Knihovnou UP 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
odvolací řízení
Anglický termín
appelative proceedings
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Olomoucké barokní slavnosti
Anglický termín
Olomouc Baroque Festival
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Olomoucké právnické dny
Anglický termín
Olomouc Days of Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Olomoucký Majáles Univerzity Palackého
Anglický termín
Palacký University Olomouc Student May Festival (Majáles)
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Onkologická klinika
Anglický termín
Department of Oncology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
opatření děkana
Anglický termín
Dean's measure
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Anglický termín
Operational Programme Entrepreneurship and Innovation for Competitiveness
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
OP PIK 
Anglická zkratka
OP EIC ? 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Operační program Věda, výzkum a vzdělávání
Anglický termín
Operational Programme of Science, Research and Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Anglický termín
Operational Programme Research, Development and Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
OP VVV 
Anglická zkratka
OP RDE 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
oponent
Anglický termín
reviewer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
oponentský posudek
Anglický termín
examiner's report
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
opory hodnocení
Anglický termín
basis of evaluation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
oprávnění konat habilitační řízení
Anglický termín
authorization to carry out procedures for the granting of associate professorship
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
oprávnění konat habilitační řízení
Anglický termín
entitlement to carry out procedures for the appointment of associate professors
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
oprávnění uskutečňovat studijní program
Anglický termín
authorisation to implement a programme of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
opravný termín
Anglický termín
resit date
Povolené varianty
the date of resitting 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
opravný termín zkoušky
Anglický termín
re-sit examination date
Povolené varianty
re-sit date of examination 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
orgán akademické samosprávy
Anglický termín
self-governing academic body
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Organizační řád UP
Anglický termín
Organizational Manual of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
organizační zabezpečení výuky
Anglický termín
organisation of courses and sessions
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
orgány univerzity
Anglický termín
university bodies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Ortopedická klinika
Anglický termín
Department of Orthopedics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
osoba samostatně výdělečně činná
Anglický termín
self-employed person
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
osvědčení
Anglický termín
certificate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
osvědčení o absolvovaném studiu
Anglický termín
certificate of completion of the study programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
osvědčení o absolvovaném studiu
Anglický termín
certificate of the completed programme of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Otolaryngologická klinika
Anglický termín
Department of Otorhinolaryngology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
ověřená kopie diplomu
Anglický termín
authenticated copy of the diploma
Povolené varianty
certified copy of the diploma 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
ověřená kopie diplomu
Anglický termín
authenticated copy of the diploma
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
ověřený podpis
Anglický termín
authenticated signature
Povolené varianty
verified signature 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
ověřování splnění podmínek přijímacího řízení
Anglický termín
verification of fulfilment of admissions requirements
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
ověřování výsledků studia
Anglický termín
verifying the study results
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
oznámení o zahájení řízení
Anglický termín
notice of commencement of proceedings
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
PAF - Přehlídka animovaných filmů
Anglický termín
PAF - Festival of Film Animation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Pamětní medaile UP
Anglický termín
UP Commemorative Medal
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Park Centra vzdělání a vědy Univerzity Palackého v Olomouci (Holice)
Anglický termín
UP EcoPark
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Park Centra vzdělávání a vědy UP
Anglický termín
UP Education and Science Centre Park
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Parkán
Anglický termín
Town Bailey
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Pedagogická fakulta
Anglický termín
Faculty of Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Pedagogical Faculty
Česká zkratka
PdF 
Anglická zkratka
FE 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Pedagogická komise
Anglický termín
Pedagogical Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle hodnotící zprávy EUA 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
pedagogická praxe studenta
Anglický termín
educational practice
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
pedagogická praxe učitele
Anglický termín
standing as a teacher
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
pedagogická způsobilost
Anglický termín
educational competence
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
personalista se zaměřením na cizineckou agendu
Anglický termín
HR Specialist in the Foreigners’ Affairs
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Personálně mzdové oddělení
Anglický termín
Human Resources and Payroll Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Personální oddělení
Anglický termín
Human Resources Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Department of Human Resources | Personal Department
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
(na fakultách) 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
personální referent
Anglický termín
Personnel Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
personální zajištění
Anglický termín
staffing
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Pevnost poznání
Anglický termín
Fort Science
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Fortress of Knowledge
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
písemný test
Anglický termín
written test
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
podat odvolání proti rozhodnutí
Anglický termín
file an appeal against a decision
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
podat přihlášku
Anglický termín
file an application
Povolené varianty
submit an application 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
podat přihlášku
Anglický termín
submit an application
Povolené varianty
file an application 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Podatelna
Anglický termín
Filing Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
podklad pro stanovení výše dotace
Anglický termín
basis for determining the amount of subsidy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
podmíněné vyloučení ze studia
Anglický termín
conditional expulsion from the study programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
podmínky přijímacího řízení
Anglický termín
requirements for admissions procedure
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
podmínky pro přijetí ke studiu
Anglický termín
requirements for admission to study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
podmínky pro přiznání stipendia
Anglický termín
criteria for awarding a scholarship
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Podnikavá hlava
Anglický termín
Enterprising Mind
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
soutěž 
Kategorie
event 
Podnikni to!
Anglický termín
Enter!Prise
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Pohár rektora UP
Anglický termín
UP Rector's Cup
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Pohyb a zdraví
Anglický termín
Movement and Health
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
konference 
Kategorie
event 
Pokladna
Anglický termín
Cash Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
pokladní
Anglický termín
Cashier
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
popis pracovní činnosti
Anglický termín
job description
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
poplatek spojený se studiem
Anglický termín
fee for study
Povolené varianty
tuition fee 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
poplatek za studium
Anglický termín
tuition fee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Poplatky spojené se studiem na UP
Anglický termín
Study-related Fees at UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením
Anglický termín
admissions fees
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Porodnicko-gynekologická klinika
Anglický termín
Department of Obstetrics and Gynecology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
posluchárna
Anglický termín
lecture hall
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
posoudit kvalifikaci
Anglický termín
assess someone's qualifications
Povolené varianty
assess someone's competence 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
posoudit pedagogickou schopnost
Anglický termín
assess someone's pedagogical skills
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
postupová zkouška
Anglický termín
advancement examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
posudek disertační práce
Anglický termín
report on a dissertation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Potvrzení o pracovním poměru
Anglický termín
Confirmation of Employment Status
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
potvrzení o složených zkouškách
Anglický termín
certification of exams passed
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
potvrzení o složených zkouškách a jejich klasifikaci
Anglický termín
certification of exams passed and grades achieved
Povolené varianty
transcript of exams passed and grades achieved 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí
Anglický termín
advice of the right to apply for the review of the decision
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Anglický termín
data protection officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
pověřený proděkan
Anglický termín
designated Vice-Dean
Povolené varianty
Vice-Dean in charge 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
pověřený prorektor
Anglický termín
designated Vice-Rector
Povolené varianty
Vice-Rector in charge 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
pověřený zástupce
Anglický termín
authorised representative
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
pověřit výkonem funkce
Anglický termín
designate someone to hold the office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
povinně-volitelný předmět
Anglický termín
elective course
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
povinný předmět
Anglický termín
obligatory subject
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
požadavky zápočtu
Anglický termín
requirements for course-credit
Povolené varianty
course-credit requirements 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
pracoviště
Anglický termín
workplace
Povolené varianty
establishment, unit, place of work 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
pracovna
Anglický termín
Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
kancelář 
Kategorie
budova/místnost 
pracovněprávní vztah
Anglický termín
employment relationship
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
pracovní poměr
Anglický termín
employment
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
pracovní smlouva
Anglický termín
contract of employment
Povolené varianty
employment contract 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
pracovní úvazek
Anglický termín
workload
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP
Anglický termín
Rules for the System of Evaluating Teaching, Publishing, Creative and Related Activities at UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP
Anglický termín
Rules for the Use of Computer Networks and the Operation of Software of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
právní asistent
Anglický termín
Legal Assistant
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Právní oddělení
Anglický termín
Legal Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Právnická fakulta
Anglický termín
Faculty of Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
PF 
Anglická zkratka
FL 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
právnická osoba
Anglický termín
legal entity
Povolené varianty
juridical person 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
právník s rozšířenou oblastí o compliance
Anglický termín
Compliance Lawyer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
praxe
Anglický termín
Hands-on training
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
forma výuky probíhající zpravidla mimo vysokou školu a bez účasti vyučujícího, spočívající v začlenění studenta do běžných pracovních úkolů v podmínkách a prostředí dané profese; podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
předat diplom
Anglický termín
hand the diploma
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
předepsaný formulář
Anglický termín
prescribed form
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
přednáška
Anglický termín
lecture
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
talk
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
přednáškový cyklus
Anglický termín
series of lectures
Povolené varianty
lecture series 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
přednáškový sál
Anglický termín
Lecture Hall
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
přednosta kliniky
Anglický termín
head of a clinic
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
předseda volební komise
Anglický termín
Chairperson of the Election Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Předseda/předsedkyně akademického senátu
Anglický termín
Chairperson of the Academic Senate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle Statutu UP 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
předsednictvo
Anglický termín
board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
přehled publikační činnosti
Anglický termín
list of publications
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
překážky na straně zaměstnavatele
Anglický termín
obstacles on the part of the employer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
přerušení studia
Anglický termín
interruption of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
přerušit studium
Anglický termín
to discontinue study
Povolené varianty
to suspend study 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
převzetí diplomu
Anglický termín
receipt of the diploma
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
prezenční studium
Anglický termín
full-time study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
present
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
přezkoumání opatření
Anglický termín
review of a measure
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Přezkumná komise
Anglický termín
Appeals Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle VŠ zákona 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
přezkumné řízení
Anglický termín
review procedure
Povolené varianty
review proceedings 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
přihlášený uchazeč
Anglický termín
registered applicant
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
přihláška ke studiu
Anglický termín
application for study
Povolené varianty
application for admission to study 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle B1-17/2-HN (angl.) 
Kategorie
studium 
přijetí ke studiu
Anglický termín
admission to study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
přijetí uchazeče
Anglický termín
admission of an applicant
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
přijímací řízení
Anglický termín
admissions procedure
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
přijímací zkouška
Anglický termín
entrance examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
přijímání přihlášek
Anglický termín
acceptance of applications
Povolené varianty
accepting applications 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
přijmout ke studiu
Anglický termín
admit to study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
přijmout usnesení
Anglický termín
pass a resolution
Povolené varianty
adopt a resolution 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
příloha 1 tohoto předpisu
Anglický termín
appendix 1 to the regulation herein
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
příloha přihlášky
Anglický termín
supplement to an application
Povolené varianty
appendix to an application 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
připustit ke zkoušce
Anglický termín
admit s.o. to an exam
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Přírodovědecká fakulta
Anglický termín
Faculty of Science
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
PřF 
Anglická zkratka
FS 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
přiznat akademický titul
Anglický termín
award an academic degree
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
přiznat stipendium
Anglický termín
award a scholarship
Povolené varianty
award a bursary 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
přiznat stipendium zpětně
Anglický termín
award a scholarship retrospectively
Povolené varianty
award a bursary retrospectively 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
proděkan
Anglický termín
Vice-Dean
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Vice-dean
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance
Anglický termín
Vice-Dean for Doctoral Studies, Qualification Proceedings, and Finance
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Proděkan pro kvalitu a vnitřní vztahy
Anglický termín
Vice-Dean for Quality Management and Internal Affairs
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Proděkan pro mimouniverzitní spolupráci
Anglický termín
Vice-Dean for Extramural Cooperation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Proděkan pro organizaci
Anglický termín
Vice-Dean for Organization
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
Anglický termín
Vice-Dean for Development and External Relations
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Proděkan pro studium
Anglický termín
Vice-Dean for Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Proděkan pro vědu a výzkum
Anglický termín
Vice-Dean for Science and Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Proděkan pro zahraničí
Anglický termín
Vice-Dean for International Relations
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
produkční v audiovizi
Anglický termín
Audio-visual Producer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
profesor
Anglický termín
Professor
Povolené varianty
Full Professor 
Zakázané varianty
Česká zkratka
prof. 
Anglická zkratka
Prof 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
program celoživotního vzdělávání
Anglický termín
lifelong learning programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
program vedoucí k získání VŠ diplomu
Anglický termín
degree programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle VŠ zákona (angl.) 
Kategorie
studium 
programátor webových stránek
Anglický termín
Web Programmer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Projektový servis
Anglický termín
Project Service
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
PS UP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
promovaný
Anglický termín
graduate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
prorektor
Anglický termín
Vice-Rector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Vice-rector
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty
Anglický termín
Vice-Rector for Postgraduate Education and Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Prorektor pro informační technologie, hodnocení výzkumu a udržitelnost
Anglický termín
Vice-Rector for IT, Research Evaluation and Sustainability
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Prorektor pro internacionalizaci
Anglický termín
Vice-Rector for International Relations
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Prorektor pro strategii a vnější vztahy
Anglický termín
Vice-Rector for Strategy and Regional Affairs
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Prorektor pro studium
Anglický termín
Vice-Rector for Education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Prorektor pro vědu a výzkum
Anglický termín
Vice-Rector for Science and Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti
Anglický termín
Vice-Rector for Communications and Student Affairs
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Prorektorka pro legislativu a organizaci
Anglický termín
Vice-Rector for Legislation and Organization
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
prospěchové stipendium
Anglický termín
merit scholarship
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
prospěchový (vážený) průměr
Anglický termín
(weighted) average of marks achieved
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Provozně technický úsek
Anglický termín
Operational and Technical Section
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Provozně-technický úsek SKM UP
Anglický termín
Operational and Technical Division of UP ADF
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
provozní manažer
Anglický termín
Operations Manager
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
průběh studia
Anglický termín
course of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
průběžná kontrola
Anglický termín
continuous assessment
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
průběžné hodnocení
Anglický termín
continuous assessment
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
průběžné výsledky
Anglický termín
continuous assessment
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
průkaz studenta
Anglický termín
student identity card
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
průkaz zaměstnance
Anglický termín
employee´s identity card
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
Psychologická poradna
Anglický termín
Psychological Advisory Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
působnost rektora
Anglický termín
powers of the Rector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Řád celoživotního vzdělávání na UP
Anglický termín
Lifelong Education Code for UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
Anglický termín
Code of Procedures to Grant Associate and Full Professorships
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Řád menzy UP
Anglický termín
University Dining Halls Code of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Řád normotvorby na UP
Anglický termín
Policy-making Rules at UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Řád o nakládání s majetkem UP
Anglický termín
UP Property Disposition Policy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Řád přezkumné komise UP
Anglický termín
Rules for the Appeals Committee of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Řád přijímacího řízení
Anglický termín
Admission Procedure Code
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Řád rigorózního řízení UP
Anglický termín
Code of the Rigorosum Procedure of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle B1-13/3-HN (angl.) 
Kategorie
dokument/předpis 
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP
Anglický termín
Academic Staff Recruitment Policy of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Řád vysokoškolské koleje UP
Anglický termín
Student Accommodation Rules of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Rada pro komercializaci
Anglický termín
Commercialisation Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Rada pro vnitřní hodnocení
Anglický termín
Internal Assessment Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle Statutu UP 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Radiologická klinika
Anglický termín
Department of Radiology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
řádné ukončení studia
Anglický termín
successful completion of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
řádné zasedání
Anglický termín
regular session
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
řádný termín zkoušky
Anglický termín
regular examination date
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Radost z pohybu
Anglický termín
Joy of Movement
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
název projektu 
Kategorie
ostatní 
rámcový obsah zkoušky
Anglický termín
general content of the examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
redakce médií
Anglický termín
Media Editorial Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
redaktor informačních materiálů
Anglický termín
Editor of Information Materials
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
redaktor webových stránek
Anglický termín
Website Editor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referát (úsek oddělení)
Anglický termín
section
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Referát bezpečnosti
Anglický termín
Safety Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Referát bezpečnosti a požární ochrany
Anglický termín
Safety and Fire Protection Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Referát celoživotního vzdělávání
Anglický termín
Lifelong Learning Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
referát elektro revizí
Anglický termín
Electrical Inspections
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Referát kontroly, referát BOZP a PO
Anglický termín
OSH Inspection, Management and Fire Safety Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Referát lidských zdrojů
Anglický termín
Human Resources
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
referát personalistiky a mezd
Anglický termín
Personnel and Payroll Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Referát poplatků za studium
Anglický termín
Study Fees Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
referát studijních záležitostí
Anglický termín
Office for Student Affairs
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
referát uznávání zahraničního vzdělání
Anglický termín
Office for Recognition of Foreign Education Credits
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
referent BOZP a PO
Anglický termín
OSH Management and Fire Safety Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent BOZP, požární ochrany a krizového řízení
Anglický termín
Occupational Health and Safety, Fire Protection and Crisis Management Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent komunikace a administrativy
Anglický termín
Communications and Administration Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent oblasti otevřené vědy
Anglický termín
Open Science Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent Oddělení strategie a kvality
Anglický termín
Strategy and Quality Assessment Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent pro poplatky spojené se studiem
Anglický termín
Student Fees Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent pro projekty
Anglický termín
Projects Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent pro zahraniční vztahy
Anglický termín
International Relations Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent registru smluv
Anglický termín
Contracts Registrar
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent sociálních záležitostí
Anglický termín
Social Affairs Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent ubytovacího stipendia
Anglický termín
Accommodation Grant Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent univerzity třetího věku
Anglický termín
University of the Third Age Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent vědy a výzkumu
Anglický termín
Academic and Research Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent veřejných zakázek
Anglický termín
Public Tenders Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
referent vymáhání neuhrazených závazků
Anglický termín
Debt Recovery Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Anglický termín
Regional Centre of Advanced Technologies and Materials
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Regional Centre for Advanced Technologies and Materials
Česká zkratka
RCPTM 
Anglická zkratka
RCPTM 
Poznámka
používají českou zkratku 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
rektor
Anglický termín
Rector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Chancellor, President
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
rektorát
Anglický termín
Rector's Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Rectorate; Rector's Secretariat; Rector's Department
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
neplést s Rector's Secretariat = sekretariát rektora 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
rektorské volno
Anglický termín
a day off granted by the rector
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
rekvalifikační studium
Anglický termín
requalifying study
Povolené varianty
study for requalification 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Reprezentační ples UP
Anglický termín
Palacký University Ball
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
řešení grantového projektu
Anglický termín
implementation of the grant project
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
řešitelský tým
Anglický termín
team of researchers
Povolené varianty
research team 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
revizní technik
Anglický termín
Inspecting Technician
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
rigorózní práce
Anglický termín
rigorosum thesis
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
řízení ke jmenování profesorem
Anglický termín
Procedure to Nominate a Professor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
rodné číslo (na přihlášce)
Anglický termín
personal identification number
Povolené varianty
birth number 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
rozdílová zkouška
Anglický termín
bridging examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
rozhodnutí o nepřijetí ke studiu
Anglický termín
decision on non-admission to study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
rozhodnutí o přijetí ke studiu
Anglický termín
decision on admission to study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
rozšiřující studium
Anglický termín
extension study (programme)
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
samosprávná veřejná instituce
Anglický termín
self-governing public institution
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
samosprávný akademický orgán
Anglický termín
self-governing academic body
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
samostatný referát
Anglický termín
autonomous section
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
šatna
Anglický termín
Cloakroom
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
sdružené studium
Anglický termín
double curriculum study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
dva studijní plány, náležející do dvou odlišných studijních programů v rámci jednoho studia 
Kategorie
studium 
sebehodnoticí zpráva
Anglický termín
self-evaluation report
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
secondary school leaving examination
Anglický termín
Vice-Chairperson of the Election Committee
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
sekretář
Anglický termín
secretary
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Sekretariát děkana
Anglický termín
Dean's Secretariat
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Dean's Office
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA; neplést s Dean's Office = děkanát 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Sekretariát kvestora
Anglický termín
Bursary
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Sekretariát rektora
Anglický termín
Rector's Secretariat
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Rector's Office
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
neplést s Rector's Office = rektorát 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
sekretářka
Anglický termín
Secretary
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
seminář
Anglický termín
seminar
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
seminární místnost
Anglický termín
Seminar Room
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Setkání absolventů UP
Anglický termín
UP Alumni Reunion
Povolené varianty
UP Alumni Meeting | UP Homecoming 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
sídlo univerzity
Anglický termín
registered office of the University
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
sjednat pracovní smlouvu
Anglický termín
enter a contract of employment
Povolené varianty
make a contract of employment; conclude an employment contract 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
sjednat pracovní smlouvu
Anglický termín
enter into an empolyment contract
Povolené varianty
make an employment contract; conclude an employment contract 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
sklad
Anglický termín
Storeroom
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Školicí středisko CVT UP
Anglický termín
UP Computer Training Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
školitel
Anglický termín
supervisor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Skriptárna
Anglický termín
Textbook Shop
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
skutečná doba studia
Anglický termín
actual duration of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Slavnostní předání čestných uznání za odborné knihy a cen rektora pro studující UP
Anglický termín
Awards ceremony for authors of professional books and Rector’s Awards for UP students
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
slavnostní převzetí diplomu
Anglický termín
ceremonial conferment of the diploma
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
slavnostní slib
Anglický termín
solemn oath
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
slavnostní složení akademického slibu
Anglický termín
ceremony of taking an academic oath
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
složit imatrikulační slib
Anglický termín
take a matriculation oath
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
složit slavnostní akademický slib
Anglický termín
to take a solemn academic oath
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Slyšet jinak
Anglický termín
Different Hearing
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
vzdělávací kurzy 
Kategorie
event 
směrnice rektora
Anglický termín
Rector's directive
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
smlouva na dobu neurčitou
Anglický termín
open-ended contract
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
sociální fond
Anglický termín
Social Fund
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
souborná zkouška
Anglický termín
comprehensive examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
součást univerzity
Anglický termín
constituent part of the university
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Souhlas zaměstnance se shromažďováním citlivých údajů
Anglický termín
Employee's Consent to Gathering Sensitive Data
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
specialista komunikace AFO
Anglický termín
AFO Communications Specialist
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
specializační studium
Anglický termín
specialized course of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
specifický vysokoškolský výzkum
Anglický termín
Specific University Research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
Spisová služba
Anglický termín
Records Management Office
Povolené varianty
records management system (pokud se nejedná o org. jednotku) 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Spisový a skartační řád UP
Anglický termín
Rules for the Filing and Shredding of Documents at UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR
Anglický termín
Joint Laboratory of Optics of Palacký University Olomouc and the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PřF 
spoluřešitel
Anglický termín
co-researcher
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
Sportovní den
Anglický termín
Sports Day
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Sportovní hala
Anglický termín
Sports Hall
Povolené varianty
Field House 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Sportovní klub UP
Anglický termín
UP Sports Club
Povolené varianty
SKUP Olomouc, z.s. 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
není součástí UP 
Kategorie
ostatní 
Správa a údržba budov
Anglický termín
Building Maintenance Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Správa budov
Anglický termín
Maintenance Services
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Správa kolejí a menz
Anglický termín
Accommodation and Dining Facilities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
SKM UP 
Anglická zkratka
ADF 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Správní rada
Anglický termín
Board of Trustees
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle Statutu UP 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Správní rada Nadačního fondu UP
Anglický termín
UP Endowment Fund Board of Directors
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Podle fond.upol.cz/en 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
správní řízení
Anglický termín
administrative procedure
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
stanovit prospěchový průměr
Anglický termín
determine the average grade achieved
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
státní doktorská zkouška
Anglický termín
State Doctoral Examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Státní rigorózní zkouška
Anglický termín
State Comprehensive (Rigorosum) Examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle B3-11/3-SR (angl.) 
Kategorie
studium 
Státní závěrečná zkouška
Anglický termín
State Final Examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Statut UP
Anglický termín
UP Constitution
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
stáž
Anglický termín
internship
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Stipendijní řád
Anglický termín
Scholarship and Bursary Code
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
stipendium
Anglický termín
scholarship
Povolené varianty
bursary 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti UP
Anglický termín
Strategic Plan for UP Teaching, Publishing and Creative Activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
stravovací služby
Anglický termín
catering services
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Stříbrná medaile Za zásluhy a rozvoj UP
Anglický termín
Silver Medal for Merit in the Development of Palacký University
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Studentská kurie Akademického senátu UP
Anglický termín
Student Chamber of the UP Academic Senate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
Studentská právní poradna
Anglický termín
Student Legal Aid Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PF 
studentská vědecká činnost
Anglický termín
research activities of students
Povolené varianty
student research activities 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
Studentský klub UP
Anglický termín
UP Student Club
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
studentský zástupce
Anglický termín
Student Representative
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
na LF UP 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Studijní a zkušební řád
Anglický termín
Study and Examination Code
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
SZŘ 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
studijní obor
Anglický termín
field of study
Povolené varianty
subject-area; academic discipline 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
studijní oddělení
Anglický termín
Student Affairs Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Registrar's Office | Study Department
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
studijní plán
Anglický termín
curriculum
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
studijní plán maior
Anglický termín
major curriculum
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
studijní plán minor
Anglický termín
minor curriculum
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
studijní požadavky
Anglický termín
study requirements
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
studijní program
Anglický termín
Study Programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
studijní referent
Anglický termín
Student Affairs Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
study obligation
Anglický termín
studijní povinnost
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
symetrické sdružené studium
Anglický termín
symmetrical double curriculum study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
systémový analytik
Anglický termín
Systems Analyst
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
tajemník fakulty
Anglický termín
Secretary of the Faculty
Povolené varianty
Faculty Bursar 
Zakázané varianty
Faculty Registrar
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
obě verze v angl. verze VŠ zákona (http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/the-higher-education-act?lang=2) 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
tajemník katedry
Anglický termín
Department Coordinator
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Technický odbor
Anglický termín
Technical Operations Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
technik AV
Anglický termín
Audio-visual Technician
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Technik realizace staveb
Anglický termín
Construction Technician
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Těloolomouc
Anglický termín
Těloolomouc – Meeting of Czech Physical Education Professionals
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
tiskový mluvčí
Anglický termín
Press Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Traumatologická klinika
Anglický termín
Department of Traumatology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
tvůrčí činnost
Anglický termín
creative activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
tvůrčí volno
Anglický termín
sabbatical
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Týden vědy a techniky
Anglický termín
Science and Technology Week
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
ubytovací řád
Anglický termín
accommodation rules
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
ubytovací stipendium
Anglický termín
Accommodation Grant
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
účast na výuce
Anglický termín
participation in classes
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
účastník programu celoživotního vzdělávání
Anglický termín
participant of a Lifelong Learning Programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
účelové zařízení
Anglický termín
special-purpose facility
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
účetní
Anglický termín
Accountant
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
udělat zkoušku napoprvé
Anglický termín
pass an examination at the first sitting
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
udělit akreditaci pro obor
Anglický termín
grant accreditation for the field of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
údržbář budov
Anglický termín
Building Maintenance Technician
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Udržitelný Palacký
Anglický termín
Sustainable Palacký
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
název studentského spolku 
Kategorie
ostatní 
ukončení studia
Anglický termín
termination of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
umělecká činnost
Anglický termín
artistic activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Umělecké centrum
Anglický termín
Arts Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Art Centre
Česká zkratka
UC UP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Univerzita Palackého v Olomouci
Anglický termín
Palacký University Olomouc
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Palacký University, Olomouc | Palacký University in Olomouc Palacky...
Česká zkratka
UP 
Anglická zkratka
UP 
Poznámka
oficiální název uvedený ve Statutu UP z roku 2017 (na konci), angl. zkratka PU zakázána. Ve starém Statutu UP z roku 2013 je uveden název s čárkou. 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Univerzita třetího věku
Anglický termín
University of the Third Age
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
U3V 
Anglická zkratka
U3A 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
univerzitní zařízení
Anglický termín
university facility
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
úplné znění předpisu
Anglický termín
consolidated regulation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
upřesnění dlouhodobého záměru
Anglický termín
specification of a long-term plan
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
upustit od přijímací zkoušky
Anglický termín
waive the entrance examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Úřední deska
Anglický termín
Official Notice Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
úřední osoba
Anglický termín
a person in authority
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Urologická klinika
Anglický termín
Department of Urology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Úsek kancléře
Anglický termín
Head of the Rector's Office Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: hodnotící zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek kvestora
Anglický termín
Bursar's Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek mezinárodních vztahů
Anglický termín
International Relations Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek pro komunikaci a studentské záležitosti
Anglický termín
Division for Communications and Student Affairs
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek pro legislativu a organizaci
Anglický termín
Vice-Rector for Legislation and Organization
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek pro mezinárodní spolupráci
Anglický termín
Division for International Cooperation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek pro mezinárodní spolupráci
Anglický termín
Division for International Cooperation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek pro organizaci a rozvoj
Anglický termín
Division for Organization and Development
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek pro strategické plánování a kvalitu
Anglický termín
Strategic Planning and Quality Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek pro strategii a vnější vztahy
Anglický termín
Division for Strategy and Regional Affairs
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek pro studium
Anglický termín
Studies Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek pro vědu a výzkum
Anglický termín
Science and Research Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Zdroj: zpráva EUA 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Úsek rektora
Anglický termín
Rector’s Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
úsek studia
Anglický termín
unit of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
úseky prorektorů
Anglický termín
Divisions of the Vice-Rectors
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
uskutečňovat studijní programy
Anglický termín
implement study programmes
Povolené varianty
implement programmes of study 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
usnesení o vyhlášení voleb
Anglický termín
resolution to announce elections
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
usnesesní
Anglický termín
resolution
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
ústav
Anglický termín
institute
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Ústav biologie
Anglický termín
Department of Biology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav cizích jazyků
Anglický termín
Institute of Foreign Languages
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR
Anglický termín
Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Ústav farmakologie
Anglický termín
Department of Pharmacology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav fyziologie
Anglický termín
Department of Physiology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav fyzioterapie
Anglický termín
Department of Physiotherapy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Ústav histologie a embryologie
Anglický termín
Department of Histology and Embryology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav imunologie
Anglický termín
Department of Immunology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav klinické a molekulární patologie
Anglický termín
Department of Clinical and Molecular Pathology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav klinické rehabilitace
Anglický termín
Department of Clinical Rehabilitation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Ústav lékařské biofyziky
Anglický termín
Department of Medical Biophysics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav lékařské chemie a biochemie
Anglický termín
Department of Medical Chemistry and Biochemistry
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav lékařské genetiky
Anglický termín
Department of Medical Genetics
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav mikrobiologie
Anglický termín
Department of Microbiology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav molekulární a translační medicíny
Anglický termín
Institute of Molecular and Translational Medicine
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
ÚMTM UP 
Anglická zkratka
UP IMTM 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav normální anatomie
Anglický termín
Department of Anatomy
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav ošetřovatelství
Anglický termín
Department of Nursing
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Ústav patologické fyziologie
Anglický termín
Department of Pathological Physiology
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav pedagogiky a sociálních studií
Anglický termín
Institute of Education and Social Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Ústav porodní asistence
Anglický termín
Department of Midwifery
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Ústav preklinických oborů
Anglický termín
Institute of Pre-Clinical Disciplines
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Ústav radiologických metod
Anglický termín
Department of Radiological Methods
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Ústav soudního lékařství a medicínského práva
Anglický termín
Department of Forensic Medicine and Medical Law
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav speciálněpedagogických studií
Anglický termín
Institute of Special Education Studies
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka PdF 
Ústav společenských a humanitních věd
Anglický termín
Department of Humanities and Social Sciences
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Ústav veřejného zdravotnictví
Anglický termín
Department of Public Health
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka LF 
Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví
Anglický termín
Department of Health Management and Public Health Protection
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče
Anglický termín
Department of Emergency Medicine and Intensive Care
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FZV 
Ústřední knihovna
Anglický termín
Central Library
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
Útvar ředitele
Anglický termín
Director's Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
uznat zkoušku
Anglický termín
recognize an examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
uznávání vzdělání získaného v zahraničí
Anglický termín
recognition of foreign education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
validační známka
Anglický termín
validation stamp
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
vědecká činnost
Anglický termín
scholarly activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
vědecká hodnost
Anglický termín
scientific degree
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
Vědecká knihovna Olomouc
Anglický termín
Olomouc Research Library
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Vědecká rada
Anglický termín
Scholarly Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
VR 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle Statutu UP 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
vědecké bádání
Anglický termín
scholarly research
Povolené varianty
scientific research 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
vědecké bádání
Anglický termín
scholarly research
Povolené varianty
scientific research 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
vědecko-výzkumná činnost
Anglický termín
scholarly and research activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
Vědeckotechnický park
Anglický termín
Science and Technology Park
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
VTP UP 
Anglická zkratka
UP STP 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
vědecký atašé
Anglický termín
Academic Attaché
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
vědecký ombudsperson
Anglický termín
Academics Ombudsperson
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
vědecký ombudsperson
Anglický termín
Academics Ombudsperson
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
vědecký pracovník
Anglický termín
Researcher
Povolené varianty
scholar, scientist 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
vědecký pracovník
Anglický termín
technical staff
Povolené varianty
member of technical staff 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
personalistika 
vědecký výzkum
Anglický termín
scholarly research
Povolené varianty
scientific research 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
vědní oblast
Anglický termín
research area
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
vědní obor
Anglický termín
branch of science
Povolené varianty
academic field; subject area of science 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
Vedoucí bezpečnostního oddělení
Anglický termín
Head of the Safety Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
vedoucí diplomové práce
Anglický termín
thesis advisor
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Vedoucí ekonomického odboru
Anglický termín
Head of the Economic Division
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
vedoucí katedry
Anglický termín
head of the department
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů
Anglický termín
Head of Human Resources
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
vedoucí oddělení/střediska
Anglický termín
head of an office/centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
vedoucí projektový pracovník
Anglický termín
Senior Project Officer
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
vedoucí studijního oddělení
Anglický termín
Head of the Student Affairs Office
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
vedoucí vědeckého týmu
Anglický termín
research team leader
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
vedoucí zaměstnanci
Anglický termín
managerial staff
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
Veletrh nápadů učitelů fyziky
Anglický termín
Physics Teachers' Inventions Fair
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
velká zasedací místnost Rektorátu UP
Anglický termín
UP Rector's Office Ceremonial Hall
Povolené varianty
Palacký University Ceremonial Hall 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
slavnostní sál Rektorátu UP 
Kategorie
budova/místnost 
veřejná zakázka
Anglický termín
public procurement
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Větrání
Anglický termín
Fresh Air
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
Vnitřní mzdový předpis UP
Anglický termín
Pay Policy of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
vnitřní norma
Anglický termín
internal standard
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
vnitřní předpis
Anglický termín
internal regulation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Volební řád Akademického senátu UP
Anglický termín
Rules of Election of the Academic Senate of UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
volitelný předmět
Anglický termín
optional course
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
výběrové řízení
Anglický termín
competitive hiring procedure
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
pro jmenování nebo obsazení míst akademických pracovníků 
Kategorie
personalistika 
výcvikové středisko
Anglický termín
training centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
Výcvikové středisko Pastviny
Anglický termín
Pastviny Training Centre
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FTK 
vydat diplom
Anglický termín
award a diploma
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
vydavatelská činnost
Anglický termín
editing and publishing activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
Vydavatelství FF UP
Anglický termín
UP Faculty of Arts Press
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka FF 
Vydavatelství Univerzity Palackého
Anglický termín
Palacký University Press
Povolené varianty
University Press 
Zakázané varianty
Česká zkratka
VUP 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
výdejna jídla
Anglický termín
Food Takeout Counter
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
vyhovět odvolání
Anglický termín
grant the appeal
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Vyhrň rukáv!
Anglický termín
Roll Up Your Sleeves!
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
Souboj fakult v dárcovství krve - Faculty contest in blood donation 
Kategorie
event 
výkaz studia
Anglický termín
transcript of records
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
vyloučení ze studia
Anglický termín
expulsion from the study programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
vypsat termín zkoušky
Anglický termín
announce a date of an exam
Povolené varianty
publish a date of an exam 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
vypsat zvláštní termín zkoušky
Anglický termín
publish a special examination date
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Výroční zpráva o činnosti UP
Anglický termín
Annual Report on UP Activities
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Výroční zpráva o hospodaření UP
Anglický termín
Annual Report on UP Finances
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
vysoká škola
Anglický termín
higher education institution
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
vysoká škola neuniverzitního typu
Anglický termín
higher education institution of a non-university type
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
vysokoškolské vzdělání
Anglický termín
higher education
Povolené varianty
tertiary education 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
vysokoškolský ústav
Anglický termín
higher education institute
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
vyšší odborné vzdělání
Anglický termín
higher professional education
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
vysvědčení o státní rigorózní zkoušce
Anglický termín
Certificate of the State Rigorosum Examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
vysvědčení o státní zkoušce
Anglický termín
certificate of the state examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
výzkum a vývoj
Anglický termín
research and development
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Anglický termín
Crop Research Institute
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
zařízení/org. jednotka centrální 
výzkumný záměr
Anglický termín
research objective
Povolené varianty
research outline 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
žádost o akreditaci programu
Anglický termín
application for accreditation of a programme
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
žádost o přezkoumání rozhodnutí
Anglický termín
application for the review of a decision
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
zajištění odborné pomoci
Anglický termín
providing specialist assistance
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
zajištění studijních programů
Anglický termín
arranging for study programmes
Povolené varianty
ensuring study programmes 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
zajišťování kvality
Anglický termín
quality assurance process
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
základní výzkum
Anglický termín
fundamental research
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
věda a výzkum 
Zákon o vysokých školách
Anglický termín
Higher Education Act
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Zaparkuj - oživujeme veřejný prostor
Anglický termín
Park It! Embrace the Public Space!
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
zápis (z jednání, zasedání, schůze)
Anglický termín
minutes (of the meeting)
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
akademický orgán, komise ap. 
zápis předmětů (do rozvrhu)
Anglický termín
registering for subjects (in the schedule)
Povolené varianty
signing up for subjects (in the schedule) 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
zápis v náhradním termínu
Anglický termín
enrolment in the alternative term
Povolené varianty
alternative registration 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
týkající se zápisu ke studiu 
Kategorie
studium 
zápisový list
Anglický termín
Enrolment Form
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
zápočet
Anglický termín
course credit
Povolené varianty
course-credit 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
zapsaný předmět
Anglický termín
course registered
Povolené varianty
subject registered 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
zapsat se
Anglický termín
enrol (in)
Povolené varianty
register (for); sign up (for) 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
zařízení
Anglický termín
facility
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
pl. facilities 
Kategorie
budova/místnost 
zasedací místnost
Anglický termín
Committee Room
Povolené varianty
Meeting Room; Conference Room 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
zasedání akademického senátu
Anglický termín
session of the Academic Senate
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
zasedání komise
Anglický termín
meeting of a commission
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
zasedání Vědecké rady UP
Anglický termín
session of the UP Scholarly Board
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
event 
zástupce vedoucího a tiskového mluvčího
Anglický termín
Deputy Head and Spokesperson
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
pracovní pozice/funkce 
závěrečná práce
Anglický termín
diploma thesis
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
práce bakalářská, diplomová (magisterská) a disertační (doktorská); podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
Zbrojnice
Anglický termín
Armoury
Povolené varianty
Zbrojnice; UP Library complex 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
budova/místnost 
zdravotní způsobilost ke studiu
Anglický termín
physical fitness to study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
žezlo
Anglický termín
mace
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
zimní semestr
Anglický termín
winter semester
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
fall semester
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
podle SZŘ (angl.) 
Kategorie
studium 
získat akademický titul
Anglický termín
be awarded an academic degree
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
získat vysokoškolské vzdělání
Anglický termín
obtain higher education degree
Povolené varianty
gain higher education degree 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
získat zápočet
Anglický termín
obtain a course credit
Povolené varianty
obtain a course-credit 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
zkouška
Anglický termín
examination
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
zkouškové období
Anglický termín
examination period
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
zkušební komise
Anglický termín
board of examiners
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
studium 
Zlatá medaile Za zásluhy o rozvoj UP
Anglický termín
Gold Medal for Merit in the Development of Palacký University
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 
zpráva o hodnocení studijního programu
Anglický termín
evaluation report on the programme of study
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Zpráva o vnitřním hodnocení
Anglický termín
Internal Evaluation Report
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP
Anglický termín
Report on the UP Internal Evaluation of Teaching, Publishing, Creative and Related Activities at UP
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
zrušení vnitřního předpisu
Anglický termín
repeal of an internal regulation
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
dokument/předpis 
zrušit součást univerzity
Anglický termín
dissolve a constituent part of the university
Povolené varianty
 
Zakázané varianty
Česká zkratka
 
Anglická zkratka
 
Poznámka
 
Kategorie
ostatní 

Poznámky k užívání termínů

  • u organizačních jednotek píšeme v angličtině zkratku UP před název, např. Knihovna UP = UP Library

O glosáři

Česko-anglický glosář vznikl z potřeby sjednotit užívání názvů a pojmů specifických pro Univerzitu Palackého. Má usnadnit práci překladatelům, pracovníkům zahraničních oddělení na UP a dalším zaměstancům a studentům. Je postupně doplňován o termíny z různých oblastí.

Termíny mohou být korigovány.

Kontakt: glosar@upol.cz
Matthew Sweney, Daniel Agnew

Export do souboru:

  • CSV (Comma-separated values)
  • TMX (Translation Memory eXchange)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)