PhDr. Lucia PASTIERIKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585635323, 739245678

Ústav speciálněpedagogických studií

Pedagogická fakulta

Centrum podpory studentů se specif.potř.

Účelová zařízení

Žižkovo nám. 5

  • odborný asistent (Ústav speciálněpedagogických studií)
  • Ředitelka CPSSP (Centrum podpory studentů se specif.potř.)

autismus, sexualita, mentálne postihnutie, studenti se specifickými potřebami

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2012 – )
  • Člen AS fakulty (16. 5. 2012 – )

Redakční rada

  • Journal of Exceptional People (člen, 2016–)

Státnicová komise

  • Ústav speciálněpedagogických studií (člen, 2011–)
  • Ústav speciálněpedagogických studií (ostatní, 2006–)

Jiné komise a orgány

  • Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (předseda, 2018–)
  • Asociace poskytovatelů služeb studentů se specifickými potřebami na vysokých školách (člen, 2015–)
ČLÁNEK
Horváthová I., Pastieriková L. Inkluzivní vzdělávání na vysokých školách v České republice. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2017.
Regec V., Pastieriková L. E-accessibility for Students with Visual Impairment at Universities in Czech and Slovak Republic. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Pastieriková L. Sexuálna výchova u osôb s poruchou autistického spektra. Sexuálna výchova u osôb s poruchou autistického spektra. 2010.
Pastieriková L. Sexuální výchova u osob s poruchou autistického spektra. In Vitásková K. (Eds.) 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Smolíková M., Pastieriková L. РОЛЬ ВЫБРАННЫХ РАБОТНИКОВ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference (SIE 2020). 2020.
Krahulcová K., Pastieriková L., Smolíková M., Růžička M. The school special education teacher in an inclusive education. In Krahulcová K. (Eds.) ICERI2020 Proceedings. 2020.
Pastieriková L., Urbanovská E., Smrčková K. Employing the people with Asperger Syndrome. In Titrek O., Potměšil M., Regec V. (Eds.) ICLEL 15 Conference Prooceeding Book. 2016.
Regec V., Pastieriková L. Impaired Visual Perception and Selected Aspects of e-Accessibility at Universities and Colleges. In Bekirogullari Z., Minas M., Thambusamy R. (Eds.) The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 2016.
Pastieriková L., Růžička M. Inclusion in Universities in the Czech Republic. INTED2016 Proceedings. 2016.
Růžička M., Malinovská O., Kytnarová L., Šilarová L., Šilarová J., Wossala J., Trefilíková T., Tylšarová V., Švecová V., Pastieriková L., Ludíková L. Inspiration by inclusive environment at Valdosta State University to promote inclusion in tertiary education in the Czech republic. In . (Eds.) INTED2016 Proceedings. 2016.
Hanáková A., Horváthová I., Kučera P., Kunhartová M., Pastieriková L., Regec V., Stejskalová K., Urbanovská E. Attitudes of Gifted Children to People with Disabilities. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2015.
Pastieriková L., Regec V. Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Palackého v Olomouci v kontexte starostlivosti o študentov so špecifickými potrebami v terciárnom vzdelávaní v Českej republike. Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. 2013.
Stejskalová K., Pastieriková L. Quality of life in students with hearing and visual impairment at Palacky University in Olomouc. Zbližanie swiatów (nie-) pelnosprawnych. Uwarunkowania, obszary, dobre praktyki. Tom 1. 2013.
Stejskalová K., Pastieriková L., Kučera M. Centrum podpory studentům se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vysokoškolské studium bez bariér. 2012.
Stejskalová K., Pastieriková L. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladnia teoretyczna i empiryczna. 2012.
Pastieriková L. Die Situation des Beruf - Sonderpädagogen in der Slowakei. Integration im vierten Jahrzehnt. Bilanz und Perspektiven. 2009.
Pastieriková L. HANDLE prístup - jedna z možných ciest pomoci ľuďom s poruchou autistického spektra. Sborník X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. mezinárodní dramaterapeutické konference. 2009.
Pastieriková L. Prehľad platnej legislatívy v oblasti špeciálno-pedagogickej starostlivosti o osoby so špecifickými potrebami v Rakúsku. IX. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a IV. dramaterapeutická konference. 2008.
KNIHA - CELEK
Boučková P., Gavendová J., Havránková P., Zahradníková T., Jurkasová J., Kubíčková M., Mašková R., Mesarč R., Polínek MD., Riedelová J., Strejčková M., Svobodová O., Šiřická J., Taufer J., Valenta M., Vávrová M., Žižková J., Žváčková E. Katalog projektů dobré praxe v hudební, dramatické, výtvarné, tanečně-pohybové a slovesné výchově. In Friedlová M., Pastieriková L., Drlíčková S. (Eds.) 2020.
Růžička M., Pastieriková L., Krahulcová K., Finková D., Jeřábková K., Baslerová P., Kozáková Z., Dömischová I., Smolíková M., Sedláčková D., Zahradníková T., Bohanesová A., Vojtová S., Malínková V., Tichá M., Studená G., Miklová A., Krejčík D., Fialová K. Speciální pedagog a další aktéři školního poradenského pracoviště ve společném vzdělávání. In Růžička M., Listiakova I. (Eds.) 2020.
Růžička M., Smolíková M., Flekačová L., Baslerová P., Jeřábková K., Finková D., Pastieriková L., Bednárová L., Mužná V., Houšková T., Vojtová S., Bohanesová A. Učitel a asistent ve společném vzdělávání. 2019.
Michalík J., Baslerová P., Růžička M., Langer J., Finková D., Chrastina J., Kršková M., Hrubešová I., Maštalíř J., Pastieriková L., Pospíšilová I., Kozáková Z., Houšková T., Bohanesová A., Mužná V., Vojtová S., Hiršová A., Kubecová S., Vítková S., Pavlíčková V. Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání. 2018.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Provázková Stolinská D., Kozáková Z., Rašková M., Miklánková L., Fasnerová M., Petrová J. Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research. 2017.
Šmelová E., Souralová E., Petrová A., Ludíková L., Plevová I., Pastieriková L., Regec V., Vavrdová A., Langer J., Petrová J., Provázková Stolinská D., Suchánková E., Hrbáčková K., Kozáková Z., Miklánková L., Fasnerová M. Společenské aspekty inkluze. 2017.
Langer J., Horváthová I., Hubištová M., Kasáčková J., Kozáková Z., Krahulcová K., Matelová Z., Michalík J., Moučková M., Pastieriková L., Těthalová L., Švecová V., Vlková P. Pedagogičtí pracovníci jako klíčový faktor inkluzivního vzdělávání. 2016.
Kroupová K., Hanáková A., Regec V., Pastieriková L., Krahulcová K., Urbanovská E., Růžička M., Martinková E., Baše L., Vožechová J. Slovník speciálněpedagogické terminologie. 2016.
Finková D., Langer J., Michalík J., Kozáková Z., Hutyrová M., Regec V., Pastieriková L., Joklíková H., Horváthová I., Křížkovská P., Hubištová M., Švecová V., Kasáčková J. Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením. 2014.
Pastieriková L. Poruchy autistického spektra. 2013.
Kozáková Z., Pastieriková L., Krejčířová O. Výchova a vzdělávání osob s mentálním postižením. 2013.
Ludíková L., Finková D., Pastieriková L., Stejskalová K., Fink M., Horváthová I., Joklíková H., Tomalová P. Pohledy na kvalitu života osob se senzorickým postižením. 2012.
Ludíková L., Kozáková Z., Pastieriková L., Kantor J., Langer J., Kučera P., Finková D., Hutyrová M., Smečková G., Vitásková K., Mlčáková R. Poradenství pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. 2012.
Ludíková L., Kozáková Z., Pastieriková L., Langer J., Finková D., Kantor J., Kučera P., Hutyrová M., Smečková G., Vitásková K., Mlčáková R. Základy speciální pedagogiky. 2012.
Hanáková A., Krahulcová K., Martinková E., Pastieriková L., Regec V., Stejskalová K., Urbanovská E., Vožechová J. 1000 pojmů ze speciální pedagogiky. 2012.
Říhová A., Urbanovská E., Pastieriková L. Poruchy autistického spektra (Pomoc pro rodiče dětí s PAS). 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Pastieriková L., Regec V. Komunikace a lidé s mentálním postižením. Komunikace a lidé se specifickými potřebami. 2012.
Holubíková M., Pastieriková L. Poradenstvo pre osoby so specifickými potřebami v krajinách Európskej únie. Harmonizace přístupů k osobám se specifickými potřebami v kontextu členství České republiky v Evropské unii. 2008.
Pastieriková L. Starostlivosť o osoby so špecifickými potrebami z pohľadu edukácie dospelých v Rakúsku. Přístup k osobám se specifickými potřebami v zemích EU z pohledu vzdělávání dospělých. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Pastieriková L., Smolíková M. Kazuistiky ze spektra. 2021.
Pastieriková L., Smolíková M. Studium na vysoké škole? Ano! 2021.
Pastieriková L., Regec V. Studium na UP v Olomouci ve světle inkluze. 2015.
KRAHULCOVÁ K., STEJSKALOVÁ K., REGEC V., Vožechová J., URBANOVSKÁ E., HANÁKOVÁ A., PASTIERIKOVÁ L. Terminologická gramotnost studentů speciální pedagogiky na UP v Olomouci. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Hanáková A., Stejskalová K., Urbanovská E., Horváthová I., Kunhartová M., Kučera P., Pastieriková L., Regec V. Komunikace s osobami se zdravotním postižením - workshop pro Klub nadaných dětí Olomouc I. 2014.
Hanáková A., Stejskalová K., Urbanovská E., Horváthová I., Kunhartová M., Kučera P., Pastieriková L., Regec V. Komunikace s osobami se zdravotním postižením - workshop pro Klub nadaných dětí Olomouc II. 2014.
KRAHULCOVÁ K., STEJSKALOVÁ K., REGEC V., Vožechová J., URBANOVSKÁ E., HANÁKOVÁ A., PASTIERIKOVÁ L. Tisíc pojmů ze speciální pedagogiky. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Ludíková L., Kozáková Z., Souralová E., Vitásková K., Langer J., Pastieriková L., Finková D., Smečková G., Mlčáková R., Kučera P., Kantor J., Hutyrová M. Sborník z konference k projektu Tvorba a realizace kurzů zaměřených na práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogické pracovníky středních škol a druhého stupně základních škol. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Ostatní odborná publikace (RIV)
Ludíková L., Ješina O., Langer J., Pastieriková L., Urbanovská E., Szokalová L., Flekačová L., Kučera P., Zendulková P., Melounová Z., Veselá K., Grohmannová J., Mlčáková R., Smolíková M., Ješinová L., Homolková K., Smolka J., Valůšek J., Korgerová K. CPSSP – 10 let na společné cestě. In Tomášek L. (Eds.) 2022.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Pastieriková L. Veselá Jana: Rozvoj textové gramotnosti u osob se sluchovým postižením. Oponentský posudek diplomové práce. 2010.
VEDENÍ PRÁCE
PASTIERIKOVÁ L. Agresivní projevy u osob s mentálním postižením. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Autismus a sociální vztahy. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Canisterapie a svět dětí. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Diagnostika dětské kresby. Bakalářská práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Dítě s poruchou autistického spektra v rodině. Magisterská diplomová práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Integrace dětí do mateřských škol. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Integrace dítěte s autismem do běžné mateřské školy. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Kvalita života rodin dětí s poruchou autistického spektra. Bakalářská práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Osobní asistence u jedinců s Aspergerovým syndromem. Magisterská diplomová práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Partnerský a sexuální život osob s mentálním postižením. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Přístupy k dětem s poruchou autistického spektra. Magisterská diplomová práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Rodina a postižené dítě. Bakalářská diplomová práce. 2011.
PASTIERIKOVÁ L. Život dítěte s ADHD. Bakalářská diplomová práce. 2011.
Pastieriková L. Historie péče o osoby s mentální retardací. Bakalářská práce. 2010.
Pastieriková L. Raná péče u osob s poruchami autistického spektra. Raná péče u osob s poruchami autistického spektra - diplomová práce. 2010.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SMOLÍKOVÁ PDF Speciální pedagogika 2021
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)