Studijní oddělení

Studijní oddělení na fakultách

Studijní oddělení na fakultách slouží studentům od chvíle, kdy se přihlásí ke studiu, až po promoci a vydání diplomu. Na pracovníky studijních oddělení se můžete obracet se všemi záležitostmi souvisejícími se studiem, s nimiž se v průběhu studia setkáte . Pokud řešení problémů nebude v kompetenci studijního oddělení, jeho pracovníci poradí, kde najdete pomoc. Na některých studijních odděleních je agenda rozdělena mezi více pracovníky.

Studijní oddělení zejména
- přijímají přihlášky ke studiu,
- provádějí zápis studentů do ročníku
- přijímají žádosti o přestup, přerušení či ukončení studia
- přijímají odvolání proti rozhodnutí děkana
- vydávají imatrikulační listy, diplomy, osvědčení o státní zkoušce a potvrzení související se studiem

Studijní oddělení fakult UP:

Rektorát - Oddělení pro studium UP

Oddělení pro studium je rektorátním pracovištěm úseku prorektora pro studium, které zajišťuje administrativně správní činnosti vyplývající se zákona o vysokých školách, ale i další záležitosti spojené se studiem.


Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • agenda poplatků za studium včetně rozhodnutí o prominutí, snížení nebo odložení termínů splatnosti poplatků spojených se studiem ve smyslu § 58 odst. 3 a 4 zákona o vysokých školách,
 • agenda ubytovacího, sociálního či mimořádného stipendia,
 • agenda přijímacího řízení včetně odvolacího řízení o nepřijetí ke studiu ve smyslu § 50 odst. 7 zákona o vysokých školách,
 • agenda odvolacího řízení proti rozhodnutí ve smyslu § 56 odst. 1 písm. b) a e) a odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách,
 • správní agenda ve studijních záležitostech u bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce,
 • další záležitosti studentů a studia v bakalářských a magisterských studijních programech v českém jazyce,
 • agenda ve věci uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na UP (nostrifikace),
 • kontrola vedení matriky studentů ve smyslu § 88 zákona o vysokých školách,
 • dohled nad databázemi pro oblast studia,
 • zpracování a tvorba vnitřních předpisů a norem UP souvisejících se studiem a jejich novelizace, a to včetně právních náležitostí,
 • poradenská a informační činnost v oblasti studia,
 • příprava a vedení Pedagogické komise UP.


Podrobnější informace naleznete pod těmito odkazy:


Adresa:
Oddělení pro studium
REKTORÁT
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 


KONTAKTNÍ ÚDAJE:


Z organizačních a časových důvodů prosíme studenty o sjednání termínu schůzky dopředu prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

Děkujeme za pochopení.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)