Hlasujte pro UP v Cenách Olomouckého kraje za životní prostředí

Foto: INCIEN
Středa 15. květen 2024, 11:14 – Text: Michal Zych

Univerzita Palackého, její oddělení pro udržitelný rozvoj čili Udržitelná univerzita a studentský spolek Udržitelný Palacký jsou nominováni na Cenu veřejnosti Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí, konkrétně v kategorii Cena za významný počin v separaci a recyklaci odpadů. Hlasovat můžete do 27. května na webu (hlas je nutné potvrdit v e-mailu).

Udržitelný rozvoj je jedním z klíčových témat, na která se UP v nejen v rámci své třetí role zaměřuje. Snaží se proto jednat a rozvíjet se tak, aby dovedla uspokojit své potřeby, avšak bez negativních dopadů na budoucnost a příští generace. Cílí proto na 15 oblastí, mezi něž patří jak environmentální („zelená“) udržitelnost, často úzce spojená s ekonomickou (zlepšení třídění odpadu, energetické úspory, zeleň a biodiverzita), tak udržitelnost sociální (rovné příležitosti pro všechny, odpovědné nakupování, péče o komunitu či vzdělávání).

V oblasti nakládání s odpady se v uplynulých letech podařilo hned několik věcí. Kromě pravidelného sledování množství a druhů odpadu proběhla v listopadu 2022 na nádvoří Zbrojnice fyzická analýza směsného komunálního odpadu z košů a popelnic z celé univerzity. Její výsledky posloužily jako podklad pro další rozhodování. Po univerzitě se také rozšiřují nádoby na tříděný odpad, doplněné informativními nálepkami, usnadňujícími správné třídění. Už dubnu 2022 proběhlo školení pro personál v uklízecích službách, jehož cílem bylo zlepšit znalosti o důležitosti třídění odpadu, naučit se, jak správně třídit, a poznat specifika jednotlivých složek.

V srpnu 2023 se UP zapojila do projektu tridimgastro.cz, který se zaměřuje na separaci, svoz a energetické zpracování kuchyňského odpadu. Stala se tak první univerzitou, z níž veškeré zbytky jídel z menz putují do bioplynové stanice společnosti Energy financial group (EFG) Rapotín, kde jsou ekologicky využity k výrobě nízkoemisního tepla, elektřiny a biometanu.

Ve spolupráci Udržitelné univerzity a studentského spolku Udržitelný Palacký probíhá v menzách UP dlouhodobá kampaň proti plýtvání jídlem. Plakáty s motivem Františka Palackého nabádají studenty a zaměstnance k zodpovědnějšímu přístupu k potravinám jak v univerzitních menzách, tak ve vlastních lednicích a spížích.

V neposlední řadě se univerzita snaží vzniku odpadu předcházet – digitalizací zaměstnaneckých i studentských agend, omezením jednorázových obalů a zbytečného tisku, vratnými kelímky a krabičkami na jídlo v menzách, FreshUPech a během akcí nebo online Bazarem UP. Udržitelný Palacký už od roku 2016 provozuje reuse centrum Freeshop a facebookovou stránku Free Food UPOL, na níž každé přebytečné jídlo najde svého strávníka.

Hlasovat můžete do 27. května na webu Olomouckého kraje, Univerzita Palackého je dle abecedy na posledním místě. Hlas je následně nutné potvrdit v e-mailu, jinak neplatí.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)