Univerzita Palackého se ocitla v mimořádném režimu. Stojí za tím šíření nákazy Covid-19 v ČR i Evropě a na to navazující vyhlášení nouzového stavu v ČR. Platí, že až do odvolání je přerušena kontaktní výuka v prostroách univerzity. A to s sebou samozřejmě nese mnohé otázky a nejistoty ze strany studentů i zaměstnanců. Níže postupně přidáváme a aktualizujeme odpovědi na nejčastěji se opakující dotazy. Děkujeme za trpělivost a věříme, že tento FAQ bude brzy jen vzpomínkou na jedno netradiční období!

Pokud jste zde nenalezli svou otázku, můžete nám napsat na faq@upol.cz. Opakované dotazy zde vyvěsíme, ty individuálnější se budeme snažit zodpovědět co nejdříve, případně vás odkázat na správné osoby.

Záznam: Otázky a odpovědi k aktuální situaci. Videopřenos s vedením UP ze dne 25. 3. 2020

Semestr, výuka, harmonogram ak. roku

Do kdy bude uzavřena univerzita?

(Aktualizováno 27. 3. ve 12:50)

Stále platí, že kontaktní výuka je přerušena až do dovolání. Bližší informace o termínech plánovaného obnovení plnohodnotného režimu na Univerzitě Palackého vám přineseme začátkem dubna.


Bude prodloužen letní semestr?

(Aktualizováno 16. 3., 15:35)

Letní semestr 2020 bude prodloužen, všechny další detaily (včetně způsobů a harmonogramu zkoušek) budou do konce března umístěny na stránkách všech fakult a na speciálním webu. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů.


Bude se anulovat letní semestr 2020?

(Aktualizováno 26. 3. v 12:05)

Nikoliv, tato varianta není na stole. Semestr bude o něco prodloužen (viz výše), ale s jeho anulováním se nepočítá. 


Bude se posouvat mezní termín pro splnění studijních povinností v ak. roce 2019/2020?

(Aktualizováno 26. 3. ve 12:23)

Ano. A to jak u absolventských, tak u pokračujících ročníků. U pokračujících ročníků se předběžně počítá s prodloužením termínu do 15. září. Pro podrobné informace o prodlužování termínů sledujte stránky fakult. Pokud by se výhled situace na podzim výrazně měnil, UP bude obratem informovat o dalších případných změnách.


Bude se posouvat začátek příštího akademického roku?

(Aktualizováno 26. 3. ve 12:27)

Prozatím se předpokládá, že původní termíny zahájení akademického roku 2020/2021 na jednotlivých fakultách bude zachován.


Bude se prodlužovat výuka?

(Aktualizováno 26. 3. ve 13:05)

Obecně se počítá s tím, že bude výuka v letním semestru prodloužena cca o dva týdny oproti původnímu harmonogramu ak. roku 2019/2020. Situace se však může na některých fakultách lišit podle jejich specifik. Proto konkrétní informace sledujte na stránkách fakult.


Proč mi dosud vyučující neposlal/a pokyny k online výuce?

(Aktualizováno 15. 3. v 18:08)

Celá situace je stále sotva pár dní čerstvá, na některých katedrách může být ještě vše ve vývoji a plánování vhodné strategie. Prosíme vás proto o trpělivost, stejně jako pro vás je to i pro některé akademiky nová situace a učí se s ní zacházet. Určitě se vám v nejbližších dnech ozvou. Pokud by prodleva byla dlouhá, zkuste bez obav kontaktovat vašeho vyučujícího, případně vedoucího katedry.

Zkoušky, státnice, diplomové práce

Kdy se dozvíme definitivní termíny zkoušek?

(Aktualizováno 16. 3., 15:40)

Všechny detaily k harmonogramu zkoušek budou do konce března umístěny na stránkách všech fakult a na k tomuto speciálně zřízenému webu. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů.


Co když mám v období uzavření univerzity naplánovaný termín zkoušky?

(Aktualizováno 16. 3., 15:38)

Všechny detaily týkající se způsobů a harmonogramu zkoušek budou do konce března umístěny na stránkách všech fakult i na speciálním webu. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů. Pokud máte naplánovánu zkoušku na nějbližší dny, neváhejte kontaktovat vašeho vyučujícího či vedoucího katedry. Všem na univerzitě záleží na tom, abyste byli schopni si splnit vaše studijní povinnosti.


Mám se učit na zkoušky?

(Aktualizováno 16. 3., 15:44)

Rozhodně ano, o zkoušky vás neochudíme a kdo je připraven, není překvapen! :) Připravujte se a učte se, jako byste se připravovali a učili v běžném režimu. Všechny detaily k harmonogramu zkoušek budou do konce března umístěny na stránkách všech fakult a na k tomuto speciálně zřízenému webu. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů.


Ruší se státnice?

(Aktualizováno 16. 3., 15:37)

Rozhodně neplánujeme, že byste byli státnic ušetřeni :). Všechny detaily (včetně způsobů a harmonogramu zkoušek) budou do konce března umístěny na stránkách všech fakult a na speciálním webu. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů.


Budou probíhat zkoušky, státnice nebo obhajoby online?

(Aktualizováno 26. 3. ve 13:20)

Vedení UP se zástupci fakult společně nastavili pravidla, za nichž je možné využít online nástrojů (Skype, Zoom aj.) pro realizaci zkoušek, státnic i obhajob diplomových prací. Rozhodnutí, zda online zkoušení využijí, je ryze na fakultách, respektive katedrách, které si samy musí vyhodnotit, zdali charakter jejich zkoušek/státnic/obhajob online realizaci umožňuje. Pro konkrétní informace proto sledujte stránky a další informační kanály vašich domovských fakult/kateder.


Budou se měnit termíny odevzdávání diplomových prací?

(Aktualizace 26. 3. ve 12:38)

Univerzita nevydává žádný centrální termín, fakulty si nastavují termíny pro odevzdávání diplomových prací na základě vlastních specifik. Všechny informace od fakult jsou přitom průběžně aktualizovány a odkazy na ně najdete na k tomuto speciálně zřízenému webu. Rozhodně ale s prací na vaší diplomce nezahálejte. V případě nejistot kontaktujte vedoucí/ho vaší práce..


Co mám dělat, když nemůžu diplomovou práci vytisknout nebo ji odevzdat vytištěnou na katedru?

(Aktualizováno 26. 3. ve 12:59)

Základem pro úspěšné odevzdání práce je nahrání elektronické podoby práce do STAGu. Odevzdání tištěné verze práce je až druhotný krok, jehož podobu vám upřesní vaše katedra/fakulta.


Uskuteční se promoce, nebo se kvůli časovým možnostem budou rušit?

(Aktualizováno 26. 3. ve 13:13).

Promoce rozhodně budou! O radost z promocí vás a vaše blízké rozhodně nepřipravíme. Konkrétní termíny zatím není možné říct, ale budou přímo navazovat na ukončené státnice. Co by to bylo za ukončení studia na VŠ bez fotky v taláru, s diplomem a celou rodinou?!

Koleje, menzy

Proč zůstávají otevřeny menzy a koleje?

(Aktualizováno 22. 3. v 18:54)

S přerušením kontaktní výuky na UP nekončí život na univerzitě. V Olomouci stále zůstává mnoho studentů a zaměstnanců, kteří ubytovací i jídelní služby potřebují a využívají. Například v menzách nicméně od 23. 3. dočasně platí pozměněný režim ve způsobu a časech výdeje jídel. Podrobněji zde.


Musím platit kolejné, když na kolejích kvůli aktuální situaci nebydlím? Nechystají se slevy na kolejném?

(Aktualizováno 25. 3. v 21:42)

Vedení kolejí a menz UP po dohodě s vedením UP připravilo tři varianty řešení ubytování na kolejích UP během současné nezvyklé situace. Studenti si mohou libovolně vybrat, která z variant jim nejvíce vyhovuje. Varianty umožňují 1) odhlášení z kolejí ke konci března, 2) „předplacení“ libovolného měsíce ve zbytku semestru i 3) pokračování v placení kolejného v nezměněném režimu. Podrobné informace naleznete na této stránce. Tato řešení odpovídají aktuální situaci. V případě, že by se okolnosti změnily, vedení SKM je připraveno na to obratem reagovat a daná řešení modifikovat.


Od kdy mohu opět žádat o přidělení pokoje na kolejích na nový akademický rok?

(Aktualizováno 25. 3. ve 21:45)

Vlivem současné situace se otevření rezervačního systému odsouvá na druhou polovinu dubna, případně nejpozději na začátek května. Informace budou včas zveřejněny na webu SKM, zde i na sociálních sítích.


Mají koleje nějaká opatření pro šíření koronaviru?

(Aktualizováno 26. 3. v 13:57)

Koleje se snaží veškerá rizika minimalizovat. Vedení zásobuje jednotlivé koleje nutnými dezinfekčními prostředky, dodržuje přísná hygienická opatření a je také v pravidelném kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje. Zároveň vedení SKM vyčlenilo pro případ potřeby karanténní pokoje v jednom z pater koleje gen. Svobody.


Proč jsou zahraniční studenti viděni v kampusu?

Nouzový stav neznamená, že z Olomouce vyhodíme všechny cizince :). Zahraniční studenti jsou výraznou součástí naší akademické obce a mnoho z nich zde studuje dlouhodobě. Proto si plní své studijní povinnosti v „on-line režimu“ stejně jako studenti z Česka. Vycestovat domů by pro ně navíc mohlo znamenat další ohrožení zdraví a způsobit komplikace při případném návratu do Olomouce, proto v Olomouci zůstávají.

Zahraniční studenti, zahraniční pobyty

Jsem ze Slovenska a nemůžu se dostat zpátky do Olomouce kvůli zavřeným hranicím. Co když situace bude přetrvávat?

(Aktualizováno 26. 3. ve 14:20)

Prozatím nemějte obavy a nepanikařte. Tam, kde je to možné, probíhá online výuka na dálku. Některé katedry plánují také online realizovat některé zkoušky. Pokud máte nějaké neodkladné studijní povinnosti v nejbližších týdnech, kontaktujte vaší katedru a domluvte se s ní na možnostech řešení. Došlo zároveň k prodloužení termínu pro ukončení studijních povinností na 15. září. Pokud by se situace vyvíjela negativně a hranice zůstaly dlouhodobě uzavřené bez vyjímky, pochopitelně budeme hledat konkrétní a individuální řešení, aby jste mohli své studijní povinnosti splnit.


Jsou ohroženy termíny nominací na zahraniční pobyty (Erasmus aj.) pro příští akademický rok?

(Aktualizováno 26. 3. ve 14:07)

Vedení UP pravidelně komunikuje s Domem zahraničních spolupráce a prozatím nemá žádné indicie, že by měly být výjezdy na zahraniční studijní pobyty a stáže v příštím ak. roce rušeny. Počítáme tedy s tím, že proběhnou podle plánu. Situace se pochopitelně může změnit. V takovém případě bychom vás, kteří jste pro příští rok na zahraniční výjezdy přihlášení, obratem informovali.


Jak mají postupovat studenti, kteří se momentálně nachází na studijních pobytech v zahraničí?

Postupujte podle informací, které vám průběžně zasílá Zahraniční oddělení UP. Pokud jste dosud náhodou nebyli kontaktování, napište nebo zavolejte prosím na Zahraniční oddělení UP sami. Kontakty

Knihovna, kurzy, akce, sport

Bude možnost nějak využívat služeb Knihovny UP?

(Aktualizováno 26. 3. ve 14:10)

V souvislosti s aktuálními opatřeními Vlády ČR, které platí od pondělí 16. 3. 2020 do 24. 3. 2020, přechází Knihovna Univerzity Palackého ryze do on-line režimu. Podrobnější informace včetně knihovnické hotline, na které vám rádi s prací s on-line zdroji Knihovny UP poradí, najdete zde.


Jak se s ohledem na aktuální situace bude řešit realizace kurzů CŽV?

(Aktualizováno 23. 3. v 17:41)

1) Programy CŽV pro zaměstnance (další vzdělávání pracovníků UP) jsou pozastaveny a prozatím je plánovaná jejich realizace v náhradních termínech po skončení ochranných opatření.

2) Programy CŽV realizované na fakultách v rámci akreditovaného studijního programu probíhají v on-line podobě stejně jako standardní studijní programy.

3) Realizace ostatních programů CŽV uskutečňovaných na jednotlivých fakultách je přerušena nebo úplně zrušena v závislosti na konkrétních podmínkách a aktuálním stavu realizace daného programu.


Ovlivní aktuální situace chod Univerzity třetího věku a Dětské univerzity?

(Aktualizováno 23. 3. v 17:46)

Programy Univerzity třetího věku budou muset být pro tento semestr dokončeny již zřejmě bez kontaktní výuky. Momentálěn se připravuje metodika pro vypracování plánovaných přednášek do distanční studijní opory. Tyto studijní opory budou zcela nahrazovat kontaktní výuku a budou adresně zasílány účastníkům U3V na e-mailové adresy.

Dětská univerzita bohužel musí být pro letošní semestr kompletně zrušena.


Které akce univerzita ruší? A budou náhradní termíny konání?

(Aktualizováno 23. 3. ve 14:15)

Aktuální vývoj situace se bohužel dotýká mnoha velkých akcí, které univerzita pořádá nebo na kterých se podílí. Festival AFO se přesouvá z dubna na první polovinu října, Street Art Festival se místo v květnu uskuteční 21.–28. září, Divadelní Flora se bude pravděpodobně výjimečně konat v první polovině listopadu. Odložen je také Olomoucký majáles UP, který se bude zřejmě konat koncem září společně s tradiční akcí MEET UP.

Mnohé přednášky a workshopy musely zrušit i jednotlivé fakulty a katedry. Sledujte po opadnutí nejpřísnějších opatření Kalendář UP, kde mohou akce znovu přibývat s novými termíny.


Bude Akademik sport centrum UP nějak kompenzovat nevyužité sportovní průkazy?

(Aktualizováno 23. 3. v 17:54)

ASC UP se chystá studentům a zaměstnancům nabídnout dvě možnosti:

1) možnost převedení nevyužitých hodin u vybraného sportovního programu do dalšího semestru, čímž se automaticky sníží cena za předplacený sportovní průkaz v zimním semestru 2020;

2) pokud nebude mít student/zaměstnanec zájem o převedení do dalšího semestru, budou mu po přepočtu navráceny peníze za nevyužité hodiny.

Celý proces nicméně bude administrativně náročný a bude možno s jeho finální organizací začít až tehdy, kdy budou aktuální opatření zrušena. Prosíme proto všechny o trpělivost.

Univerzitní senáty, volby

Jsou ohroženy volby do Akademického senátu UP?

(Aktualizováno 19. 3. v 11:37).

Na posledním zasedání Akademického senátu UP dne 18. 3. bylo v reakci na aktuální nouzový stav v ČR a s tím související opatření rozhodnuto o posunu data konání voleb. Volby do AS UP se uskuteční ve dnech 11.–22. 5. Podrobné a aktuální informace sledujte na stránkách upol.cz/volby.


Budou se i nadále konat zasedání fakultních senátů, akademického senátu a dalších orgánů univerzity?

(Aktualizováno 29. 3. v 18:15)

Ano, budou. S ohledem na aktuální mimořádná opatření vyhlášená Vládou ČR i nařízení MŠMT může být komplikované zajistit dostatečnou osobní účast senátorů na zasedání. Například AS UP však tento problém operativně řeší možností připojit se k zasedání v případě nepřítomnosti na UP online.

Přijímací zkoušky

Kdy budou přijímačky a jakou budou mít podobu?

(Aktualizováno 26. 3. v 14:01)

Předpokládáme, že nejpozději po Velikonocích pro vás zveřejníme veškeré podrobnosti.

Aktuálně se počítá v obecné rovině s těmito řešeními: 1) přijímací zkoušky na některé studijní programy mohou být posunuty na pozdější termín a případně zjednodušeny (upuštění od některých částí přijímacího řízení); 2) některé studijní programy upustí od přijímacích zkoušek a budou přijímat studenty na základě studijních výsledků na SŠ; 3) některé studijní programy zvažují možnost on-line přijímacích zkoušek; 4) u studijních programů, na které se přijímá na základě výsledků v celonárodních srovnávacích testech SCIO, se čeká na vývoj národní situace.

Podrobné informace jsou postupně zveřejňovány na stránkách jednotlivých fakult a na tomto speciálním webu.

Ostatní

Mohu se jako student/ka UP zapojit do dobrovolnické pomoci?

(Aktualizováno 27. 3. v 18:00)

Velmi si vážíme stovek našich studentů a studentek, kteří v této mimořádné situaci nabízí svou pomocnou ruku a chtějí jako dobrovolníci pomáhat v různých oblastech. Zapojit se určitě můžete, stejně jako se už zapojilo mnoho studentů ze všech fakult. Sledujte aktuální informace k možnostem dobrovolnictví na stránkách Dobrovolnického centra UP. Přehled toho, kde a jak studenti a zaměstnanci UP pomáhají, můžete sledovat zde. Děkujeme vám!


Změní se kvůli epidemii koronaviru vyměřování poplatků za nadstandardní délku studia?

(Aktualizováno 26. 3. v 14:27)

S ohledem na aktuální národní situaci a z toho vyplývající specifický režim fungování Univerzity Palackého v Olomouci vedení UP až do odvolání pozastavuje vydávání rozhodnutí o stanovení poplatku za studium v nadstandardní době. Zároveň hledá takové řešení, aby celé mimořádné období bylo vyňato ze standardní doby studia.

Hledají se také cesty, které by umožnily odpustit poplatky za nadstandardní délku studia u těch studentů, kteří by si kvůli svému dobrovolnickému úsilí během aktuální krizové situace nestihli doložitelně splnit své studijní povinnosti v bezpoplatkovém období.


Proč se liší opatření univerzit? Proč má UP jiný režim než UK či MUNI?

Vysoké školy se plně řídí aktuálními nařízeními vlády, pouze v některých dílčích aspektech může docházet k jejich odlišnému nastavení. Aktuální opatření na UP se budou časem přizpůsobovat a měnit. Hlavní prioritou je nyní zdraví studentů a zaměstnanců.


Pokud by se potvrdila nákaza Covid-19 u některého ze studentů/zaměstnanců UP, bude uzavřena celá univerzita?

Budeme v tomto ohledu úzce komunikovat s krajskými hygieniky, s nimiž jsme pravidelně ve spojení. Jistá preventivní opatření by určitě nastala, ale hovořit o uzavření celé univerzity je zatím předčasné.


Je spravedlivé, když má někdo home office a jiný nikoliv?

Není, ale v této situaci bohužel nelze postupovat jinak. Zatímco někteří akademici mohou velkou část své agendy vykonávat z domova, přítomnost některých technicko-hospodářských pracovníků je na univerzitě nezbytná, a možnosti práce z domova jsou tak u nich omezené. Vážíme si (především v tomto období) nasazení všech.


Akademici jsou doma a nepracují?

Akademici možná doma jsou, ale rozhodně pracují. Mají mnoho vědeckých a publikačních povinností, pracují na svých badatelských projektech, a hlavně připravují materiály a aktivity pro on-line výuku se svými studenty.


Proč neexistuje přesný návod na vše z rektorátu?

Univerzity nejsou centralistické jednotky a každá fakulta má svá specifika. Proto nelze shora přikázat stoprocentní režim pro všechny a je potřeba některé kroky nechat k vyřešení vedením jednotlivých fakult.