Zde najdete nejčastější otázky a odpovědi týkající se aktuální režimu na UP v souvislosti s pandemií covid-19. V naváznosti na vývoj situace je budeme průběžně aktualizovat a doplňovat. Pokud jste zde nenalezli svou otázku, můžete nám napsat na faq@upol.cz. Opakované dotazy zde vyvěsíme, ty individuálnější se budeme snažit zodpovědět co nejdříve, případně vás odkázat na kompetentní osoby.


Semestr, výuka, harmonogram ak. roku, poplatky za studium

Jaká opatření se budou týkat výuky v zimním semestru 2020?

(Aktualizováno 8. 9. v 16:38)

UP v tomto ohledu pravidelně komunikuje s odborníky, epidemiology a jinými specialisty a řídí se také doporučeními a pokyny ze strany ministerstva zdravotnictví. UP prozatím neplánuje žádné plošné zpřísnění obecně platných opatření na své půdě. Jednotlivé fakulty však mohou (stejně jako během jarní vlny pandemie covid-19) vydávat vlastní dodatečná opatření s ohledem na svá organizační specifika (aktuálně takto učinila například právnická fakulta či fakulta tělesné kultury). Proto doporučujeme studentům bedlivě sledovat informace nejen na stránce upol.cz/covid-19, ale též na stránkách svých fakult.

Soupis aktuálně platných doporučení a informací najdete zde.


Bude zimní semestr 2020 probíhat online?

(Aktualizováno 8. 9. v 16:42)

UP prozatím neplánuje plošnou online výuku. Doporučuje však fakultám případnou online formu u velkých hromadných přednášek, pokud nelze větší skupiny studentu rozdělit na menší skupinky.

Některé fakulty se nicméně na základě vlastních specifik rozhodly online formy výuky využít. Na právnické fakultě bude probíhat zimní semestr plně online, fakulta tělesné kultury pak online bude učit velkou část teoretických předmětů.


Kde najdu návody pro výukové online platformy (Zoom, MS Teams aj.)?

(Aktualizováno 17. 9. v 16:28)

Podrobnější informace k nastavení nástrojů pro online výuku najdete na Portálu UP a také na univerzitní Wiki.


Do kdy musím splnit studijní povinnosti za ak. rok 2019/2020?

(Aktualizováno 8. 9. v 16:42)

Mezní termín pro splnění studijních povinností za loňský akademický rok byl na základě jarní vlny pandemie prodloužen do 15. září 2020.


Ovlivní situace kolem pandemie Covid-19 vyměřování poplatků za studium?

(Aktualizováno 18. 5. 2020 v 11:07)

Univerzita Palackého v Olomouci pozastavila od 10. 3. do 17. 5. 2020 vydávání rozhodnutí o poplatku za nadstandardní dobu studia. Vydávání rozhodnutí o stanovení poplatku za studium v nadstandardní době bude obnoveno dne 18. 5. 2020 a budou vydávána pouze těm studentům, kteří naplnili podmínky pro stanovení poplatku před vyhlášením nouzového stavu a doposud jim rozhodnutí vydáno nebylo. Ostatním studentům, kterým lhůta pro stanovení poplatku nastala nebo nastane mezi 1. 3. a 31. 8. 2020, bude rozhodnutí vydáno až po 31. 8. 2020.

Na základě zvláštního zákona č. 188/2020 totiž bylo období od 1. 3. do 31. 8. 2020 vyňato ze standardní doby studia. Každý student, kterému se blíží doba, kdy by spadl do poplatkové povinnosti za nadstandardní délku studia, si tak může toto období přičíst „k dobru“. V praxi to znamená, že pokud by student například měl za normální situace povinnost platit poplatky za nadstandardní délku studia od 1. 9. 2020, díky výše uvedenému zákonu mu platební povinnost nezačne dříve než 1. 3. 2021.

Zkoušky, státnice, diplomové práce, promoce

Uskuteční se promoce, nebo se kvůli časovým možnostem budou rušit?

(Aktualizováno 24. 9. v 9:59).

Situace se v tomto ohledu liší fakulta od fakulty. Některá fakulta se rozhodla plánované promoce neuskutečnit, jiná promoce odkládá na pozdější měsíce, některá prozatím počítá s říjnovým termínem a čeká na vývoj situace. Absolventi si zároveň mohou ve většině případů vyzvednout své diplomy na studijních odděleních. Sledujte informační kanály vašich fakult pro podrobnější informace.

Koleje, menzy

Omezují koleje nějak svůj režim?

(Aktualizováno 30. 9. v 11:05)

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci jsou až do odvolání uzavřeny všechny studovny, klavírní a televizní místnosti, posilovny, modlitebny a také společenské místnosti. Stejně tak platí zákaz návštěv a není možné ani krátkodobé ubytování na přistýlce.


Podepsal/a jsem smlouvu na kolejích, ale chtěl/a bych se nakonec odhlásit. Je to možné?

(Aktualizováno 17. 9. v 16:08)

Pokud neplánujete s ohledem na vývoj situace využívat služeb kolejí, můžete svou ubytovací smlouvu na kolejích ukončit do 20. 9. bez nutnosti hradit kolejné navíc. Pokud jste již ubytováni, podáte výpověď smlouvy, uhradíte stávající měsíc a odstěhujete se z kolejí nejpozději v úterý 22. 9. do 15:00. Ve všech ostatních případech platí podmínky Ubytovací smlouvy. Podrobnosti najdete zde.


Mají koleje nějaká opatření pro šíření koronaviru?

(Aktualizováno 8. 9. v 16:48)

Koleje mají pro potřeby preventivní karantény či izolace (pozitivně testovaných) vyčleněny speciální pokoje v areálu na Envelopě a na Neředíně. Na těchto pokojích budou do dodání negativního výsledku testu bytováni také zahraniční studenti přijíždějící z rizikových, tzv. červených zemí.

Zahraniční studenti, zahraniční pobyty

Jsem zahraniční student/ka. Týkají se mě nějaká omezení při vstupu do ČR?

(Aktualizováno 8. 9. v 16:56)

Vstup zahraničních studentů je omezen aktuálně platnými nařízeními ministerstva vnitra. Záleží na tom, zdali pocházíte z tzv. zelné (nerizikové) země, či země červené (rizikové). Jste-li ze „zelené země“, můžete do ČR přicestovat v zásadě bez omezení. Pocházíte-li ze země červené, testu na covid-19 nebo karanténě se nevyhnete. Podrobnosti zde.


Má univerzita zajištěného lékaře pro zahraniční studenty?

(Aktualizováno 21. 9. v 11:13)

Univerzita se domluvila s ambulancí Vojenské nemocnice Olomouce na tom, že bude poskytovat lékařské služby novým výměnným a novým English degree zahraničním studentům. Tito zahraniční studenti se na lékaře VN mohou v případě potřeby obracet od pondělí do pátku ideálně mezi 9:00–11:00 na čísle +420 973 407 040 nebo na e-mailu kaiprovad@vnol.cz.

Knihovna, kurzy, akce, sport

Bude Akademik sport centrum UP nějak kompenzovat nevyužité sportovní průkazy?

(Aktualizováno 8. 9. v 17:00)

Ano, existují dvě možnosti: 1) možnost vrácení peněz z nevyužitých lekcí; 2) převedení nevyužitých lekcí u vybraného sportovního programu do dalšího semestru, čímž se automaticky sníží cena za předplacený sportovní průkaz následujícím semestru. Podrobněji na webu ASC UP.

Ostatní

Proč se liší opatření univerzit? Proč má UP jiný režim než UK či MUNI?

(Aktualizováno 8. 9. v 17:04)

Vysoké školy se plně řídí aktuálními nařízeními vlády, v některých dílčích aspektech nicméně může docházet k jejich odlišnému nastavení s ohledem na specifika dané univerzity či regionální situaci. Aktuální opatření na UP byly nastaveny po diskuzích s odborníky, epidemiology a specialisty. Je pochopitelně možné, že nastavená opatření se budou v průběhu podzimu v závislosti na vývoji situace měnit.


Pokud by se potvrdila nákaza Covid-19 u některého ze studentů/zaměstnanců UP, bude uzavřena celá univerzita?

(Aktualizováno 8. 9. v 17:05)

UP v tomto ohledu úzce komunikuje s krajskými hygieniky, s nimiž je pravidelně ve spojení. Ve spolupráci s nimi bude UP zavádět i případná karanténní a jiná opatření v případě pozitivního nálezu covid-19 u některého ze studentů či zaměstnanců. Úplné uzavření univerzity je nicméně nepravděpodobné.


Mám oznamovat univerzitě, když mám pozitivní test na covid-19 nebo mi byla nařízena karanténa?

(Aktualizace 23. 9. v 17:46)

Ano, prosíme vás v tomto ohledu o zodpovědnost a spolupráci. Pokud máte pozitivní test na covid-19 nebo vás krajští hygienici umístí do preventivní karantény, informujte o tom koordinátora z vaší domovské fakulty nebo jednotky. Univerzita tím monitoruje situaci pro co nejlepší zvládnutí epidemiologické situace na UP a možnost předvídat a upravovat případný režim výuky. Se všemi informacemi je nakládáno maximálně diskrétně.

Soupis kontaktů na jednotlivé koordinátory naleznete zde.


Proč neexistuje přesný návod na vše z rektorátu?

Univerzity nejsou centralistické jednotky a každá fakulta má svá specifika. Proto nelze shora přikázat stoprocentní režim pro všechny a je potřeba některé kroky nechat k vyřešení vedením jednotlivých fakult.