prof. Mgr.MgA. Vít ZOUHAR, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585631004, 585635251, 585635268

Oddělení pro studium

Rektorát UP

Katedra hudební výchovy

Pedagogická fakulta

Křížkovského 8

3.11

 • Prorektor pro studium (Oddělení pro studium)
 • profesor (Katedra hudební výchovy)

Hudební skladatel, muzikolog a hudební pedagog

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Proděkan (1. 2. 2003 – 31. 1. 2006)
 • Člen VR fakulty (1. 2. 2003 – 31. 1. 2006)
 • Člen oborové rady (1. 2. 2003 – )
 • Prorektor (1. 2. 2010 – 31. 1. 2014)
 • Člen VR fakulty (1. 2. 2014 – 31. 1. 2018)
 • Prorektor (1. 2. 2014 – 31. 1. 2018)
 • Člen VR fakulty (1. 2. 2018 – )
 • Prorektor (7. 2. 2018 – )

Vědecká společnost

 • Ediční rada Souborného kritického vydání děl Bohuslava Martinů (člen, 1995–2002)

Vědecká rada

 • Vědecká rada PdF UP (člen, 2003–2006)
 • Vědecká rada PdF UP (člen, 2010–)

Odborná komise

 • Skladatelská soutěž žáků ZUŠ ČR (člen, 2011–)
 • Odborová didaktika umelecko-výchovných predmetov na UK PdF v Bratislavě (člen, 2016–)
 • Ministerstvo kultury ČR, komise pro výběrové dotační řízení klasická hudba (člen, 2010–2015)
 • Mladé pódium Karlovy Vary, interpretační soutěž (předseda, 2001–2001)
 • Mladé pódium Karlovy Vary, interpretační soutěž (člen, 1999–2002)
 • Ministerstvo kultury ČR, komise k udělení cen ministra kultury v hudební oblasti (člen, 2006–2009)
 • Ministerstvo kultury ČR, komise pro výběrové dotační řízení klasická hudba (člen, 2010–)
 • GAČR, člen expertního poradního orgánu, panel 409 estetika a vědy o umění (člen, 2009–2013)
 • Mezinárodní hudební festival Forfest, Umělecká iniciativa Kroměříž (člen, 1991–)
 • Expozice nové hudby, dramaturgická rada Mezinárodního hudebního festivalu Brno (člen, 1998–2001)
 • Celostátní skladatelské soutěže autorů do 30 let Generace (člen, 2000–)

Mezinárodní organizace

 • Expozice nové hudby, dramaturgická rada Mezinárodního hudebního festivalu Brno (člen, 2008–2011)
 • Poeme electronique (člen, 2002–2005)
 • Editorial Board of the Bohuslav Martinů Complete Crticial Edition (člen, 2002–)

Oborová rada

 • Rada RUV ČR (člen, 2016–)
 • Univerzita Palackého v Olomouci, obor Hudební teorie a pedagogika na PdF (člen, 2003–)

Státnicová komise

 • Univerzita Palackého v Olomouci (člen, 1993–)

Habilitační komise

 • Janáčkova Akademie múzických umění v Brně (člen, 2007–2008)

Profesorská komise

 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně (člen, 2009–)

Vedení vědeckého týmu

 • Univerzita Palackého v Olomouci (ostatní, 2008–2013)

Jiné komise a orgány

 • Správní rada Nadace Bohuslava Martinů (místopředseda, 2003–2014)
 • Umělecká rada JAMU v Brně (člen, 2010–)
 • Ochranný svaz autorský (člen, 2004–)
 • Správní rada Nadace Bohuslava Martinů (člen, 1995–2014)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Dopita M., Rohlíková L., Sojková A., Zouhar V. The Pandemic Experience as a New Challenge for Public Czech Universities. Higher Education Beyond Covid-19: Innovative and Technology-Enhanced Approaches to Teaching and Learning. 2023. (KAPITOLA V KNIZE)
ČLÁNEK
Arkhipova A., Hok P., Valošek J., Trnečková M., Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V., Hluštík P. Changes in Brain Responses to Music and Non-music Sounds Following Creativity Training Within the "Different Hearing" Program. Frontiers in Neuroscience. 2021.
Zouhar V., Medek I., Medková S. Historical Music Referenced in Czech Contemporary Music (focused on the “Brno Compositional School”). HARMONIA. The Journal of the Graduate Association of Musicologists und Theorists (GAMuT) at the University of North Texas. 2018.
Zouhar V. Mente and expressive means of morphing in contemporary melodrama. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philosophica - Aesthetica, Musicologica. 2010.
Zouhar V., Zouhar Z. Bohuslav Martinů sborový. Cantus : časopis pro sborové umění. 2009.
Zouhar V. Dopisy Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi z let 1949-1959. Zprávy Společnosti Bohuslava Martinů. 2007.
Zouhar V. Slyšet jinak: Každý může být skladatelem. HIS Voice : časopis pro současnou hudbu. 2005.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Zouhar V., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak – projekt elementárneho komponovania. Zborník príspevkov z projektu O hudbe chcem vedieť viac! 2023.
Zouhar V. The text and beyond: realtime opera. Notes on La Dafne, Coronide and Mente. In Šťastný J. (Eds.) Almanac of the International Conference Musica Nova. 2012.
Zouhar V. "Budu se snažit užít celou báseň". K proměnám básnického cyklu Miloslava Bureše, který Bohuslav Martinů zhudebnil v kantátě Otvírání studánek. In Steinmetz K., Nowak J. (Eds.) Janáčkiana 2010. Moravsko-slovenské folklórní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáček, Novák, Martinů a jejich následovníci). 2010.
Zouhar V., Medek I. Music making in the classroom: possibilities for Czech music education. Second World Conference on Arts Education, Seoul, 25-28 May 2010. 2010.
Zouhar V., Medek I. Von Klangnetze zu Anders Hören. In . (Eds.) Anmerkungen zu den Beziehungen zwischen dem österreichischen und tschechischen Musikpädagogikprogramm. Internationales Musikwissenschaftliches Symposion Österreichisch-tschechische Musikbeziehungen seit 1918. 2010.
Zouhar V. Komponování ve třídách. Poznámky k prvním americkým a britským projektům. Inovace v hudební pedagogice a výchově k poctě Lea Kestenberga (1882-1962): sborník z mezinárodní muzikologické konfrence. 2008.
Zouhar V. Proporce nebo výraz? Ke kompozičním principům skladatele Petera Tenhaefa. Hudební věda a výchova 10. Musica VIII - 2006. 2006.
Zouhar V., Lorenz RL., Musil T., Zmölnik JZ., Höldrich RH. Hearing Varèse's Poème électronique inside a virtual Philips Pavilion. ICAD 2005 - The 11th Meeting of the International Conference on Auditory Display. Limerick, Ireland, July 6-9 2005. 2005.
Zouhar V. Ke genezi programu Slyšet jinak. Hudební improvizace. Sborník celostátní konference. 1.-2. listopadu 2005. 2005.
Musil T., Zmölnig J., Zouhar V., Höldrich RR. Virtual Audio Reproduction Engine for Spatial Environments. ICMC 2005 free sound. Conference proceedings International Computer Music Conference ; Escola Superior de Música de Catalunya Barcelona, Spain ; September 4-10, 2005. 2005.
Zouhar V. Hudební výchova bez bariér? K projektům Klangnetze a Slyšet jinak. Acta paedagogicae. Annus III. Olomouc-Prešov. 2004.
Zouhar V. Hudební expozice na výstavě soudobé kultury v Brně 1928. Záměr nebo důsledek? Hudební Věda A Výchova 8 - sborník mezinárodní konference. 2000.
Zouhar V. Nenápadné Struktury, Analytické Poznámky Ke Skladbě Credo Arva Pärta. Olomoucké Jarní Muzikologické Konference - Sborník Referátů ze 3. a 4. Mezinárodní Konference. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Zouhar V. Composing in the classroom. The case of the Czech Republic. The Routledge Companion to Teaching Music Composition in Schools: International Perspectives. 2024.
Zouhar V. Composition Pedagogy in the Czech Republic. The Oxford Handbook of Music Composition Pedagogy. 2024.
Zouhar V., Synek J., Coufalová G. Elementární komponování Slyšet jinak jako komplexní hudebně výchovná metoda. Kapitoly z kreativní hudební výchovy. 2023.
Zouhar V., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak – projekt elementárního komponování. Kapitoly z kreativní hudební výchovy. 2023.
Zouhar V. Několik životů Zdeňka Zouhara na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. BÁRTOVÁ, Jindřiška a kol.: Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. 2020.
Medek I., Medková S., Zouhar V. Odniesienia do muzyki historycznej w czeskiej muzyce współczesnej (na przykładzie "Brneńskiej szkoły kompozytorskiej"). In Nowak A. (Eds.) Interpretacje dzieła muzycznego. W kontekście kultury, t. II. 2017.
Zouhar V. Hudební minimalismus mezi modernou a posthistorií. Umění: prostor pro život a hru. Texty: hudba, divadlo, architektura, umění / editor Ladislav Daniel. 2008.
Zouhar V. Novák, Pavel. Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil / herausgegeben von Ludwig Finscher ; begründet von Friedrich Blume. 2008.
Zouhar V. Mávání posthistorii: Arvo Pärt, Philip Glass a Michael Nyman. Poledňák, Ivan (ed.): Proměny hudby v měnícím se světě. 2007.
Zouhar V. Mávání posthistorii: Arvo Pärt, Philip Glass a Michael Nyman. Poledňák, Ivan (ed.): Proměny hudby v měnícím se světě. 2007.
Zouhar V. Zouhar, Zdeněk. Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil / herausgegeben von Ludwig Finscher ; begründet von Friedrich Blume. 2007.
Zouhar V. Czech Music in Advertising (and a walk through Olomouc). The Czech Study Abroad Program. Handout. 2006.
Zouhar V. Seppo Gründler. La MOTTE-HABER, Helga de; OSTERWALD, Matthias; WECKWERTH, Georg (Hrsg.): Sonambiente Berlin 2006. Klang, Kunst, Sound art. 2006.
Zouhar V. Coronide. Vít Zouhar: Coronide, Vít Zouhar, Tomáš Hanzlík: Torso. 2004.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – workshop elementárneho komponovania. 2023.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Kurz Slyšet jinak pro Orchestr Berg. 2020.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Chcete slyšet jinak I.? 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Chcete slyšet jinak II.? 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak v rámci projektu České filharmonie Hudba do škol. 2018.
Zouhar V., Všetičková G., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak s Českou filharmonií. 2017.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak v Bratislavě. 2017.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Elementární komponování Slyšet jinak (workshop). 2016.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Workshop elementárního komponování Slyšet jinak pro Českou filharmonii. 2016.
Zouhar V., Synek J., Coufalová G., Všetičková G. Seminář elementárního komponování - Slyšet jinak. 2012.
Coufalová G., Zouhar V., Všetičková G., Synek J. Slyšet jinak. Seminář pro učitele MŠ, ZŠ A SŠ z Olomouce a okolí. 2012.
Zouhar V. Mezi texty. Mezi texty. 2009.
Zouhar V. Spatialization im virtuellen Raum. Zur Rekonstruktion Edgard Varese Poeme electronique. Spatialization im virtuellen Raum. Zur Rekonstruktion Edgard Varese Poeme electronique. 2005.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Lužný D., Bilíková D., Zouhar V., Pilarová T., Fousková V., Blatecká A. Interdisciplinární doktorandská konference na Univerzitě Palackého v Olomouci. 2022.
Všetičková G., Zouhar V. Andrew Schultz - Music of Andrew Schultz. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 19. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 20. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 21. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 22. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 23. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 24. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 12. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 13. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 14. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 15. 2019.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 10. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 11. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 12. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 13. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 14. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 15. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 16. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 17. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 18. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 4. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 5. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 6. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 7. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 8. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 9. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 10. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 11. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 6. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 7. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 8. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 9. 2018.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 1. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 2. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak - bezbariérová hudební výchova. Kurz 3. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 1. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 2. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 3. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 4. 2017.
Všetičková G., Coufalová G., Synek J., Zouhar V. Slyšet jinak – výroba netradičních hudebních nástrojů. Kurz 5. 2017.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Workshop „Opera povera“. 2015.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak - komponování ve třídách 1. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 2. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 3. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 4. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 5. 2013.
Synek J., Coufalová G., Zouhar V. Slyšet jinak – komponování ve třídách 6. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 7. 2013.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Slyšet jinak – komponování ve třídách 8. 2013.
Všetičková G., Coufalová G., Zouhar V. Slyšet jinak v Základní umělecké škole v Trutnově. 2013.
Všetičková G., Zouhar V., Synek J., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy I. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy II. 2012.
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak s Filharmonií Hradec Králové. Animační program pro školy III. 2012.
Zouhar V. Komponujeme operu. 2010.
Zouhar V. Komponujeme operu. 2009.
Zouhar V., Coufalová G., Synek J. Slyšet jinak - komponování ve skupinách. 2009.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Kurz hudební kreativity - Slyšet jinak - Soundscapes. 2008.
Synek J., Zouhar V., Coufalová G. Kurz hudební kreativity - Slyšet jinak. 2007.
Christiansen P., Zouhar V. Music in TV Commercials. Indian Rhythm. 2006.
Tenhaef P., Zouhar V. Musik vom Ende der Welt. 2006.
Schneider HS., Gründler J., Bösze C., Synek J., Zouhar V., Medek I. Slyšet jinak - možnosti rozvíjení kreativity v hudební výchově. Projekty Response a Klangnetze. 2005.
Jindrová M., Zouhar V. muzi KÉ 04. 2004.
SBORNÍK - CELEK
Zouhar V., Synek J., Medek IM. Slyšet jinak '03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. Slyšet jinak '03: tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Zouhar V. Noci Dnem. Festival Opera 2009. 2009.
Pitínský J., Zouhar V. Radúz a Mahulena. Divadlo žije. 2009.
Zouhar V. Brána slunce. OMO, cesta do praveku. 2007.
Zouhar V. Hark! for voice and percussion. FORZA. 2007.
Dadák J., Zouhar V. Kultura.cz. Kritická židle Víta Zouhara. Kultura.cz, Česká Televize. 2007.
Zouhar V. M, line M, for amplified ensemble and tape. Česká rozhlas Vltava. 2007.
Kaňka P., Zouhar V. Notes - Brněnské premiéry DAMA DAMA - Brána slunce. Notes, Česká Televize. 2007.
Zouhar V. Ariosi ? tre sceni per canto e pianoforte. ČRo Plzeň - Tribuna komorní písně Plzeň. 2006.
Zouhar V. Duny. Axoum. New music for two marimbas. 2006.
Zouhar V. Noci Dnem. Opera na motivy fragmentu J.W. Goetha Der Zauberflöte zweiter Teil. Chudoba, Rudolf: Kouzlo jedné flétny. 2006.
Zouhar V. Tartuffe - scénická hudba. Molére: Tartuffe. Český rozhlas Vltava. 2006.
Zouhar V. Brána slunce. DAMA DAMA Pangea. 2004.
Zouhar V. Petite sirene. DAMA DAMA Pangea. 2004.
Zouhar V. Scary Dreaming. Schleswig-Holstein-Musikfestival, SWR 2. 2004.
Zouhar V. Brána slunce. Samá voda přihořívá. 2003.
Zouhar V. Coronide. 2003.
Zouhar V. Coronide: Mora quel perfida. HIS Voice : časopis pro současnou hudbu. 2002.
Zouhar V. Coronide: Qual va. HIS Voice : časopis pro současnou hudbu. 2002.
Zouhar V. Duny. DAMA DAMA energy off line. 2000.
Zouhar V. Co všechno se může tangu také stát. Fagoti Brunenses: Czech Music. 1999.
Zouhar V. Duny. www.dama.dama8.cz. 1999.
Zouhar V. Je všechno. DAMA DAMA 2. 1996.
Zouhar V. Zdá se mi zato pokaždé. Sonata a tre. 1996.
Zouhar V. Brána slunce. DAMA DAMA. 1994.
Zouhar V. Brána slunce. Amerika. 1994.
Zouhar V. Wide Crossing. Wide Crossing. 1994.
SOFTWARE
Zouhar V. Několik poznámek k opeře Noci Dnem. Příběh vojáka/Noci Dnem. 2005.
VÝSTAVA
Zouhar V., Synek J., Coufalová G., Šobáňová P. Slyšet jinak. Hudební festival a výstava. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Zouhar V. Mente a výrazové možnosti morfingu v soudobém melodramu. Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel konce 19. století. Olomouc 19.-21.5.2010. 2010.
Zouhar V., Medek I. Music making in the classroom: possibilities for Czech music education. Second World Conference on Arts Education, Seoul, 25-28 May 2010. 2010.
Zouhar V. Source situation of the Martinů chamber cantatas. Editorial Board Meeting Bohuslav Martinů Complete Edition. 22.-23.5. 2010 Prague. 2010.
Zouhar V., Medek I. Vom Klangnetze zu Anders Hören. Internationales Musikwissenschaftliches Symposion Österreichisch- tschechische Musikbeziehungen seit 1918. Wien, 17.- 19. Juni 2010. 2010.
Medek I., Zouhar V., Žalčíková L. Creativity and Teamwork. 2009.
Zouhar V. Mente. 2008.
Zouhar V. Slyšet jinak. 2008.
Chudoba R., Zouhar V., Štědroň P. Kouzlo jedné flétny. 2007.
Zouhar V. Slyšet jinak. 2007.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Zouhar V. Hudební umění – skladba a teorie skladby na HAMU. Oponentský posudek habilitační práce. 2013.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Zouhar V. The First Recording of The Opening of the Springs. Bohuslav Martinů Days 2011, NBM 16. 2013.
UMĚLECKÉ DÍLO
Zouhar V., Synek J., Všetičková G., Coufalová G. Slyšet jinak. Koncert na festivalu Janáček Brno 2012. Festival Janáček. 2012.
Zouhar V. Torso - provedení opery, 14.9.2010, Atrium VUT Brno. Vášeň a temperament. 2010.
Zouhar V. Ariosi. Opera Schrattenbach 2009. 2009.
Zouhar V. Coronide. Opera o dvanácti scénách. Dvořákova Olomouc 2009. 2009.
Zouhar V. Drásnění. Hudba Pražského hradu. 2009.
Zouhar V. Drásnění. Moravský podzim, Mezinárodní hudební festival Brno, 8.10. 2009. 2009.
Zouhar V. Il Pendolo. Opera Schrattenbach 2009. 2009.
Zouhar V. M, Trasa M. Festival Trieste prima. 2009.
Zouhar V. Mente. Festival Opera Schrattenbach 2009. 2009.
Zouhar V. Noci Dnem. Opera na motivy fragmentu J.W. Goetha Der Zauberflöte zweiter Teil. Czech Presidency of the Council of the EU. Increasing the Role of SMEs in the Supply Chain. 2009.
Zouhar V. Radúz a Mahulena. Scénický melodram. Radúz a Mahulena. 2009.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera a 8. Svátky města Olomouce 2009. 2009.
Zouhar V. Viderunt omnes fines terae. Music Olomouc 2009. 2009.
Zouhar V. Zahrady nebeských slastí. Festival Opera Schrattenbach 2009. 2009.
Zouhar V. Ariosi pro kontratenor a smyčce. Tři árie pro kontratenor a smyčce. 2008.
Zouhar V. Brána slunce. Brána slunce. 2008.
Zouhar V. Mente. Sněhová vločka II. 2008.
Zouhar V. Mente. Poesiefestival Berlin 2008, e-konzert, Akademie der Künste. 2008.
Zouhar V. Noci Dnem. Opera Schrattenbach. 2008.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera a 8. Sommerspiele Perchtolsdorf, Wien. 2008.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera a 8. Festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž. 2008.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera a 8. Torso. Opera a 8. 2008.
Zouhar V. Viderunt omnes fines. Mladé pódium Pardubice. 2008.
Zouhar V. Brána slunce, pro koncertantní bicí nástroje a komorní orchestr. Mezinárodní hudební festival Brno, Moravský podzim. 2007.
Zouhar V. Hark! for voice and percussion. Setkávání soudobé hudby Plus, HF JAMU. 2007.
Zouhar V. Hark! for voice and percussion. Arcibiskupské muzeum Olomouc, Sněhová vločka Víta Zouhara a Tomáše Hanzlíka. 2007.
Zouhar V. M, line M, for amplified ensemble and tape. Mondschein Ensemble. 2007.
Zouhar V. Ritorni per archi. Arcibiskupské muzeum Olomouc, Sněhová vločka Víta Zouhara a Tomáše Hanzlíka. 2007.
Zouhar V. Ritorni per archi e cembalo. Filharmonie Hradec Králové. 2007.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera a 8. Slovenská národna galéria v Bratislave. 2007.
Zouhar V. Ariosi ? tre sceni per canto e pianoforte. Tribuna komorní písně Plzeň. 2006.
Zouhar V. Brána slunce pro koncentantní bicí nástroje a komorní orchestr. Jihočeská komorní filharmonie, Netradiční cyklus. 2006.
Zouhar V. Brána slunce pro koncentantní bicí nástroje a orchestr. Musica moderna. Soudobá komorní tvorba olomouckého skladatele Víta Zouhara. 2006.
Zouhar V. Brněnské veduty. Smyčcový kvartet. Musica moderna. Soudobá komorní tvorba olomouckého skladatele Víta Zouhara. 2006.
Zouhar V. Coronide: Felice chi trova. Qual va. Tutte quelle. Koncert k 60. výročí Univerzity Palackého v Olomouci. 2006.
Zouhar V. Coronide. Opera o dvanácti scénách. Festival Opera Schrattenbach. 2006.
Zouhar V. Drásnění. Národní divadlo v Brně, Reduta. Duo Ardašev. 2006.
Zouhar V. Jako voda je. Musica moderna. Soudobá komorní tvorba olomouckého skladatele Víta Zouhara. 2006.
Zouhar V. Ritorni per archi e cembalo. Theatrum Kuks. 2006.
Zouhar V. Ritorni per archi e cembalo. Mladé pódium Pardubice. 2006.
Zouhar V. Tartuffe - scénická hudba. Český rozhlas Vltava. 2006.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera a 8. Slovenská akadémia vied 2006. 2006.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera a 8. Centre for the Future. 2006.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera a 8. Baroko 2006. 2006.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera a 8. Festival Zlatá Praha 2006. 2006.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera a 8. Arcidiecézní muzeum 2006. 2006.
Zouhar V. Le Ro. Le Ro. 2005.
Zouhar V. Multiple Gesture. Multiple Gesture. 2005.
Zouhar V. Drásnění. Concentus Moraviae. 2004.
Zouhar V. Kruhy hladin. pro video a kvartet zobcových fléten. Expozice nové hudby. 2003.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera a 8. Baroko 2003. 2003.
Zouhar V., Hanzlík T. Torso. Opera na texty Davida Kopeckého (1728). Baroko 2003. 2003.
Zouhar V. Petite sirène. Státní filharmonie Brno. 2001.
Zouhar V. Coronide. Opera o dvanácti scénách. Baroko 2000. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
DRKULA PDF Specializace v pedagogice 2007
VONDRÁČEK PDF Specializace v pedagogice 2007
VŠETIČKOVÁ PDF Specializace v pedagogice 2011
DOBROVSKÁ PDF Specializace v pedagogice 2012
BŘEZINA PDF Specializace v pedagogice 2017
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)