doc. Mgr. Jaroslav VALA, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585635613

Katedra českého jazyka a literatury

Pedagogická fakulta

Žižkovo nám. 5

3.61

odborný asistent

didaktika literární výchovy a literatura pro děti a mládež; výzkumná a publikační činnost v oblasti rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti; člen Národního kabinetu pro český jazyka a literaturu; garant a předseda oborové rady DSP Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání; autor a spoluautor odborných knih a učebnic.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká pedagogická společnost (člen, 2008–)
  • Česká asociace pedagogického výzkumu (člen, 2008–)

Státnicová komise

  • Komise pro rigorózní zkoušku - katedra ČJL (člen, 2010–)
  • Komise pro SZZ - učitelství pro SŠ (člen, 2010–)
  • Komise pro SZZ - rozšiřující studium (člen, 2010–)
  • Komise pro SZZ - magisterské studium (člen, 2010–)
  • Komise pro SZZ - bakalářské studium (člen, 2010–)
ČLÁNEK
Vala J., Nosková L., Franěcová R. Literární výchova očima žáků 2. stupně ZŠ. Český jazyk a literatura. 2021.
Vala J., Šmakalová K., Válková K. Jak čtou osmáci? Český jazyk a literatura. 2019.
Vala J., Králíčková M. Využití principů pedagogiky Marie Montessoriové v literárním semináři. Český jazyk a literatura. 2017.
Řeřichová V., Vala J., Sladová J. Poetry in school – the old issues and new challenges. e-Pedagogium (print). 2014.
Vala J., Fic I. Báseň J. H. Krchovského v recepci mladých čtenářů. Český jazyk a literatura. 2013.
Vala J. Poetry for young readers in their responses. ATINER's Conference Paper Series. 2013.
Vala J., Fic I., Dostálová A., Chráska M. Poezie v tvorbě a recepci žáků. Jazyk - literatura - komunikace. 2013.
Vala J., Sladová J. Vliv vyučovacích metod na vztah studentů (14–15 let) k poezii. Český jazyk a literatura. 2013.
Vala J., Studená K. Mixed research on reading habits of students aged 12–15. Journal of young scientist. 2012.
Vala J., Sladová J., Řeřichová V., Ďoubalová K. Possibilities of Positive Influence on the Attitude of Students Towards Poetry. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
Vala J. The Research on the Reception of Poetry in Students Aged 12–15. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012.
VALA J. Exact research on the reception of poetry. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2011.
Vala J. Poezie z pohledu adolescentních čtenářů. Česká literatura. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vala J. Nahota jako symbol přirozenosti a nespoutanosti - interpretace románu Ivy Procházkové Nazí. Akcenty literatúry pre deti a mládež. Trendy, problémy, interpretácie. 2021.
Nosková L., Vala J. Představivost, čtení, škola. Jazyk - literatura - komunikace. 2021.
Šmakalová K., Vala J. The Perception of Death among Pupils in the 6th Year of Primary School. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) EDULEARN19 Proceedings. 2019.
Vala J. Age Variable Student's Personal Characteristics and Their Reader's Preferences. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Chmelinová R., Vala J. Prekoncepty studentů učitelství českého jazyka a literatury a jejich vliv na vlastní pedagogickou činnost. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 2014.
Vala J. Prévert's Poem Breakfast in the Reception of Young Readers. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Chmelinová R., Vala J. Relationship of students of teaching of Czech language and literature to activity methods. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. 2014.
Vala J., Marešová H. The comparison of reception of selected poems by students from varied schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Vala J., Sladová J., Řeřichová V., Fic I. The Changes in the Attitudes towards Poetry in the Class (14-15 Years Old) Thanks to Experimental Teaching Methods. In . (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Vala J. The Interpretation of an Old Japanese Five-line Poem with a Focus Group Method. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014.
Vala J. Longitudinální výzkum recepce poezie. Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. 2012.
Vala J. Poezie v recepci studentů středních odborných škol a učilišť. In Ježková V. (Eds.) Kvalita ve vzdělávání. Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
VALA J., STUDENÁ K. Zvyšování žákovského zájmu o četbu prostřednictvím zážitkově pojaté výuky. Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. 2012.
VALA J. Smíšený design ve výzkumu recepce poezie. In . (Eds.) Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 2011.
VALA J., Kubečková K. UKÁZKA DIDAKTICKÉ INTERPRETACE SOROKINOVA ROMÁNU DEN OPRIČNÍKA. In . (Eds.) Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. 2011.
Vala J. K profilu studentů učitelství češtiny. In . (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
Vala J., Vašťatková J. Možnosti a limity využití sémantického diferenciálu při reflexi edukační reality. In . (Eds.) Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. 2010.
Vala J. Význam psaní poezie v literární výchově. In . (Eds.) Slovo o slove (2010). 2010.
Vala J. Budoucí češtináři a poezie. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2009.
Vala J., Svobodová E. Literární ceny a dětské čtenářství. Slovo o slove. 2009.
Vala J. Specifika pedagogické komunikace při interpretaci uměleckého textu v literární výchově. Pedagogická komunikace v didaktických, sociálních a filozofických souvislostech. 2009.
Vala J. Hledání cest k porozumění čtenářské recepci. Eurolitteraria & Eurolingua 2007. 2008.
Vala J. Impresionismus či dekadence? Poznámky ke čtenářské recepci. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2008.
Vala J. Možnosti sémantického diferenciálu jako nástroje na výzkum čtenářské recepce poezie. Pedagogický výzkum jako podpora současné školy. Sborník sdělení. 2008.
Vala J. Podstata básně očima studentů. Slovo o slove. 2008.
Vala J. Studentské představy o poezii. Inovácie v obsahu a procese vyučovania jazyka a literatúry. 2008.
Vala J. Úskalí a možnosti (anti)biografického čtení poezie. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2008.
Vala J. Poznámky k literární interpretaci. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2007.
Vala J. Psaní poezie v literární výchově. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2006.
Vala J. K možnostem zkoumání čtenářské recepce lyrické poezie. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2004.
Vala J. Literatura na základní škole očima žáků. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2003.
Vala J. V Trnkově zahradě. Cesta tam a zase zpátky v české literatuře. 2003.
KNIHA - CELEK
Poláková I., Nakládalová T., Polomská J., Vala J. Zkoumavé čtení. 2023.
Veselková H., Vala J., Finsterlová J. V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii. 2022.
Mašát M., Sladová J., Šmakalová K. Antologie textů s tematikou šoa pro 6.-9. ročník základních škol s metodickým dodatkem. In Vala J., Mlčoch M. (Eds.) 2020.
Jakubíček D., Vala J., Drechslerová M., Čecháková V., Ježková J., Tomášková E. Literatura v souvislostech 2 - Literatura pro střední školy. Příručka pro učitele. 2012.
Vala J., Fic I. Poezie a mladí čtenáři. 2012.
Jakubíček D., Sladová J., Vala J. Literatura v souvislostech 1. Od hieroglifů ke kalamáři aneb od strarověku k osvícenství. Literatura v souvislostech 1. Od hieroglifů ke kalamáři aneb od strarověku k osvícenství. 2010.
Sladová J., Jakubíček D., Vala J. Literatura v souvislostech 1. Učebnice pro střední školy a elektronická čítanka. Literatura v souvislostech 1. Učebnice pro střední školy a elektronická čítanka. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Vala J., Tomovová E. Efektivita čítankové a mimočítankové četby v českém kontextu. Literárne praktikum II. 2021.
Vala J. Oborově specifické oblasti literární složky předmětu, jimž je potřeba věnovat pozornost. Model systému profesní podpory pro kabinet český jazyk a literatura. 2020.
Vala J. Students’ Perceptions of Young Adult Poetry in the Classroom. In Caruth G., Ticusan M. (Eds.) Current Issues in Educational Methods and Theory in a Changing World. 2018.
Vala J., Doubová D. Básnický text v interpretaci ohniskové skupiny. Text jako učební úloha. 2016.
Vala J. Didaktické aspekty učiva v rámci edukačního procesu. Literární výchova ve škole. Vzpomínky, vize, zkušenosti. 2015.
Vala J. Pojetí učiva z pohledu didaktiky literární výchovy. Literární výchova ve škole. Vzpomínky, vize, zkušenosti. 2015.
Vala J., Matyášová E. Případová studie zkušeného učitele ČJL. Literární výchova ve škole. Vzpomínky, vize, zkušenosti. 2015.
Vala J., Chmelinová R. Vztah studentů učitelství ČJL k literární výchově a aktivizačním metodám výuky. Literární výchova ve škole. Vzpomínky, vize, zkušenosti. 2015.
Vala J., Chmelinová R. Začínající učitel ČJL v praxi. Literární výchova ve škole. Vzpomínky, vize, zkušenosti. 2015.
Mašláňová A., Ďoubalová K., Vala J. Recepce poezie u žáků střední školy odborného typu. Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole. 2012.
Vala J. Témata, o kterých se nemluví aneb Člověk a umírání. Komunikační výchova a školská praxe. 2012.
VALA J. Uplatnění principů komunikační výchovy při interpretaci uměleckého literárního textu. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
VALA J. Bažov Pavel. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Bonsels Waldemar. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Brentano Clemens. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Brezina Thomas. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Büchner Barbara. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Bulyčev Kir. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Bürger Gottfried August. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Busch Wilhelm. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Campe Joachim Heinrich. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Funke Cornelia. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Gersträcker Friedrich. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Grimmové Jacob a Wilhelm. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Hauff Wilhelm. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Helm Clementine. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Hoffmann Ernst Theodor Amadeus. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Hoffmann Heinrich. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Hohlbein Wolfgang. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Jefremov Ivan. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Kästner Erich. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Kaverin Veniamin. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Kazakov Jurij. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Löns Hermann. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. May Karl Friedrich. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Morgenstern Christian. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Moser Erwin. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Rhoden Emma von. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Siegfireid Anita. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Sklenitzka Franz Sales. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
Vala J. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční autoři. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 1. 2007.
VALA J. Tieck Johann Ludwig. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Treiber Jutta. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
VALA J. Ury Else. Slovník světových autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 2007.
ABSTRAKT
Vala J. Poezie v recepci studentů středních odborných škola a učilišť. Kvalita ve vzdělávání: XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2012.
Vala J., Ďoubalová K., Sladová J., Řeřichová V. Possibilities of Positive Influence on the Attitude of Students Towards Poetry. ICEEPSY 2012 Abstract Book. 2012.
VALA J. Exact research on the reception of poetry. International Conference on Education & Educational Psychology. 2011.
VALA J. Smíšený design ve výzkumu recepce poezie. Smíšený design v pedagogickém výzkumu. 2011.
VALA J. Uplatnění principů komunikační výchovy při interpretaci uměleckého literárního textu. Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 2011.
SBORNÍK - CELEK
Mlčoch M., Kopecký K., Vala J. Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. Tradiční a netradiční metody a formy ve výuce českého jazyka na základní škole. 2002.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Vala J. Autoři světové literatury pro děti a mládež. Autoři světové literatury pro děti a mládež. 2007.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Vala J. Literární komunikace. Téma : literární časopis pro esejistické myšlení. 2005.
Vala J. Studenti, žáci a poezie. Téma : literární časopis pro esejistické myšlení. 2005.
Vala J. Učitelé literatury a poezie. Téma : literární časopis pro esejistické myšlení. 2005.
Vala J. Výzkumy čtenářské recepce lyrické poezie. Téma : literární časopis pro esejistické myšlení. 2005.
Vala J. Závěry a doporučení pro praxi. Téma : literární časopis pro esejistické myšlení. 2005.
Vala J. Literární tvorba čtrnáctiletých. Téma : literární časopis pro esejistické myšlení. 2004.
RECENZE
Vala J. EDUKAČNÍ SOFTWARE JAKO FACILITÁTOR UČEBNÍHO PROCESU VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY (J. Sláma). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
Vala J. MULTIMÉDIA V HODINÁCH LITERÁRNÍ VÝCHOVY NA 2. STUPNI ZŠ – NÁSTIN PROJEKTU VÝZKUMU (P.Dobešová). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
Vala J. Z OBSAHOVEJ A PRAVOPISNEJ STRÁNKY VLASTNÝCH MIEN V EDUKÁCII PRIMÁRNEJ ŠKOLY (M. Hyplová). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
Vala J. ZAŘAZENÍ HRY DO VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY (V. Mikulíková). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
Vala J. ŽÁCI JINÉ NÁRODNOSTI V ČESKÉM ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ (V. Křížová). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
Vala J. ŽENY V JAZYCE – PŘECHYLOVAT ANO, ČI NE? (E. Stránská). Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů VII. Sborník příspěvků ze VII. ročníku konference konané dne 23. listopadu 2009. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
VEDENÍ PRÁCE
VALA J. Analýza díla Phyllis Reynoldsové-Naylorové. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VALA J. Klíčové motivy v pohádkách Oskara Wilda. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VALA J. Moderní trendy v současné sci-fi a fantasy literatuře. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VALA J. Thomas Brezina – analýza díla. Bakalářská diplomová práce. 2011.
VALA J. Uherskohradišťsko v místních pověstech. Závěrečná práce. 2011.
Vala J. Interdisciplinarita literární výchovy. Interdisciplinarita literární výchovy. 2009.
Vala J. Jutta Treiberová. Jutta Treiberová. 2009.
Vala J. Komiks jako součást literární výchovy na střední škole. Komiks jako součást literární výchovy na střední škole. 2009.
Vala J. Literatura s židovskou tematikou v recepci žáků ZŠ. Literatura s židovskou tematikou v recepci žáků ZŠ. 2009.
Vala J. Současné animované seriály a jejich přijetí dětmi. Současné animované seriály a jejich přijetí dětmi. 2009.
Vala J. Využití didaktických her v hodinách literátní výchovy na 1. stupni ZŠ. Využití didaktických her v hodinách literátní výchovy na 1. stupni ZŠ. 2009.
Vala J. Využití regionální v literatury v literární výchově (Marie Podešvová). Využití regionální v literatury v literární výchově (Marie Podešvová). 2009.
Vala J. Vztah studentů střední odborné školy k literatuře a ke knihám. Vztah studentů střední odborné školy k literatuře a ke knihám. 2009.
Vala J. Cornelia Funke - osobnost a fantastická tvorba pro děti. Cornelia Funke - osobnost a fantastická tvorba pro děti. 2008.
Vala J. Literární kýč v četbě žáků na 2. stupni ZŠ. Literární kýč v četbě žáků na 2. stupni ZŠ. 2008.
Vala J. Literární ocenění a čtenářská realita - oceněná díla z literatury pro děti a mládež ve čtenářské recepci žáků 2. stupně ZŠ. Literární ocenění a čtenářská realita - oceněná díla z literatury pro děti a mládež ve čtenářské recepci žáků 2. stupně ZŠ. 2008.
Vala J. Materiálně didaktické prostředky v edukačním procesu LV. Materiálně didaktické prostředky v edukačním procesu LV. 2008.
Vala J. Metody výuky českého jazyka na SOŠ. Metody výuky českého jazyka na SOŠ. 2008.
Vala J. Návrh literárních textů a metodických postupů pro vyučování ČJL na SOU. Návrh literárních textů a metodických postupů pro vyučování ČJL na SOU. 2008.
Vala J. Poezie v recepci žáků na 2. stupni ZŠ. Poezie v recepci žáků na 2. stupni ZŠ. 2008.
Vala J. Průřezová témata RVP a jejich uplatnění v LV na 1. stupni ZŠ. Průřezová témata RVP a jejich uplatnění v LV na 1. stupni ZŠ. 2008.
Vala J. Dílo Ivony Březinové se zaměřením na trilogii Holky na vodítku. Dílo Ivony Březinové se zaměřením na trilogii Holky na vodítku. 2007.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
STUDENÁ PDF Pedagogika 2015
MIKŠÍKOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2021
ŠMAKALOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2021
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)