Prof. MUDr. Martin PROCHÁZKA, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585631001, 585631011

Ústav lékařské genetiky

Lékařská fakulta

Ústav porodní asistence

Fakulta zdravotnických věd

Křížkovského 8

2.38

  • profesor - rektor (Ústav lékařské genetiky)
  • profesor - rektor (Ústav porodní asistence)

VYBRANÉ PUBLIKACE
Menšíková K., Matěj R., Colosimo C., Rosales C., Tučková L., Ehrmann J., Hraboš D., Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Nevrlý M., Kaiserová M., Kurčová S., Otruba P., Kaňovský P. Lewy body disease or diseases with Lewy bodies? npj Parkinsons Disease. 2022. (ČLÁNEK)
Procházka M., Šperková A., Janoušková K., Merz L. Význam nenasycených mastných kyselin v těhotenství. Gynekologie a porodnictví. 2018. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Menšíková K., Rosales R., Colosimo C., Spencer P., Lannuzel A., Ugawa Y., Ssasaki R., Giménez-Roldán S., Matěj R., Tučková L., Hraboš D., Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Strnad M., Hluštík P., Otruba P., Procházka M., Bareš M., Boluda S., Buee L., Ransmayr G., Kaňovský P. Reply to: Questioning the cycad theory of Kii ALS–PDC causation. Nature Reviews Neurology. 2024.
Menšíková K., Steele JC., Rosales R., Colosimo C., Spencer P., Lannuzel A., Ugawa Y., Sasaki R., Giménez -. Roldán S., Matěj R., Tučková L., Hraboš D., Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Strnad M., Hluštík P., Otruba P., Procházka M., Bareš M., Boluda S., Buee L., Ransmayr G., Kaňovský P. Endemic parkinsonism: clusters, biology and clinical features. Nature Reviews Neurology. 2023.
Vaněk P., Andrašina T., Bitnerová V., Ehrmann J., Falt P., Havlík R., Heřman M., Hucl T., Janíková M., Kala Z., Kiss I., Klos D., Kovář R., Křivinka J., Kunovský L., Kurfürstová D., Loveček M., Mačinga P., Melichar B., Mohelníková Duchoňová B., Petruželka L., Procházka M., Repák R., Skalický P., Skanderová D., Slodička P., Suchánek Š., Šembera Š., Švébišová H., Tachecí I., Tesaříková J., Tichý T., Vrtěl P., Vítek P., Zavoral M., Zoundjiekpon VD., Urban O. Surveillance karcinomu pankreatu u osob s vysokým rizikem. Stanovisko odborných společností. Gastroenterologie a Hepatologie. 2023.
Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Štellmachová J., Procházka M., Menšíková K., Bartoníková T., Fürst T., Kaňovský P., Geryk J. High-Throughput Sequencing Haplotype Analysis Indicates in LRRK2 Gene a Potential Risk Factor for Endemic Parkinsonism in Southeastern Moravia, Czech Republic. Life. 2022.
Pavlicek J., Soucek O., Vrtěl R., Klásková E., Hana V., Stara V., Adamová K., Fürst T., Hana VJ., Kaprálová S., Procházka M., Tüdös Z., Vrbická D., Vrtěl P., Zapletalová J., Tauber Z. Karyotyping of Lymphocytes and Epithelial Cells of Distinct Embryonic Origin Does Not Help to Predict the Turner Syndrome Features. Hormone Research in Paediatrics. 2022.
Menšíková K., Matěj R., Colosimo C., Rosales R., Tučková L., Ehrmann J., Hraboš D., Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Nevrlý M., Kaiserová M., Kurčová S., Otruba P., Kaňovský P. Reply: Matters Arising 'Lewy body disease or diseases with Lewy bodies?'. npj Parkinsons Disease. 2022.
Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Štellmachová J., Procházka M., Menšíková K., Kaňovský P. Whole Exome Sequencing Study in Isolated South-Eastern Moravia (Czechia) Population Indicates Heterogenous Genetic Background for Parkinsonism Development. Frontiers in Neuroscience. 2022.
Čapková Z., Čapková P., Srovnal J., Adamová K., Procházka M., Hajdúch M. Duplication of 9p24.3 in three unrelated patients and their phenotypes, considering affected genes, and similar recurrent variants. Molecular Genetics & Genomic Medicine. 2021.
Pavlíček J., Klásková E., Kaprálová S., Procházka M., Vrtěl R., Gruszka T., Kacerovský M. Fetal heart rhabdomyomatosis: a single-center experience. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2021.
Pičmanová P., Procházka M. Kvalita života a sexualita u žen s močovou inkontinencí. Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2021.
Štefeková A., Čapková P., Spurná Z., Curtisová V., Srovnal J., Mracká E., Klásková E., Procházka M. MLPA analysis of 32 foetuses with a congenital heart defect and 1 foetus with renal defects – pilot study. The significant frequency rate of presented pathological CNV. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2021.
Trávníčková Š., Procházka M., Rous Z., Mareš J., Kaňovský P., Rous M. Těhotenství u žen s roztroušenou sklerózou. Gynekologie a porodnictví. 2021.
Turčan P., Procházka M., Pokorný P., Kvintová J., Sigmund M., Sedlatá Jurásková E. Desire for Parenthood and Associated Trends in Czech Lesbian Women. Sexual Medicine. 2020.
Čapková Z., Čapková P., Procházka M., Srovnal J., Kolaříková K., Vodička R. Klinický význam genetického testování u pacientů s poruchou autistického spektra. Psychiatrie pro praxi. 2020.
Pičmanová P., Procházka M. Kvalita života u žen s močovou inkontinencí. Gynekologie a porodnictví. 2020.
Pičmanová P., Procházka M. Močová inkontinence: spontánní vaginální porod versus operační vaginální porod. Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2020.
Adamová K., Vrbická D., Vrtěl R., Vrtěl P., Procházka M. Současný pohled na Turnerův syndrom. Gynekologie a porodnictví. 2020.
Böhmová J., Ľubušký M., Holusková I., Studničková M., Kratochvílová R., Krejčiříková E., Durdová V., Kratochvílová T., Dušek L., Procházka M., Vodička R. Two Reliable Methodical Approaches for Non-Invasive RHD Genotyping of a Fetus from Maternal Plasma. Diagnostics. 2020.
Pavlíček J., Gruszka T., Kaprálová S., Procházka M., Šilhánová E., Kraniová R., Polanská S., Šišperová R., Klásková E. Associations between congenital heart defects and genetic and morphological anomalies. The importance of prenatal screening. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2019.
Pavlíček J., Klásková E., Procházka M., Doležálková E., Matura D., Špaček R., Šimetka O., Gruszka T., Polanská S., Kacerovský M. Congenital heart defects according to the types of the risk factors - a single center experience. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2019.
Čapková Z., Čapková P., Srovnal J., Štaffová K., Bečvářová V., Trková M., Adamová K., Šantavá A., Hajdúch M., Procházka M., Curtisová V. Differences in the importance of microcephaly, dysmorphism, and epilepsy in the detection of pathogenic CNVs in ID and ASD patients. PeerJ. 2019.
Pavlíček J., Klásková E., Kaprálová S., Doležálková E., Matura D., Špaček R., Piegzová A., Gruszka T., Procházka M. Echogenní fokusy fetálního srdce z pohledu dětského kardiologa. Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2019.
Čapková P., Srovnal J., Čapková Z., Štaffová K., Bečvářová V., Trková M., Adamová K., Šantavá A., Curtisová V., Hajdúch M., Procházka M. MLPA is a practical and complementary alternative to CMA for diagnostic testing in patients with autism spectrum disorders and identifying new candidate CNVs associated with autism. PeerJ. 2019.
Lattová V., Dostál J., Vodička J., Procházka M. Riziko tromboembolie v souvislosti s in vitro fertilizací. Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2019.
Tauber Z., Čížková K., Janíková M., Procházka M. Serum C-peptide level correlates with the course of muscle tissue healing in the rabbit model of critical limb ischemia. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC. 2019.
Klugarová J., Janoušková K., Procházka M., Hálek J., Šibravová V., Klugar M. The association between mode of birth delivery and attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review protocol of epidemiological evidence. International Journal of Evidence-Based Healthcare. 2019.
Poděbradská R., Šarmírová M., Janura M., Elfmark M., Procházka M. Vliv fyzioterapeutických postupů na zatížení plosky a bolesti zad v těhotenství. Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2019.
Vrtěl P., Slavík L., Vodička R., Procházka M., Procházková J., Vrtěl R., Úlehlová J., Rohoň P., Štellmachová J. Vyhledávání genetických variant u trombofilních stavů. Casopis Lekaru Ceskych. 2019.
Andělová K., Anderlová K., Bláha J., Čechurová D., Černý M., Dvořák V., Kokrdová Z., Krejčí H., Krejčí V., Ľubušký M., Pařízek A., Procházka M., Šimják P. Doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické, diabetologické a neonatologické péče. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva. 2018.
Janoušková K., Pláteníková T., Hájek M., Procházka M., Klugar M. Endometrióza a její vliv na plodnost a kvalitu života. Praktický lékař. 2018.
Poděbradská R., Šarmírová M., Procházka M. Funkční poruchy pohybového systému v těhotenství. Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2018.
Bartoníková T., Menšíková K., Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Otruba P., Kaiserová M., Vaštík M., Mikulicová L., Ovečka J., Šáchová L., Dvorský F., Jugas P., Godava M., Bareš M., Janout V., Hluštík P., Procházka M., Kaňovský P. New endemic familial parkinsonism in south Moravia, Czech Republic and its genetical background. MEDICINE. 2018.
Kutálková K., Procházka M., Matulníková Ľ. Prenatal Care in Uganda and the Czech Republic. Clinical Social Work and Health Intervention. 2018.
Kružíková Š., Hruban L., Procházková Z., Procházka M. Role porodní asistentky při dystokii ramének za porodu. Gynekologie a porodnictví. 2018.
Procházka V., Jurčíková J., Vítková K., Pavliska L., Porubová L., Lassák O., Buszman P., Fernandez CA., Jalůvka F., Špačková I., Lochman I., Procházka M., Janíková M., Tauber Z., Franková J., Lachnit M., Hiles MC., Johnstone BH. The Role of miR-126 in Critical Limb Ischemia Treatment Using Adipose-Derived Stem Cell Therapeutic Factor Concentrate and Extracellular Matrix Microparticles. MEDICAL SCIENCE MONITOR. 2018.
Pavlíček J., Klásková E., Doležálková E., Matura D., Špaček R., Gruszka T., Polanská S., Procházka M. Vývoj prenatální diagnostiky vrozených srdečních vad, zisk z jednotlivých ultrazvukových projekcí. Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2018.
Pavlíček J., Klásková E., Doležálková E., Matura D., Špaček R., Gruszka T., Polanská S., Procházka M. Vývoj prenatálních diagnostiky vrozených srdečních vad, zisk z jednotlivých ultrazvukových projekcí. Česká gynekologie. 2018.
Sobek A., Koutná O., Sobek Aj., Holub P., Zbořilová B., Klásková E., Procházka M. Ambulantní miniinvazivní léčba funkčních cyst ovaria. Česká gynekologie. 2017.
Klásková E., Zapletalová J., Kaprálová S., Šnajderová M., Lebl J., Tüdös Z., Pavlíček J., Černá J., Mihál V., Stará V., Procházka M. Increased prevalence of bicuspid aortic valve in Turner syndrome links with karyotype: the crucial importance of detailed cardiovascular screening. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism. 2017.
Procházka M., Záhumenský J., Křepelka P. Klinický postup řešení dystokie ramének. Gynekologie a porodnictví. 2017.
Vodička R., Vrtěl R., Menšíková K., Kaňovský P., Dolinová I., Kolaříková K., Procházka M. Next Generation Sequencing Data Analysis Evaluation in Patients with Parkinsonism from a Genetically Isolated Population. Genomics and Computational Biology. 2017.
Hůrková V., Šantavý J., Vlk R., Procházka M., Vrtěl P., Vrtěl R. Pohled genetika na rozšířené záhlaví u plodu mezi 11. - 14. týdnem gravidity. Gynekologie a porodnictví. 2017.
Sobek A., Procházka M., Klásková E., Zbořilová B., Ľubušký M., Sobek A. Triple pregnancy with mixed chorionicity following in vitro fertilization (IVF): is fetal reduction neccesary ? Česká gynekologie. 2017.
Böhmová J., Vodička R., Ľubušky M., Holusková I., Studničková M., Kratochvílová R., Krejčiříková E., Janíková M., Durdová V., Doležalová T., Filipová H., Dušek L., Dhaifalah I., Vomáčková K., Kacerovský M., Procházka M., Vrtěl R. Clinical Potential of Effective Noninvasive Exclusion of KEL1-Positive Fetuses in KEL1-Negative Pregnant Women. Fetal Diagnosis and Therapy. 2016.
Filipová H., Procházka M., Vrtěl R. Diagnostika komplexu tuberózní sklerózy se zaměřením na prenatální období. Česká gynekologie. 2016.
Pařízek A., Šimják P., Černý A., Šestinová A., Zdeňková A., Hill M., Dušková M., Procházka M., Vlk R., Kokrdová Z., Koucký M., Vítek L. Efficacy and safety of ursodeoxycholic acid in patients with intrahepatic cholestasis of pregnancy. Annals of Hepatology. 2016.
Janoušková K., Bubeníková Š., Procházka M. Fyziologický porod. Angis revue. 2016.
Sobek A., Procházka M., Klásková E., Ľubušký M., Pilka R. High incidence of monozygotic twinning in infertility treatment. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Filipová H., Vrtěl R., Vodička R., Petrák B., Curtisová V., Procházka M. Korelace fenotypu a genotypu u českých pacientů s komplexem tuberózní sklerózy. Praktický lékař. 2016.
Huml K., Kantor L., Procházka M., Studničková M., Pilka R. Laparoskopická abdominální cerkláž u pacientky s habituálním potrácením – kazuistika. Česká gynekologie. 2016.
Stourač P., Adamus M., Seidlová D., Pavlík T., Janků P., Křikava I., Mrozek Z., Procházka M., Klucka J., Stoudek R., Bartíková I., Kosinová M., Harazim H., Robotková H., Hejduk K., Hodická Z., Kirchnerová M., Frančáková J., Obare Pyszková L., Hložková J., Ševčík P. Low-Dose or High-Dose Rocuronium Reversed with Neostigmine or Sugammadex for Cesarean Delivery Anesthesia: A Randomized Controlled Noninferiority Trial of Time to Tracheal Intubation and Extubation. Anesthesia-analgesia. 2016.
Ľubušký M., Holusková I., Procházka M., Hálek J., Klásková E. Management těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence. Postgraduální medicína. 2016.
Procházka M., Velebil P., Binder T., Janoušková K. Porod velkého plodu. Česká gynekologie. 2016.
Procházka M., Velebil P., Binder T. Porod velkého plodu. Česká gynekologie. 2016.
Slavík L., Novák M., Úlehlová J., Procházka M., Procházková J., Lattová V., Polák P., Pilka R. Possibility of Coagulation System Activation Determination with Tissue Factor in Pregnancy Complications. Clinical Laboratory. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K. Progesteron a jeho role v porodnictví. Moderní gynekologie a porodnictví. 2016.
Klásková E., Drábek J., Hobzová M., Smolka V., Šeda M., Hyjánek J., Slavkovský R., Stránská J., Procházka M. Significant phenotype variability of congenital central hypoventilation syndrome in a family with polyalanine expansion mutation of the PHOX2B gene. Biomedical Papers-Olomouc. 2016.
Kacerovský M., Musilová I., Jacobsson B., Drahošová M., Hornychová H., Janků P., Procházka M., Šimetka O., Andrýs C. Cervical fluid IL-6 and IL-8 levels in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. 2015.
Sobek A., Zbořilová B., Procházka M., Šilhánová E., Koutná O., Klásková E., Tkadlec E., Sobek A. High incidence of monozygotic twinning after assisted reproduction is related to genetic information, but not to assisted reproduction technology itself. Fertility and Sterility. 2015.
Michl P., Procházka M., Štosová T., Pink R., Pazdera J., Tvrdý P. HPV v etiologii orofaryngeálního karcinomu a jeho vztah k sexuální aktivitě. Česká gynekologie. 2015.
Klásková E., Tüdös Z., Sobek A., Zapletalová J., Dostál J., Zbořilová B., Sobek A., Adamová K., Lattová V., Dostálová Z., Procházka M. Low-level 45,X/46,XX mosaicism is not associated with congenital heart disease and thoracic aorta dilatation: a prospective magnetic resonance study. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2015.
Klásková E., Tüdös Z., Sobek A., Zapletalová J., Dostál J., Zbořilová B., Sobek A., Adamová K., Lattová V., Dostálová Z., Procházka M. Low-level 45,X/46,XX mosaicism is not associated with congenital heart disease and thoracic aorta dilatation: prospective magnetic resonance imaging and ultrasound study. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2015.
Procházka M., Procházková J., Ľubušký M., Pilka R., Úlehlová J., Michalec I., Polák P., Kacerovský M., Slavík L. Markers of Endothelial Activation in Preeclampsia. Clinical Laboratory. 2015.
Lattová V., Dostál J., Pešková M., Sobek A., Procházka M. Opakované selhání implantace embrya a trombofilie. Česká gynekologie. 2015.
Michalec I., Tomanová M., Navrátilová M., Šimetka O., Procházka M. Rizikové faktory poškození svalů pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem. Česká gynekologie. 2015.
Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Procházka M. The role of tissue factor in normal pregnancy and in the development of preeclampsia: A review. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Michalec I., Navrátilová M., Tomanová M., Kacerovský M., Šalounová D., Procházka M., Šimetka O. Vaginální porod s použitím vakuumextraktoru není spojen se signifikantně vyšším výskytem avulzního poranění levátorů. Česká gynekologie. 2015.
Procházka M., Strašilová P., Kacerovský M., Janků P. Vakuumextrakce. Moderní gynekologie a porodnictví. 2015.
Součková M., Pilka R., Malý T., Procházka M., Frančáková J., Lattová V., Horváthová K. HELLP syndrom komplikovaný rupturou jater - kazuistika. Česká gynekologie. 2014.
Šimetka O., Pětroš M., Ľubušký M., Liška M., Doležálková E., Matura D., Wiedermannová H., Procházka M. Changes in middle cerebral artery velocimetry of fetuses diagnosed postnatally with mild or moderate hemolytic disease. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2014.
Strašilová P., Procházka M., Pilka R. Maligní tumory v těhotenství. Postgraduální medicína. 2014.
Ľubušký M., Procházka M., Šimetka O., Holusková I. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Česká gynekologie. 2013.
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J., Dhaifalah I., Lubušký M., Šimetka O. Dysfunkce endotelu u těhotných s chronickou formou hypertenze. Česká gynekologie. 2013.
Holusková I., Ľubušký M., Studničková M., Procházka M. Erytrocytární aloimunizace těhotných žen, klinický význam a laboratorní diagnostika. Česká gynekologie. 2013.
Holusková I., Ľubušký M., Studničková M., Procházka M. Incidence erytrocytární aloimunizace u těhotných žen v olomouckém regionu. Česká gynekologie. 2013.
Brychtová P., Procházka M., Lattová V., Ľubušký M., Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Šimetka O. Incidence, etiologie a klinický význam trombocytopenie v graviditě. Česká gynekologie. 2013.
Skřivánek A., Ľubušký M., Studničková M., Holusková I., Procházka M. Poruchy funkce štítné žlázy v těhotenství. Česká gynekologie. 2013.
Lattová V., Procházka M., Procházková J., Úlehlová J., Slavík L., Ľubušký M., Brychtová P. Preeklampsie a trombin generační test. Česká gynekologie. 2013.
Procházková J., Procházka M., Lubušký M. Problematika krvácicých chorob v porodnictví. Česká gynekologie. 2013.
Ľubušký M., Procházka M., Šimetka O., Holusková I. Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen. Postgraduální medicína. 2012.
Ľubušký M., Procházka M. Erytrocytární aloimunizace těhotných žen Hemolytická nemoc plodu a novorozence. Postgraduální medicína. 2012.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Ordeltová M., Vomáčková K. Fetomaternal hemorrhage in normal vaginal delivery and in delivery by cesarean section. Transfusion. 2012.
Ľubušký M., Šimetka O., Studničková M., Procházka M., Feketevíziová L., Ordeltová M., Langová K. Fetomaternální hemoragie při porodu císařským řezem. Česká gynekologie. 2012.
Procházka M., Havlík R., Ľubušký M. Onemocnění žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní v těhotenství. Česká gynekologie. 2012.
Ľubušký M., Studničková M., Jabůrek L., Procházka M. Určení pohlaví plodu při ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru těhotenství. Postgraduální medicína. 2012.
Studničková M., Ľubušký M., Šimetka O., Procházka M., Ordeltová M., Pětroš M., Vomáčková K., Langová K. VLIV VĚKU RODIČKY, PARITY, DÉLKY TRVÁNÍ TĚHOTENSTVÍ A HMOTNOSTI PLODU. Česká gynekologie. 2012.
JABŮREK L., PROCHÁZKA M., ĽUBUŠKÝ M. Dopplerometrie u hypotrofických plodů. Česká gynekologie. 2011.
JABŮREK L., JABŮRKOVÁ J., ĽUBUŠKÝ M., PROCHÁZKA M. Risk of haemorrhagic complications of retropubic surgery in females: anatomic remarks. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
ŠIMETKA O., LATTOVÁ V., MICHALEC I., PROCHÁZKA M. Srovnání efektivity misoprostolu a dinoprostu při indukci druhotrimestrálního abortu. Česká gynekologie. 2011.
SLAVÍK L., PROCHÁZKOVÁ J., PROCHÁZKA M., ŠIMETKA O., HLUŠÍ A., ÚLEHLOVÁ J. THE PATHOPHYSIOLOGY OF ENDOTHELIAL FUNCTION IN PREGNANCY AND THE USEFULNESS OF ENDOTHELIAL MARKERS. Biomedical Papers-Olomouc. 2011.
LATTOVÁ V., PROCHÁZKA M., ÚLEHLOVÁ J. Trombin generační test u fyziologické a rizikové gravidity. Česká gynekologie. 2011.
PROCHÁZKA M., PROCHÁZKOVÁ J., SLAVÍK L. Antitrombotická terapie v graviditě. Postgraduální medicína. 2010.
Michl P., Pazdera J., Procházka M., Pink R., Štosová T. HPV IN THE ETIOLOGY OF HEAD AND NECK CARCINOMAS. Biomedical Papers-Olomouc. 2010.
Procházková J., Dhaifallah I., Měchurová A., Pilka R., Šimetka O., Slavík L., Úlehlová J., Lubušký M., Procházka M. Monitorování hladin markerů aktivace endotelu během fyziologické gravidity. Česká gynekologie. 2010.
Studničková M., Ľubušký M., Ordeltová M., Procházka M. Možnosti stanovení fetomaternální hemoragie. Česká gynekologie. 2010.
Šimetka O., Michalec I., Zewdiová H., Kolářová R., Procházková J., Procházka M. Průběh a výsledky 34 těhotenství komplikovaných syndromem HELLP. Česká gynekologie. 2010.
Marková I., Dušková M., Ľubušký M., Kudela M., Zapletalová J., Procházka M., Pilka R. Selected immunohistochemical prognostic factors in endometrial cancer. International Journal of Gynecological Cancer. 2010.
Šimetka O., Procházková J., Gumulec J., Michalec I., Zewdiová H., Kolářová R., Procházka M. Syndrom HELLP - průběh onemocnění a aktivita markerů aktivace endotelu. Vnitřní lékařství. 2010.
Marková I., Ľubušký M., Procházka M., Kudela M., Dušková M., Zapletalová J., Pilka R. Vybrané imunohistochemické prognostické faktory v karcinomu endometria. Praktická gynekologie. 2010.
Pilka R., Marková I., Dušková M., Procházka M., Maděrková Tozzi M., Kudela M. Zhodnotit expresi imunohistochemických markerů u chirurgicky stážovaných pacientek s karcinomem endometria. European Journal of Gynaecological Oncology. 2010.
SLAVÍK L., KRČOVÁ V., HLUŠÍ A., PROCHÁZKOVÁ J., PROCHÁZKA M., ÚLEHLOVÁ J., INDRÁK K. MOLECULAR PATHOPHYSIOLOGY OF THROMBOTIC STATES AND THEIR IMPACT TO LABORATORY DIAGNOSTICS. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
Slavík L., Krčová V., Hluší A., Procházková J., Procházka M., Úlehlová J., Indrák K. Molekulární metody v diagnostice trombofilních stavů. Biomedical Papers-Olomouc. 2009.
Mihál V., Michálková K., Malý T., Polák P., Procházka M., Tichý T., Pospíšilová D., Novák Z. Prenatální diagnostika střevní duplikatury pomocí ultrazvuku. Pediatrie pro praxi. 2009.
Procházka M. Antibiotická léčba v těhotenství. Medicína po promoci. 2008.
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J. Detection of MMP-2 and MMP-9 in normal uncomplicated pregnancy. Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis. 2008.
Kořenek A., Procházka M. Iodine in early pregnancy--is there enough? Biomedical Papers-Olomouc. 2008.
Skoumalová I., Vondráková J., Rohoň P., Rožmanová Š., Jarošová M., Indrák K., Procházka M., Šantavá A., Faber E. SUCCESSFUL CHILDBIRTH IN A PATIENT WITH CHRONIC MYELOGENOUS LEUKEMIA TREATED WITH IMATINIB MESYLATE DURING EARLY PREGNANCY. Biomedical Papers-Olomouc. 2008.
Ľubušký M., Procházka M., Langová M., Vomáčková K., Čížek L. Ultrazvuková biometrie hlavičky při poloze plodu koncem pánevním. Praktická gynekologie. 2008.
Žídková L., Procházka M., Šantavá A., Adam T. Dědičné metabolické choroby a těhotenství. Česká gynekologie. 2007.
Ľubušký M., Procházka M., Langová M., Vomackova K., Čížek L. DISCREPANCY IN ULTRASOUND BIOMETRIC PARAMETERS OF THE HEAD (HC ? HEAD CIRCUMFERENCE, BPD ? BIPARIETAL DIAMETER) IN BREECH PRESENTED FETUSES. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Procházka M., Ľubušký M., Slavík L., Hrachovec P., Zielina P., Kudela M., Lindqvist P. Frequency of selected thrombophilias in women. Australian & New Zealand Journal of Obstetrics & Gynaecology. 2007.
Procházka M., Procházka V., Ľubušký M., Procházková J., Hrbáč T. Mozková žilní trombóza u uživatelek hormonální antikoncepce. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Ľubušký M., Berta E., Procházka M., Marek O., Kudela M. Optimalizovaný postup při provádění spinální anestézie pro císařský řez. Praktická gynekologie. 2007.
Ľubušký M., Dhaifalah I., Procházka M., Hyjánek J., Míčková I., Vomáčková K., Šantavý J. Single umbilical artery and its siding in the second trimester of pregnancy: Relation to chromosomal defects. Prenatal Diagnosis. 2007.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Kantor J. Aktuální management těhotenství s rizikem rozvoje anémie plodu. Česká gynekologie. 2006.
Friedecký D., Bednář P., Procházka M., Adam T. Analysis of intracellular nucleotides by capillary electrophoresis - Mass spectrometry. Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. 2006.
Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Šantavá A., Dušek L., Švábová D., Singh A., Krejčíříková E., Schneiderová E., Šantavý J. Analýza fetální DNA v maternalní plazmě s využitím STR lokusů. Časopis lékařů českých. 2006.
Ľubušký M., Procházka M., Dhaifalah I., Hálek J., Míčková I., Šantavý J. Concordant partial urorectal septum malformation sequence in monozygotic twins. American Journal of Medical Genetics. Part A. 2006.
Procházková J., Procházka M., Papajík T., Látalová E., Hluší A., Lubušký M., Neoral Č., Geierová M., Indrák K. Idiopatická trombocytopenická purpura v těhotenství refrakterní na imunosupresivní terapii - kazuistika. Transfuze a hematologie dnes. 2006.
Ľubušký M., Procházka M., Čapková P., Geierová M., Míčková I., Machač Š. Porod plodu s triploidní mozaikou a chorangiózou placenty. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2006.
Machač Š., Ľubušký M., Procházka M., Středa R. PREVALENCE OF INHERITED THROMBOPHILIA IN PATIENTS WITH SEVERE OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Ľubušký M., Procházka M., Krejčová L., Větr M., Šantavý J., Kudela M. Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen v těhotenství a po porodu Rh (D) pozitivního dítěte. Česká gynekologie. 2006.
Procházka M., Ľubušký M., Slavík L., Hrachovec P., Zielina P., Kudela M., Lindqvist P. SELECTED PREGNANCY VARIABLES IN WOMEN WITH PLACENTAL ABRUPTION. Biomedical Papers-Olomouc. 2006.
Měchurová A., Chrobok J., Procházka V., Procházka M. Spontaneous Spinal Epidural Haematoma at C 5-Th 7 Level after Spontaneous Delivery. Rivista di Neuroradiologia. 2006.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I. Technika stanovení maximální průtokové rychlosti v arteria cerebri media (MCA- PSV) u plodu s rizikem rozvoje fetální anémie. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2006.
Lubusky M., Kudela M., Lubušký D., Machač Š., Procházka M., Míčková I. Transpozice ovarii u mladých žen operovaných pro karcinom hrdla děložního. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2006.
Ľubušký M., Berta E., Procházka M., Marek O., Kudela M. Vývoj incidence postpunkční cefalei po spinální anestézii pro císařský řez v Olomouci v letech 2003-2004. Časopis lékařů českých. 2006.
Procházka M., Procházková J., Lubušký M., Krčová V., Slavík L., Hrachovec P., Zelina P. Hladina faktoru VIII v časném poporodním období. Česká gynekologie. 2005.
Procházka M., Procházka V., Čížek V., Rajner J., Dvořák J. Mozková žilní trombóza indukovaná hormonální antikoncepcí léčená přímou katétrovou trombolýzou. Kapitoly z kardiologie pro lékaře v praxi. 2005.
Lubušký M., Pospíšilová D., Hyánek J., Procházka M., Míčková I. Prenatální infekce plodu parvovirem B19. Česká gynekologie. 2005.
Machač Š., Procházka M., Lubušký M. Prevalence trombofilií u pacientek s těžkou formou ovariálního hyperstimulačního syndromu. Česká gynekologie. 2005.
Procházka M., Kudela M., Lubušký M., Větr M., Hrachovec P., Zelina P. Předčasné odlučování lůžka ? etiologie a rizikové faktory. Česká gynekologie. 2005.
Lubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Machač Š., Kantor L. Přínos dopplerovského vyšetření pro těhotenství s rizikem alloimunní anémie plodu. Česká gynekologie. 2005.
Fingerová H., Procházka M., Petrová P. SHBG ? nové možnosti diagnostického využití v ženském lékařství. Česká gynekologie. 2005.
Lubušký M., Procházka M., Šantavý J., Machač Š., Míčková I. Dopplerometrie při posouzení fetální anémie. Česká gynekologie. 2004.
Lubušký M., Procházka M., Šantavý J., Machač Š., Míčková I. Dopplerometrie při pozouzení fetální anémie. Česká gynekologie. 2004.
Lubušký M., Machač Š., Lubušký D., Kudela M., Procházka M. Hysterektomie na olomoucké klinice v letech 1989 - 2002: vývoj v indikačním spektru a operačním přístupu. Česká gynekologie. 2004.
Lubušký M., Machač Š., Lubušký D., Kudela M., Procházka M. Hysterektomie na olomoucké klinice v letech 1989 - 2002: vývoj v indikačním spektru a operačním přístupu. Česká gynekologie. 2004.
Ľubušký M., Lubušká L., Procházka M., Hejtmánek P., Machač Š. Komplikovaný průběh appendicitidy v graviditě. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2004.
Procházka V., Rajner J., Procházka M., Dvořák J., Čížek V. Oral contraceptive induced cerebral venous thrombosis treated by local catheter directed thrombolysis. Interventional Neuroradiology. 2004.
L´Ubušký M., Kudela M., L´Ubušký D., Machač Š., Procházka M., Míčková I. Přínos a rizika transpozice ovarií u mladých žen s ca cervicis uteri. Česká gynekologie. 2004.
Lubušký M., Kudela M., Lubušký D., Machač Š., Procházka M., Míčková I. Přínos a rizika transpozice ovarií u mladých žen s Ca cervicis uteri. Česká gynekologie. 2004.
Hrachovec P., Procházka M., Kilián T. Těhotenství a porod u pacientky s Ehlers-Danlosovým syndromem - kasuistika. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2004.
Procházka M., Geierová M., Procházková J., Lubušký M. Trombofilní stav v porodnictví - II. část. Praktická gynekologie. 2004.
Procházka M., Procházková J., Lubušký M., Slavík L. Trombofilní stavy v porodnictví - I. část. Praktická gynekologie. 2004.
Procházka M., Procházková J., Lubušký M., Slavík L. Trombofilní stavy v porodnictví - I. část. Praktická gynekologie. 2004.
Procházka M., Geierová M., Procházková J., Lubušký M. Trombofilní stavy v porodnictví - II. část. Praktická gynekologie. 2004.
Procházka M., Procházková J. Anémie v těhotenství. Praktická gynekologie. 2003.
Machač Š., Kolek A., Dostál J., Procházka M., Oborná I., Březinová J., Svobodová M., Kudela M. Celiakie a poruchy plodnosti u žen. Česká gynekologie. 2003.
Kilián T., Kudela M., Procházka M., Větr M., Hálek J. Časná mateřská a neonatální morbidita po spontánním a operativním vaginálním porodu. Česká gynekologie. 2003.
Procházka M., Happach C., Maršál K., Dahlbäck B., Lindqvist G. Factor V Leiden in pregnancies complicated by placental abruption. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. 2003.
Větr M., Kudela M., Dzvinčuk P., Procházka M., Kilián T., Prášilová J. Infekce v etiologii předčasného porodu ( výsledky studie CIPRACT ). Praktická gynekologie. 2003.
Pilka R., Kudela M., Procházka M. Matrix metaloproteinázy, embryonální implantace a nádorová invaze. Česká gynekologie. 2003.
Hálek J., Kantor L., Procházka M. Péče o novorozence po intrauterijních transfúzích. Zdravotnické noviny. 2003.
Hrachovec P., Procházka M., Kudela M. Rizikové faktory abrupce placenty. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2003.
Pilka R., Procházka M., Kudela M. Význam matrix metaloproteináz v těhotenství. Česká gynekologie. 2003.
Větr M., Dzvinčuk P., Kudela M., Procházka M. Antepartální kardiotokografie a dopplerovská flowmetrie v diagnostice hypoxie plodu. Česká gynekologie. 2002.
Köcher M., Buriánková E., Krčová V., Černá M., Procházka M. Odstranitelný Günter Tulip Vena Cava Filter v prevenci plicní embolie u pacientek indikovaných k porodnické operaci. Česká radiologie. 2002.
Procházka M., Krčová V., Hrachovec P., Kudela M., Slavík L. Rezistence na aktivovaný protein C a hluboká žilní trombóza v těhotenství. Česká gynekologie. 2002.
Janků P., Roztočil A., Procházka M., Kudela M., Burnog T., Zakopal P., Prokopová I. Zevní obrat konce pánevního - součást moderního porodnictví. Praktická gynekologie. 2002.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Brychtová P. Trombocytopenie v graviditě. In Procházka M. (Eds.) 2014.
Jabůrek L. Dopplerometrie ductus venosus u hypotrofických plodů. In Procházka M. (Eds.) 2013.
Šimetka O. Hepl syndrom a markery aktivace endotelu. In Procházka M. (Eds.) 2010.
Procházka M. Trombofilní stavy v porodnictví. Trombofilní stavy v porodnictví. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pičmanová P., Procházka M. Kvalita života a sexualita u žen s močovou inkontinencí. In Mitlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 28. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. 2020.
Janoušková K., Vysloužilová M., Procházka M. Vliv endometriózy na reprodukční a sexuální zdraví. In Mitlöhner M., Prouzová Z., Zouharová M., Podroužek L. (Eds.) Sborník referátů 2020. 2020.
Hrubá R., Kopecký M., Procházka M. Role porodní asistentky ve výchově k reprodukčnímu zdraví. In Mithlöhner M., Prouzová Z. (Eds.) 24. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice, Pardubice 2016, Sborník referátů. 2016.
Fingerová H., Procházka M., Petrová P. Klinické využití stanovení SHBG ? současný stav a perspektivy. Sborník abstrakt XXVI. Imunoanalytické dny, 3. -5.4.2005. 2005.
Ehrmann J., Procházka M. Problematika nespecifických střevních zánětů u gravidních žen. Aktuální gastroenterologie XV. 2004.
Galuszková D., Beislová H., Procházka M. ZKUŠENOSTI S LÉČBOU HEMOLYTICKÉ NEMOCI NOVOROZENCE V REGIONU OLOMOUC. 10. PRACOVNÍ DNY Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP 8. - 10 září 2004. 2004.
Šantavý J., Procházka M., Polák P., Kantor L., Míčková I., Vránová I. Fetální isoimunizace prenatální intrauterinní management. Aktuality z lékařské genetiky. 2003.
Machač Š., Mayer Z., Ľubušký M., Procházka M., Březinová J., Dostál J. Gestagenní podpora dydrogesteronem. Výroční symposium asistované reprodukce. Sborník abstrakt. 2003.
Machač Š., Bártková A., Dostál J., Ľubušký M., Procházka M., Březinová J., Svobodová M. Intrakraniální arteriální trombóza komplikující OHSS. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie. 13. sympozium asistované reprodukce. Sborník abstrakt. 2003.
Zielina P., Procházka M. Rizikové faktory abrupce placenty. XXXVI. konference studentských vědeckých prací. Abstrakta. 2003.
Procházka M., Geierová M. Trombofilní stavy v porodnictví. X. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze s mezinárodní účastí. 2003.
KNIHA - CELEK
Procházka M., Vodička R., Štellmachová J. Chapters of Medical Genetics for general medicine students. In Vrtěl R. (Eds.) 2023.
Kolečková M., Vomáčková K., Spurná Z., Holý O., Horáček J., Kolář Z., Melichar B., Neoral Č., Procházka M., Řehulková A., Srovnal J., Veverková L. "Triple" negativní karcinomy mléčné žlázy. In Černá M., Daneš J. (Eds.) 2022.
Kolečková M., Vomáčková K., Spurná Z., Holý O., Horáček J., Kolář Z., Melichar B., Neoral Č., Procházka M., Řehulková A., Srovnal J., Veverková L. „Triple“ negativní karcinomy mléčné žlázy. In Černá M., Daneš J. (Eds.) 2022.
Binder T., Vavřinková B. Těhotná v ordinaci negynekologa. In Procházka M. (Eds.) 2020.
Procházka M., Pilka R. Porodnictví pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. In Záhumenský J., Segeťa J. (Eds.) 2018.
Křepelka P., Záhumenský J., Procházka M. Dystokie ramének. In Procházka M., Vlk R. (Eds.) 2016.
Hruban L., Janků P., Procházka M., Ventruba P. Vaginální vedení porodu koncem pánevním. In Procházka M., Binder T. (Eds.) 2016.
Ehrmann J., Hůlek P., Aiglová K., Brodanová M., Černoch J., Červinková Z., Dědek P., Doležal J., Ehrmann J., Eliáš P., Fejfar T., Fraňková S., Horák J., Horáková M., Hosák L., Hůlková M., Husa P., Chalupa P., Jirkovský V., Jirsa M., Konečný M., Lata J., Lejhancová K., Mareček Z., Maňák J., Martásek .., Oliverius M., Pánek J., Petrtýl J., Plíšek S., Pozler O., Procházka M., Procházka V., Schneiderka P., Štafka V., Šperl J., Trunečka .., Tyčová V., Ungermann L., Urbánek P., Válek V., Vaňásek T., Vítek L., Vrzalová D., Zima T. Hepatologie 2.vydání 2014. 2014.
Šimetka O., Vlk R., Procházka M. Porodnictví krok za krokem. 2013.
HERMAN J., GREGAR J., ČERNÁ M., HRABÁLEK L., KOUTNÁ J., KÖCHER M., PROCHÁZKA M., ŠTUDENT V., ZBOŘIL P., GWOZDZIEWICZ M., Staffa R. Žilní onemocnění v klinické praxi. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Spurná Z., Procházka M. Genetická podstata "triple" negativních karcinomů mléčné žlázy. In Černá M., Daneš J., Kolečková M., Vomáčková K. (Eds.) "Triple" negativní karcinomy mléčné žlázy. 2022.
Šimetka O., Procházka M., Vrublová Y. Císařský řez - sectio caesarea. Porodní asistence. 2020.
Procházka M. Placenta a její vývoj. Porodní asistence. 2020.
Frančáková J., Procházka M. Porodnická analgezie a anestezie. Porodní asistence. 2020.
Kopecký M. Prenatální období. In Procházka M. (Eds.) Porodní asistence. Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. 2020.
Charamza J., Kopecký M. Reprodukční orgány ženy. In Procházka M. (Eds.) Porodní asistence. Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. 2020.
Kopecký M. Svaly pánevního dna a svaly hráze a jejich fascie. In Procházka M. (Eds.) Porodní asistence. Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. 2020.
Procházka M., Kašová L., Pilka R. Základní porodnická terminologie. Porodní asistence. 2020.
Kopecký M. Ženská pánev. In Procházka M. (Eds.) Porodní asistence. Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. 2020.
Charamza J., Kopecký M. Ženský močový systém. In Procházka M. (Eds.) Porodní asistence. Učebnice pro vzdělávání i každodenní praxi. 2020.
Adamová K., Čapková Z. Cytogenetika. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Friedecký D., Adam T. Dědičné metabolické poruchy. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Vrtěl R., Vodička R., Janíková M. DNA diagnostika v klinické praxi. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Janíková M. Epigenetika. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Janíková M. Epigenetika. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R., Janíková M. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Strojil J. Farmakogenetika. In Procházka M., Vodička R., Vrtěl R., Gaillyová R., Havlovicová M., Macek M., Kremlíková Pourová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky pro studující všeobecného lékařství. 2018.
Punová L., Štellmachová J. Hereditární nádorové syndromy. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Čapková P. Chromosomální aberace. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Vodička R., Vrtěl R., Janíková M. Molekulární genetika - teoretický úvod. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Bubeníková Š., Procházka M., Janoušková K. Nepravidelné polohy a porodní mechanismy. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2018.
Bubeníková Š., Procházka M. Nepravidelnosti pupečníku, placenty, plodové vody. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2018.
Šantavá A., Štellmachová J. Neurogenetika. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Procházka M., Ehrmann J., Bubeníková Š. Onemocnění jater a žlučových cest v těhotenství. Hepatologie. 2018.
Janíková M., Vrtěl R., Srovnal J. Onkogenetika. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gailyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Adamová K., Štellmachová J. Preimplantační genetická diagnostika. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Studničková M., Dorazilová R., Hrubá R., Procházka M. Šestinedělí. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2018.
Šantavá A., Štellmachová J., Punová L. Typy dědičnosti, stanovení genetických rizik. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Procházka M., Štellmachová J., Vrtěl P. Úvod do genetiky - základní pojmy. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Rohoň P., Katrincsáková B. Úvod do genetiky hematoonkologických onemocnění. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Petřková J. Úvod do genetiky vybraných interních onemocnění. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Vodička R., Vrtěl R. Úvod do lidské populační genetiky. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Vodička R., Vrtěl R., Janíková M. Základy lékařské genetiky. In Procházka M., Macek M., Havlovicová M., Kremlíková Pourová R., Gaillyová R. (Eds.) Základy lékařské genetiky. 2018.
Vrbická D., Procházka M. Genetická vyšetření v léčbě neplodnosti. Genetika v klinické praxi IV. 2016.
Bubeníková Š., Procházka M. Nepravidelné polohy a porodní mechanismy. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
Bubeníková Š., Procházka M. Nepravidelnosti pupečníku, placenty, plodové vody. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š. Porod. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
Bubeníková Š., Procházka M. Prenatální péče. Porodnictví pro studenty lékařství a porodní asistence. 2016.
Vlk R., Procházka M. Definice a klasifikace hypertenze v těhotenství. Preeklampsie. 2015.
Vlk R., Procházka M. Epidemiologie preeklampsie. Preeklampsie. 2015.
Procházka M., Měchurová A., Vlk R., Šimetka O. Etiologie preeklampsie. Preeklampsie. 2015.
Procházka M., Dostál J., Pilka R. Genetická vyšetření v léčbě neplodnosti. Genetika v klinické praxi. 2015.
Vlk R., Procházka M. Gestační hypertenze. Preeklampsie. 2015.
Šimetka O., Vlk R., Procházka M. HELLP syndrom. Preeklampsie. 2015.
Procházka M., Vlk R. Patofyziologie preeklampsie. Preeklampsie. 2015.
Procházka M., Procházková J. Hormonální terapie a trombofilní stavy. Sexuologie pro urology a gynekology. 2012.
Marková I., Procházka M. Molecular Biology of Endometrial Carcinoma. Cancer of the Uterine Endometrium - Advances and Controversies. 2012.
Procházka V., PROCHÁZKA M., ĽUBUŠKÝ M., PROCHÁZKOVÁ J., Hrbáč T. Cerebal Venous Thrombosis in Patients Using Oral Contraceptives. Venous Trombosis - Principles and Practice. 2011.
Procházka V., Procházka M., Ľubušký M., Procházková J., Hrbáč T. Cerebral Venous Thrombosis in Patients Using Oral Contraceptives. Venous Thrombosis-Principles and Practice. 2011.
Procházka M., Ehrmann J. Onemocnění jater a žlučových cest v těhotenství. In Ehrmann J. (Eds.) Hepatologie. 2010.
ABSTRAKT
Ĺubušký M., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Kantor L., .. Dopplerovské vyšetření MCA-PSV při predikci fetální anémie. Neonatologické listy. .
Pičmanová P., Procházka M. The effect of urinary incontinence on the quality of life of a women. Health care of today and tomorrow: research aspects. 2023.
Slováková M., Procházka M. Nursing care of women after gynecological surgeries. 2nd International Conference of PhD Students of the Study Program Nursing. 2021.
Slováková M., Procházka M. Ošetrovateľská starostlivosť o ženy po gynekologických operáciách. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2021.
Pičmanová P., Procházka M. Quality of life of women with stress urinary incontinence. CONFERENCE PROCEEDINGS 2nd International Conference of PhD Students of the Study Program Nursing. 2021.
Pičmanová P., Procházka M. Quality of life of women with stress urinary incontinence. Nursing Around the World. 2021.
Čapková Z., Čapková P., Srovnal J., Štaffová K., Adamová K., Pazderová J., Hajdúch M., Procházka M. Clinical significance of 2q37.1 duplication in patients with intellectual disability and facial dysmorphism. EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS. 2020.
Vrtěl P., Vrtěl R., Adamová K., Vrbická D., Procházka M., Štellmachová J., Klásková E., Zapletalová J., Pavlíček J., Hána V., Stará V., Souček O., Lebl J. Possible effect of the imprinting on the Turner´s phenotype. European Journal of Human Genetics. 2020.
Štellmachová J., Curtisová V., Rohoň P., Vrtěl R., Vrtěl P., Adamová K., Vrbická D., Procházka M., Palová M. 45,X/46,XY gonosomal mosaicism as an unexpected finding in a patient with lymphoproliferative disease. European Journal of Human Genetics. 2020.
Janíková M., Šantavá A., Kolaříková K., Vrtěl P., Kratochvílová R., Slavkovský R., Vrtěl R., Vodička R., Procházka M. Familiární výskyt nádorů GIT asociovaný s genem BMPR1A. Program a abstrakty. 2019.
Čapková Z., Čapková P., Srovnal J., Štaffová K., Adamová K., Rohoň P., Procházka M. Genetická analýza sourozenců s ID/DD, ASD, ADHD a epilepsií. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 52. výroční cytogenetická konference. 2019.
Čapková Z., Čapková P., Srovnal J., Štaffová K., Adamová K., Hajdúch M., Procházka M. Is 9p24.3 (DOCK8, KANK1) a new loci involved in dosage-sensitive pathway which can lead to ASD/ID? Lesson from recurrent duplications 15q11.2 and 16p11.2. 23. SBORNÍK ABSTRAKTŮ POSTERŮ. 2019.
Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Menšíková K., Bartoníková T., Kaňovský P., Fürst T. Presence of rare variants in haplotype in LRRK2 gene as a potential risk factor for endemic parkinsonism. European Human Genetics Conference. 2019.
Štellmachová J., Curtisová V., Adamová K., Vrbická D., Vrtěl P., Vrtěl R., Procházka M., Klásková E. Rozdílné zastoupení mozaiky u pacientky s Turnerovým syndromem- prenatální záchyt a rozdílné postnatální nálezy v zárodečních listech. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLK JEP a 52. výroční cytogenetická konference-Sborník abstraktů a přednášek. 2019.
Vrtěl P., Slavík L., Vodička R., Procházka M., Vrtěl R., Procházková J., Úlehlová J. Metodology of massive parellel sequencing on Iont Torrent platform - searching for rare genetic variants associated with thrombophilia. Gesellschaft für Thrombose und Hämostaseforschung. 2018.
Čapková P., Curtisová V., Srovnal J., Trková M., Mičková I., Čapková Z., Procházka M. Positive predictive value of fetal nuchal translucency (NT) for detection of genomic imbalances after rapid exclusion of "common" aneuploidies. PRENATAL DIAGNOSIS. 2018.
Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Menšíková K., Kaňovský P. Vyhodnocování celoexomových analýz u pacientů s parkinsonismem. 22.celostátní konference DNA diagnostiky. 2018.
Janíková M., Kratochvílová R., Synková H., Vrtěl R., Vodička R., Slavkovský R., Procházka M. Vyšetrenie hereditárnych nádorových syndrómov na ÚLG v Olomouci. Sborník. 2018.
Turčan P., Pokorný P., Kvintová J., Sigmund M., Procházka M. Current Desire for Motherhood and its Fulfilment in Czech Lesbian Females. Journal of Sexual Medicine. 2017.
Klásková E., Hostinská E., Petřková J., Houda J., Navrátil J., Vít P., Procházka M., Ľubušký M. Fetal sinus bradycardia as the symptom of previously undiagnosed familial form of Long QT syndrome type 1 caused by mutation of KCNQ1 gene (c.926C>T). Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2017.
Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Kaňovský P., Menšíková K., Bartoníková T. Kumulace vzácnějších variant genu LRRK2 u pacientů s parkinsonismem. 21.celostátní konference DNA diagnostiky. 2017.
Tauber Z., Čížková K., Janíková M., Procházka M., Procházka V. Morphological changes in ischemic muscle tissues after treatment with Adipose-Derived Stem Cell Conditioned Medium. Morphology 2017 : 50th International congress of the Czech anatomical society. 2017.
Vodička R., Vrtěl R., Menšíková K., Kaňovský P., Dolinová I., Kolaříková K., Procházka M. Algorithms of NGS data evaluation in patients with Parkinsonism from genetically isolated population. IWBBIO 2016 Proceedings extended abstracts. 2016.
Vodička R., Böhmová J., Ľubušký M., Kratochvílová R., Krejčiříková E., Janíková M., Dušek L., Vrtěl R., Procházka M. Clinical potential of effective non-invasive exclusion of KEL1 positive fetuses in KEL1 negative pregnant women. European Journal of Human Genetics. 2016.
Janíková M., Procházka M., Tauber Z., Vítková K., Jurčíková J., Procházka V. Distribution of miR-126 expression level in rabbit musculus tibialis anterior. Human Gene Therapy. 2016.
Turčan P., Pokorný P., Kvintová J., Procházka M. Evaluation of radial extracorporeal shock wave therapy in the treatment of chronic pelvic pain syndrome. The Journal of Sexual Medicine. 2016.
Janíková M., Kratochvílová R., Synková H., Vrtěl R., Vodička R., Slavkovský R., Veberová T., Curtisová V., Procházka M. Familiar breast cancer with no phenotype/genotype correlation: case study. European Journal of Human Genetics. 2016.
Klásková E., Zapletalová J., Šnajderová M., Lébl J., Tüdös Z., Pavlíček J., Černá J., Stará V., Procházka M., Ľubušký M. Increased prevalence of bicuspid aortic valve in Turner syndrome links with karyotype: a crucial importance of detailed cardiovascular screening. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2016.
Filipová H., Vrtěl R., Vodička R., Procházka M. Korelace fenotypu a genotypu u pacientů s komplexem tuberózní sklerózy. Abstrakta XX. celostání konference DNA diagnostiky. 2016.
Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Menšíková K., Kaňovský P., Procházka M., Dolinová I. Next generation sequencing data analysis evaluation in patients with Parkins onism from genetically isolated population. Abstrakta XX. celostátní konference DNA diagnostiky. 2016.
Vodička R., Vrtěl R., Menšíková K., Kaňovský P., Dolinová I., Kolaříková K., Procházka M. Next generation sequencing data analysis evaluation in patients with Parkinsonism from genetically isolated population. Journal of Alzheimers Disease & Movement Disorders. 2016.
Bubeníková Š., Janoušková K., Procházka M. Romská a vietnamská komunita v práci porodní asistentky v České republice. 3. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS seminář porodních asistentek. Sborník abstrakt. 2016.
Vrtěl P., Vodička R., Procházka M., Vrtěl R., Slavík L., Procházková J. Vyhledávání vzácných genetických variant u trombofilních stavů - zavedení do klinické praxe. Abstrakta XX. celostátní konference DNA diagnostiky. 2016.
Janíková M., Kratochvílová R., Synková H., Štellmachová J., Vodička R., Vrtěl R., Slavkovský R., Procházka M. Význam genetickej analýzy génov BRCA1 a BRCA2. Programme and abstract book. 2016.
Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K. Porodní asistence v proměnách času. Nelékařské obory v proměnách času. 2015.
Turčan P., Pokorný P., Kvintová J., Sigmund M., Procházka M. Possibilities of realization and fulfillment of the desire for reproduction in Czech lesbian women. Proceedings of the 17th Annual Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhagen, Denmark, February 5–7, 2015. 2015.
Procházka M., Slavík L., Procházková J., Úlehlová J., Novák M., Hostinská E., Polák P. Tissue factor activation in pregnancy complications. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2015.
Pilka R., Marek R., Melichar B., Adam T., Kudela M., Procházka M. Assesment of tissue trauma during surgical staging of endometrial carcinoma: Comparison of robotic, laparoscopic and open approach. International Journal of Gynecological Cancer. 2014.
Klásková E., Tüdös Z., Sobek A., Dostál J., Procházka M., Sobek A., Zapletalová J., Dostálová Z., Zbořilová B. Low-Level 45,X/46,XX Mosaicism up to 10% of Aneuploidy in Women Undergoing IVF Procedure Seems Not To Be Associated with a Higher Prevalence of Congenital Cardiovascular Disease and Thoracic Aorta Dilatation: a Prospective Cardiovascular Magnetic Resonance Study. World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility. 2014.
Pilka R., Stejskal D., Švesták M., Ondrová D., Neubert D., Huml K., Procházka M. New laboratory markers in the endometrial cancer patients. International Journal of Gynecological Cancer. 2014.
Procházka M., Slavík L., Procházková J., Úlehlová J., Novák M., Polák P., Pilka R. Role of tissue factor in activation coagulation system at pregnancy complications. Thrombosis Research. 2014.
Procházka M., Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Novák M., Pilka R. Tissue factor / tissue factor pathway inhibitor ratio in women with endometrial cancer. International Gynecologic Cancer Society. 2014.
Michl P., Štosová T., Procházka M., Pazdera J., Pink R. Infekce dutiny ústní virem HPV ve vztahu k životnímu stylu. Česká stomatologie. 2013.
Lonský V., Steriovský A., Přikrylová K., Marcián P., Fábiková K., Procházka M. Emergency aortic valve replacement in a pregnant 34-year old woman with endocarditis. A case report. Book of Abstracts. 2012.
MICHL P., PINK R., PAZDERA J., ŠTOSOVÁ T., PROCHÁZKA M. Infekce dutiny ústní virem HPV ve vztahu k životnímu stylu. Česká stomatologie. 2011.
Michl P., Procházka M., Štosová T. HPV v etiopatogenezi maligních tumorů hlavy a krku. Česká stomatologie. 2010.
Slavík L., Úlehlová J., Hluší A., Procházková J., Procházka M., Krčová V., Indrák K. Mikropartikule. Vnitřní lékařství. 2010.
Mihál V., Malý T., Michálková K., Polák P., Procházka M., Tichý M., Pospíšilová D., Novák Z. Prenatální diagnostika fetální duplikatury tenkého střeva pomocí ultrazvuku. VI. festival kazuistik z pediatrie. 2009.
Procházková J., Procházka M., Kantor L., Hálek J., Lubušký M., Slavík L., Hluší A., Krčová V. Stanovení základních parametrů koagulace, proteinu C a volného proteinu S u nezralých novorozenců. Sborník abstrakt XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007.
Machač Š., Malenovská A., Novotná M., Ľubušký M., Procházka M. Hodnocení stimulačních cyklů u pacientek se střední formou OHSS. Praktická gynekologie. 2005.
Procházková J., Procházka M., Papajík T., Látalová E., Hluší A., Lubušký M., Neoral Č. Idiopatická trombocytopenická purpura v těhotenství refrakterní na farmakoterapii ? kasuistika. XIX.olomoucké hematologické dny, 15- 18. června 2005, Abstrakta. 2005.
Machač Š., Lubušký M., Procházka M., Slavík L. Prevalence of Inherited Trombophillia in Severe OHSS. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2005.
Kantor L., Marková L., Stárková J., Procházka M. Srovnání metod měření tělesné teploty novorozenců. Neonatologické listy. 2005.
Procházka M., Bekárek V., Hlídková E., Adam T. Stanovení organických kyselin a aminokyselin v plodové vodě. Neonatologické listy. 2005.
Procházka M., Happach C., Maršál K., Dahlbäck B., Lindqvist PG. Coagulation factor V Leiden not increased in pregnancies complicated by abruptio placentae. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2003.
Procházka M., Slavík L., Procházková J., Hrachovec P., Krčová V. Factor V Leiden, prothrombin G20210A and MTHFR C667T mutations in women with abruptio placentae. Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis. 2003.
Procházka M., Slavík L., Procházková J., Hrachovec P., Krčová V., Zielina P. Factor VIII levels in the early postpartum period. Pathophysiology of Haemostasis and Thrombosis. 2003.
Procházka M., Ľubušký M., Šantavý J., Machač Š. Fetální anémie v UZ obraze - B mode. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2003.
Ľubušký M., Procházka M., Šantavý J., Machač Š. Fetální anémie v UZ obraze - dopplerometrie. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2003.
Ľubušký M., Procházka M., Machač Š., Horák D. Konkordantní komplex VVV u monozygotních dvojčat. Gynekolog : Časopis ženských lékařů. 2003.
Procházka M., Větr M., Kudela M., Hrachovec P. Rizikové faktory abrupce placenty. Slovenská gynokológia a porodníctvo. 2003.
Procházka M., Happach C., Maršál K., Dahlbäck B., Lindqvist PG. Výskyt faktoru V Leiden u těhotenství komplikovaných abrupcí placenty. Slovenská gynokológia a porodníctvo. 2003.
Procházka M., Happach C., Maršál K., Dahlbäck B., Lindqvist P. G. Coagulation factor V Leiden not increased in pregnancies complicated by abruptio placentae. Česká gynekologie. 2002.
Köcher M., Buriánková E., Krčová V., PROCHÁZKA M., Černá M., Utíkal P. Retrievable Günter Tulip vena cava filter in the prevention of pulmonary embolism in patients candidates to obstetric surgery. Cardiovascular and Interventional Radiology. 2002.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Procházka M., Dorazilová R. Alternativní porodnictví. 2023.
Procházka M., Dorazilová R. Nové pojmy v porodnictví - význam a souvislosti. 2023.
Slováková M., Procházka M. Nursing care for women after gynecological surgery. 2023.
Štellmachová J., Vrtěl P., Vrtěl R., Vodička R., Procházková J., Procházka M., Slavik L., Úlehlová J. Nález „novel“ varianty v genu pro protein S u pacienta s anamnézou trombembolické nemoci. 2021.
Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Menšíková K., Kaňovský P. Vyhodnocování celoexomových analýz u pacientů s parkinsonismem. 2020.
Štellmachová J., Curtisová V., Adamová K., Vrbická D., Vrtěl P., Vrtěl R., Procházka M., Klásková E. A case of mosaic Turner syndrome – a value of examination different germ layers and combination of karyotyping and FISH. 2019.
Adamová K., Vrbická D., Vrtěl R., Vrtěl P., Klásková E., Procházka M. Gonosomal findings in three different germ layers in patients with Turner syndrome phenotype. Haplotyping of X chromosome. 2019.
Adamová K., Vrbická D., Vrtěl R., Vrtěl P., Klásková E., Procházka M. Proč přehodnotit přístup k laboratorní diagnostice Turnerova syndromu? 2019.
Vrbická D., Adamová K., Vrtěl R., Vrtěl P., Klásková E., Procházka M. Skryté mozaiky u žen s "čistou" monozomií X. 2019.
Čapková Z., Čapková P., Srovnal J., Procházka M. Význam molekulárně genetického testování genu PTPN11 v prenatální diagnostice. 2019.
Čapková Z., Čapková P., Srovnal J., Štaffová K., Trková M., Bečvářová V., Curtisová V., Hajdúch M., Procházka M. Determination of prospective candidate genes for ASD using microarray. In ., Čapková P. (Eds.) 2018.
Čapková Z., Čapková P., Srovnal J., Křepská J., Řoutilová M., Pazderová J., Vyvialová M., Krejčiříková E., Štaffová K., Procházka M., Hajdúch M. Phelan-McDermid syndrom. 2018.
Procházka M. TEN v porodnictví. 2018.
Procházka M. TEN v těhotenství. 2018.
Kolaříková K., Vodička R., Vrtěl R., Procházka M., Kaňovský P., Menšíková K., Bartoníková T. Frekvence vzácných haplotypů v genu LRRK2 u pacientů s parkinsonismem. 2017.
Filipová H., Vrtěl R., Vodička R., Procházka M. Genotype-phenotype correlation in Czech patients with tuberous sclerosis complex. 2017.
Klásková E., Tüdös Z., Sobek A., Zapletalová J., Dostál J., Zbořilová B., Sobek A., Adamová K., Vrbická D., Lattová V., Dostálová Z., Procházka M. Low-level45,X/46,XX mosaicism is not associated with congenital heart disease and thoracic aorta dilatation: prospective magnetic resonance imaging and ultrasound study. 2017.
Böhmová J., Vodička R., Ľubušký M., Vrtěl R., Kratochvílová R., Krejčiříková E., Janíková M., Procházka M. Klinický potenciál neinvazivní KEL genotypizace KEL1 pozitivních plodů u KEL1 negativních matek. 2016.
Procházka M. Prenatální péče. 2016.
Hrubá R., Kopecký M., Procházka M. Role porodní asistentky ve výchově k reprodukčnímu zdraví. 2016.
Bubeníková Š., Janoušková K., Procházka M. Romská a vietnamská komunita v práci porodní asistentky v ČR. 2016.
Hrubá R., Kopecký M., Procházka M. Antropomentrie v práci PA. 2015.
Procházka M. Mentor klinické praxe. 2015.
Procházka M. Nové trendy v léčbě GDM. 2015.
Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K. Porodní asistence v proměnách času. 2015.
Bubeníková Š., Vévoda J., Procházka M. Psychická bezpečnost členů zdravotnického týmu. 2015.
Slavík L., Procházka M., Procházková J., Polák P., Úlehlová J., Novák M., Hostinská E., Pilka R. The role of Tissue factor in activation coagulation system at pregnancy coplications. 2015.
Procházková J., Slavík L., Procházka M., Úlehlová J. Thrombin Generation Test AT R2 Polymorphism of Factor V. 2015.
Procházková J., Slavík L., Procházka M., Úlehlová J. THROMBIN GENERATION TEST AT R2 POLYMORPHISM OF FACTOR V. 2015.
Bubeníková Š., Procházka M. 7. moravská konference fetomaternální medicíny. 2015.
Bubeníková Š., Vránová V., Procházka M. Klasifikační systémy v práci porodní asistentky. 2014.
Slavík L., Procházková J., Úlehlová J., Procházka M., Polák P., Novák M., Pilka R., Lubušký M. The role of tissue factor in activation of coagulation system at pregnancy complications. 2014.
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J., Dhaifalah I., Lubušký M. Dysfunkce endotelu u těhotných s chronickou formou hypertenze. 2013.
Novák M., Procházka M., Procházková J., Lubušký M., Polák P., Slavík L., Úlehlová J., Procházka V., Pilka R. Flow Cytometric Assesment of Coagulation system activation by Tissue factor in pregnancy complications. 2013.
Slavík L., Procházka M., Procházková J., Lubušký M., Polák P., Úlehlová J., Novák M., Pilka R. Postup stanovení aktivace koagulačního systému tkáňovým faktorem u těhotenských komplikací. 2013.
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J., Lattová V., Pilka R. Thrombin generation test in neonates. 2012.
Procházka M., Procházková J., Měchurová A., Slavík L., Úlehlová J., Lubušký M. Endothelial activation markers during physiological pregnancy. 2010.
Michl P., Pazdera J., Procházka M., Štosová T., Pink R. HPV v etiopatogenezi maligních tumorů hlavy a krku. XIII. Olomoucké onkologické dny. 2010.
Procházková J., Dhaifallah I., Šimetka O., Měchurová A., Pilka R., Lubušký M., Slavík L., Úlehlová J., Lattová V., Procházka M. Markery aktivace endotelu během fyziologické gravidity a těhotenství s rozvojem preeklampsie. 2010.
Procházková J., Dhaifallah I., Měchurová A., Pilka R., Šimetka O., Slavík L., Úlehlová J., Lubušký M., Procházka M. Markery aktivace endotelu během fyziologické gravidity, preeklampsie, u těhotenství při chronické hypertenzi a u diabetiček. 2010.
Procházková J., Hluší A., Měchurová A., Pilka R., Šimetka O., Slavík L., Úlehlová J., Lubušký M., Procházka M. Stanovení generace trombinu u těhotných s fyziologickou graviditou. 2010.
Slavík L., Procházka M., Úlehlová J., Procházková J., Hluší A. Stanovení trombogenního potenciálu mikropartikulí v těhotenství. 2010.
Slavík L., Procházka M., Úlehlová J., Krčová V., Procházková J., Hluší A. The measurement of thrombogenic potential of microparticles in pregnancy. 2010.
Procházková J., Hluší A., Měchurová A., Pilka R., Šimetka O., Slavík L., Úlehlová J., Lubušký M., Procházka M. Thrombin generation test in pregnancy. 2010.
Procházka M., Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Lattová V., Pilka R. Thrombin generation test in pregnancy. 2010.
Procházka V., Procházka M., Gregar J., Zapletalová J. Epidemiologie akutní pankreatitidy. IX. Brněnský pankreatologický den. 2009.
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J., Šimetka O., Měchurová A. Markers of endothelial activation in high risk pregnancies. 2009.
Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Procházka M., Pilka R., Dhaifalah I., Měchurová A., Šimetka O. Markers of endothelial activation in the prediction of subsequent development of preeclampsia. 8th World Congress in Fetal Medicine. 2009.
Procházková J., Procházka M., Slavík L., Úlehlová J., Pilka R., Měchurová A., Šimetka O. Markery aktivace endotelu u rizikových těhotenství. 2009.
Procházka M., Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Pilka R., Dhaifallah I., Měchurová A., Kubová Z. Markry aktivace endotelu v predikci preeklampsie. XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009.
Procházka M., Kantor L., Procházková J., Kilián T., Úlehlová J., Slavík L. Stanovení základních parametrů koagulace, proteinu C a volného proteinu S u nezralých novorozenců. XXV. Neonatologické dny. 2009.
Procházka M., Dhaifalah I., Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Pilka R., Měchurová A. The significance of endothelial activation markers in the prediction of subsequent development of preeclampsia. XIX. FIGO Congress of Gynaecology and Obstetrics. 2009.
Procházka M., Procházková J., Pilka R., Slavík L., Úlehlová J., Mechurová O., Šimetka O., Hluší A. The significance of endothelial markers of activation in the prediction of subsequent development of preeclampsia. XXII. Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis. 2009.
Procházka M., Slavík L., Procházková J., Pilka R., Úlehlová J., Měchurová A. The significance of ondothelial markers of activation in the prediction of subsequent. 53.rd Annual Meeting Society of Thrombosis and Haemostasis Research. 2009.
Procházka M., Šimetka O., Procházková J., Úlehlová J., Měchurová A., Slavík R., Pilka R. Význam markerů aktivace endotelu v predikci preklampsie. XXVI. Celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČPGS ČLS JEP. 2009.
Loyková V., Procházka M., Prášilová J., Loyková K. Péče o těhotné diabetičky ve Fakultní nemocnici Olomouc. Přednáškový večer Spolku lékařů JEP v Olomouci, 24. 5. 2006. 2006.
Procházka M., Laurini R., Maršál K., Lindquist PG. FACTOR V LEIDEN AND PATHOLOGY OF PLACENTA. SBORNÍK ABSTRAKT XXII. KONFERENCE SEKCE PERINATÁLNÍ MEDICÍNY ČGPS ČLS JEP. 2005.
Procházková J., Procházka M., Krčová V., Lubušký M., Hluší A., Látalová E. HELLP syndrom ? terapeutické možnosti. Abstrakta XIV. Slovensko-Česky Hematologický a Transfuziologický Sjezd, s. 64. 2005.
Machač Š., Lubušký M., Dostál J., Slavík L., Procházka M. Prevalence of inherited trombophilia in severe OHSS (ovarian hyperstimulation syndrome). Abstrakty XIV. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd, s. 63. 2005.
L´Ubušký M., Hyjánek J., Procházka M., Šantavý J., Míčková I., Šantavá A. Prenatální diagnostika akutní infekce parvovirem B19. Pracovní den Společnosti lékařské genetiky. 2004.
L´Ubušký M., Procházka M., Dhaifalah I., Šantavý J., Míčková I., Hyjánek J., Šantavá A. URSM - prenatální diagnostika. Pracovní den Společnosti lékařské genetiky. 2004.
Procházka M., Šantavý J., Kudela M., Kantor L., Vránová I., Langová L., Beislová H., Drábková A., Mánková H., Babišová J. Těžký průběh hemolytického onemocnění novorozence - kazuistika. 2002.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dorazilová R., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Šperková A., Procházka M., Ľubušký M., Matulníková Ľ. Novinky v porodní asistenci. 2019.
Procházka M., Šperková A., Bubeníková Š., Janoušková K., Merz L. Winter School in Midwifery 2019. 2019.
Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Dorazilová R., Šperková A. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2018.
Bubeníková Š., Dorazilová R., Hrubá R., Janoušková K., Matulníková Ľ., Procházka M., Šperková A., Vrublová Y. Porodní asistentky pro zdraví žen a dětí. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Šperková A., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Vrublová Y., Matulníková Ľ. Porodnictví a porodní asistence jako reflexe stavu společnosti. 2017.
Procházka M., Šperková A., Janoušková K., Bubeníková Š., Hrubá R. Doškolovací den pro lékaře a porodní asistentky. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K., Dorazilová R. Workshop for students of midwifery and Intensive care in midwifery and for midwives in practice. 2016.
Vodička R., Vrtěl R., Procházka M. XX. celostátní konference DNA diagnostiky. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A. Porodní asistence v Rakousku a České republice. 2015.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A., Janoušková K. 7. moravská konference fetomaternální medicíny. 2015.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Šperková A. 6. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2014.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Procházka M., Žídková L., Tomková J., Janošťáková A., Friedecký D., Adam T. ANALÝZA NUKLEOTIDŮ VE FIBROBLASTECH PRO PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKU DĚDIČNÝCH ONEMOCNĚNÍ PURINOVÉ DE NOVO SYNTÉZY. XXIV. konference sekce perinatální medicíny ČPGS. 2007.
Procházka M., Procházka V., Maděřič D., Procházková J., Ľubušký M. Cerebral venous thrombosis in oral contraceptive (OCP) users. The 2nd International Symposium on Women´s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis, Vienna, 2.-4.2. 2007. 2007.
Ľubušký M., Procházka M. Diskrepance ultrazvukových biometrických parametrů hlavičky (HC - head circumference, BPD - biparietal diameter) při poloze plodu koncem pánevním. XXIV. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Pardubice. 2007.
Ľubušký M., Procházka M., Holusková I. Erytrocytární aloimunizace matky. XXIV. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Pardubice. 2007.
Procházka M., Kocher M., Buriánková E., Procházková J., Krčová V., Černá M., Ľubušký M. RETRIEVABLE GÜNTER TULIP VENA CAVA FILTER IN PREVENTION OF PULMONARY EMBOLISM IN PATIENTS INDICATED TO OBSTETRIC OPERATION. The 2nd International Symposium on Women´s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis, Vienna, 2.-4.2. 2007. 2007.
RECENZE
Procházka M. Porodníctvo. In Procházka M. (Eds.) Porodníctvo. 2022.
Takács L. Psychologie v perinatální péči Praktické otázky a náročné situace. In Procházka M. (Eds.) Psychologie v perinatální péči Praktické otázky a náročné situace. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Procházka M. Kolposkopie. 2024.
Procházka M. Jak na klimakterium. 2021.
Hrubá R., Bubeníková Š., Procházka M. Edukační den porodní asistence. 2019.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R., Matulníková Ľ. VI. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2019.
Procházka M., Janoušková K., Bubeníková Š. Belgian Lactation Consultants Conference. 2018.
Procházka M. Brněnský genetický den. 2018.
Bubeníková Š., Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R. Edukační den porodní asistence V. ročník. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Dorazilová R., Janoušková K. Intraparttální hypoxie plodu, monitorování plodu za porodu. 2018.
Procházka M. Jarní roadshow 2018. 2018.
Procházka M. Jarní roadshow 2018. 2018.
Procházka M., Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R., Šperková A. Moravská konference fetomaternální medicíny. 2018.
Procházka M. Odborný seminář. 2018.
Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Bubeníková Š. XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Kilián T. XXXV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2018.
Procházka M., Janoušková K., Hrubá R., Bubeníková Š. 5. Společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS Kontroverze v gynekologii a porodnictví. 2018.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K., Dorazilová R., Hrubá R. 8. konference nemocničních gynekologů a porodníků. 2018.
Hrubá R., Bubeníková Š., Janoušková K., Šperková A., Procházka M. Ambulantní gynekologie v praxi. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R. IV. spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K., Hrubá R., Dorazilová R., Šperková A., Vrublová Y. Moravská konference fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Janoušková K., Dorazilová R., Šperková A. Novinky v porodní asistenci. 2017.
Janoušková K., Procházka M., Bubeníková Š., Hrubá R., Dorazilová R., Vrublová Y. XXXIV. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny s mezinárodní účastí. 2017.
Procházka M., Janoušková K., Bubeníková Š. EBHC (zdravotnictví založené na důkazech) v praxi. 2016.
Procházka M. Gynekologický seminář. 2016.
Procházka M., Bubeníková Š., Janoušková K. Mother and child care in the Czech Republic. 2016.
Procházka M. Vrozené metabolické vady. 2016.
Janoušková K., Hrubá R., Procházka M., Dorazilová R., Bubeníková Š. Workshop pro studentky Porodní asistence a Intenzivní péče v porodní asistenci a pro porodní asistentky v praxi. 2016.
Janoušková K., Bubeníková Š., Procházka M. 3. společná konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. 2016.
Procházka M. Jarní roadshow 2015. 2015.
Procházka M. MLPA workshop. 2015.
Procházková J., Slavík L., Úlehlová J., Procházka M., Pilka R., Dhaifalah I., Měchurová A., Kubová Z. Markery aktivace endotelu v predikci rozvoje preeklampsie. Haematologica: the hematology journal. 2009.
Procházka M., Procházková J., Slavík L., Úlehlová J. Detection of MMP-2 and MMP-9 in normal uncomplicated pregnancy. 2008.
Procházka M., Procházka V., Rajner J., Dvořák J., Čížek V., .. Mozková žilní trombóza indukovaná hormonální antikoncepcí léčená přímou katétrovou trombolýzou. 2005.
Lubušký .., Pospíšilová D., Hyjánek J., Procházka M., Míčková I. Prenatální infekce plodu parvovirem B19. 2005.
PROJEKT
Merz L., Konečný P., Dus M., Tomsa M., Jančíková V., Můčková A., Kalabusová J., Wolfová K., Mlíka R., Kolářová B., Gaul Aláčová P., Šáteková L., Machálková L., Mikšová Z., Tomanová J., Dorazilová R., Matulníková Ľ., Procházka M., Hrubá R., Janoušková K., Bubeníková Š., Pokorná J., Vybíral P., Vévoda J., Grygová B., Kozáková R., Vévodová Š., Janoutová J., Kisvetrová H., Školoudík D. Inovace předmětů formou elektronických studijních opor na FZV. Unievrzita Palackého v Olomouci. 2019.
Hrubá R., Bubeníková Š., Procházka M., Šperková A. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2015.
Hrubá R., Bubeníková Š., Procházka M., Šperková A., Vránová V. Podpora a rozvoj vzdělávání mentorů klinické praxe pro ÚPA FZV. Univerzita Palackého v Olomouci. 2014.
VEDENÍ PRÁCE
Maistryszinová P. Makrosomie v souvislosti s diabetem matky. In Procházka M. (Eds.) Diplomová práce. 2018.
Mackerlová M. Péče porodní asistentky o těhotnou ženu s preeklampsií. In Procházka M. (Eds.) Bakalářská práce. 2018.
Kružíková Š. Role porodní asistentky při dystokii ramen. In Procházka M. (Eds.) Diplomová práce. 2018.
Straková J. Strategie vedení porodu koncem pánevním. In Procházka M. (Eds.) Bakalářská práce. 2018.
Míšová A. Vzestupná tendence operativních porodů v České republice. In Procházka M. (Eds.) Diplomová práce. 2018.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
TURČAN LEF Gynekologie a porodnictví 2021
ŠIMETKA LEF Gynekologie a porodnictví 2010
PIČMANOVÁ FZV Ošetřovatelství 2023
JABŮREK LEF Gynekologie a porodnictví 2013
LATTOVÁ LEF Gynekologie a porodnictví 2019
BUBENÍKOVÁ FZV Ošetřovatelství 2017
SOBEK LEF Gynekologie a porodnictví 2017
BRYCHTOVÁ LEF Gynekologie a porodnictví 2014
JANOUŠKOVÁ LEF Sociální lékařství 2024
MICHALEC LEF Gynekologie a porodnictví 2016
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)