Zde najdete nejčastější otázky a odpovědi týkající se aktuální režimu na UP v souvislosti s pandemií covid-19. V naváznosti na vývoj situace je budeme průběžně aktualizovat a doplňovat. Pokud jste zde nenalezli svou otázku, můžete nám napsat na faq@upol.cz. Opakované dotazy zde vyvěsíme, ty individuálnější se budeme snažit zodpovědět co nejdříve, případně vás odkázat na kompetentní osoby.


Semestr, výuka, harmonogram ak. roku, poplatky za studium

Jaký je aktuální režim výuky, praxe, zkoušek aj. na UP?

(Aktualizováno 9. 6. v 14:08)

Režim na UP se aktuálně řídí nejnovějším mimořádným opatřením vlády, které vstoupilo v platnost 8. června. To i nadále umožňuje kontaktní výuku všech studentů na UP i konání prezenčních zkoušek, a to za dodržování rozestupů alespoň 1,5 metru (s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe).

Podmínkou pro osobní přítomnost ve výuce je i nadále předložení negativního testu na covid-19.

Podrobnosti k režimu výuky na UP v přehledu na koronawebu.


Musím v prostorách UP nosit roušku nebo respirátor?

(Aktualizováno 8. 6. v 9:49)

Na základě nejnovějšího vládního opatření dochází od úterý 8. 6. ke změně pravidel nošení respirátorů v prostorách UP. Nově lze respirátory či nanoroušky odložit:

  • u zkoušek, pokud je při nich dodržen rozestup alespoň dvou metrů mezi jednotlivými studenty a pedagogy;
  • během prezenční výuky, pokud studenti sedí v lavici (ochranu dýchacích cest si může sundat i přednášející pedagog);
  • v rámci Olomouckého kraje rovněž v zaměstnání ve chvíli, kdy v kanceláři nejsou přítomny jiné osoby než spolupracovníci.

Podrobnosti.


Kde najdu formuláře pro cesty do práce/za studiem během omezení pohybu mezi okresy?

(Aktualizováno 1. 3. ve 13:07)

Veškeré formuláře potřebné pro případnou kontrolu při cestě na UP z jiného okresu (během omezení pohybu mezi okresy od 1. 3.) za účelem práce či studia najdete včetně dalších podrobností zde. Doporučujeme mít při sobě rovněž i zaměstnaneckou kartu či ISIC, které by pro účel kontroly měly také posloužit jako „důkaz“.


Jak probíhá výuka v letním semestru ak. roku 2020/2021?

(Aktualizováno 24. 5. v 14:10)

Výuka v letním semestru 2021 na Univerzitě Palackého aktuálně probíhá prezenčně i v online formě. Vše se odvíjí od možností a požadavků jednotlivých fakult. Podrobnosti k režimu na jednotlivých fakultách najdete v přehledném rozcestníku.


Jaké online nástroje pro výuku a videokonference má UP k dispozici?

(Aktualizováno 11. 1. v 9:55)

UP je prostřednictvím CVT aktuálně schopna nabídnout zájemcům z řad zaměstnanců UP licence pro online a univerzitou podporované platformy Zoom a MS Teams. K dispozici jsou také open source platformy Big Blue Button či Moodle, jehož serverové kapacity byly pro co největší stabilitu posíleny. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mohou zaměstnanci a studenti UP kontaktovat službu Helpdesk.

Veškerý přehled dostupných online nástrojů a návodů k práci s nimi najdete na Portálu UP a také na univerzitní Wiki.

UP také vydala manuál pro online výuku i zkoušení.


Probíhá na UP testování studentů a zaměstnanců na covid-19?

(Aktualizováno 24. 5. ve 14:12)

Od 10. 3. probíhá na UP každý týden povinné antigenní testování zaměstnanců na covid-19. Zaměstnanci bez negativního testu nemohou pracovat v prostorách UP. Od 26. 4. se povinnost pravidelného testování týká také studentů, kteří se v rámci vládních výjimek mohou účastnit kontaktní výuky. Podrobnosti k testovacím místům na univerzitě, včetně informací, na koho se povinnost testování nevztahuje, najdete zde.


Na koho se vztahuje pracovní povinnost studentů?

(Aktualizováno 12. 4. v 9:13)

Pracovní povinnost studentů skončila dne 11. 4. s koncem nouzového stavu v ČR.


Ovlivní situace kolem pandemie Covid-19 vyměřování poplatků za studium?

(Aktualizováno 8. 10. 2020 v 8:53)

Univerzita Palackého v Olomouci pozastavila od 10. 3. do 17. 5. 2020 vydávání rozhodnutí o poplatku za nadstandardní dobu studia. Vydávání rozhodnutí o stanovení poplatku za studium v nadstandardní době bude obnoveno dne 18. 5. 2020 a budou vydávána pouze těm studentům, kteří naplnili podmínky pro stanovení poplatku před vyhlášením nouzového stavu a doposud jim rozhodnutí vydáno nebylo. Ostatním studentům, kterým lhůta pro stanovení poplatku nastala nebo nastane mezi 1. 3. a 31. 8. 2020, bude rozhodnutí vydáno až po 31. 8. 2020.

Na základě zvláštního zákona č. 188/2020 totiž bylo období od 1. 3. do 31. 8. 2020 vyňato ze standardní doby studia. Každý student, kterému se blíží doba, kdy by spadl do poplatkové povinnosti a nadstandardní doby studia, si tak může toto období přičíst „k dobru“. V praxi to znamená, že pokud by student, kterému doposud nebyl stanoven v daném studiu poplatek za nadstandardní dobu, například měl za normální situace povinnost platit poplatky za nadstandardní délku studia od 1. 9. 2020, díky výše uvedenému zákonu mu platební povinnost nezačne dříve než 1. 3. 2021.

Zkoušky, státnice, diplomové práce, promoce

Jak budou probíhat zkoušky v letním semestru 2020/2021?

(Aktualizováno 24. 5. v 14:29)

Dle aktuálního vládního opatření se mohou veškeré zkoušky mohou konat prezenčně (za dodržení 1,5metrových rozestupů mezi osobami v místnosti a dalších povinností), není to však povinnost. Vždy záleží na specifikách a nastavení režimu jednotlivých fakult/kateder a na domluvě vyučujícího se studenty.

Detailnější informace o formě a podobě zkoušek vám sdělí informační kanály vaší fakulty/katedry.

UP už dříve vydala manuál pro online výuku i zkoušení.


Uskuteční se promoce, nebo se kvůli aktuální situaci budou rušit?

(Aktualizováno 21. 10. v 9:05).

S ohledem na aktuální vývoj epidemické situace i platná vládní nařízení nakonec fakulty UP s lítostí přistoupily ke zrušení všech na podzim plánovaných promocí. Odvolání těchto slavnostních aktů se týká taktéž zlatých a diamantových promocí pro absolventy slavící 50, respektive 60 let od svého absolutoria.

Diplomy si mohou studenti vyzvednout na svých studijních odděleních. Podrobnější informace naleznete na stránkách fakult, případně kontaktujte vaše studijní referentky.

Koleje, menzy

Omezují koleje nějak svůj režim?

(Aktualizováno 4. 1. v 12:55)

Dle aktuálních vládních usnesení mohou na kolejích pobývat:

  • studenti, kteří se mohou dle aktuálních opatření účastnit výuky na UP,
  • studenti, pro něž je vysokoškolská kolej bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., přičemž tuto skutečnost student/ka doloží prohlášením, které dodá své ubytovací referentce,
  • studenti, kteří mají pracovněprávní poměr s UP (například studenti PhD studijních programů),
  • studenti ze zahraničí,
  • studenti, kteří mají nařízenou povinnou karanténu či izolaci.

S případnými dotazy se obracejte na vaše referentky.


Můžu se odstěhovat z kolejí bez „penálí“? Je možné v aktuální situaci obdržet nějakou slevu na kolejném?

(Aktualizováno 11. 1. v 10:14)

Vedení kolejí a menz se s ohledem na přetrvávající neutěšenou epidemickou situaci rozhodlo prodloužit možnost využít tzv. „50% kolejné“. Studenti mohou v rámci této možnosti odevzdat klíče do depozitu do konce kalendářního měsíce a platit 50 % z ceny kolejného od následujícího měsíce do odvolání. Věci si studenti mohou v tomto případě nechat na pokoji, dokud se na pokoj opět plně nenastěhují. Pro případné dotazy k ubytování či placení kolejného se obracejte na své referentky nebo vedoucí koleje.

Podrobnosti najdete zde a na stránkách SKM.

Pochopitelně je možné i nadále pokračovat v bydlení na kolejích bez jakýchkoliv změn.


Mají koleje nějaká opatření pro šíření koronaviru?

(Aktualizováno 8. 9. v 16:48)

Koleje mají pro potřeby preventivní karantény či izolace (pozitivně testovaných) vyčleněny speciální pokoje v areálu na Envelopě a na Neředíně. Na těchto pokojích budou do dodání negativního výsledku testu bytováni také zahraniční studenti přijíždějící z rizikových, tzv. červených zemí.


Jak během aktuální situace fungují menzy a bistra FreshUP?

(Aktualizováno 11. 1. v 10:20)

Univerzitní menzy zůstávají pro zaměstnance a studenty UP otevřené, stravovat se v nich aktuálně nemůže veřejnost. Tam, kde je to z kapacitních důvodů možné, je pak dle aktuálních nařízení snížen počet židlí (a tím pádem i strávníků) u jednoho stolu. S ohledem na aktuální epidemickou situaci je taktéž upravena otevírací dobu menzy Šmeralova, menzy 17. listopadu a také bister FreshUP. Podrobnosti.

Prosíme zároveň o důsledné dodržování rozestupů při případném čekání ve frontě na jídlo a svědomitou hygienu rukou před vstupem do jídelen.

Zahraniční studenti, zahraniční pobyty, příjezd do ČR

Jaké jsou aktuální podmínky a omezení pro příjezd do ČR ze zahraničí?

(Aktualizováno 6. 4. v 14:22)

Aktuální opatření nastavující pravidla příjezdu ze zahraničí do Česka, a to jak pro občany ČR, tak pro cizince, a také přehledné diagramy, grafiky či shrnutí možností antigenního a PCR testování na covid-19 v Olomouci/ČR najdete v textu na koronawebu.


Kde mohu absolvovat test na covid-19?

(Aktualizováno 26. 4. ve 10:13)

Stručný souhrn možností antigenního a PCR testování na covid-19 v Olomouci/ČR najdete zde. Od 26. 4. na UP probíhá pravidelné bezplatné testování studentů také na UP.


Má univerzita zajištěného lékaře pro zahraniční studenty?

(Aktualizováno 21. 9. v 11:13)

Univerzita se domluvila s ambulancí Vojenské nemocnice Olomouce na tom, že bude poskytovat lékařské služby novým výměnným a novým English degree zahraničním studentům. Tito zahraniční studenti se na lékaře VN mohou v případě potřeby obracet od pondělí do pátku ideálně mezi 9:00–11:00 na čísle +420 973 407 040 nebo na e-mailu kaiprovad@vnol.cz.

Knihovna, kurzy, akce, sport

Můžu i přes aktuální vládní nařízení i nadále využívat služeb Knihovny UP?

(Aktualizováno 8. 6. v 16:11)

Knihovna UP na Zbrojnici a všechny fakultní pobočky aktuálně poskytují většinu svých služeb. Využívat lze i studovny. Podrobnosti.


Bude Akademik sport centrum UP nějak kompenzovat nevyužité sportovní průkazy?

(Aktualizováno 13. 11. v 15:26)

Ano, Akademik sport centrum UP připravilo dvě možnosti pro držitele celoročních permanentek (buď vrácení poměrné části za zimní semestr a ponechání platnosti průkazu do letního semestru, nebo vrácení celé nevyčerpané částky po přepočtu a pozbytí platnosti průkazky na letní semestr) i variantu pro držitele semestrálních permanentek (převedení nevyužitých hodin do příštího semestru). Podrobnosti.

Pro zaměstnance


Můžu jakožto zaměstnanec/zaměstnankyně UP pracovat z domova?

(Aktualizováno 1. 3. v 12:26)

Ano, je to možné. Ostatně, rektor UP s přihlédnutím k aktuálním vládním nařízením i aktuálnímu vývoji situace žádá o přechod na práci z domova všude tam, kde to pracovní agenda umožňuje. Na práci z domova se může domluvit i zaměstnanec v případě, že je umístěn do karantény či izolace a jeho zdravotní stav mu umožňuje plnohodntně vykonávat práci. Detaily (včetně samotného formuláře pro práci z domova) jsou podrobně popsány v tomto textu.


Kde najdu formuláře pro cesty do práce během omezení pohybu mezi okresy?

(Aktualizováno 1. 3. ve 12:32)

Veškeré formuláře potřebné pro případnou kontrolu při cestě na UP z jiného okresu (během omezení pohybu mezi okresy od 1. 3.) najdete včetně dalších podrobností zde. Doporučujeme mít při sobě rovněž i zaměstnaneckou kartu, která by pro účel kontroly měla také posloužit.


Kdy se mohu jakožto zaměstnanec UP nechat očkovat proti covidu-19?

(Aktualizováno 3. 5. v 14:41)

Od pondělí 3. 5. je rezervační systém k očkování proti covidu-19 otevřen i pro akademické pracovníky. Podrobnosti jednotlivým zaměstnancům sdělí domovské fakulty. Pro neakademické pracovníky systém prozatím bohužel není otevřen, avšak snahy o zařazení této skupiny do očkovacího systému pokračují. Detaily k očkování zaměstnanců zde.


Testuje UP své zaměstnance na covid-19?

(Aktualizováno 15. 3. v 9:14)

Univerzita Palackého, stejně jako další vysoké školy v ČR, byla mimořádným vládním opatřením ze dne 5. 3. zařazena mezi subjekty, na které se od 10. 3. vztahuje povinné testování zaměstnanců na covid-19. Dle aktuálního opatření tak budou moci v kancelářích a dalších prostorách UP od 17. března pracovat pouze ti zaměstnanci, kteří podstoupili vždy v posledních 7 dnech test na covid-19 a mají negativní výsledek. UP pro své zaměstnance zajišťuje antigenní testování na několika místech a v různé dny podle příslušnosti zaměstnance k dané fakultě/jednotce UP. Podrobnosti včetně kontaktů na jednotlivé koordinátory najdete zde.

Postup v případě pozitivního testu na covid-19

Mám oznamovat univerzitě, když mám pozitivní test na covid-19 nebo mi byla nařízena karanténa?

(Aktualizace 23. 9. v 17:46)

Ano, prosíme vás v tomto ohledu o zodpovědnost a spolupráci. Pokud máte pozitivní test na covid-19 nebo vás krajští hygienici umístí do preventivní karantény, informujte o tom koordinátora z vaší domovské fakulty nebo jednotky. Univerzita tím monitoruje situaci pro co nejlepší zvládnutí epidemiologické situace na UP a možnost předvídat a upravovat případný režim výuky. Se všemi informacemi je nakládáno maximálně diskrétně.

Soupis kontaktů na jednotlivé koordinátory naleznete zde.


Pokud by se potvrdila nákaza covid-19 u některého ze studentů/zaměstnanců UP, bude uzavřena celá univerzita/fakulta/katedra?

(Aktualizováno 8. 9. v 17:05)

UP v tomto ohledu úzce komunikuje s krajskými hygieniky, s nimiž je pravidelně ve spojení. Ve spolupráci s nimi UP zavádíi případná karanténní a jiná opatření v případě pozitivního nálezu covid-19 u některého ze studentů či zaměstnanců. Úplné uzavření univerzity, fakulty či katedry je nicméně nepravděpodobné.

Dobrovolnictví, psychologická pomoc, ostatní

Mohu se jako student/ka UP zapojit do dobrovolnické pomoci?

(Aktualizováno 15. 1. v 11:37)

Ano, zapojit se určitě můžete, dobrovolnických sil je potřeba v mnoha oblastech. Sledujte aktuální informace k možnostem dobrovolnictví na stránkách Dobrovolnického centra UP. Přehled toho, kde a jak studenti a zaměstnanci UP pomáhají, můžete sledovat zde.

Velmi si vážíme stovek našich studentů a studentek, kteří se od jara zapojili do různorodé pomoci. Děkujeme vám!


Poskytuje univerzita v těchto těžkých časech psychologickou pomoc?

(Aktualizováno 6. 1. v 13:30)

Ano, některé fakulty UP nabízejí (nejen) v těchto psychicky náročných covidových časech možnost využít psychologické, duchovní či právní pomoci. Přehled jednotlivých univerzitních poraden najdete v tomto přehledu.


Proč se liší opatření univerzit? Proč má UP jiný režim než UK či MUNI?

(Aktualizováno 8. 9. v 17:04)

Vysoké školy se plně řídí aktuálními nařízeními vlády, v některých dílčích aspektech nicméně může docházet k jejich odlišnému nastavení s ohledem na specifika dané univerzity či regionální situaci. Aktuální opatření na UP byly nastaveny po diskuzích s odborníky, epidemiology a specialisty. Je pochopitelně možné, že nastavená opatření se budou v průběhu podzimu v závislosti na vývoji situace měnit.


Proč neexistuje přesný návod na vše z rektorátu?

Univerzity nejsou centralistické jednotky a každá fakulta má svá specifika. Proto nelze shora přikázat stoprocentní režim pro všechny a je potřeba některé kroky nechat k vyřešení vedením jednotlivých fakult.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)